Fina dörrar på två dagar

En bra färgspruta, rätt färg med rätt konsistens och bra planering av arbetet – sedan kan du måla om dina dörrar på en helg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
150 kronor

Intro

När dörrarna är slitna, repiga eller bra trista och fula, är det inte nödvändigt att byta ut dem. Du kan lika gärna laga ev. skador och måla dem. Inte nog med att det är mycket billigare. Du slipper byta ut karmen, när du senare upptäcker att det är hopplöst att hitta en dörr som passar i den gamla karmen. Därmed slipper du också bygga om väggen, slipper köpa nya foderlister och slipper en massa besvär.

Det är en fördel att behålla de gamla karmarna och foderlisterna, för de passar ofta bäst i stil med huset – även när man som här går från mörk faner till en vitmålad yta. Här målar vi alla dörrar i hela villan på endast två dagar, trots att vi måste lyfta av samtliga dörrar och bygga en sprutkabin för målningen (vi använder färgspruta). Eftersom dörrarna är släta kunde de ev. ha hängt kvar och målats med lackrulle, men det blir lite snyggare med färgspruta.

Instruktion

01
Gör dörrarna klara 5 Steg

Tvätta dörrarna noga medan de hänger på plats. Innan du lyfter av dem från gångjärnen, passar du också på att ta bort handtag och låskista.

Undersök också om någon dörr stöter emot karmen när den stängs, och att det finns så mycket luft runt dörrarna att färgen får plats.

Skulle någon dörr hänga eller stöta emot karmen när den stängs, kan du justera gångjärnen med gångjärnsriktare.

Kolla om det finns märken på dörrar och karmar som talar om vilken dörr som ska hänga på vilken karm. Ritsa annars märken på gångjärnssidan så att dörren hängs tillbaka på rätt plats.

1

Börja med att plocka bort handtag, nyckelskyltar och låskista. I regel lossas handtaget på den ena sidan och kan sedan dras ut. Nyckelskyltarna skruvas loss. Därefter kan låskistan skruvas loss och lirkas ut från dörren.

2

Hänger dörren snett, kan du rikta den och det gör du enklast genom att justera gångjärnen med en gångjärnsriktare. En sådan kan köpas på byggvaruhus för 200 kr. Trä den över gångjärnen på karmen och vrid tills dörren sitter som den ska.

3

Tvätta dörrarna noga medan de sitter på gångjärnen. Blanda målartvätt och vatten - se anvisningar på förpackningen - och tvätta med trasa. Skölj sedan med våt svamp. Ta genast hand om spill så att golvet inte blir fjäckigt!

4

Märk dörrarna. Du kan göra som snickare gjorde förr i tiden. Då stämde man in romerska sif ror på gångjärnskanten av dörrbladet och i falsen på karmen. Då kan du lätt se var dörren hör hemma, även om du har målat över märkena.

5

Gångjärnen skruvas loss från dörrbladet om de inte ska målas samtidigt som dörren. Lyft av dörren innan du har skruvat loss gångjärnen helt. TIPS: För att inte förväxla gångjärnen, kan du låta dem hänga kvar på karmdelen.

02
Alldeles slät yta 3 Steg

Förarbetet har stor betydelse för resultatet när du målar. Finns det små sprickor, jack eller märken i dörren, så försvinner de inte även om du målar flera gånger.

Därför ska alla ojämnheter, jack, märken etc. fyllas igen med spackelmassa som torkar snabbt. Välj t.ex. snabbspackel, finspackel eller filler som du nästan genast kan slipa. Undvik akrylfogmassa, som förblir seg. Större märken och jack spacklas igen med 2-komponents spackelmassa, exempelvis Kemiskt trä från Plastic Padding. Den torkar på ett par minuter, även om du lägger på tjockt, och då kan du genast slipa ytan.

1

Pressa ner lite spackelmassa i alla hål och sprickor med en smidig spackel. Se till att det inte finns luftbubblor i massan. Överf ödig massa dras av med spackeln. Skulle det finnas större ”vågdalar” använder du en bred spackel.

