Perfekt montering av fönsterbänken

Det är ganska enkelt att byta ut en gammal fönsterbänk. Men endast om du vet vad du ska göra, för arbetet är fullt av fula fällor som gör det svårt.

Intro

Det är rena barnleken att montera en ny fönsterbänk till det nya fönstret – om bara alla vinklar är räta, linjerna raka och ytorna lodräta och vågräta. Men så är det inte i något hus, inte ens i ett nyuppfört. Därför får du här en snabbkurs i konsten att ta bort en gammal fönsterbänk och ersätta den med en ny.

Du kommer att lära dig hur du sågar till skivan så att den passar perfekt även om utrymmet är skevt. Och du lär dig vad du ska göra för att inte skada de putsade eller målade ytorna i fönstersmygen och hur du sparar tid.

Vi har här valt att låta fönsterbänken sticka ut 6 cm från väggen och på sidorna. Men det avståndet bestämmer du förstås själv.

Instruktion

01
Skapa plats 3 Steg

Ta bort den gamla utan skador

Du slipper mycket besvär och arbetet med den nya fönsterbänken förenklas om du kan ta bort den gamla utan att skada puts, tapet eller färg i fönstersmygen.

Det kan nämligen bli besvärligt att få en snygg övergång mellan den nya bänken och väggen om väggen skadas. I värsta fall måste du putsa om eller i varje fall måla och tapetsera.

1

Skär längs sidorna. Fönsterbänken går ofta in lite i väggen och för att väggen inte ska skadas skär du mellan väggen och skivan med hobbykniv. Skär också igenom fogar och tapeter.

2

Dela fönsterbänken i mindre bitar. Om du inte kan dra ut skivan hel så bör du såga itu den. Såga snett in i den, så borde den kunna lossas. Sitter den ändå fast måste du leta efter skruvar eller spikar.

3

Dra och lirka loss den ena delen så försiktigt som möjligt, sedan den andra. När sedan delarna är borta skrapar du bort limrester och slipar ytorna lätt så att den nya skivan kan skjutas på plats.

02
Mät noga 3 Steg

Ta hänsyn till alla skeva vinklar

Räkna med att alla vinklar är skeva när du mäter för den nya fönsterbänken. Det är framför allt om smygarna är putsade som vinklarna är skeva. Mät därför från ett par fixpunkter på fönsterkarmen så blir det lättare att mäta korrekt.

Bestäm hur långt fönsterbänken ska sticka ut från väggen. Här är det 6 cm.

1

Mät vinkelrätt utfrån fixpunkten X på karmen till punkten Y. När du sedan överför måttet till den nya bänkskivan lägger du till hur mycket den ska sticka ut.

2

Bredden i öppningen får du fram efter två mätningar. Mät från fixpunkten X till punkten Z vid smygen. Skjut in tumstocken mot smygen och läs av avståndet.

3

Bänkskivan ska sticka ut från väggen och längs sidorna. Bredden vid väggen mäts från Z till V. Gör likadant på de två sidorna i öppningen. Lägg till måttet för hur långt skivan ska sticka ut.

03
Ny bänkskiva 5 Steg

Såga ut skivan så noga som möjligt

Även om smygen är vinkelrät mot fönsterkarmen så är det viktigt att du överför måtten från skissen till arbetsstycket och sedan sågar så noga som möjligt.

Det är enklast om du först sågar till skivan på djupet. Kolla också om den har en fals längs ena sidan. Den ska så fall stickas in i motsvarande urtag i karmen.

Kortänden kapas för hand med en fintandad såg.

1

Såga skivan till önskat djup. Kom ihåg att ta hänsyn till att skivan ska sticka ut från väggen. Arbetet går snabbt om du har en bra sänk- eller cirkelsåg med sågskena.

2

Dra ett streck vinkelrätt över skivan och mät sedan från detta. Det är den linje som på skissen omfattar X och Y.

3

Markera alla kanter. Mät från strecket längs bakkanten till punkterna Z vid de två kortändarna. Markera sedan resten av punkterna.

4

Såga till kortändarna. Du kan använda sticksåg för såglinjen mellan Z och V, men såga underifrån. Kortänden ska kapas för hand med en fintandad såg.

5

Alla synliga kanter rundas av lite lätt med slippapper korn 120. Skarpa kanter kan vara vassa, är ömtåliga och framför allt svåra att måla.

