Räta upp dörren

Oavsett om den gamla dörren glappar i hörnet eller om den inte går att stänga utan att trycka till den, går den att räta upp igen. Då sparar du både pengarna för en ny dörr och en massa besvär med att anpassa den nya dörren till karm och tröskel. Standarddörrar passar nämligen inte alltid i hålet efter den gamla dörren.

Även en sned glasdörr kan rätas upp. Det ska bara göras försiktigt, så att glaset inte spricker.

Även en sned glasdörr kan rätas upp. Det ska bara göras försiktigt, så att glaset inte spricker.

Spegeldörr

1

Om det inte går att stänga dörren, kan problemet ibland lösas genom att ta bort lite av träet i dörrkarmen med ett stämjärn. Alternativt kan man hyvla av lite från dörrens kanter.

2

Har dörren vridit sig, så att den glappar uppe eller nere, finns det inte några enkla lösningar. Dörren ska lyftas av så att den kan rätas upp från den motsatta sidan.

3

En spegeldörr är lätt att plocka isär, men all färg måste först tas bort. Då kan man försiktigt banka loss delarna från varandra. När dörren har plockats isär, tas allt gammalt lim bort.

4

Nytt lim påförs och dörren sätts ihop. Limma BARA ihop de vågräta delarna med de lodräta - INTE speglarna. För att vara säker på att dörren passar låter man den torka i dörrhålet.

5
  1. Kilen här håller nere dörren på gångjärnen.

  2. Kilen här sätts in löst, så att den säkrar rätt avstånd till karmen.

  3. Kilarna här spänner fast dörren mot kil 1 och 2.

  4. Kilarna i sidorna sätts utanpå de vågräta bitarna i dörramen.

5 Dörren med det fuktiga limmet kilas fast i dörrhålet, så att den följer karmen. Var redo med kilar innan du limmar - det finns bara ca 10 minuter att arbeta på innan limmet börjar sätta sig.

Glasdörr

1

När en glasdörr hänger, beror det oftast på att glaset/glasen inte har stöttats upp ordentligt. Det är nämligen de som ska stabilisera hela dörren.

2

Allra först lirkas glaslisterna av försiktigt med ett brett stämjärn eller en kofot. Kan listerna återanvändas ska spiken dras ut från baksidan. Annars är det bara att köpa nya lister.

3

För att undvika att glaset ramlar ut, skruvar man tillfälligt på små stoppklossar. De kan köpas “färdiga” men en liten trälist går precis lika bra - och det är gratis.

4

En distanskloss trycks in mellan dörren och dörrkarmen överst på gångjärnssidan. Det hindrar dörren från att lyfta sig när dörrbladet rätas upp på motstående sida.

5

På motstående sida lyfts dörren upp. Använd en bred kofot och sätt distansklossar mellan dörrens ram och tröskeln tills ramen är på plats så att dörren enkelt kan öppnas.

6

När dörren har rätats upp, fixeras glaset med två distansklossar i varje hörn (en på den vågräta och en på den lodräta sidan). Är glaset väldigt stort, skjuts fler klossar in längs kanterna.

Quickfix gångjärnsriktare eller slitringar

Innan man tar isär dörren kan det vara värt att försöka räta upp den med en gångjärnsriktare. Genom att böja det översta gångjärnet kan man lyfta/sänka hela dörrbladet, och det kan ibland räcka.

Alternativt kan man testa att lyfta av dörren och lägga en eller flera slitringar på gångjärnet, för att på så sätt kompensera för att dörren har blivit lite sned.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar