Bygg dina egna spegeldörrar

Ibland är det bara helt omöjligt att hitta en dörr som passar. Antingen är det stilen eller så är det måtten det är fel på. Lyckligtvis kan du mycket väl bygga dörren själv. Det är betydligt billigare än att måttbeställa.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
3.000 kronor

Intro

Ibland är det bara helt omöjligt att hitta en dörr som passar.

Antingen är det stilen eller också är det måtten som är fel. Lyckligtvis kan du mycket väl bygga dörren själv. Det är betydligt billigare än att måttbeställa den.

I den här artikeln får du:

 • Noggranna steg-för-steg-beskrivningar
 • En komplett materiallista
 • Detaljerad ritning

Instruktion

01
Mätning och tillsågning av ram 7 Steg

I gamla hus som det här kan man inte utgå ifrån att allt är rakt och vinkelrätt. Därför har vi valt att göra dörrarna så att de passar exakt i dörrhålet – medvetna om att vi kan kan behöva såga av lite runt omkring.

Men för att möjliggöra den anpassningen behöver vi försänka alla skruvar ett par centimeter när ramen sätts ihop. Då finns det något att såga eller hyvla av.

1

Var noggrann när du mäter. Börja med att markera mitten på ovan-, under- och långsidorna med ett vattenpass (röda streck). Sedan mäter du utifrån markeringarna på alla sidor och för över måtten till en ritning.

2

Ramen sågas till. Kapa alla ramdelar (A, B1 och B2) på längden. Använd en cirkelsåg (eller en bordscirkelsåg som här) för att såga falsarna. De ska vara 3 cm djupa och 1,5 cm breda.

3

Falsarna sågas till. De mittersta tvärslåarna (B1) ska ha fals på båda sidor medan de som ska sitta uppe och nere (B2) bara ska ha fals på en sida. De stående sidorna (A) ska också bara ha en fals.

4

Tvärslåarna (B1) ska också falsas i ändarna. När de långa falsarna har sågats till, vänds tvärslåarna och förses med en fals i båda ändar. Den ska vara 1,5 x 1,5 cm, så att den passar ihop med falsen i sidostyckena.

5

Har du inte en bordscirkelsåg, använd i stället en fintandad såg, t ex en japansåg, när du ska såga i ändträet. Där rekommenderas inte en handhållen cirkelsåg. Med bordscirkelsågen går det – försiktigt.

6

Så här ska det se ut när tvärslåarna (B1) har sågats till. Hacket passar exakt in i falsen på sidorna (A). Var noggrann med passningen – delarna ska passa ihop exakt för att ge dörren stabilitet.

7

Klar att sättas ihop. Lägg upp alla delarna till dörramarna på en helt plan yta och kolla så att fogarna passar och att yttermåtten stämmer med vad du mätt upp och skrivit in på ritningen.

02
Montering av låskista och -bleck 7 Steg

Ramen är egentligen färdig att sättas ihop, men det är mycket enklare att montera låskista och slutbleck först. Det är enklare att flytta runt de två sidostyckena som ska mötas på mitten än att flytta runt hela dörren.

När du ska stämma ut till låskistan är det viktigt att stämjärnen är nyslipade och vassa, och att du kan ta bort lite åt gången. Råkar du ta bort en bit för mycket måste du limma på nytt trä. Det är besvärligt.

1

Börja med hålet till låskistan. Rita upp låskistan på den ena ramsidan (A). Borra sedan en rad hål lika djupa som låskistan är och använd ett stämjärn för att ta bort resten av träet i hålet.

2

Markera för försänkning av låskistan. Den frontplatta som sitter på låskistan ska försänkas i höjd med ramen, så sätt låset i hålet och markera längs kanten på plattan.

3

Stäm försiktigt ut efter markeringen. Det är en bra idé att först stämma ner lodrätt med ett litet stämjärn hela vägen runt längs markeringen, så att du inte råkar ta bort för mycket trä.

4

Lägg i låskistan igen och kolla att frontplattan fluktar exakt med ramsidan. Den får inte ligga för djupt, då får låset inte tag i karmen, och inte för högt, då tar låset i när dörren stängs.

5

Markera för handtag och låscylinder. Låskistan läggs ovanpå ramsidan med frontplattan i höjd med ramen. Använd ett modellborr eller en syl för att markera var hålen ska borras till handtag och lås.

6

Borra hålen till handtag och låscylinder. Använd vassa centrumborr – först från den ena sidan. Vänd ramen när borrspetsen har kommit igenom och borra resten av hålet. Annars är risken att träet spricker.

7

Markera för låsbleck. Sätt låskistan i det hål som du precis har gjort och lägg sedan den ramsida som låsblecket ska sitta i vid sidan om. Då är det lätt att markera exakt var låsblecket ska sitta. Borra och stäm ut på samma sätt som när låskistan skulle monteras.

03
Montering av ramarna 7 Steg

Du kan mycket väl sätta ihop allt på en gång, som vi gör här, men är du lite osäker kan du börja med att sätta ihop ramarna, skruva i speglarna och spänna fast det hela vid ett plant underlag.

Använd långa tvingar eller limknektar tvärs över dörramen och korta tvingar för att hålla ner den mot det plana underlaget. Då slår sig dörren inte medan limmet torkar.

Vi försänker skruvarna 15 mm – då finns det plats för att såga/hyvla/slipa kanterna efteråt.

1

Lägg upp alla delarna och markera på ramsidorna var de långa skruvarna ska sitta. Kolla så att underlaget är helt plant och var redo med tvingar, skruvdragare, lim och skruvar.

2

Förborra för alla skruvarna. Ramen ska sättas ihop med 6 x 200 mm skruv, så förborra mitt i sidoramen (A) med ett långt 6 mm-träborr. Har du inte ett borrstativ går det även med en skruvdragare.

3

Försänk med ett 10 mm-borr. För att skruvarna ska komma långt in borras 15 mm djupa hål i de hål som du redan har borrat. Hålen täcks senare med tappar av 10 mm rundstav som limmas fast.

4

Sätt rejält med lim i skarven. Det lim som trycks ut när du skruvar i skruvarna torkas enkelt bort med en fuktig trasa innan limmet har torkat.

5

Håll ihop skarven med en tving när limmet har förts på. Då är du säker på att delarna inte flyttas när skruvarna skruvas i. Ta en sida åt gången och vänta med att spänna skruvarna helt tills speglarna är på plats.

6

Speglarna monteras. Borra 4 mm-hål i kanten på speglarna (C och D) – 4 hål per sida. Sätt lim i falsarna och fäst speglarna med 4 x 30 mm skruv. Kolla så att dörren är vinkelrät och efterspänn alla skruvar.

7

Dekorera med lister och skivor på dörrens båda sidor. Vi har satt allmogelister (E, F och G) längs kanterna, lagt en 10 mm skiva (H och J) i varje spegel och satt en liten diamant av allmogelist (M) i mitten.

04
Montering 7 Steg

Innan dörrarna monteras ska de målas. Denna process börjar med slipning och grundning med en spärrgrund, så att kådan från träets kvistar inte lyser igenom med tiden.

Därefter ska dörrarna slipas igen och grundmålas en gång. Till sist stryks de med slutfärg två gånger och först när de är genomtorra är du redo att montera dörrarna.

1

Börja med att ta bort de gamla dörrarna. Om de gamla gångjärnen (och karmarna) är okej, låt dem sitta kvar. Här är det för övrigt bra med ett extra par händer. Ytterdörrar är tyngre än vad de ser ut.

2

Markera för gångjärnen på de nya dörrana. Det gör du genom att ställa båda dörrarna i dörrhålet och sätta klossar så att det är lika mycket luft överallt. Markera längs ytterkanten var gångjärnen ska sitta.

3

Gör markeringen för gångjärnen färdig. Titta på de gamla dörrarna för att se hur djupt du ska stämma ut och rita upp efter gångjärnet. Markera kanterna med stämjärnet på insidan längs strecken.

4

Stäm ut efter markeringarna. Här är det viktigt att vara väldigt försiktig, så att du bara tar bort det nödvändigaste. Se till att underlaget är plant och tryck stämjärnet genom träet utan att använda en hammare.

5

Förborra till skruvar och skruva fast gångjärnen. Precis som med låskistan och låsblecket ska gångjärnens platta flukta med dörramen. Limma inte fast gångjärnen men lägg gärna en klick linoljekitt under.

6

Häng på dörrarna och justera. Det är spännande när du ska se om dörrarna går att öppna och stänga utan problem. Kanske ska lite tas bort någonstans? I så fall, kom ihåg ny färg på eventuellt rent trä.

7

Färdig – nästan. När dörrarna glider som de ska, återstår bara att sätta på lås och handtag samt botten- och anslagslister (L och K) på ut- och insida. Kom ihåg tätningslister i dörrfalsarna och på anslagslisterna.

Material

MATERIAL TILL 2 DÖRRAR
45 x 95 mm-reglar:

 • 4 ramsidor (A) à 200 cm
 • 8 tvärslåar (B1) och (B2) à 49 cm

15 mm vattenfast plywood:

 • 2 speglar (C) à 49 x 88,5 cm
 • 4 speglar (D) à 49 x 41,5 cm

15 x 70-mm-allmogelister (framsida):

 • 4 lister (E) à 88,5 cm
 • 12 lister (F) à 49 cm
 • 8 lister (G) à 41,5 cm

Baksida (mindre eftersom falsen är på framsidan):

 • 4 lister (E2) à 85,5 cm
 • 8 lister (F2) à 46 cm
 • 8 lister (G2) à 38,5 cm

9 mm vattenfast plywood:

 • 2 speglar (H) à 29 x 68,5 cm, avfasas på kanterna
 • 4 speglar (J) à 29 x 21,5 cm, avfasas på kanterna

15 x 45 mm-allmogelister:

 • 2 anslagslister (K) à 200 cm

30 x 30 mm-allmogelister:

 • 2 bottenlister (L) à 65 cm

15 x 30 mm-allmogelister:

 • 8 lister (M) à 20 cm, till diamanter

Dessutom:

 • Trälim (utomhus)
 • 4 x 30-mm och 6 x 200 mm-skruv
 • 1,2 x 25 mm- och 1,8 x 35-mm galvaniserad dyckert
 • 10 mm-rundstav
 • 2 st skjutreglar
 • Dörrhandtag
 • Lås
 • Låskista
 • Grund
 • Färg

Specialverktyg

 • Bordscirkelsåg
 • Borrstativ

Tidsförbrukning

Ett par dagar exklusive torktider.

Pris

3.000 kronor för en dubbeldörr.

Svårighetsgrad

Det är inte svårt, men du måste vara noggrann. Speciellt måste du se till att dörrarna ligger helt plant medan limmet torkar. Annars vrider de sig.

Ritning

På ritningarna visar vi hur en dörr är gjord. Ska du ha en dubbeldörr, som här, byggs den andra dörren enligt samma princip – bara spegelvänd.

Ritning 1: I alla de lodräta och vågräta ramdelarna (A, B1 och B2) sågas falsar. Falsarna är 3 cm djupa och 1,5 cm breda.

Ritning 2: I ramen läggs speglar (C och D).

Ritning 3: Speglarna hålls fast av lister på båda sidor. Listerna E, F och G sitter på framsidan medan listerna E2, F2 och G2 sitter på baksidan (visas inte här).

Ritning 4: Dörren dekoreras med lister (M) och speglar (H och J) som består av 9 mm tunna fyrkantiga skivor som hyvlas sneda (fasas av) på kanterna.

Till slut målas dörren, slipas, spacklas och målas igen. Flera gånger.

Video

Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

Rätt längd på spik och skruvar

Måla spegeldörr

Följ träets längdriktning hela vägen runt

Slipp skräp från rollern

Stäng av värmen när du målar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Dörrar