Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När du vill täppa igen en dörröppning för gott, medför projektet flera mindre arbetsuppgifter. Du ska bryta ner foderlister och karm, snickra en regelstomme, sätta upp gipsskivor, spackla alla skarvar, sätta upp tapet eller glasfiberväv, måla och till sist montera socklar. Därför krävs det att du planerar projektet noga och utnyttjar torktiderna, både när du spacklar och målar, till att fixa andra uppgifter. För att bli klar på en helg krävs det att du använder snabbtorkande spackelmassa och grundad glasfiberväv. Här är väggen relativt tunn, som den kan vara i gamla hus, endast cirka 85 mm. Vi kan nöja oss med att regla upp i öppningen och sätta gipsskivor på båda sidor. Om man ska vara säker på att dörröppningen inte kan anas när väggen är klar, ska hela väggen fullspacklas och sedan tapetseras på nytt. Det gör vi inte här, vi spacklar endast skarvarna runt dörröppningen. Endast ett tränat öga kan se var öppningen har varit när vi är klara. Ju mera vi slipar skarvarna och ju mera vi anstränger oss för att skjuta ihop våderna av glasfiberväv, destor svårare blir det att se var vi har arbetet. Och metoden går dessutom snabbt.