2

Djupa jack, märken och skadade hörn och kanter byggs upp på nytt med 2-komponents spackelmassa TIPS: Massan härdar så snabbt att du bara ska blanda små portioner i sänder. Du kan lägga på flera skikt.

3

Slipa hela dörren slät och fin. Börja med att slipa lagningarna med korn 60 eller 80 och slipa sedan hela dörren med korn 120 till 180. Ytan ska vara alldeles slät och matt. Kanterna slipar du lättast för hand med slippapper på kloss.

03
Dörrarna grundas 5 Steg

Oavsett om dörrarna är målade, oljebehandlade eller lackerade, börjar du arbetet med en grundmålning.

Den skapar ett likartat underlag och framför allt fungerar den som underlag för den färg som du sprutar på. Den vita häftgrundfärgen avslöjar dessutom småskador som du inte har sett, och som du nu kan spackla, slipa och måla.

Vi rullar på grundfärgen - det går snabbast, särskilt med tanke på att det är svårt att späda häftgrundfärg så mycket att den kan sprutas på. Våra dörrar är dessutom släta, så det går fort. Spegeldörrar med profiler måste nog målas med pensel och ev. liten rulle.

1

Borsta bort slipdammet med mjuk borste och ta det sista med en fuktig trasa. När dörren är klar att grundmålas ställer du den upp mot en vägg. De två fötterna hållar avstånd till golvet, och den lilla listen upptill håller dörren en bit från väggen.

2

Börja med kanterna och där gångjärnen sitter, om du inte har tagit bort dem. Kanterna målas med pensel. Lägg inte på så mycket färg att det bildas valkar längs kanterna.

3

Dörren målas med lackrulle. Lägg på lite flödigt så att alla ojämnheter fylls igen, men inte så mycket att färgen rinner. Räkna med att måla två gånger om dörrarna är mörka. När färgen har torkat kan du mellanslipa lätt för hand med flint slippapper.

4

Kolla dörren noga och fyll igen små hål och jack. Den vita grundfärgen avslöjar alla märken och ojämnheter i ytan. För att arbetet inte ska ta så lång tid, är det viktigt att du använder snabbtorkande spackelmassa till reparationerna.

5

Slipa dörren lätt för hand när du har grundmålat färdigt. De fjesta grundfärger torkar så snabbt att den första dörren är torr innan du har målat alla. Slipa med kloss och korn 150-180. Borsta bort slipdamm och torka av med fuktig trasa.

04
Färgen ska spädas 3 Steg

Nästan alla färger kan spädas så mycket att de kan användas i en färgspruta, och du kan själv göra det.

Färgen ska vara rätt tunnflytande och rätt tjocklek eller viskositet, som det egentligen heter, vilket har stor betydelse. Är färgen för tjock fastnar den i munstycket och ger apelsinhud på ytan, är den för tunn finns risk att den rinner.

Det är turligt nog rätt lätt att späda färgen - men du ska röra om flitigt. För att kolla viskositeten används en liten bägare med hål i botten. Doppa bägaren i färgen och lyft upp den. Kolla hur lång tid det tar innan färgen har runnit ut ur bägaren. Jämför med de tabeller som finns i färgsprutans bruksanvisning.

1

Färgen blandas med vatten. En bra tumregel är att späda med 1/10 vatten, men det kan vara stora skillnader mellan olika färger. Häll i lite i sänder, rör om noga och kolla viskositeten med bägaren. Tillsätt mera vatten om det behövs.

2

Viskositetsbägaren sänks ner i färgen och lyfts upp. Nu ska du ta tid för att se hur snabbt eller långsamt färgen rinner ut ur bägaren. Jämför med de tabeller som finns i bruksanvisningen till din färgspruta. Räkna med att göra filera prov.

3

Häll lite färg i färgsprutan och spruta på t.ex. en kartongskiva. Färgen ska fördelas i ett fint skikt utan klickar och den ska inom 10-20 sekunder filyta ihop utan att rinna. Justera luftmängd och färgmängd tills du är nöjd.

05
Sprutmåla dörrarna 4 Steg

När du arbetar med färgspruta använder du tunnare färg än normalt. Det innebär att den lättare flyter ut och bildar en fin film på ytan. Men det finns också risk att den rinner. Därför är det nödvändigt att spruta flera tunna skikt och låta färgen ”sätta sig” mellan varje sprutning.

Du får inte vinkla färgsprutan eller vrida den på något sätt. Den ska hållas vågrätt och föras från sida till sida medan du flyttar armen. Du får inte stoppa upp mitt i en rörelse för då kommer det för mycket färg på ett och samma ställe. Du kan också föra sprutan uppifrån och ner, nerifrån och upp på samma sätt. Då får du ett bra resultat.

1

Börja med att sprutmåla dörrens två kanter. Här är det nödvändigt att öka luftmängden och minska färgmängden, dels för att det inte ska komma färg på dörrens sidor, dels för att du lättare ska kunna styra fördelningen av färg på de smala kanterna.

2

Dörrarna målas med långa och lugna rörelser. Växla mellan vågräta och lodräta rörelser för varje skikt. Sluta i god tid, även om färgen inte täcker helt. Det gör den efter nästa sprutning. Rinner färgen, måste du börja om med slipning.

3

När du har målat kanterna och den ena sidan, vänder du dörren. Ta tag i skruven upptill och vrid dörren medan den ”dansar” på de två skruvarna under bottnen. Det låter kanske svårt, men om du hela tiden håller dörren nästan lodrätt går det bra.

4

Dörrarna målas flera gånger. Innan du målar nästa gång ska färgen vara yttorr, men den torkar snabbt eftersom det är så tunna skikt. Det sista skiktet ska också vara tunt, men täckande för att färgen ska filyta ut till en helt slät yta.

Material

• Grundfärg
• Färdigfärg
• 2-komponents spackelmassa
• Snickarspackelmassa
• Slippapper till excenterslip
• Målartvätt

Specialverktyg
• Färgspruta, här Wagner W560 och W867 E med Brilliantmunstycke
• Slipbräda
• Viskositetsbägare (så att du kan se om färgen är tillräckligt flytande för att användas i färgsprutan)

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

Cirka 150 kr per dörr

Video

TIPS: "Arbetsbord" till tvåkomponentsmassor

Video

VERKTYG: Så här använder du excenterslipen

I den här videon lär du dig allt om excenterslipens möjligheter. Den är det självklara valet när du ska slipa större vågräta ytor, oavsett om du ska ta bort gammal färg och lack eller om du ska finslipa samlingar och obehandlat trä. Men den klarar också finare polering, t ex om bänkskivan i köket ska oljas om.

Video

Tips & Tricks

Fötter under dörrarna

Tre skruvar och en listbit gör det lätt att måla dörren på båda sidor.

Vi sparar mycket tid på att måla våra dörrar på båda sidor utan att vänta på att den första sidan ska torka. Det gör vi med hjälp av tre skruvar och en liten list.

De två första skruvarna dras i under dörren som fötter. Det innebär att vi kan måla längst ner utan att spilla på golvet. Men det smarta är den tredje skruven. Den dras in i ovankanten på dörren, och gör det möjligt att snurra runt dörren på fötterna så att den andra sidan kommer fram. Och genom att sätta skruven upptill genom en list, kan vi luta dörren mot en vägg.

Lägg dörren på ett par bockar och dra i två 4,5 x 80 mm skruvar i underkanten, så att dörren får fötter att stå på.

Innan den tredje skruven fästs upptill, dras den genom en list, som fungerar som stöd, när dörren lutas mot väggen.

När du har målat den ena sidan på dörren, tar du tag i skruven upptill och drar ut dörren tills den står rakt. Därefter kan du mycket lätt vrida dörren på de små fötterna så att den andra sidan vänds framåt.

Dammsugardags

Börja söndagen med en grundlig städning.

Under natten har slipdammet från lördagens arbete lagt sig, så att du kan få bort det med dammsugare. Om dörrarna står i det rum där du har slipat, ska de torkas av med lätt fuktig trasa innan du sprutmålar. Ställ dörrarna mot en vägg men täck först väggen med målarf lt. Lägg filt också på golvet i rummet.

Tejpa igen alla skarvar i täckpapperet.

Dammsug väggar och golv så att du inte virvlar upp damm som kan fastna i den våta färgen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Dörrar