Lätt
Svår

Det är inte alltid att dörrarna i en bostad sitter där de behövs mest eller där de passar bäst. Men det innebär inte att man ska finna sig i problemet. Dörrar kan alltid muras igen och nya öppningar tas upp där man vill. Här monterar vi en ny dörr i en tegelvägg.

Det kräver en förstärkning för att tegelstenarna inte ska rasa ner i öppningen eller sätta sig snett. Den traditionella lösningen är att lägga in en tegelbalk i väggen, dvs. en rad tegelstenar som hänger ihop med bruk och armeringsjärn. Här förlänger vi i stället en befintlig regel med 45 x 95 mm k-virke.

Innan du borrar hål i väggen och sedan tar upp en öppning, måste du vara absolut säker på vad du gör, så att husets konstruktion inte försvagas. Om du inte genom att kika på en vägg och en ritning kan se om väggen är bärande eller ej, gör du klokt i att fråga en arkitekt eller byggnadsingenjör. Här tar vi upp en öppning i en vägg som varken är bärande eller förstärkande.