Så här sätter du glas i innerdörren

Är det för mörkt i ett rum, går det lyckligtvis lätt att ändra på. För genom att ta bort fyllningarna i dörren och ersätta dem med glas kommer det in massor av ljus från det intilliggande rummet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
800 kronor
Fyllningarna är borta och nu kommer det in massor av ljus.

Fyllningarna är borta och nu kommer det in massor av ljus.

Intro

Många gamla dörrar är värda att bevara och det är inte ett svårt projekt att byta ut de ursprungliga träfyllningarna mot glas.

Se hur du sätter glas i dörren på en helg

I byggbeskrivningen visar vi dig, steg för steg, hur du tar bort fyllningarna i dörren och ersätter dem med glas. Du kan se hur du:

 • sågar ut fyllningarna
 • monterar lister och bottenbitar
 • lägger i glas och fäster resterande lister

Instruktion

01
Såga ut fyllningarna 3 Steg

Det är inte svårt att se vad som ska sågas bort. Det mesta av dörren består av fyllningar, och de ska sågas ut. Det är enklast att göra det med en sänksåg eftersom den, som namnet antyder, kan sänkas ner i det material som den ska såga i. Men du kan också använda en sticksåg eller en vanlig handsåg.

Vi använder här sänksågen och för den längs en styrskena, så att vi är helt säkra på att såga rakt. I hörnen använder vi en fogsvans, eftersom det är lättare att komma åt med den.

1

Såga ut fyllningarna. Vi behöver inte markera - vi lägger bara styrskenan ända ut mot fyllningens kant.

2

Såga ut hörnen. Stanna sänksågen en bit innan hörnet både på sidan och där nere. De sista centimetrarna sågas ut med en fogsvans. Den är lite enklare att styra och det är lättare att se hur långt man ska såga.

3

Fyllningarna tas bort. När hörnen är färdigsågade, kan fyllningen lyftas ut. Det kan vara en fördel att ha någon som hjälper till med att hålla när det sista ska sågas. Annars kan träet flisa sig ordentligt.

02
Montera lister och bottenbitar 7 Steg

Listerna som glasrutan (F) ska läggas i, består av sidolister (A) samt övre och nedre lister (B).

Innan montering sågar vi diagonala lister (C) i 45 grader. Dem lägger vi så att vi kan se hur det går ihop där nere. I regel behöver man komplettera med bottenbitar (E). Här behöver vi använda två bitar i dimensionen 35 x 45 mm, men det kan variera mellan olika dörrar. Bottenbitarna hjälper också till att stabilisera hela dörramen.

1

Såga till listerna. Sidolisterna (A) samt de övre och nedre listerna (B) sågas till så att de passar i dörren. Såga också till tre långa diagonala lister (C) i 45 grader och lägg dem mellan listerna (A).

2

Markera diagonallisten (C) där nere. Med blyerts markerar vi på sidolisten (A) på den sida där diagonallisten (C) slutar. Såga av det överflödiga på sidolisten i 45 grader.

3

Lägg den nedre listen (B) på plats och mät upp hur stora bottenbitar (E) som behövs. De sätts mellan den nedre listen (B) och den nedre delen av dörrens ram.

4

Bottenbitarna (E) sågas till. Såga till en eller två bitar trä, så att det passar där nere. Här behövs det två.

5

Bottenbitarna (E) monteras. Stryk lim på bitarna och skruva fast dem med kraftiga skruvar. Sätt också ett par skruvar från dörramens sidor, så att ramen förstärks. Därefter slipas ram och lister jämna.

6

Sidolisterna (A) i den ena sidan fästs vid ramen. Använd trälim och påför lim på alla lister hela vägen runt. Fäst därefter listerna med 1,4 x 35 mm-dyckert. Vi förborrar med ett 2 mm-träborr.

7

Träet målas. När sidolister (A), övre och nedre lister (B) samt bottenbiten (E) är fästa med lim och dyckert/skruvar, målas allt trä.

03
Lägg i glas och fäst resten av listerna 6 Steg

Vi har monterat listerna (A + B) på den ena sidan och nu vänder vi på dörren, så att vi kan lägga i glasskivan och sätta den andra uppsättningen lister (A + B).

När allt är på plats, ska de diagonala listerna (C + D) målas i samma färg som övrigt trä och därefter sättas på bägge sidor.

1

Påför monteringslim på listerna (A + B). Lägg limmet i en smal sträng - ända upp mot kanten på dörramen.

2

Lägg glasskivan (F) i listerna (A + B) och tryck ner den i limmet. Förborra med ett 2 mm-träborr i den uppsättning lister (A + B) som ska monteras på andra sidan glaset.

3

Spika fast listerna (A + B). Var försiktig och lägg en trasa eller en bit kartong mellan glas och hammare.

4

Limma fast de diagonala listerna (C + D) på glaset (F). Först fästs de tre långa listerna (C). Därefter limmas de korta bitarna (D) fast.

5

När limmet härdat vänds dörren om, så du kan limma fast ännu en uppsättning lister (C + D) exakt på samma sätt som listerna på motsatta sidan om glaset

6

Skarvarna försluts med akrylfogmassa. Var noga med att skrapa bort överflödig fogmassa och fyll eventuell i med färg om det behövs. Sedan är dörren färdig.

Material

Lister, 13 x 22 mm eller liknande

 • 4 sidolister (A) á 180 cm
 • 4 övre och nedre lister (B) à 61 cm

Lister, 8 x 33 mm eller liknande

 • 6 långa diagonala lister (C)
 • 12 korta diagonala lister (D)

Lister, 35 x 45 mm eller liknande

 • 2 bottenbitar (E) à 61 cm

Dessutom

 • 4-mm-glas, 59,5 x 178 cm (F)
 • 1,4 x 35-mm-dyckert
 • 5 x 100-mm-skruvar
 • Trälim, montagelim, akrylfogmassa och färg

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena

Tidsförbrukning

En helg inklusive torktid.

Pris

Ca 800 kronor.

Svårighetsgrad

Du behöver lägga lite tid på att se till att listerna sätts helt exakt, men det är också det svåraste med projektet.

Ritning

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

TEKNIK: Skära glas

En glasskärare för 100 kronor klarar jobbet

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Dörrar