Ta bort dörren och res en vägg

Ska dörren tas bort är en bra lösning att sätta igen med en trästomme som kläs med gipsskivor och armeras med filt eller väv. Om du är noggrann när du slipar skarvarna kan du slippa bredspackla.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
2.000 kronor

Intro

När du vill täppa igen en dörröppning för gott, medför projektet flera mindre arbetsuppgifter. Du ska bryta ner foderlister och karm, snickra en regelstomme, sätta upp gipsskivor, spackla alla skarvar, sätta upp tapet eller glasfiberväv, måla och till sist montera socklar. Därför krävs det att du planerar projektet noga och utnyttjar torktiderna, både när du spacklar och målar, till att fixa andra uppgifter. För att bli klar på en helg krävs det att du använder snabbtorkande spackelmassa och grundad glasfiberväv.

Här är väggen relativt tunn, som den kan vara i gamla hus, endast cirka 85 mm. Vi kan nöja oss med att regla upp i öppningen och sätta gipsskivor på båda sidor. Om man ska vara säker på att dörröppningen inte kan anas när väggen är klar, ska hela väggen fullspacklas och sedan tapetseras på nytt. Det gör vi inte här, vi spacklar endast skarvarna runt dörröppningen. Endast ett tränat öga kan se var öppningen har varit när vi är klara. Ju mera vi slipar skarvarna och ju mera vi anstränger oss för att skjuta ihop våderna av glasfiberväv, destor svårare blir det att se var vi har arbetet. Och metoden går dessutom snabbt.

Instruktion

01
Förberedelse 2 Steg

Plocka bort möbler från rummet eller lägg plast över dem. Täck golvet med kraftig papp eller lump.

Du ska veta exakt hur tjock väggen är innan du köper reglar till den regelstomme som ska sättas i dörröppningen. Därför ska du börja med att mäta karm-tjockleken mellan foderlisterna. Om du är osäker på måttet bör du plocka bort foderlisterna och mäta.

Här är väggen endast 82 mm tjock, och vi räknar ut att det passar med två gipsskivor på 13 mm och en kluven 120 mm regel (som alltså blir 58-59 mm). Då ser räknestycket ut så här: 26 mm gips + 58 mm regel = 82 mm.

1

Ta reda på hur tjock väggen är så att du kan resa en regelstomme som passar till väggtjockleken. Du kan mäta karmen, som ska vara lika tjock som väggen, men det är lättare att få exakt mått om du först tar bort foderlisterna.

Du får exakt mått om du tar bort foderlisterna.

2

Ta bort foderlisterna. Om du vill spara listerna skär du först mellan listerna och karmen med vass kniv. Därefter bänder du försiktigt med brett stämjärn tills du kan få in en kofot. Spikarna i karmen sågar du av med bågfil.

Skär fint med kniv mellan foder och karm, och bryt bort foderlisterna försiktigt.

02
Res regelstommen 3 Steg

Vi ska snickra ihop en regelstomme som passar i dörröppningen på 131 x 207 cm. Som reglar använder vi kluvna 45 x 120 mm reglar, och efter sågning och en omgång med bandslipen är de nu 45 x 58 mm. Reglarna ska placeras så att det är 90 cm från ena sidan till centrum på nästa regel. Då blir det 41 cm till den bortre kanten på den sista regeln.

Men eftersom gipsskivorna fästs på var sin sida av regelstommen och från höger resp. vänster krävs ytterligare en regel. Den placeras 90 cm från den bortre regeln. Regelstommen består nu av fyra lodräta reglar och två vågräta. De två mittersta placeras mellan den övre och den undre regeln.

1

Sätt ihop reglarna med 5 x 100 mm skruvar. Förborra för annars spricker träet. Här placerar vi de två vågräta reglarna mellan de två yttre lodräta. Du kan skruva ihop delarna på golvet och sedan resa stommen och skjuta in den i öppningen.

