Så bär du av ett plankgolv

Ska du lägga ett massivt plankgolv på betongunderlag bör du lägga det på reglar. Här visar golvläggaren hur du gör.

Först mäts rummets läng och bredd. Vi tar tumstockens mått – 2,4 m. De yttersta golvreglarna som sedan läggs ut ska ligga minst 6 cm från väggen. Kring en skorsten eller eldstad ska avståndet vara minst 10 cm. Golvet rita ut på golvet var den första regeln ska ligga.

Det får vara högst 60 cm mellan reglarna, här blir avståndet alltså 57 cm om vi lägger 5 reglar. Därför mäter golvläggaren upp på golvet och markerar var 57:e cm. Nu läggs en regel mot väggen. Måtten på golvet förs över till regeln med hjälp av en vinkelhake.

Golvläggaren sätter kryss för att markera på vilket håll reglarna ska ligga. Detta gör han för alla 5 reglarna. Sedan flyttas mätregeln ut på golvet så att markeringarna kan föras över till golvet.

Men först ser golvläggaren till att regeln ligger lika långt från väggen i vardera änden. Nu är måtten rätt och markeringarna på regeln kan överföras till golvet. Golvreglarna kan nu lätt läggas ut efter markeringarna.

LÄS OCKSÅ: Lägga golvspånskivor

Kom ihåg att betonggolvet ska vara rent när reglarna läggs ut. I detta exempel har vi en dörröppning att ta hänsyn till. Här bör man regelverket förstärkas med fler reglar, så att golvet tål att många går in och ut genom dörren. Här lägger vi tre extra reglar, som är cirka 40 cm långa.

Även här ser golvläggaren till att det är 6 cm mellan regeln och väggen. Om det ska läggas nytt golv även på andra sidan dörren ska reglarna fortsätta genom dörröppningen. Klossar placeras under reglarna.

Under allting läggs en bit tjärpapp som hindrar fukt från att stiga upp i reglarna. På tjärpappen lägger golvläggaren en kloss som sågats ur en mdf-skiva. Den är mycket formstabil men samtidigt lättbearbetad.

Det får som mest vara 60 cm mellan klossarna för att golvet ska bli stabilt. De extra reglarna klossas självklart upp i båda ändar, även om de bara är 40 cm långa. För att få golvet helt plant använder golvläggaren kilar. Här använder han två kilar som knackas samman så att de låser i varandra.

Kilarna placeras ovanpå mdf-klossarna. Försök att klossa upp så lite som möjligt. Det vanliga är mellan 3 och 5 centimeter beroende på om golvet gränsar till ett annat golv. När alla kilarna placerats ut kontrollerar golvläggaren att reglarna inte har flyttat sig.

Med vattenpasset kontrollerar golvläggaren alla reglar och justerar eventuellt höjden med hjälp av kilarna, så att golvet verkligen är plant. Ju längre vattenpass, desto bättre precision.

Alternativt kan man använda en rätskiva att lägga vattenpasset på. Det är viktigt för slutresultatet att reglarna är vågräta överallt. För att hålla reglarna på plats kan du med fördel fästa en tunn bräda eller liknande tvärs över reglarna.

Om spikarna inte slås ner helt och hållet är det lättare att dra ut dem när golvet ska läggas. Det är avgörande för hållbarheten att alla kilarna fixeras så att det inte kan glida isär. Golvläggaren slår först en spik genom kilarna som håller fast dem i mdf-klossen.

Sedan slås nästa spik snett genom regeln så att den går igenom både kilarna och klossen. Om man inte spikar fast kilarna kan golvet i värsta fall börja sacka när kilarna glider isär. Regelverket är klart och avburet och golvet kan läggas.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Golv