Fästa golvet

Ska du lägga massiva plankor direkt på reglar kan du antingen skruva eller spika fast dem. Här visar golvläggaren båda metoderna.

När du ska lägga plankor på reglar är det bra att först lägga ut remsor av skumplast på alla reglar. Det minskar stegljud och knarrande från golvplankorna. Se till att det blir en springa på minst 10 mm mellan första plankan och väggen.

Enklast gör man det med hjälp av avståndsklossar. När avståndsklossarna är på plats skruvas den första plankan på plats med en skruv rakt uppifrån. Skruvar ska dras i samtliga reglar. Den första plankan ska skruvas fast både rakt uppifrån och dolt.

Dolt innebär att skruven dras i vinkel i fjädern så att nästa planka döljer skruvhuvudet. När den första plankan sitter fast läggs nästa planka an och även nu ser golvläggaren till att det sitter en avståndskloss i änden.

LÄS OCKSÅ: Lägga golvspånskivor

Plankan knackas på plats med en slagkloss. Slår man direkt på fjädern med en hammare är det stor risk att man skadar fjädern och att det sedan blir svårt att få in den i noten på nästa planka. Alla plankor utom den första ska fästas dolt.

Tänk på att dra in den i 45 graders vinkel.tt annat alternativ är att spika fast plankorna med dyckert. Plankan läggs på plats och knackas in som de tidigare. Men i stället för att skruva slår golvläggaren nu en dyckert genom plankan och regeln.

Det är viktigt att man träffar dyckerten med hammaren och inte slår på plankan så att det blir fula märken.Sista halvcentimetern slår golvläggaren i dyckerten med en spikdrivare.

Resten av plankorna spikas nu fast på samma sätt. Dyckert har av tradition använts vid golvläggning. Men det blir allt vanligare att använda skruvar. Dels för att det är enklare, dels för att det är mindre risk att skada det nylagda golvet.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv