Video
Lätt
Svår

SÅ HÄR BYTER DU LIST:

1. De gamla listerna tas bort

Rensa bort alla rester, slipa ev. la?tt och avfetta. Skrapa bort lo?s fa?rg. Klipp sedan av en bit ta?tningslist sa? att den ra?cker fra?n sida till sida och lite till. Se upp sa? att du inte stra?cker listen na?r du kollar la?ngden.

LÄS OCKSÅ: Allt om tätningslister

2. Pa? ga?ngja?rnssidan ska listen placeras

sa? att den inte gnags av na?r du sta?nger fo?nstret. Det inneba?r att den ska sitta pa? sja?lva karmen, inte pa? anslagslisten. Riv av skyddspapperet undan fo?r undan medan den sja?lvha?ftande listen trycks fast.

3. Fortsa?tt med de o?vriga sidorna i fo?nstret

Listen fa?sts nu pa? anslags- listerna, sa? att det blir fo?nsterba?gens insida som pressar mot ta?tningslisten. Undvik skarvning av ta?tningslister.

4. Det a?r fo?r det mesta ba?st att va?nta med de va?gra?ta listerna

Det finns olika sa?tt och tekniker att skarva listerna pa? i ho?rnen. Se pa? fo?rpackningen vilken metod som rekommenderas fo?r din list. Det a?r viktigt att listerna sluter ta?tt mot varandra.

5. Justera haspen, om det a?r sva?rt att sta?nga fo?nstret

De nya listerna a?r sa?kert lite tjockare a?n de gamla och da?rfo?r justerar du haspen en aning. VIKTIGT! Om listerna a?r fo?r tjocka finns risk att ba?gen pressas skev na?r fo?nstret sta?ngs.