Släpp in ljuset med en glasad pardörr

Ta upp en öppning i väggen mellan två rum och sätt in en glasad pardörr så blir det ljust i båda rummen. Här gör vi det i en vägg av lättbetong.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
7.000 kronor

Intro

Oavsett om du har byggt villan själv eller om du har flyttat in en villa som någon annan har byggt, så ändras ditt och familjens krav på rumsindelningen med åren.

Ibland kan det vara praktiskt att ta bort en vägg, eller rent av bygga upp en ny. Och ibland behöver man skapa förbindelse mellan två rum. Lite beroende på vad rummen används till så kan en glasad pardörr vara en bra lösning.

Instruktion

01
Öppningen 7 Steg

Denna vägg är av lättbetongblock som har armerats med järn. Därför går det inte att såga upp en öppning med en tigersåg. Det bästa verktyget är en vinkelslip med diamantkapskiva. Den kapar armeringsjärnen och går in några centimeter i väggen. Resten kan sågas med tigersåg eller fogsvans för lättbetong.

En del av det som sågas bort ska spara och användas som överliggare ovanför karmen. Blocket är inte bärande (bortsett från att det bär sig själv), men ska stabilisera väggen och binda samman de två delarna på sidan av dörren. Och blocket är gratis.

1

Rita upp dörröppningen på väggen och markera helst också var lättbetongblocken har skarvats (om du kan känna skarvarna). Då blir det lättare att såga och du får loss hela sektioner.

2

Såga upp en öppning med vinkelslip. Använd mask, glasögon och handskar. Det dammar enormt mycket, så stäng alla dörrar och häng våta lakan över dörrar till andra rum.

3

Ta bort sektionerna i takt med att de sågas loss. Fortsätt och såga upp hela öppningen inklusive blocket.

TIPS: Dammsug genast efteråt så att du inte sprider lättbetongdamm i bostaden.

4

Rita upp överliggaren på en av de sektioner som du har tagit bort. Den ska vara 5-6 mm mindre i bredd och höjd än den öppning du har sågat till, så att du får plats för lim.

5

Såga ut överliggaren med vinkelslip. Undersök noga om det finns några tvär- eller längsgående armeringsjärn i blocket.

TIPS: Lägg blocket på ett par bockar så att du inte sågar i underlaget.

6

Gör en provmontering av överliggaren för att se om den passar. Du behöver 5-6 mm luft runt om för limmet. Justera ev. storleken.

7

Borsta bort löst damm och smulor från lättbetongen på sidorna och på de klackar som blocket ska vila på.

02
Överliggaren 7 Steg

Det går utmärkt att snickra en överliggare av reglar och sedan klä den på utsidan med gipsskivor, men eftersom denna vägg är av lättbetong - och vi sågar bort stora bitar - så kan vi lika gärna använda oss av dem. Då slipper vi problem med material som arbetar på olika sätt i takt med att luftfuktighet eller temperatur ändras.

Överliggaren sågas ut och limmas på plats med speciallim för lättbetong. Det är faktiskt ganska enkelt.

1

Fukta alla ytor som ska limmas för annars sugs fukten ut ur limmet för snabbt och då kan det inte härda som det ska. Pensla med en kalkborste.

2

Stryk lim på alla ytor som ska limmas. Var noga med att fördela limmet överallt. Lägg på det med en spackel och dra sedan ut det så att det är 5-6 mm tjockt och fogarna fylls ut.

3

Lägg upp överliggaren. Spänn fast ett par brädor på bägge sidorna av öppningen (på ena sidan av väggen), så blir det lättare att få överliggaren att sitta som den ska. Då ramlar den inte heller ner.

4

Spänn fast överliggaren på brädorna så att den hamnar plant med väggen. Ta bort lim som pressas ut ur fogarna, för det är svårt att få bort limmet när det har härdat.

5

Fyll upp fogarna med lim när limmet har härdat och du har tagit bort brädorna. Använd en spackel eller kniv för att peta in lim i fogarna.

6

Fixera överliggaren med ett par spikbleck som slås in från bägge sidorna av väggen. Då kan du vara säker på att överliggaren blir där du har lagt den och att väggen inte spricker runt den.

