Bygg fönster själv

Här ska hantverkaren visa hur man enkelt bygger ett fönster själv, exempelvis till uthuset eller som insatsfönster inomhus. Konstruktionen är mycket enkel och stark och även om det ser ut som om hörnen är fingertappade så behöver man över huvudtaget inte tänka på att såga ur och göra tappar när man bygger fönster på det här sättet.

Hantverkaren börjar med att mäta upp alla delarna på en gång för att kunna göra all tillsågning i ett moment. Sen är det bara att sätta ihop de olika lagren. Som en yttre ram använder hantverkaren lister av 10x38 mm furuträ. Det behövs 8 stycken. Fyra till det inre och fyra till det yttre lagret.

I det mittersta lagret ska listerna vara 10 mm smalare. Det vill säga fyra lister på 10x28 mm. Nu läggs den nedersta delen av ramen på plats på arbetsbordet. Limmet stryks ut på de tunna listerna. Den här listen ska ligga i ytterkant med den undre listen när den limmas på. När den sitter helt rätt görs den fast med en 15 mm dyckert. Här använder vi en spikpistol, men du kan lika gärna använda vanliga små dyckert och slå i dem med en hammare.

De tre mittlisterna sätts på plats på samma sätt. Först med lim och sedan med en rad små spikar. Nu är de två första lagen hopsatta och tack vare de smalare listerna har vi en 10 mm fals där glaset kan läggas på plats. Innan glaset läggs i ska ramen förses med ett självklistrande isoleringsband med E-profil, så att glaset har något att vila på.Bandet är 1 cm brett och monteras kant i kant med den inre sidan av ramen.

Var noga med placeringen av isoleringsbandet och skär av det precis där det stöter an mot det föregående bandet. Nu kan glaset läggas på plats. Du bör alltid använda handskar när du arbetar med glasrutor, eftersom kanterna kan vara mycket vassa. Glaset lirkas försiktigt på plats och därpå ska de sista fyra plankbitarna monteras i den här sandwichkonstruktionen.

Innan listerna monteras ska även de förses med isoleringsband. Då kan du vara säker på att glaset ligger säkert och att det inte är någon risk för att rutan knäcks i ramen. Bandet sätts längs med listens kant. Notera att bandet kapas till lite kortare än ramens längd, så att det passar perfekt med glasrutan. Dessa fyra lister skruvas fast med 3x25 mm skruvar. De är lätta att lossa om olyckan är framme och glaset spricker. När alla fyra lister sitter på plats är fönstret färdigt. Med den här konstruktionen är det både lätt och billigt att bygga sina egna fönster efter precis de mått man själv önskar.