Sätt fönster i uthuset

Om du har ett mörkt garage är det enkelt att sätta in ett fönster. Det här fönstret har vi hittat i verkstaden och det ska passas in i fasaden som består av lockpanel. Hantverkaren börjar med att placera fönstret invändigt mellan de två reglarna för att se hur man bäst ska passa in det i fasaden.

Om du har ett mörkt garage är det enkelt att sätta in ett fönster. Det här fönstret har vi hittat i verkstaden och det ska passas in i fasaden som består av lockpanel. Hantverkaren börjar med att placera fönstret invändigt mellan de två reglarna för att se hur man bäst ska passa in det i fasaden.

Det bör sitta en bit över den nedre regeln och självklart i flukt med den utvändiga beklädnaden. Eftersom han vet att de utvändiga brädorna sitter med 2,5 cm förskjutning jämfört med de undre mäter han 2,5 cm in och markerar var fönstrets ena sida ska sitta.

För att vara säker på att fönstret hamnar rätt drar han en skruv igenom fasaden där fönstrets nedre hörn ska sitta. Skruven går igenom brädorna och sen är det inte svårt att ta ut fönstermåtten och se till att det hamnar helt i våg och lod med hjälp av ett vattenpass och en tumstock.

Skruven som användes för markeringen dras ut och nu är det bara att borra ett passande hål så att man kommer åt med klingan till sticksågen. Se till att det är sticksågen som får arbeta och tryck inte på. Annars blir snittet lätt oprecist och fult.

För att slippa tvinga sticksågen runt hörnet borrar han ännu ett hål och sågar vidare från det.I underkant lägger han snittet i 30 graders vinkel så att han kan avsluta med en lutande fönsterbräda. Med hjälp av ett par klossar får han upp fönstret i rätt höjd för att kunna göra fast det.

Fönstret dras fast med 6-8 skruvar, som är långa nog att gå halvvägs in i fasaden. När skruvarna sitter kan klossarna plockas bort. Nu återstår det bara att sätta upp fönsterbrädan.

Den sågas till av en bit furuträ, 100x25 mm. Även den sågas med 30 graders vinkel, så att den passar mot ursågningen i fasaden och mot fönstret. Fönsterbrädan knackas försiktigt på plats med en hammare och görs fast med en 60 mm skruv. För att förlänga både fönstrets och fönsterbrädans livslängd fogar hantverkaren övergången mellan dem med silikon. Det tog vår hantverkare omkring 20 minuter att bringa ljus i det förut så mörka rummet.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fönster