Sätt i nya fönster

Självgjort är välgjort – och därmed har vi väl sagt att du inte ska ringa efter snickare för att montera nya fönster i sommarstugan eller villan.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.200 kronor

Det är relativt lätt att själv sätta i ett nytt fönster om man är noggrann. Prova själv!

Intro

Här visar vi hur det går till att byta ett fönster på en helg. Med lite övning klarar du att byta tre-fyra fönster på två arbetsdagar.

Instruktion

01
Bort med det gamla 5 Steg

Om karmträet i dina fönster är gammalt och därför ska bytas ut, kan du såga av karmen på sidorna (precis som vi visar). Men om du byter ut fönstren för att du vill ha ett nytt glaspaket, kan du ev. behålla dem och beställa enbart nytt glaspaket. Ur energisynpunkt lönar det sig dock att byta både karm och båge.

De gamla bågarna kan du ev. återanvända till drivbänkar eller växthus. De kan också användas i en vedbod eller ett uthus, så ta loss bågarna försiktigt.

Med tigersåg kapar du skruvar eller spikar som håller fast karmen, som därefter bör kunna tippas ut. Annars sågar du av den på sidorna.

1

Börja med att lyfta ut bågen. Den kan sitta fast på många sätt, men i regel är det bara med gångjärn. Här ska det skjutas åt sidan i öppet läge. Sätt undan bågen så att den inte skadas under arbetet.

2

Ta bort foderlisterna runt karmen. Det är ofta lättast med kofot, som sticks in under listerna medan du bryter. Håll fast i varje list så att den inte ramlar ner på dig.

3

Såga av karmträet med sticksåg eller helst tigersåg. Såga snett neråt eller uppåt så att delarna kan dras isär. Såga gärna av varje sidokarm på två ställen.

Såga försiktigt och var beredd på att det kostar ett blad om det sitter en spik i vägen.

4

Ta tag med kofoten och vrid loss delarna från varandra. Bryt sedan bort karmen. Ibland sitter karmar fast med långa skruvar eller spikar. Lägg då en kloss bakom kofoten så att du får mer kraft.

5

Akta huvudet! Den övre liggande delen av karmen kan ramla ner när du har brutit loss karmen på sidorna. För att du inte ska få den i huvudet eller på fötterna bör du hålla emot, när den sista lodräta karmdelen bryts bort.

02
Rensa öppningen 5 Steg

Fönster säljs i ett stort antal standardmått, och om du har tur passar den gamla öppningen till de mått ett modernt fönster har. Men du måste först rensa öppningen så att monteringen kan utföras utan problem.

Även om ett standardfönster är någon centimeter för stort på ena eller andra hållet, lönar det sig ofta att välja standardmått och att göra öppningen i väggen större.

Om standardmåtten innebär att det saknas någon centimeter, så kan du lätt lösa problemet genom att fästa en list eller två i öppningen. Denna list täcks ju sedan av foderlisterna.

1

Ta bort alla spikar och skruvar från sidorna. Spikar kan du knacka in så långt som möjligt (de får inte sticka ut!) eller såga av dem. Skruvar kan du skruva ut eller kapa med tigersåg eller bågfil.

2

Sidorna runt fönsteröppningen ska vara plana, så att monteringen går lätt och så att du kan täta mellan väggen och karmen. Markera om det finns panel eller annat som ska sågas av.

3

Såga rent med sticksåg längs kanterna. Det går också bra att använda annan såg. Ta bort fönsterbrädan om den ändå ska bytas.

4

Ordna ett underlag för det nya fönstret. Det ska ju finnas plats under karmen för den nya fönsterbrädan, och därför måste du lägga klossar i öppningen. Fäst dem med spikar och kolla med vattenpass att de sitter vågrätt.

5

Kolla karmen. Fönstret har säkert inte blivit smutsigt sedan du fick det levererat, men du ska ändå rensa kanterna, där det troligtvis sitter klammer som har hållit fast förpackningsplasten. Ta bort alla främmande föremål från karmen.

03
Sätt i det nya 5 Steg

När fönsteröppningen har rensats från skruvar och spikar, klossarna ligger på plats och öppningen har rensågats fäster du fog- och isoleringsband på karmens ovansida och de två lodräta sidorna.

Sätt fönstret på plats och kolla att det sitter som det ska. Här kan det vara bra med en medhjälpare som håller medan du kilar fast fönstret. Borra 6 mm hål genom falsarna in i väggen innan du skruvar fast karmen. Men kolla noga först att den sitter både vågrätt och lodrätt och i nivå med fasaden.

Även om skruvarna sitter i falsen bör du täcka över dem med spackel och färg eller täckbrickor.

1

Kolla först att fönstret får plats i öppningen och att det finns plats mellan karm och vägg för fogband eller drevremsor. Kolla också att klossarrna under fönstret ligger som de ska.

2

Fäst fogbandet när du är säker på att det får plats mellan karm och vägg. Tips: Om du monterar fönstret på sommaren, bör bandet förvaras i kylskåp tills det fästs. Då expanderar det inte så snabbt.

3

Sätt tillbaka fönstret i öppningen. Det bästa är om du kan lyfta upp det på klossarna och sedan tippa in fönstret på plats. En bräda tvärs över öppningen i rummet ser till att fönstret inte ramlar in.

4

Justera fönstret så att det sitter vågrätt och lodrätt och att det sitter i nivå med fasaden. Lås fönstret med kilar medan du justerar det. Om fönstret sitter för långt in i väggen blir det svårt att fästa foderlisterna som ska dölja fogen runt om.

