Montera ny dörr på en förmiddag

Är det dags att byta ut en gammal dörr med karm? Eller har du tagit hål i väggen för en ny dörr? Se då här hur lätt du klarar monteringen. Följ våra anvisningar så slipper du borra hål och skruva i den fina sidan av karmen. Börjar du på morgonen kan du stänga dörren efter dig vid lunch.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
4.500 kronor

Intro

Att montera en ny dörr med karm är ett riktigt gör det själv-arbete som de flesta klarar av på några timmar. Är du nybörjare tar det lite längre tid, men du blir säkert klar på eftermiddagen.

Dörrar säljs i standardformat och med hopp på 10 cm för varje modulbredd. Standardhöjd för karmar till innerdörrar är 208,9 cm. För att slippa att borra och skruva i karmen ska dörröppningen vara minst 38 mm bredare än karmytterbredden och 19 mm högre än karmytterhöjden. Mät på flera ställen för öppningen behöver ju inte vara rektangulär. Ska gångjärnen sitta i höger eller vänster sida när du öppnar dörren mot dig själv? Det ska du tala om för leverantören när du beställer dörren. Använder du karm med förborrade hål för montering ska den vara 24 mm smalare och 12 mm lägre än dörröppningen.

Instruktion

01
Montering av karm 5 Steg

En del tillverkare levererar karmen ihopsatt, andra i lösa delar för egen montering. Är karmen klar kan du påbörja monteringen, annars ska delarna först sättas ihop. Bestäm på vilken sida du vill ha gångjärnen och åt vilket håll dörren ska öppnas. Det gör du lättast genom att ställa karmen framför dörröppningen och föreställa dig hur dörren öppnas. Vänd och vrid karmen tills du är nöjd.

Om du själv ska sätta ihop karmen förborrar du för de skruvar som behövs. Tänk på att tröskeln är av hårdare träslag och att den kan spricka om du glömmer förborrning. Sätt ihop delarna med skruvar. Hoppa över lim, delarna får gärna arbeta lite.

1

Sätt ihop dörrkarmen (A) om det inte är gjort. Tänk på att vända delarna rätt så att gångjärnen kommer på rätt sida öppningen när karmen monteras.

VIKTIGT! Förborra för skruvarna så är det ingen risk att träet spricker.

2

Fäst bitar av mdf (B) hela vägen runt karmen. Såga till 11 bitar av 19 mm mdf-skiva och fäst från utsidan på karmen med 5 x 50 mm skruvar. Då kan du fästa karmen i öppningen utan att skruva i den invändiga delen av karmen.

3

Ställ karmen i dörröppningen. Fäst en kil längst upp på gångjärnssidan så att karmen blir stående. Justera med plastbrickor tills karmen står lodrätt och vågrätt.

VIKTIGT! Ställ karmen så att den kommer i nivå med väggen.

4

Fäst karmen på gångjärnsidan med två skruvar upptill och två nertill. Borra först 6 mm hål i mdf-bitarna (inte mitt för en tegelfog!) och sedan 6 mm hål i väggen. Fäst med 7 mm betongskruvar i tegel eller med träskruvar i träreglar.

5

Montera dörren i karmen, och knacka fast en kil ovanför karmen på låssidan. Justera karmen tills det är lika mycket luft mellan karm och dörr hela vägen runt. Skruva fast karmen med skruvar genom alla mdf-bitarna.

02
Foderlister 8 Steg

1

Isolera mellan karmen (A) och väggen (F) med drevremsor eller annan isolering (C), så minskas ljudgenomgången (och draget) mellan rummen.

TIPS: Du kan med fördel använda en vinkel att peta in remsorna med.

2

Markera på karmen för foderlisterna. Sätt ett par blyertsstreck i varje övre hörn och några längs sidorna. Här har vi satt märken 10 mm från kanten för att foderlisten ska kunna täcka springan mellan karm och vägg.

3

Markera på foderlisten (D) var du ska såga. För att du inte ska såga åt ”fel” håll kan du markera sågriktningen på den del som ska sågas bort.

4

Såga av foderlisten i 45 grader. Har du en kap- och geringssåg går det lätt, men kom ihåg att vända listen åt rätt håll. Har du ingen kap- och geringssåg så går det bra att använda geringslåda och fintandad fanersåg.

5

Spika fast foderlisten på karmen med 40 x 1,6 mm dyckert och försänk alla spikhuvuden. Spackla över med fin snickarspackel så syns inte spikarna.

6

Till sist markerar du längden på överliggaren. Det enklaste är att först montera de två lodräta foderlisterna och sedan hålla överliggaren utanför medan du markerar var spetsen på listerna hamnar.

7

Lägg överliggaren på plats. Om den passar stryker du lim på sågkanterna, trycker fast listen och fäster den därefter med en dyckert i varje ände och en på mitten.

8

Rätta till den övre foderlisten tills den ligger som den ska. Fäst den därefter i de två lodräta listerna med en dyckert i varje, som slås ner uppifrån. Då är det ingen risk att listen förskjuter sig medan limmet torkar.

03
Smyg runt karmen 5 Steg

I gamla villor kan innerväggarna ha olika tjocklekar, framför allt om det är tegelväggar. Det enda som är säkert är att väggtjockleken säkert inte är lika med karmdjupet. Skillnaden ska utjämnas och det gör vi med en smyg.

Smygen gör vi av mdf-skiva och vi mäter avståndet från karmen till den plana sidan av väggen både upptill och nertill. Väggen behöver ju inte vara lodrät. Måtten överförs till mdf-skivan och sedan sågar vi smygen. För att få fina spår är det bra med sågskena.

1

Såga till smygen (E) med cirkelsåg. Här använder vi en sänksåg, men det är inte nödvändigt. Men det är bra att använda sågskena för att styra sågen. Har du ingen spänner du fast en list på skivan.

2

Smygen (E) fäst löst liggande mellan karmens sidor. Stryk lim på den kant som vänder mot karmen och fäst sedan smygen med 4 x 30 mm skruvar i mdf-bitarna som sitter på karmen.

3

Monteringen av smygen fortsätter, nu på sidorna. Även här ska du både limma och skruva. Torka genast bort överflödigt lim med fuktig trasa. Se till att smygen hamnar lodrätt.

4

Även på denna sida av dörren drevar vi mellan karm och vägg. Det finns visserligen redan mineralull i utrymmet mellan karm och vägg, men hålrummet kan orsaka resonans om dörren blåser igen med en smäll.

5

Avsluta med att montera foderlister (D), precis som på den andra sidan av dörren. Här nöjer vi oss med att dra in foderlisterna 5 mm. Det räcker för att de ska täcka springan mellan karmen och väggen.

Material

 • 1 vitmålad standard innerdörr
 • 1 karm (A) i lösa delar, vitmålad
 • 11 mdf-bitar (B) av 19 mm skiva
 • 10 m foderlist (D), 15 x 95 mm
 • 5 m smyglist (E), 16 mm, vitmålad

Dessutom:

 • Snickarlim
 • Drevremsor (C)
 • Skruvar, 5 x 50 mm och 4 x 30 mm
 • 40 x 1,6 mm dyckert
 • 7,5 x 110 mm betongskruv, eller träskruv
 • Plastbrickor
 • Spackelmassa och färg

Specialverktyg

 • Kap- och geringssåg
 • Cirkelsåg

Tidsförbrukning

En förmiddag, om du har en viss vana. Annars tar det en full arbetsdag.

Pris

Någon hundralapp -plus dörren förstås.

Svårighetsgrad

Det är relativt lätt att montera en ny dörr med karm i en dörröppning, om du följer våra anvisningar.

Ritning

Här har du karmens alla delar

A: Karm

B: Mdf-bitar

C: Isolering

D: Foderlist

E: Smyg

F: Vägg

Karmen (A) monteras på väggen (F) med skruvar genom mdf-bitarna (B).

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Dörrar