2

Res stommen, skjut in den i hålet och kolla att den står rätt. Det är viktigt att regelstommen står lodrätt och exakt i mitten av väggtjockleken, för annars får du inte plats för gipsskivorna.

3

De två mittersta reglarna monteras när ramen av två lodräta och två vågräta har skruvats fast i väggen. Om det är en tegelvägg kan det bli nödvändigt att förborra och använda pluggar.

03
Sätt upp gipsskivor 4 Steg

När dörrhålet som här är 131 cm brett passar det perfekt med 90 cm breda gipsskivor. Då går det åt knappt 1,5 skiva (90 + 45 cm) på varje sida. Normalt skär man bort spackelkanten på en skiva, när den monteras mot ett annat material. Men det behövs inte här, för skarvarna ska under alla omständigheter spacklas.

Vi ska fästa en skiva på var sin sida, och mellan reglarna fyller vi upp med mineralull för att förbättra ljuddämpningen av väggen.

För att få en övergång skär vi bort glasfiberväv 10 cm hela vägen runt om öppningen. Senare spacklar vi den delen plus en bit in på gipsskivan.

1

Gipsskivorna skärs till i längd och bredd. Har du ett långt vattenpass kan du använda det att skära längs. Här går det åt två hela skivor, som ska kapas lite på längden, och en skiva som delas på mitten och kapas på längden.

Skär flera gånger med vass hobbykniv, så du kommer igenom pappen. Vänd skivan och bryt av den.

2

Fäst gipsskivor på den ena sidan av regelstommen med gipsskruvar för trä. Fäst dem med 15-20 cm avstånd längs kanterna och 25 cm avstånd på mitten. Det är klokt att först markera på gipsskivan var reglarna finns.

3

Isolera väggen med mineralull för att minska ljudgenomgången. Isoleringen sätts på plats när gipsskivorna monterats på ena sidan.

Använd handskar och dammfiltermask när du arbetar med mineralull.

4

Skär till gipsskivorna som ska monteras på den andra sidan av regelstommen. Skruva därefter fast dem på samma sätt som du gjorde innan.

04
Klart att tapetsera 2 Steg

Innan du kan tapetsera, eller sätta upp glasfiberväv som vi gör, ska underlaget förberedas. Det kan finnas hål och ojämnheter mellan regelstommen och den gamla väggen. De kan du fylla igen med fogskum för att få ett relativt plant underlag att spackla på.

Den del av väggen, är du har tagit bort tapet, ska slipas så att rester av tapet och klister försvinner. Börja med slippapper korn 80. Försök få underlaget så slätt som möjligt. Då blir det lättare att sätta upp väv eller tapet.

Se upp så att du inte slipar in på tapeten eller glasfiberväven på väggen.

1

Fyll igen de stora hålen i väggen med fogskum (det går även bra med gipsbruk, se artikel om hur man använder gipsbruk i detta nummer). Skummet renskärs när det har härdat och kan då också slipas. Det ska finnas plats för spackelmassan.

Skär bort överflödigt skum med en brytbladskniv.

2

Fäst självhäftande glasf ber-remsor över skarvarna. Remsorna gör det lättare för spackelmassan att fästa, och de ger starkare fogar. Det går även bra att använda pappersremsor till skarvarna, men då läggs spacklet på först.

05
Spackling 2 Steg

Den nya väggen ska spacklas två gånger. Därför bör du planera jobbet så att du hinner spackla lördag kväll. Då har spackelmassan härdat på morgonen.

Spackla skarvarna mellan gipsskivorna och mellan gipsskivorna och den gamla väggen. Om den gamla väggen har skadats, kan du fylla igen hålen med fogskum (eller gipsbruk). Därefter spacklar du. Välj snabbtorkande spackelmassa. Om du blandar massan så den blir tunn torkar den snabbare.

