Hur har isolerglaspaketet satts fast?

Problem:

Innan jag ger mig in på att själv byta ett par isolerglasrutor kan det vara bra att veta vad som väntar mig och vad jag exakt ska göra när jag tagit bort den gamla rutan?

Lösning:

När den gamla rutan tagits bort ska alla kanter rensas ordentligt och träet strykas med grundningsolja. Det nya glaspaketet ska stå på ett absolut plant underlag på plastbrickor eller klossar, så att det blir luft mellan rutan och karmen. Både på insidan och utsidan ska glaset ha självhäftande fogband som tätar mot fukt och som både fästs på karmen och mot glaslisten. På insidan bör fogbandet sättas lite under kanten på karmen, så att det överst blir plats för en syntetisk fog. Glaslisten ska både ha en ventilationskanal, som förhindrar att fukt sugs in, och en näsa så att regnvattnet droppar av fönstret i stället för att rinna in under listen.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fönster