2 genvägar till fönster med spröjsar

Att byta ut de stora fönstren med isolerglas mot spröjsade fönster blir mycket dyrt. Vi visar två mycket billiga lösningar som håller tills det en gång ändå blir dags att skaffa nya fönster till huset.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
750 kronor

Intro

Spröjsade fönster har blivit populära igen sedan massor av dem helt enkelt revs ut under 60- och 70-talen och ersattes med panoramafönster med isolerglas.

I många hus passar dessa jättefönster inte alls in i stilen, och ägarna vill ofta byta ut dem. Men att byta till fönster med spröjsar i ett helt hus är dyrt, och om det inte är något större fel på de fönster man har, kan det bli ett projekt som skjuts på framtiden. Till dess kan våra “falska” spröjsar vara en bra kompromiss. Antingen i en limmad version, som ser mest äkta ut, men som är lite svårare att rengöra och underhålla, eller den mer smarta versionen med ramar som kan öppnas när det är dags att tvätta fönstren.

Fasta spröjsar

Spröjsarna limmas fast på rutan med en specialtejp. De sitter hårt fast och ger huset en helt annan prägel.

Lösa spröjsar

De lösa spröjsarna har gångjärn på sidan och kan öppnas när fönstren skall putsas.

Instruktion

Fasta spröjsar

Spröjsarna limmas direkt på glaset

En elegant metod att göra ”falska” spröjsar är - som vi gör här - att klistra spröjsarna direkt på glaset. Vi använder en speciell väderbeständig tejp, som håller för temperaturväxlingar mellan -20 och +90 grader.

Vi började med att rita upp fönstren i skala 1:10 och rita in de olika spröjsarna så att vi kunde bedöma hur det skulle ta sig ut och hur mycket list vi behövde.

Därefter sågade vi till varje enskild spröjs och passade in den innan vi oljade in den och strök den med träskydd. Till sist lade vi ut den på golvet på prov och gjorde klart för montering.

Först satte vi upp den nedersta vågräta raden i våg. Med den som utgångspunkt kunde alla övriga spröjsar klistras fast medan vi hela tiden kollade med vinkel och vattenpass.

På insidan satte vi upp en plan list, men det behövdes egentligen inte då spröjsen är vit på baksidan och tejpen nästan osynlig.

Med spröjsar förändrar du helt de gamla panoramafönstren från 70-talet. Siffrorna visar ordningsföljden vid monteringen.

Tillsågning

1

Ytterspröjsarna skall snedsågas i ena änden. Ut mot fönsterkarmen skall du såga dem i rät vinkel och lite för långa, så att du kan justera in dem på plats.

2

De invändiga spröjsarna (A + B) snedsågas i båda ändarna. Såga ett 45° snitt till mitten av listen från båda sidorna. En stoppkloss garanterar att snitten blir lika långa.

3

Lägg ut spröjsarna på prov. När alla spröjsar är tillsågade, slipade och målade bör du lägga ut dem på golvet och försäkra dig om att de passar ihop.

4

Sätt monteringstejp på baksidan av spröjsarna. Tejpen skärs till med en hobbykniv så att den når ut ända till kanterna på spröjsen. Låt skyddsfolien sitta kvar tills spröjsarna skall monteras.

Montering

1

Märk upp på rutan var du skall montera den första vågräta raden spröjsar. Lägg ett vattenpass på karmen och mät upp på rutan därifrån. En hjälplist sätts på rutan med några bitar tejp.

2

Ta bort skyddsfolien från tejpen på den första spröjsen. Nu är du redo att montera spröjsarna på rutan.

VIKTIGT! Se till så att tejpen fäster genast.

3

Den första vågräta spröjsen tejpas fast på rutan. De följande spröjsarna monteras längs hjälplisten. De yttersta spröjsarna sätts upp sist och sågas till efter fönsterkarmen.

4

Montera nu de inre lodräta spröjsarna (B). Rikta in dem med hjälp av en vinkel, och passa först in dem mot karmen.

5

När den nedersta vågräta raden är på plats kan hjälplisten tas bort. Den översta vågräta raden spröjsar kollas med vattenpasset.

6

Sätt fast de lodräta yttersta spröjsarna. De skall sågas till så att de passar in mot fönsterkarmen innan du tar bort tejpen och monterar.

Lösa spröjsar

Spröjsarna består av hela ramar

Denna typ av spröjsar tillverkas så, att man bygger upp en lös ram som kan öppnas när man skall putsa fönstren. Börja med att noga mäta upp glasytan mellan fönsterbågarna. Kolla höjd och bredd på flera ställen, och kolla även att hörnen är vinkelräta. Kom ihåg att mäta alla fönster och anpassa ramarna individuellt.