5

Borra hål i falsen 10 cm från botten och toppen med 6 mm borr, och fortsätt in i väggen. Men kolla en extra gång att fönstret sitter korrekt! Fäst fönstret med cirka 100 mm långa karmskruvar och fäst en täckbricka över varje skruv.

04
Utvändig finish 5 Steg

När fönstret sitter på plats och du har drevat med isolering under karmen, ska du sätta upp foderlister som täcker fogen mellan karmen och väggen. Foderlisterna består här av en vågrät överliggare, som vi låter sticka ut 15 mm över sidolisterna.

Under karmen fästs en fönsterbräda med lutning utåt, så att regnvatten från fönstret leds bort från fasaden. Till både foderlister och fönsterbräda använder vi här 22 x 95 mm brädor, som har strukits med träolja och utelasyr innan de monteras. Några millimeter från den yttre långsidan av fönsterbrädan har vi sågat ett spår med cirkelsåg. Det fungerar som droppkant för regnvatten.

1

Stoppa in isolering under karmen, så att det blir tätt även där. Använd en träkil eller liknande att peta in isoleringen med så att den fyller igen utrymmet. VIKTIGT! Isoleringen får inte pressas ihop för då gör den ingen nytta.

2

Såga fönsterbrädan så att den sticker ut 15 mm på båda sidor om de lodräta foderlisterna. De har ännu inte monterats, så du måste lägga till bredden av dem. När du har markerat för vinkeln sågar du urtag och sätter brädan på plats.

3

Skruva fast fönsterbrädan i ändarna och fäst skruvarna så långt upp att de täcks av de lodräta foderlisterna. Förborra innan du skruvar för annars spricker träet. Använd rostfria skruvar för att det inte ska bli roströda märken på träet.

4

Markera på de lodräta foderlisterna var de ska sågas av nertill. Om du gör som vi visar på bilden får de rätt vinkel och följer brädan. Skruva fast de två foderlisterna och fortsätt med den vågräta överliggaren.

5

Foga med vit fogmassa mellan karmen och fönsterbrädan. Fogen ska dras in 15 mm från karmen så att regnvatten kan droppa ner på fönsterbrädan och ledas vidare ut över fasaden.

05
Invändig finish 5 Steg

Det ska naturligtvis se snyggt ut även på insidan av fönstret. Här har vi lite tur för väggen är lika tjock som karmen (det är ju en enkel sommarstuga). När väggen är tjockare, och det är den nästan alltid om det handlar om åretrunthus, krävs en smyglist mellan insidan av väggen och karmen för att utjämna skillnaden.

1

Markera hela vägen runt var foderlisterna ska sitta. Här har vi dragit in dem så att de delvis täcker karmen och lämnar 2 cm av den synlig. Då försvinner fogen mellan karmen och väggen.

2

Foderlisterna limmas ihop i hörnen med trälim. Såga först ut alla listerna med rätt mått och med 45-gradigt gerade kortändar. Använd kap-och geringssåg eller geringssåg.

3

Spika fast listerna. Här använder vi dyckertpistol, men det går bra med hammare och vanliga dyckertar. Försänk spikarna med spikdrivare.

4

Knep som ger snygga hörn. Spika först fast den vänstra lodräta och den nedra vågräta listen. Fäst den övre vågräta listen (A) med en spik på vänster sida och den högra lodräta (B) med en spik nederst på höger sida. Skjut ihop listerna och fäst dem.

5

Med fingerfärdighet blir du färdig. Täck hålen efter spikarna med lite akrylfogmassa, som du fördelar med ett finger och slätar ut. När massan har härdat slipar du den lätt och målar.

Material

• Karmskruvar
• Illmod Trio 88 mm fog- och isoleringsband
• 22 x 95 mm brädor till foderlister och fönsterbräda
• Täckbrickor till skruvar
• Vit silikonfogmassa

Specialverktyg
• 6 mm spiralborr
• Kap- och geringssåg

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

300 kr + fönster

Tips & Tricks

Viktigt att undersöka

Om du har tänkt att ersätta ett topphängt fönster med ett sidohängt - eller om du har lust att montera en terrassdörr i stället för fönstret - så måste du först undersöka om fönstret eller dörren i så fall kan öppnas utåt utan att stöta emot taket.

Det undersöker du lätt genom att hålla ett vattenpass vågrätt rätt ut från övre delen av bågen. Det vore snopet att sätta i ett fönster och sedan upptäcka att det bara kan öppnas på glänt. Sådant har ju hänt även yrkessnickare.

En annan sak som ska undersökas är om det nya fönstret motsvarar din beställning - innan du tar bort det gamla.

Håll vattenpasset mot övre delen av bågen och kolla om du kan öppna det nya fönstret eller dörren.

Mät det nya fönstret och se om det motsvarar din beställning. Du kan inte reklamera om du har skadat det.

Foga och isolera

I stället för att foga och dreva på traditionellt sätt använder vi här ett expanderande fogband. Vårt band är 88 mm brett (Illmod Trio) och det tätar fogar mellan 10 och 20 mm tjocklek. Bandet levereras på rulle och fästs på karmens utsidor innan fönstret monteras. Den vita sidan fäst mot karmen. Ställ karmen på ett par klossar och fäst bandet på sidorna. Bandet fästs 5 mm från fönstrets framkant och ska sticka upp 5 mm över karmen och ner 15 mm under den. Bandet på ovansidan ska vara 4-5 mm längre än öppningen och viks in över sidorna där det trycks fast innan fönstret monteras.

Hörnen måste vara alldeles täta och därför ska banden vara så långa att de kan vikas runt hörnen.

Fogbandet kan fylla igen fogar på upp till 20 mm.

Tryck fast fogbandet ordentligt, och var extra noga med hörnen, så att bandet sluter helt tätt runt varje hörn.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fönster