Klinkergolv i 3 enkla steg

Vägen till ett läckert klinkergolv klaras av med tre steg: Underlaget ska vara plant, läggningsmönstret optimalt och arbetet noggrant utfört.

Intro

Hemligheten bakom ett verkligen snyggt klinkergolv är tre grundläggande steg, som det tyvärr är alltför lätt att fuska med eftersom det är så många andra faktorer som verkar viktigare.

Självklart tar det sin tid att välja rätt klinker till golvet, att välja rätt fästmassa för underlaget och att välja rätt fogmassa (för den ska ju passa i färg till klinkern).

Det finns också en del praktiska saker som tar tid och som du kanske funderar på: hur ska fäst- och fogmassa blandas? Vad ska klinkern skäras med? Hur fogar man på bästa sätt så att det blir snyggt?

Det är därför lätt att glömma de tre stegen till succé – mest för att de inte är så kända. Därför går vi igenom dem här, och då ska du se att resten går av sig själv.

Instruktion

01
Plant underlag 5 Steg

Så här skapar du ett plant underlag för klinkern

Underlaget ska vara fullständigt plant för annars kommer plattorna inte att ligga jämnt. Det plana underlaget skapar du med en självnivellerande spackelmassa, men för att få den absolut plan måste du först ha markerat ett antal höjdpunkter på golvet.

Det är otroligt mycket lättare att få klinkern att ligga plant och snyggt om underlaget är plant. Alternativet är ju att varje platta ska justeras i nivå med hjälp av fästmassan när den läggs.

Du känner säkert till att du med ett långt vattenpass eller en rätskiva kan kolla golvet, markera alla uppstickande toppar och svackor. Därefter ska topparna slipas ner och svackorna fyllas upp med spackelmassa, som också ska fördelas på resten av golvet. Men även om massan kallas självnivellerande måste du hjälpa den att flyta ut. För att kunna det måste du först ha markerat flera höjdpunkter.

Dra därför i ett antal skruvar i golvet med huvudena på den nivå som spackelmassan ska ha och dra ut massan så att den täcker skruvarna.

1

Fäst skruvar i golvet och se till att huvudena hamnar på exakt samma nivå. Det kan vara nödvändigt att använda pluggar. Kolla med ett långt vattenpass att de sitter lika högt.

2

Stryk golvet med en primer. Den ser till att flytspacklet fäster ordentligt och hindrar att ett sugande underlag suger ut fukten ut spackelmassan, som i så fall härdar för snabbt.

3

Häll ut den självnivellerande massan på golvet. Börja där de största och djupaste svackorna finns. Nu försvinner dina streck och du får i stället använda skruvarna som hjälp.

4

Fördela massan med en bred spackel eller tandspackel. Massan kallas visserligen självnivellerande, men ”gör det själv-nivellerande” passar bättre. Låt den härda ett dygn.

5

Slipa ytan med vinkelslip som försetts med slipskål för betong. Det bildas lätt små toppar och märken efter spackeln i den mycket hårda massan och de ska slipas bort.

02
Perfekt placering 3 Steg

Så här hittar du det bästa mönstret

Det lönar sig att ha en detaljerad plan över hur klinkern ska ligga i rummet - innan du blandar fästmassa. Det är framför allt viktigt att veta hur plattorna kommer att ligga vid väggar och andra fasta hinder som dörrar, ev. golvbrunnar, rör och liknande.

Om det är något som kan få ett i övrigt snyggt klinkergolv att se underligt ut, så är det när plattorna längs en vägg endast består av smala remsor.

Det kan verkligen se töntigt ut med en remsa smala bitar av plattor längs ena väggen som kan få minsta lilla skevhet att se större ut.

Det gäller därför att hitta ett mönster som få plattorna längs väggarna att vara så breda som möjligt, även om det innebär att du tvingas skära alla plattor längs väggarna. Men genom att förskjuta mönstret en smula slipper du smala bitar.

Men det är endast en grundregel och för att få ett optimalt resultat måste du finjustera runt alla hinder.

Utgå alltid från räta linjer mitt på golvet. Det är frestande att börja läggningen i ett hörn för då slipper man ju skära några plattor innan man kommer till den andra sidan. Men väggarna står sällan vinkelrätt mot varandra och är sällan raka. Därför är det bättre att börja läggningen längs räta linjer mitt på golvet. Då kan du med en provläggning se hur det kommer att se ut vid väggarna.

Mittlinjen ska gå mitt i en fog eller mitt på en platta. Det är nästan alltid snyggast att lägga klinkern symmetriskt, men genom att planera mönstret och göra en provläggning kan du från början fördela de smala plattorna till sidorna – och då slipper du en smal rad längs en av sidorna. Men se upp, för du ska lägga klinkern så att mittlinjen går mitt i en fog eller mitt på en platta.

Justera längs brunnar, skåp och andra hinder så att det ser snyggt ut. Det är ju inte bara väggar du måste ta hänsyn till när du lägger klinker. Om det står fasta skåp i vägen så är det inte säkert att det ser snyggt ut runt dem. Undvik smala bitar där linjerna är skeva och prioritera de mest synliga områdena.

03
Noggrant arbete 8 Steg

Så här lägger du klinkern precis som du har planerat

Genom att arbeta från vinkelräta hörn mitt på golvet och ut mot sidorna blir det mycket lättare att lägga klinkern precis som du har tänkt. Hörnen skapar du genom att skruva fast lister på golvet i takt med läggningen. Fogbredden styr du med hjälp av klossar.

Det låter kanske underligt, men för att dina klinker ska ligga snyggt längs väggarna så ska läggningen börja mitt på golvet. Och det finns det synnerligen bra skäl för.

Det viktigaste är att du då kan arbeta ut från två linjer i rät vinkel. Om du i stället börjar läggningen längs en vägg så kan du inte vara säker på att väggen är rak och att den är vinkelrätt mot anslutande väggar. Det är också viktigt att du arbetar inom mindre fält, för om läggningen drar snett så blir det ju värre ju längre bort du kommer från startlinjen.

Denna teknik ger dig en fast vinkel att utgå från. I små rum börjar du kanske vid den andra eller tredje raden medan du i stora rum helst bör starta så tätt intill mitten som möjligt.

1

Dela upp rummet på längden med en list A när du har bestämt dig för var klinkern ska ligga. Lägg listen mitt på golvet och just där du vill ha en fog. Fäst listen på golvet genom att skruva eller limma fast den.

2

Komplettera med en list B vinkelrätt ut från den första listen A på den sida där du ska lägga klinkern. Den ska placeras enligt din plan så att du kan lägga klinker mot den. Även denna list ska fästas på golvet.

3

Nu kan du lägga klinker i ett av de fält som de två listerna bildar. Börja längst in i vinkeln mellan dem och arbeta dig ut mot väggarna, där de sista plattorna ev. måste skäras till.

4

Fogbredden styrs med brickor eller snöre samtidigt som du lägger mot listerna. När du har fyllt fältet ta du bort listen B. Nu kan du använda de lagda plattorna som kant.

Listerna A och B bildar här den räta vinkel som används vid läggningen av de första plattorna. Inifrån och utåt.

Listen B tas bort och nu bildas den nya vinkeln av listen A och plattorna i den första raden

Listen C läggs på plats och styr nu ihop med listen A läggningen i det tredje fältet.

Listen C tas bort och de först lagda plattorna i det tredje fältet styr läggningen tillsammans med plattorna i det andra fältet.

Ritning

Tips & Tricks

Det är lättare att experimentera sig fram till ett läggningsmönster om du markerar plattor och fogar på två lister. Dem kan du snabbt och lätt flytta runt på golvet för att se vad som händer när en rad förskjuts. Om det ändå är knepigt kan det hjälpa att öka eller minska fogbredden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Klinkergolv