7

Skarven spacklas över med lim. Använd en bred spackel för att undvika spår eftersom det är svårt att slipa limmet efteråt.

03
Dörrkarmen 7 Steg

Det är faktiskt ganska lätt att sätta ihop karmen av de fyra delar som ingår i paketet. De ska bara skruvas ihop i hörnen. Väljer du en annan dörr, kanske den levereras med ihopsatt karm.

Ett alternativ är att montera dörren utan tröskel. Det är en bra lösning om du vill ha ett genomgående golv och skapa bättre sammanhang mellan de två rummen. Då måste du förstås skaffa en bräda att lägga mellan de två golven. Såga då också av karmen på sidorna så att dörren kommer närmare golvet.

1

Skruva ihop dörrkarmen. Börja med att lägga delarna på golvet och kolla att gångjärnen sitter mittemot varandra.

2

Förborra och skruva ihop karmdelarna. Använd en 4 mm borr när du borrar genom de lodräta delarna och in i kortänden på tröskel respektive karmöverliggare. Skruva därefter ihop delarna med 5 x 45 mm skruvar.

3

Ställ karmen i öppningen och fixera den med kilar. Knacka in kilar från båda sidorna. Kolla att karmen står lodrätt och att hörnen är vinkelräta.

VIKTIGT! Slå inte in kilarna för långt för då finns risk att karmen böjs på mitten.

4

Skruva fast karmen. Välj skruvar som passar till väggtypen. Här är det lättbetong och därför använder vi en specialskruv för lättbetong så att vi slipper förborra och plugga. Skruva genom kilarna så att de inte förskjuts.

5

Kilar som sticker ut skärs av med vass hobbykniv. Annars går det inte att montera foderlister på karmen.

6

Häng den första dörren på plats. Gångjärnen på karmen passar till spår i dörren. Skjut in gångjärnen helt i spåren och dra åt skruvarna i gångjärnen.

7

Dra åt de två skruvarna i gångjärnen och dra därefter fast en skruv i mittenhålet, så att dörren inte lossnar om de andra skruvarna lossnar.

04
De små detaljerna 4 Steg

Nu återstår inte mycket annat än att montera dörrhandtag och foderlister. Handtagen ingår inte i dörrpaketet utan ska köpas separat. Det gäller också foderlister, som du ska köpa för sig. Här har vi valt 70 mm standardlister som köpts färdiglackerade. Då går det undan och man blir snabbt klar med jobbet. Glöm inte att dreva mellan karmen och väggen innan du monterar foderlisterna. Då drar det inte mellan rummet och drevremsorna dämpar också ljudgenomgång.

1

Skruva först fast anslagslisten. Fixera den med en tving så går det lätt. Listen ska sitta på den dörrhalva som ska öppnas. Det ser du snabbt.

2

Fyll upp med mineralull i springan mellan karm och vägg. Använd en spackel eller liknande för att peta in isoleringen. Här ska den minska drag så det gör inget om den pressas in.

3

Håll en foderlist lodrätt och markera höjden. Sätt också en punkt vid det inre hörnet (vid pennan på bilden). Såga mellan punkterna i 45 grader.

4

Foderlisterna monteras snabbt med spikpistol. Har du ingen sådan går det bra med hammare och dyckert. Fäst de två lodräta först och därefter den vågräta.

Material

Dörr och karm (här från Swedoor)
• 1 komplett dörr med karm (här M15x210 från Swedoor)
• 13,5 m foderlist, vit, 70 mm bred
• 2 anslagslister (ingår i leveransen)

Dessutom:
• Lim för lättbetong
• Spikbleck
• Skruvar att fästa karmen med
• 5 x 45 mm skruvar
• Dyckertar
• Kilar

Specialverktyg

• Vinkelslip med diamantkapskiva
• Spikpistol

Tidsförbrukning

Räkna med 2 arbetsdagar.

Pris

Beror på dörrens pris, men räkna med 5000-7000 kr.

Svårighetsgrad

Du måste vara säker på att väggen inte är bärande. Arbetet är rätt enkelt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Dörrar