Byt till en bottningslist av aluminium

Källarfönster är mycket utsatta för regnvatten, vilket gör att bottningslisten lätt förstörs. Och det är precis vad som hänt här. Därför ska den bytas ut.

Plocka försiktigt bort den förstörda listen med ett stämjärn, så att inte karmen skadas. Den är det oftast inget fel på. Skrapa falsen ren och plocka bort eventuella gamla gummilister. Det kan även sitta en del gamla spikar där, som måste plockas bort för att falsen ska bli helt slät och fin.

En snabb koll visar att det inte är något fel på det underliggande virket även om den gamla glaslisten var helt genomrutten. Om träet är så kompakt att det inte går att sticka ner skruvmejseln mer än så här, så duger det. Här har vi valt att sätta en aluminiumlist i stället för en ny trälist. Innan listen monteras ska man fästa montagebeslaget, så att listen kommer upp en aning från virket.

Markera nu listens höjd och lägg till 5 mm. Det ska nämligen vara 5 millimeters luft mellan aluminiumlistens överkant och sidolisternas underkanter, så att regnvattnet kan droppa av, ner på bottningslisten, i stället för att rinna in i träkonstruktionen. En multicutter är perfekt till att kapa sidolisterna i rätt höjd. Den är mycket lättare att komma till med än vad en såg hade varit. Notera att snittet är vinklat, för att följa aluminiumlisten. Innan bottningslisten monteras ska karmen vara helt ren och det är en bra idé att ge den en omgång grundolja eller träskyddsmedel.

Den här typen av bottningslist ska knäppas på de medföljande plastbeslagen. Det sitter en vinklad tunga på beslagen, som gör att de ska passa till vinklade karmar. Men den här karmen är helt rät, så tungan skärs av. Det gör man enkelt med en hobbykniv.

Beslagen fästs omkring 10 cm in från vartdera hörnet och därefter med ett avstånd på 30 cm inbördes. Det betyder att här ska vi använda 4 beslag, som monteras liggande an mot rutan. Aluminiumlisterna säljs i standardlängder, så hantverkaren får mäta ut hur mycket den ska kortas för att passa till det här fönstret.

Markera på listen var den ska kortas och spänn fast den ordentligt i ett skruvstäd. Sen är det bara att kapa den med en bågfil. Placera clipsen över de monterade beslagen. Sen är det bara att trycka fast bottningslisten tills du hör ett tydligt klick. Den nya bottningslisten av aluminium är monterad och ser nu till att inget regnvatten läcker in i fönsterkonstruktionen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fönster