Räta upp dörren

De flesta dörrar kommer med tiden att sacka något och bli svårare och svårare både att öppna och stänga. Här visar snickaren hur man rättar upp en dörr.

Snickaren mäter för att se hut stort problemet är. Här är det en 8mm öppning i ena änden, medan öppningen i andra änden bara är 4 mm. Dörren hänger alltså en smula i höger sida.Många gånger beror detta på att gångjärnen är lösa.

Snickaren börjar med att dra åt alla skruvar i gångjärnen.Sitter det färg i skruvspåret, som här, kan man lätt få bort det genom att skrapa med skruvmejseln.Nu dras skruven åt med en stor skruvmejsel. När det inte går att dra åt skruven ytterligare använder snickaren ett litet knep.

Med ena handen drar snickaren i mejseln, samtidigt som han med andra handen slår med en hammare på skruvmejseln. Då kan han dra åt skruvarna ytterligare ett halvt varv.Nu drar snickaren åt alla skruvar på samma sätt. Först upptill i dörren, sedan nertill.Därefter dras skruvarna på själva dörren åt.

Här kan vi dock se att glipan fortfarande är 4 mm på vänster sida, men 6 mm på höger sida. Även om dörren sitter lite rakare än innan saknas det fortfarande en del för att få den helt rät.

För att helt rikta upp dörren använder vi en gångjärnsriktare.Gångjärnsriktaren sätts på det övre gångjärnet och snickaren pressar riktaren in mot dörren. Sedan vänder han på riktaren och sätter fast den på den under delen av gångjärnet.

Nu drar snickaren mot sig i stället för mot dörren.Återigen kontrollerar snickaren avståndet mellan dörr och karm och nu är det 4 mm på båda sidor och dörren kan lätt öppnas och stängas utan att gå emot karmen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar