Lägga golvspånskivor

Ska du lägga ett flytande golv är golvspånskivor ett utmärkt underlag. De är både formstabila och lätta att arbeta med.

Golvspånskivor läggs i stort sett som vanliga golvplankor. Här lägger vi dem på en rad uppklossade reglar som om det var ett riktigt golv. Reglarnas placering ritas ut på plattorna. Då är det lättare att fästa golvspånplattorna mitt i reglarna.

Golvspånskivan sviktar nästan inte alls. Därför behöver du inte hålla det annars obligatoriska avståndet på 10.12 mm till väggen. Ett par mm räcker. Med en timmermansvinkel ritas regelns placering ut på hela spånplattan.

LÄS OCKSÅ: Så här arbetar du med spånskivor

Det är nu inte svårt fästa plattan med skruvar mitt i regeln. Minst tre skruvar ska dras i vae regel. När nästa platta lagts upp på reglarna stryks det trälim på den första plattans fjäder. Alla fogar ska limmas för att nå maximal stabilitet.

Fogen mellan golvspånskivor ska vara så liten som möjligt. Därför använder vi en plankbit för att knacka ihop skivorna helt och hållet. Reglarnas placering ritas ut på den nya plattan med timmermansvinkeln.

Innan plattan skrivas fast ser golvläggaren till att fogen inte glipar. Genom att lägga knäet på regeln när golvspånskivor knackats samman är man säker på att fogen hålls tätt ihop. Plattan skruvas nu fast vid reglarna.Ska du, som här, sätta plattor efter varandra ska fogen alltid ligga mitt på en regel.

Då är du säker på att golvet blir stabilt.Vid såna sammanfogningar ska lim strykas på dels i längdled, dels i kortändan. Plattans not ska nu knackas in över fjädern, så att de två plattorna sitter tätt mot varandra.

Återigen används en slagkloss. Slår man direkt på skivan med hammaren kan man förstöra antingen fjädern eller noten. När alla golvspånskivor lagts ut bör du spackla över skruvhålen.

Då är du säker på att ytan blir helt slät, vilket är en förutsättning för ett bra resultat när man till exempel lägger korkplattor.Spacklingen utförs med vanligt snickarspackel. Nu är underlaget klart och man kan lägga allt från laminat till massiva trägolv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv