Från trägolv till varmt klinkergolv

Riv upp det gamla och dåligt isolerade trägolvet och lägg i stället ett härligt skönt och varmt klinkergolv med inbyggd värme. Häng med och se steg för steg hur muraren gjuter golvet på gjutplåtar och lägger in värmeslingor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
600 kr/m2

Intro

Den sköna känslan att sätta ner fötterna på ett varmt klinkergolv kan knappast beskrivas. Men du vet säkert vad vi menar, och du vet säkert också hur kallt det är att gå med nakna fötter på ett kallt golv.

Här kommer vi att visa dig hur du river bort ett gammalt trägolv, isolerar och gjuter ett nytt golv samtidigt som du lägger in värmeslingor i det nya golvet. Därefter kan du lägga klinker eller trägolv, vad du tycker passar bäst.

Innan du gjuter ska du ha bestämt om du vill lägga in elektrisk eller vattenburen värme. Slingorna till den vattenburna ska gjutas n i betongen medan elvärmeslingor oftast läggs ner i flytspackel ovanpå den färdiga betongen. Vill du ha elvärme, ska du kontakta en elektriker för du får inte lägga den själv.

Viktigt att förebereda arbetet

Om du ska lägga golvvärmeslingor i ett rum med fast inredning (dvs. skåp, garderober, badkar etc), ska du från början veta var inredningen ska stå. Du ska inte lägga värmeslingor under t.ex. köksskåp för då kan värmen inte kan komma väck.

Bestäm dig också för om golvvärmen ska vara den enda värmekällan i rummet. Är den det, bör du välja vattenburen värme eftersom elvärme på sikt kan bli dyr. Installationen kostar ju också lite mera eftersom du måste ha elektrikerbesök. Oavsett vilken värmekälla du väljer, så ger golvvärme behaglig värme i rummet. Det är ju alltid skönt att fötterna har det varmt, och då kan man alltid sänka temperaturen en eller ett par grader ”längre upp” i rummet. Det kan du sedan se på din uppvärmningskostnad. Den kommer att sjunka.

Häng med och se hur en yrkesmurare löser uppgiften och lägger golvvärme i sin egen villa.

Instruktion

01
Montera plåtar 7 Steg

Gjutplåtarna med den speciella laxstjärtformen läggs tvärs över golvreglarna, och så länge det är högst 90 cm mellan reglarna behöver plåtarna inga ytterligare stöd medan betongen härdar.

När plåtarna läggs börjar man i rummets ena hörn. Plåtarna läggs sedan efter varandra med en överlappning på minst en vågdal. Den tryckta texten på plåtarna ska vändas uppåt.

När den första raden är klar fortsätter du med nästa rad, men nu ska texten vändas neråt, för annars är det omöjligt att skarva plåtarna. Fortsätt på samma sätt rad efter rad. Om plåtarna är för långa kapas de lätt med vinkelslip.

1

Ta bort alla socklarna. Det går relativt lätt med kofot eller bräckjärn. Skydda gärna väggen mot tryckmärken Ska socklarna återanvändas ska du bryta loss dem så försiktigt som möjligt.

2

Golvbrädorna bryts upp, även nu använder du kofoten. I gamla hus kan brädorna fortsätta in under putsen på väggen och kan därför inte lyftas upp. Då får du kapa brädorna och ta loss bit efter bit.

3

Här tas fyllnaden i bjälklaget bort för att det ska bli plats för så tjock isolering som möjligt. Förr var det vanligt att bjälklag fylldes med lera, kolstybb eller sand som var brandhämmande och dessutom ljuddämpande.

4

Mellan reglarna (bjälkarna) isoleras med mineralull. Här får det plats totalt 150 mm och isoleringen läggs i tre lager. Det är bättre än ett.

5

Lägg gjutplåtarna på plats. Om plåtarna inte är så långa att de går från vägg till vägg, så skarvar du dem på en bjälke med minst 5 cm överlappning.

6

Plåtarna läggs med överlappning. Om man lyfter en plåt i ena hörnet så går det lätt att pressa ner den med en överlappning på minst en vågdal. Överlappning i sidled ska vara mindt 5 cm.

Plåtarna fästs med endast en skruv i varje hörn av rummet. Skruvarna sätts i vågtopparna.

7

Ev. hål för rör och annat görs lätt med hålsåg för metall. Här görs ett 50 mm hål för avloppet från diskbänken. Några mindre hål görs för vattenrören.

02
Lägg värmerör 6 Steg

Vattnet till golvvärmen rinner inte som förr i tiden i fasta rör utan i smidiga slangar av plast, s.k. Pex-slangar.

Det finns olika slags slangar, och du ska välja en typ som är avsedd för golvvärme. Sådana är försedda med en spärr eller ett tätskikt som förhindrar luftens syre att tränga igenom plasten till vattnet.
Om vattnet i slangarna får för mycket syre kan det orsaka rostskador på järndelar i centralvärmesystemet.

Här används 20 mm slangar men de finns även med 12, 17 och 25 mm tjocklek. De tunnare slangarna är inte gjorda för ingjutning utan för ytmontering.

1

Markera var den fasta inredningen ska stå, för där ska du inte lägga värmeslang. Här har vi markerat för sockeln under köksskåpen. Lägg inte slang under inredning som skruvas fast.

2

Markera den exakta placeringen av slangen med tusch. Slangen ska ligga i slingor på var 30:e cm och den ska läggas vinkelrätt över plåtens vågor.

3

Rulla ut slangen och fäst den undan för undan. Slangen kan vara svår att styra när man är ensam om arbetet, men se till att den inte viker sig!

4

Slangen fästs på plåtarna med clips, som du knackar ner i de förborrade hålen. Clipsen passar för både 17 mm och 20 mm slang, och sitter fast tack vare hullingarna på skaftet.

5

Längs väggen läggs 7 cm breda resmor av 20 mm tjock cellplast. Fäst isoleringen med t.ex. pappspik. Isoleringens uppgift är att både isolera och att ta upp betongens rörelser.

Laxstjärtplåtarna kan också användas till elvärme

Gjutplåtarna kan användas även om du vill lägga elvärme. Men då ska kablarna inte fästas med specialclips utan med kabelklämmor som skruvas fast. Men det går vi inte närmare in på, för det är ett arbete du inte får göra. Det ska en elektriker göra. Du får däremot lägga en speciell form av elvärmenät på 12 V som ligger inkapslad i plastfolie. Samma slag används också i husvagnar.

03
Gjut golvet 5 Steg

Du går utmärkt att använda en färdig betongblandning när du gjuter golvet, och i så fall ska du köpa en blandning med 0-8 mm ballast. Men eftersom det går åt cirka 50 liter betong per kvadratmeter och en 25 kg säck endast ger 17 liter betong, så kan det bli dyrt.

Det är billigare att själv blanda betongen av 1 del cement, 2 delar sand och 2 delar singel (4-8 mm). Betongblandaren ska du ju hyra under alla omständigheter. Massan, som ska fördelas och pressas ner i vågdalarna, bör vara grötaktig för att kunna fördelas i vågdalarna. Ovanpå plåtarna kan den gärna vara fastare.

Då kan du arbeta utan att behöva krypa i våt betong.

1

Vi börjar med att lägga en ledare på båda sidor av rummet. Ovansidan på betongvallarna ska vara minst 2 cm ovanför pex-slangen. Eftersom golvet ska läggas utan fall, har ledarna fått en vågrät och plan ovansida.

2

Vågdalarna fylls med betong. Vi lägger ut betong cirka en meter i sänder och fördelar den. Konsistensen ska vara ungefär som tjock gröt. Betongen pressas in under slangen.

3

När alla plåtarna har fyllts läggs en fastare betong ovanpå. Den får inte flyta ut utan ska hamna där den läggs. Betongen fördelas med slev och planas ut med putsbräda.

4

För att se om betongen har rätt nivå drar vi med en rätbräda över golvet. Det är här viktigt att den ligger i nivå med ledarna på sidorna.

5

Till sist slätas betongytan till med en stor putsbräda. Den förs över betongen i stora cirklande rörelser tills ytan blir slät. Under tiden kollar vi noga att betongen håller sin nivå.

04
Nivellera golvet 6 Steg

Det är svårt - även för yrkesfolk - att få ett betonggolv alldeles plant. Innan man kan lägga klinker på ett betonggolv måste det därför nivelleras.

För att betongen inte ska suga till sig fukten i den självnivellerande spackelmassan måste golvet först primas. Primningen gör också att spackelmassan fäster bättre. När du har primat golvet kollar du det med ett långt vattenpass för att se om det finns svackor eller toppar. Svackorna fylls igen med och topparna slipas ner. Därefter ska du bara hälla ut spackelmassan, fördela den med tandspackel och sedan vänta. Nästa dag kan du lägga klinker på golvet.

1

När betongen har härdat primas den. Betongen ska nu ha blivit vit. Torktiden för primern beror på temperatur och luftfuktighet, men räkna med ett par dagar. En vanlig sopborste är perfekt för då slipper du kröka ryggen.

Primern fördelas med borste.

2

När den mjölkvita primern har blivit klar, har den torkat. Nu är det dags att undersöka om det finns svackor i golvet. Markera dem och fyll på lite spackelmassa som ska härda innan resten av golvet behandlas med spackelmassan.

3

Blanda spackelmassan med borrmaskin och omrörare. Följ anvisningarna på förpackningen. Till en 25 kg säck går det här åt cirka 6 liter vatten. Vi fördelar endast 2-3 liter massa i sänder och börjar längst in i rummet.

Om du lägger på ett 2 mm tjockt skikt så räcker 2 liter spackelmassa till 1 m2.

4

Spackelmassan är självutjämnande men är trög, och därför måste du hjälpa den lite på traven. Dra ut den med en bred 4 mm tandspackel. Om du håller spackeln lodrätt får du ett 2 mm tjockt skikt av massan på golvet.

5

ördela spackelmassan med lugna rörelser över golvet med hjälp av tandspackeln. När du drar den med taggarna mot underlaget bildas det spår efter den. När spackelmassan rinner ner i spåren bildas ett 2 mm tjockt skikt.

En 4 mm tandspackel drar spår efter sig så att massan lägger sig i ett 2 mm tjockt skikt.

6

Golvet är klart för klinker
Du kan lägga klinker eller trägolv på det nygjutna betonggolvet med de inbyggda värmeslingorna. Här har muraren valt att lägga klinker, men som du kan se på bilden så är de rätt stora. Kanterna är precisionsslipade (kalibrerade), och det innebär att plattorna kan läggas utan fog. Det blir riktigt snyggt. Om du vill veta hur det går till, så visar vi det i Gör Det Själv nr 1/2009. Har du lånat ut tidningen eller lagt den i sommarstugan, så ligger artikeln på vår hemsida: www.gds.se

Material

• Lewis gjutplåt + clips från
www.til-tak.no
tel. 031-701 04 05
• Pex-slang (här från Wirsbo)
• Isolering, mineralull + cellplast
• Betong
• Primer (här Bostik 6000)
• Golvspackelmassa (här Bostik S21)

Specialverktyg
• Betongblandare
• 2 m långt vattenpass
• Lång rät bräda eller aluprofil
• Bred 4 mm tandspackel
• Stor putsbräda + murslev
• Hålsåg och kapskiva för metall

Tidsförbrukning

2-3 dagar plus tid för härdning.

Pris

Cirka 600 kr per kvadratmeter

Svårighetsgrad

Det är lätt att arbeta med gjutplåtarna, men det kräver precision att gjuta betongen. Om du har en medhjälpare blir det mycket lättare.

Ritning

Så här byggs golvet upp

Det tunna betongskiktet är självbärande eftersom det gjuts på laxstjärtformade stålplåtar, som fungerar som form under gjutning och armering när betongen härdar.

Så här byggs golvet upp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Klinkergolv