När spackelmassan har torkat ska alla skarvar slipas släta och fina. Innan du spacklar andra gången dammsugs väggen och torkas av med halvfuktig och urvriden trasa.

1

Spackla skarvarna mellan gipsskivorna och mellan skivorna och väggen. Lägg på ett rätt tunt skikt så torkar spackelmassan snabb. Spackla så fint och jämnt som möjligt så minimerar du slipningen efteråt - när massan har härdat.

2

Slipa nu alla skarvar och övergångar så att du skapar ett slätt och plant underlag. Använd gärna en slipplatta som detta verktyg, för då går arbete snabbare. Börja med slippapper korn 80 och fortsätt med korn 120.

06
Dags att tapetsera 5 Steg

Innan du tapetserar eller - som här - sätter upp glasfiberväv, ska väggen finslipas och allt slipdamm torkas av.

När du skär av tapetvåderna eller glasfiberväven, så låter du dem bli cirka 5-10 cm för långa. Då hr du lite att ta av om du måste justera dem på plats. Våderna ska skäras av vinkelrätt. För att slippa allt för mycket arbete med målning av glasfiberväv bör du välja en variant som är grundmålad eller vävfylld.

Då suger väven inte så mycket färg och torkar mycket snabbare.

1

Tapetsera - med papperstapet eller glasf berväv. Arbetar du med väv, kan du rulla på vävlim på väggen, annars ska klistret fördelas på tapeten. Se till att planera tapeten så att mönstret passar med den som sitter på väggen.

2

Släta ut tapeten eller glasf ber-väven med en tapetborste eller ett liknande redskap. Det gäller att få bort alla luftbubblor. Får du problem med någon bubbla, lyfter du tapeten och slätar ut igen tills bubblan försvinner.

3

Renskär tapeten längs socklar och den gamla tapeten (väven). Du kan skära längs en spackel, men se till att hålla den så att kniven inte kommer för djupt ner i gipsskivan.

Se upp så att du inte skär för djupt med hobbykniven.

4

Skjut ihop våderna kant mot kant. Det gäller att vara noggrann för att få strukturen och mönstret i glasfiberväven att passa ihop. Om det är vanliga tapeter är det lite lättare, men du måste ändå vara noggrann när det gäller mönsterpassning.

5

Slipa försiktigt längs skarven mellan de två våderna glasf ber-väv. Då förvinner ev. ojämnheter och övergången mellan gammal och ny väv trollas lättare bort. Här är det enkelt att lyckas då hela väggen ska målas efteråt.

Efter ett par timmar slipar du skarvana lätt med slippapper korn 120-150 eller finare.

Material

• Reglar, 45 x 120 mm – klyvs till 45 x 60 mm
• Skruvar, 5 x 100 mm
• Gipsskivor, 90 cm breda
• Gipsskruvar för trä, 3,9 x 32 mm
• Expanderande fogskum
• Självhäftande remsor av glasfiberväv
• Spackelmassa, snabbtorkande
• Vävlim och färg
• Glasfiberväv, grundad
• Slippapper, korn 80 och 120
• Mineralull

Specialverktyg

• Slipplatta: Slipar hela skarven på en gång
• Tapetborste: Slätar ut glasfiberväven
• Bred spackel: Kan användas att spackla med men även att riva av glasfiberväv med

Tidsförbrukning

1 helg

Pris

2.000 kronor

Ritning

Så här fördelas gipsskivorna

Vi får endast plats med en gipsskiva på vardera sidan av regelstommen, och här som alltid gäller regeln att alla skarvar ska vara förskjutna. De hela skivorna skjuts till höger på båda sidor innan de smala skivorna monteras.

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Montera gipsskivor

Med två lager gips får du det starkaste resultatet

TIPS: Lyft gipsskivan ända upp mot taket

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

TEKNIK: Sätta upp glasfiberväv

De smala vådorna trycks helt tätt ihop i en osynlig skarv

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Dörrar