Klicka dig till fiskben

Drömmer du om ett stort, vackert golv med klassiskt fiskbensmönster? Nu kan du ta en genväg och lägga det som klickgolv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
800 kr./kvm

Intro

Fiskbensparkett är ganska svårt att lägga. Det är en stor anledning till att det vackra golvet inte finns i var mans ägo. De många stavarna, eller brädorna, måste passa ihop i det speciella mönstret. Och det innebär att det måste sågas en massa stumpar längs väggarna, samtidigt som allt måste limmas fast på golvet.

Men köper du fiskbensgolvet som klickgolv tar du en rejäl genväg. T.ex. behöver du inte limma fast golvet, och stavarna passar ihop utan problem. Det är alltså en betydligt enklare lösning. Så om du har lite gör det själv-erfarenhet och är sugen på en utmaning så kanske detta är någonting för dig. Det kräver så klart att du är lite händig, men du får god hjälp om du läser vår instruktion.

Här lägger vi golvet i en formation för att göra det så tydligt som möjligt och för att det ska bli lättare för dig. Glöm inte att du måste lägga ett dämpande underlag av skum, kork eller liknande under innan du lägger golvet.

Bra att veta innan du börjar

Du kan välja mellan stavar med ett tunt laminatskikt, eller den något dyrare versionen med 4 mm ekparkett. För att stavarna ska kunna läggas i fiskbensmönster är det höger- och vänsterstavar, som köps separat som ”A”- och ”B”-stavar. Klicknoten sitter olika på de båda stavarna. Räkna med ett lite större spill p.g.a. kapningar, och glöm inte att låta golvet ligga en vecka i det rum där det ska läggas. Annars riskerar du att golvet slår sig när fukthalten i träet förändras.

Instruktion

01
Mätning och provuppläggning 3 Steg

Innan du kan börja lägga golvet ska du göra en provuppläggning, som visar hur golvet ska ligga för att bli så fint som möjligt.

Du ska använda två sorters stavar: A och B. De köps i var sitt paket, så du måste se till att ha tillräckligt av bägge. I den här provuppläggningen använder vi dessutom B-stavar som hjälpbrädor, som säkerställer att brädorna läggs helt rakt, kant mot kant.

Stavarna har klicksystem på alla fyra kanter. På den ena kortsidan och den ena långsidan finns ett spår (en not). På de två övriga sidorna finns en spont (fjäder), som passar in i noten. För att ha koll på allt vänder vi noterna in mot den vägg vi startar från. Här har vi markerat tre av ”väggarna” med reglar.

1

Markera mitten av rummet. Kontrollera att din mittlinje är vinkelrät mot den vägg du har som utgångspunkt. När du påbörjar uppläggningen måste mitten antingen träffa en spets eller en botten i fiskbensmönstret.

2

Lägg de första stavarna. Staven B sågar vi med ett 45-graders snitt i not-änden. Långsidans not vänder mot väggen som du har som utgångspunkt. Vicka fast stav A på änden av B. även noten på A-stavens långsida vänder mot väggen.

3

Bygg vidare mönstret till nästa sidovägg. Klicka samman A- och B-stavarna. Hjälpbrädor (B) ser till att de möts perfekt. När raden är lagd kan du se hur spetsen hamnar i förhållande till mittlinjen.

02
Först måste du planera 3 Steg

Nu ska vi få golvet att ligga jämnt och snyggt i förhållande till väggarna.

Att mäta upp som vi gör här är ingen förutsättning för att kunna lägga golvet, men det ser till att de kapade stavarna i bägge ändar av rummet blir ungefär lika stora. Det ger vackrast resultat, och det tar inte många extra minuter.

Glöm inte att golvet, liksom alla andra flytande golv, ska ha ett litet avstånd till väggarna. Annars riskerar du att det utvidgar sig och helt plötsligt bågnar, för att det inte finns tillräckligt med plats mellan väggarna. Det är lätt att säkerställa avståndet med små plastbrickor som du kan köpa på bygghandeln eller där du köper golvet.

Måttet vi tog tidigare visade att golvet måste förskjutas 2 cm för att spetsen ska pricka mittlinjen.

1

Rita upp 2 cm från änden av staven B. Det är de 2 cm vi ska flytta vårt golv åt vänster. Glöm inte att sätta avståndsklossen mellan golv och vägg, så att det blir ungefär 1 cm luft.

2

Golvet kan skjutas på plats, när staven B är tillsågad efter markeringen. Då hamnar vårt mönsters spets precis på mittlinjen (2 cm åt vänster).

3

Passa in staven B i den motsatta sidan. Här måste det också kapas 2 cm i ett 45-gradigt snitt. Se till att alla dina spetsar håller samma avstånd till utgångsväggen innan du märker upp och kapar.

03
Nu ska den första delen läggas 2 Steg

Nu är det ordning på både riktning och fördelning, och du kan äntligen börja klicka ihop golvet.

Du har inget behov av fler hjälpbrädor, för nu stöttar stavarna upp varandra. Men se till att hela tiden klicka ihop stavarna ordentligt, och följ mittlinjen så att de inte ändrar riktning. När du har lagt en halvmeter golv ska du stoppa.

1

Mönstret passar och ska nu bara fortsätta. De lösa brädorna måste skjutas och klickas på plats, och så kan du fortsätta på mönstret. Kom ihåg avståndsbrickorna längs med väggarna.

2

Stoppa när du har lagt en halv meter golv ungefär. Golvet måste nämligen strax kunna skjutas på plats, så det får inte bli för tungt.

04
Om det inte finns plats att klicka 3 Steg

När du ska passa in en stav mot en vägg finns det inte alltid plats nog till att klicka den på plats. Då får du kapa den i längden, ta bort ”klicket”, och limma ihop stavarna.

1

Om en stav inte kan klickas på plats får du avlägsna hälften av utsticket i notänden. Då behöver inte stavarna lyftas på plats i "klicket" för att passa ihop utan bara skjutas ihop.

2

Kapa den utstickande klickdelen i notänden. Avlägsna hälften av utstick-et, så att klicket försvinner.

3

Nu kan brädan skjutas på plats. De två brädorna ska limmas ihop, nu när de inte kan klickas fast i varandra.

05
Avsluta läggningen mot den första väggen 3 Steg

När du ska avsluta golvet mot väggen är det enklast att kapa det, så att det passar.

Det verkar kanske lite extremt att kapa ditt nylagda golv rakt av. Men det är det enklaste sättet att komma vidare på. Alternativet - att märka upp alla stavar med nummer, separera golvet, kapa alla stavar var för sig, för att avslutningsvis bygga ihop allt igen - är alldeles för bökigt. Så använd en sänksåg på skena, och en sticksåg som kan kapa de sista stavarna. Dem kan sänksågen nämligen inte nå eftersom den stöter emot väggen.

1

Kapa golvet med en sänksåg. Genom att såga av spetsarna passar golvet in mot väggen. Det är lättare än alternativet, som är att passa in en massa små stumpar in mot väggen.

2

Lyft upp de sista stavarna. Sänksågen kan inte komma hela vägen in mot väggen, så de yttersta stavarna måste lyftas upp och kapas för var sig med en sticksåg.

3

Spara spetsarna. Du kan använda dem, eller i varje fall delar av dem, när du når ned till den motsatta väggen. Skjut upp golvet mot väggen. Glöm inte avståndsbrickorna.

06
Resten av golvet läggs och avslutas 5 Steg

Nu blir det lättare: Du ska bara fortsätta på samma mönster som du har påbörjat.

Se till att du hela tiden följer mittlinjen, och att du klickar ihop alla skarvar 100 % tätt, särskilt i ändarna. Annars kommer mönstret inte hålla ihop.

När du närmar dig avslutningen vid den motsatta väggen ska du mäta de spetsar du sågade av tidigare. Delar av dem kan användas till avslutningen.

När golvet är lagt kan du efterbehandla det (om det är parkett) eller bara torka av det med en fuktig trasa (om det är laminat).

1

Fortsätt läggningen när du har skjutit upp det av sågade golvet mot väggen. Receptet för att lyckas är exakt det samma som hittills. Se till att alla stavar klickas ihop tätt.

2

Mät upp för de sista stavarna när du når ned till den motsatta väggen. Mät gärna två gånger då det kan vara lite svårt.

3

Använd spetsarna du sågade av, om det passar. Här har vi tur, och det går helt jämnt ut. Oftast brukar du bara kunna använda delar av spetsarna till avslutningen.

4

Klicka spetsarna (eller delar av dem) på plats. De passar in i mönstret på samma sätt som tidigare.

5

Avsluta golvläggningen. De sista bitarna är små stumpar, som avslutar hela mönstret. Nu har du ett klassiskt och elegant golv med fiskbensparkett.

Material

  • Klickgolv (Berry Alloc)
  • Dämpande underlag
  • Avståndsbrickor
  • Trälim

Specialverktyg

  • Kapsåg
  • Sänksåg med skena

Tidsförbrukning

Ta tid på dig. Räkna med ett par dagar för ett golv på 20 kvm.

Pris

Ca. 400 kr./kvm för laminatvarianten, ca. 800 kr./kvm för ekparkett. I bägge fall måste du köpa till ett underlag.

Svårighetsgrad

Detta är det enklaste sättet att lägga ett fiskbensgolv på, men det är ändå inte helt lätt. Det kräver erfarenhet, precision och tålamod.

3D-modell

3D-modell

Klicka ihop fiskbensparkett

Det enklaste sättet att lägga fiskbensparkett på.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Först ska det planeras

Planera där golvet är exakt och snyggt i förhållande till väggarna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Om det inte finns plats

End-noten kan skapa problem. Du kan kapa den på längden, ta bort "klicket" och limma ihop brädorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Avsluta läggningen mot den första väggen

Golvet kapas med en sänksåg och läggs in mot väggen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Resten av golvet läggs och avslutas

Fortsätt läggningen med de kapade spetsarna.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv