Gamla fönster är i regel gjorda av kärnträ i en mycket fin kvalitet, men även med bra underhåll är det svårt att undvika att det med tiden uppstår skador. Om en bit av träet har gått av, eller fukt och regnvatten tar sig in i småsprickor, börjar det ruttna.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: En fuktmätare räddar ditt hus från röta och svamp

Det sistnämnda visar sig ofta, där det lodräta stycket (på fackspråk kallad mittpost) möter fönstrets karmunderstycke. Har rötskadorna spritt sig till stora delar av fönstret, finns det ingen annan utväg än att byta det helt. Om skadan är begränsad till ett mindre område kan du däremot enkelt reparera det – och därmed förlänga fönstrets livslängd med många år.

Uppgiften är att ta bort det ruttna/skadade träet och ersätta det med en ny och frisk bit trä; bland snickare kallas det inlusning. Efter slipning och målning av fönstret blir lagningen helt osynlig.