04
Fals i bakkant 3 Steg

Gör bänkskivan lite tunnare

Det är inte säkert att du utan vidare kan sticka in din nya fönsterbänk under karmen. Tar det emot för att den är för tjock så måste du göra den tunnare med din fräs.

Oavsett om du klossar upp skivan eller om karmen har ett spår för den, så är det bäst att den bakre kanten är endast 10 mm tjock. Det fixar du med en handöverfräs.

1

Sätt en 12 mm notfräs i handöverfräsen och ställ in fräsdjupet så att fräsen lämnar en 10 mm tjock kant. Ställ in parallellanslaget så att falsen blir 20-25 mm djup.

2

Fräs först på en spillbit så att du kan se att falsen verkligen blir 10 mm.

VIKTIGT! Dra alltid ut sladden ur vägguttaget medan du ställer in handöverfräsen.

3

Falsen fräses i flera omgångar - lite djupare för varje gång.

TIPS: Spänn fast bänkskivan ovanpå en masonitskivan så att ovansidan inte repas.

05
Bärlisten 3 Steg

Palla upp din nya fönsterbänk

1

Markera var listen ska placeras när fönsterbänken vilar på väggen och har en 10 mm tjock fals längs bakkanten. Lägg till 4 mm som justeringsmån.

2

Bärlisten görs klar när du har kollat att den får plats där den ska ligga. Förborra för skruvar med 4 mm borr 10 mm från ovankanten och på var 30:e cm. Lägg lim på listen.

3

Skruva fast bärlisten på karmunderstycket med t.ex. 4 x 50 mm skruvar. Även om du tvingas vinkla skruvdragaren så går skruvarna lätt in i de förborrade hålen.

06
Monteringen 5 Steg

Fönsterbänken limmas och fogas

Det ser inte snyggt ut med skruvhål i den nya fönsterbänken så den limmas och fogas i stället fast, när den har lagts där den ska ligga.

Bärlisten kan ta upp små ojämnheter och därför lyfter du skivan i framkant och lägger en sträng akrylfogmassa mellan den och väggen. Då får du en tät och snygg övergång.

Den nya fönsterbänken ligger på plats. Efter noggrann fogning och ev. fläckmålning är arbetet klart.

1

Lägg drevremsor i utrymmet under fönsterbänken. Borsta och dammsug sedan noga så att limmet fäster på underlaget.

2

Stryk lim på bärlisten där fönsterbänken ska ligga. Om det är fönsterbänken i köket eller badrummet lägger du en sträng klar silikon på karmen som tätar mot stänk.

3

Fönsterbänken skjuts på plats så att den kommer in i spåren i väggen och läggs på bärlisten. Om karmen har en not för falsen ska framkanten lyftas lite först.

4

Lyft upp bänkskivan så att den ligger vågrätt och palla upp den med distansbrickor. Tryck in dem så långt att du kan foga utanför dem så att de inte syns.

5

Fyll fogen under framkanten med ett fogfyllande lim, som både limmar och fyller ut fogen. Fyll sedan övriga fogar. Se upp så att du inte kladdar med limmet.

Material

• En skiva, ev. med fals på baksidan
• En list, t.ex. 15 x 21 mm
• Små distansbrickor av plast
• Trälim
• 4 x 40 mm träskruvar
• Ev. lite drevremsor
• Övermålningsbar fogmassa (akryl)

Verktyg

Sticksåg, cirkelsåg och multisåg

Tidsförbrukning

4-6 timmar beroende på sågarbetet

Pris

300–400 kronor

Ritning

Öppningen mäts enklast med hjälp av denna enkla teknik. Varje mått förs över till en skiss och därefter ritar du fönsterbänken.

➊ Markera en fixpunkt X cirka mitt på fönsterkarmen. ➋ Mät öppningens djup vinkelrätt ut från X till Y. ➌➍ Mät från fixpunkten X till de två sidornas hörn Z. ➎➏ Mät från Y i öppningen till de två utvändiga hörnen V. ➐ Mät smygens djup på båda sidorna av öppningen mellan punkterna Z och V. ➑ När du ritar din nya fönsterbänk drar du ett vinkelrätt streck från ena långsidan genom X och Y, som används för att markera övriga punkter. Lägg till hur mycket skivan ska sticka ut och hur långt den går in i väggen.

Om det inte finns en not i karmen för fönsterbänken måste bänkskivan pallas upp.

Bärlisten placeras så att fönsterbänken efter lite justering vilar på väggen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fönster