Så lätt byter du fönster

Du kan minska dina uppvärmningskostnader och förbättra och försköna fasaden när du byter fönster.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En helg
Pris
400 kronor

Intro

Har du bara en smula gör det själverfarenhet och lite gåpåaranda, så är det inte så svårt att byta fönster - som man kanske annars skulle tro. Du ska dessutom vara noggrann med mått.

Om du bor i en villa där väggarna är av tegel eller betong behöver du en bra slagborrmaskin eller borrhammare. Har villan träväggar klarar du dig med en skruvdragare, och i båda fallen har du nytta av en bajonettsåg. Övriga verktyg som kan behövas har du säkert redan.

Din vinst blir en snyggare fasad, men framför allt kommer du att märka bytet på värmekostnaden. Den blir betydligt lägre eftersom nya fönster med energiglas isolerar mycket bättre än isolerglasfönster som är mer än 5-6 år gamla.

Innan du sätter igång ska du bestämma dig för vilken typ av fönster du vill ha och vilket eller vilka material de ska vara av.

För att kunna beställa nya fönster måste du mäta varje karmöppning. Visserligen ser fönstren i huset lika stora ut, men det får du inte ta för givet. De kan variera ett par centimeter i storlek.

Det första fönstret kan du byta redan den första helgen, och när du väl har bytt ett fönster går resten lätt.

Instruktion

01
Borttagning 8 Steg

Innan du kan ta loss ruta och karm gäller det att ha lossat dem från väggen. Kan fönsterbågarna tas bort, lyfter du av dem. Sitter glaspaketet fast i karmen, försöker du lirka bort glasningslisterna och sedan bända loss rutan. Gör det försiktigt så att du inte får glaset över dig. Har glaset kittats och limmats fast i karmen, bör du försöka skära loss kittet.

Om det är svårt att få ut rutan så kan du låta den sitta kvar, men tänk då på att karm och ruta är tunga. Här kunde vi skära bort den övre rutan, såga av karmen och ta ut den undre delen med glas.

Använd ett par starka men smidiga handskar, så att du inte skadar händerna på glaset om rutan ramlar ut.

1

Spräck bottenstycket i karmen med stämjärn. Då är det ingen risk att du skadar fönsterbänken på insidan när du lyfter ut karmen från väggen.

2

Ta bort glasningslisterna. Låt den översta listen sitta kvar till sist så att glaspaketet inte ramlar ut medan du håller på att arbeta. Sitter glaset med lim och gummilister kan det sitta hårt fast.

3

Om glaspaketet bara har kittats fast, kan du antingen skära många gånger med en vass hobbykniv eller också skära loss kittet med en multiskärare. Det tredje alternativet (som vi valde) är att ta ut karmen med rutan i.

4

Såga av karmskruvarna med en bajonettsåg. Då slipper du leta efter skruvhuvudena och försöka lossa skruvarna. Om fönstren är gamla sitter skruvarna så hårt att det blir svårt att lossa dem.

5

Såga av karmen. Den övre delen av karmen kan tas loss. Genom att vinkla sågen så att sågspåret går neråt och utåt blir det lättare att bryta loss karmen. Det går lika bra att såga med fogsvans som att använda sticksåg.

6

Bryt loss karmen. Eftersom du har sågat snett neråt så går det lättare att få loss den övre delen.

VIKTIGT! Undvik att sätta kofoten mot kanten på en tegelsten, för då är det troligt att stenen spricker eller lossnar.

7

Ta bort den övre delen av karmen. Innan du börjar dra, är det viktigt att du har kollat att inte hela fönstret följer med. Du kan ev. kila fast karmen nertill.

8

Borsta rent i karmöppningen. Det är mycket viktigt att du får bort alla rester av fogmassa, bruk och silikon. Det gäller framför allt den väggbit som är närmast rummet, där du ska sätta i en ny ångtät fog av gummifogmassa.

02
Isättning 4 Steg

1

Underlaget är viktigt för att fönstret ska hamna vågrätt. Såga till en hyvlad regel i fönstrets bredd och fäst den på ditt vattenpass, så att du kan väga av i hela fönstrets bredd. Kila upp med brickor.

2

Sätt fönstret på plats. Kilarna i botten får inte vara högre än att det är 10-15 mm fog ovanför fönstret. Skjut fönstret i sidled tills det står mitt i öppningen med lika bred fog på sidorna.

3

Fixera fönstret i öppningen med kilar eller luftkuddar. Kolla att karmen är både lod- och vågrät. Har karmen skruvhål för karmskruvar borrar du hål i väggen för dem. I trävägg kan du direkt fästa den översta skruven på varje sida.

4

Sätt i fönsterbågarna när de översta skruvarna sitter på plats. Dra i återstående skruvar och kontrollera fortlöpande att karmen förblir både vågrät och lodrät. Det ska vara lika bred fog runt om.

03
Fastsättning 2 Steg

1

Dra fast de återstående skruvarna, när karmen sitter som den ska. Om fönstret är högre än 130 cm ska det fästas med tre skruvar. Den övre och undre sätts cirka 20 cm från ovan- resp. underkant av karmen. Den tredje sätts mittemellan.

2

Fogskum får endast användas om fönsterleverantören föreslår det. Normalt ska man kunna efterjustera en karm utan att övriga funktioner berörs. Detta utesluter användning av spikar och fogskum vid montering av fönster.

04
Dreva och foga 6 Steg

Det allra viktigaste vid montering av nya fönster är att man är noggrann när man mäter, och att de nya fönstren placeras exakt mitt i varje karmöppning. Då får man ett snyggt resultat som man kan glädja sig över i flera år.

1

Pressa in en bottningslist mellan vägg och karm. Detta kan också göras från insidan, för bottningslisten ska ligga 6-8 mm från insidan, så att du får plats för en knappt centimetertjock fog, som ska vara ångtät.

2

Utanför bottningslisten fyller du på med drevremsor av mineralull. Stoppa in remsorna med en pinne så att det blir 2-3 cm från remsorna till framkant på karmträet. Undvik att pressa ihop dem.

3

I vissa fall kan du foga med elastisk fogmassa utvändigt, men det är endast om huset är av tegel. I trähus och hus av lättbetong avslutar du med en luftspalt och en täcklist av trä. Du kan också avsluta utvändigt med en fog av bruk.

4

Fogar av akrylat eller gummi slätas till med fogpinne. Den ska först ha mättats med vatten som har blandats med lite diskmedel. Annars fastnar den i fogmassan.

5

På insidan fogar du med tät fogmassa och fogen kan sedan förslutas med en täcklist. Här har fönsterbänken återanvänts och nya smyglister har satts runt hela fönstret. Listerna fästs med 25 mm dyckertar.

6

Dyckerterna försänks med spikdrivare och hålen ovanför dem fylls igen med lite akrylfogmassa. Lägg lite på ett finger och ”spackla igen” varje hål. Senare kan du måla över alla spacklingar.

Material

För montering av ett fönster:

 • 4-6 karmskruvar, ev. justerbara
 • Träkilar för fixering
 • 1 fönster
 • Drevremsor, en rulle
 • Bottningslist, 16-20 mm bred
 • 5 patroner fogmassa
 • 8 x 27 mm täcklister

Specialverktyg

 • Bajonettsåg: att såga av spikar och karmträ med
 • Winbags: de uppblåsbara kuddarna är utmärkta att kila fast fönstret med. Justera trycket genom att fylla dem med mer eller mindre luft. Säljs i välsorterad fackhandel.

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

Material: c:a 400 kr + fönster

Video

VERKTYG: Så här använder du tigersågen

Sågen är mycket kraftfull och är oöverträffad vid rivningsarbete och andra grövre uppgifter. Försedd med rätt blad tuggar den sig obesvärat genom allt från trä och metall till tegel och betong. I den här videon kan du se alla bladen och lära dig hur du använder sågen optimalt.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Fönster