Mät också hur djupt glaset ligger i förhållande till fönsterbågens framkant, så att du kan få in spröjsramarna ända in i bågen utan att de vidrör glaset. I annat fall kan ramarna klappra när det blåser. Ramarna är gjorda av lister som är försänkta i varandra. De är genomsågade till hälften med 33 mm breda spår som stämts ut där de skall fogas ihop. Kanternas profiler är frästa med hand-överfräs. Sedan har breda lister, som når ut över kanten på ramen, monterats. Då bildas en fals, som sluter tätt mot fönsterbågen på samma sätt som på överfalsade köksluckor.

Ramarna fungerar som överfalsade köksluckor och når ända ut mot fönsterbågen.

Ramen tillverkas

1

Märk ut fogarna på spröjsarna. Mät upp på både de lodräta och vågräta spröjsen och rita upp var försänkningarna skall fräsas ut.

VIKTIGT! Gör spröjsarna t.ex. 10 cm för långa så att de kan fästas i fräsmallen.

2

Lägg spröjsarna i fräsmallen och rita in frässpåren. Mallen består av en skiva och två (blå) hjälplister som håller ordning på listerna när du fräser.

3

Gör en fräsguide av fyra lister. Med en fräsguide styr du din handöverfräs när du skall fräsa dina spår. Guiden är gjord så att frässtålet förs längs insidan av ramen.

4

Skruva fast fräsguiden och fräs försänkningarna i spröjsarna. När guiden skruvats fast på hjälplisterna kan de inte flytta sig under fräsningen.

5

Flytta fräsguiden och fräs alla spår. Lossa spröjsen från fräsmallen och såga till dem i rätt längd.

6

Foga ihop ramen med lim och tvingar. Se till att sätta ihop ramen i vinkel och sätt en tving på varje fog. Om du inte har tillräckligt med tvingar måste du foga i flera omgångar.

7

Fräs en profil längs alla invändiga kanter på den sida som skall vändas utåt. Vi använde ett kvartsstavsfrässtål med 5 mm radie. Ramens yttersta kant skall inte fräsas, den täcks med en list.

8

Spika frontlisterna (C och D) på ramen. Listerna, som är frästa med samma profil som spröjsen, bildar en fals som ligger an mot fönstrets framkant. Ramarna kan nu grundas och målas.

Montering

1

Märk upp på fönsterrutorna var gångjärnen skall sitta. Vi använder tre kantgångjärn på den ena sidan och två vred på den motsatta sidan av varje ram.

2

Skruva kantgångjärnen på spröjsramen. Håll gångjärnet där det skall sitta, markera för skruvarna och förborra innan du skruvar så att trävirket inte spricker.

3

Nu kan du montera ramen på fönstret. Be någon hålla upp ramen medan du sätter ett par skruvar i de två yttersta gångjärnen. Kolla placeringen innan du skruvar i resten av skruvarna.

Material

Fasta spröjsar

21 x 43 mm hyvlad furu:
• 6 vågräta spröjsar (A) à 43,5 cm
• 4 lodräta spröjsar (B) à 42 cm
• 12 yttre spröjsar (C) à cirka 45 cm (sågas till individuellt så att de passar in precis mot fönsterkarmen)

Dessutom:
• 4 rullar Tesa Outdoor dubbelhäftande tejp, grundningsolja, träskydd

Specialverktyg

• Kap/geringssåg

Lösa spröjsar

15 x 33 mm hyvlad furu:
• 4 lodräta spröjsar (A) à 141 cm
• 5 vågräta spröjsar (B) à 91 cm
• 2 hjälplister à 155 cm
• 4 bitar till fräsguiden, totalt ung. 100 cm

15 x 43 mm hyvlad furu:
• 2 vågräta framkanter (C) à 146 cm
• 2 lodräta framkanter (D) à 95 cm

Dessutom:
• 3 kantgångjärn (15 x 40 mm), vred, skruvar, vattenfast trälim, grundningsolja, träskydd

Specialverktyg

• Handöverfräs

Tidsförbrukning

1-2 dagar oavsett metod

Pris

Cirka 750 kronor för limmade spröjsar (per fönster) Cirka 450 kronor för de lösa ramarna (per fönster)

Svårighetsgrad

Du skall vara noggrann när du klistrar spröjsar på fönsterrutan eftersom de inte kan tas bort igen. Och du bör kunna hantera din handöverfräs.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fönster