9 dumma dörrfel

Det är mycket som kan gå fel när du sätter in en ny dörr i fasaden. Eller mycket som kan gå rätt om du bara är uppmärksam på de klassiska fel som riktigt många av oss gör.

Du kan mycket väl själv sätta in en dörr i fasaden. Men innan du sätter igång ska du veta att det finns en rad fallgropar som du ska undvika att falla i vid montering av en dörr. För även om det är en förhållandevis enkel uppgift spelar arbetsordningen, valet av material och detaljerna en avgörande roll för det färdiga resultatet.

Börjar du t ex med att sätta i skruvarna på karmens öppna sida, kommer du att få en sned dörr. Och glömmer du klossar bakom karmskruvarna går det också med största sannolikhet galet.

Läs om de 9 klassiska felen, så att du kan hoppa över dem nästa gång du sätter i en dörr.

1. Fel mått

Förvånansvärt många dörrar och fönster visar sig inte passa i de hål som de har beställts till. Det beror helt enkelt på felmätning.

Kom ihåg att karmen ska vara 2,5-3 cm kortare än vägghålet på alla håll. Då finns det plats för en fog på 1,2-1,5 cm runt om. Du ska alltså mäta vägghålet och sedan dra bort 2,5-3 cm från varje ledd.

Och så ska du inte nöja dig med att mäta på ett ställe på varje ledd. Mät på tre olika ställen och utgå från det minsta måttet. För är vägghålet t ex 1 cm smalare där uppe än där nere får du inte plats med isolering och fog om karmen bara passar på det bredaste stället.

2. Fel skruvar

En vanlig skruv kan lätt dra karmen snett. En karmskruv har däremot gängning ända upp under skruvhuvudet, och därför drar den inte i karmen. Sådana här karmskruvar används i tegel, sten och betong och kräver inga plugg.

3. Fel karmdjup

Karmens djup ska stämma med väggen – annars måste du sala med lister eller i värsta fall kapa en för bred karm. Så tänk på vilka bredder karmen kan fås i.

Har du sneda mått kan du på flera ställen beställa karmar med specialmått. Eller så du kan köpa en så kallad flexkarm, som du själv kan justera.

4. Synliga skruvar

Skruvar behövs för att fästa karmen, men det finns ingen anledning att placera dem i den delen av karmen som syns när dörren är stängd.

Sätt dem inne i falsen, så att den stängda dörren döljer dem. Det ser mycket bättre ut än synliga skruvar eller skruvar med karmplastlock.

5. För lite isolering

Spara inte på isoleringen. Mellanrummet mellan karm och vägg ska fyllas med mineralull. Du kan köpa drevremsa på rulle som är till just för det här ändamålet, eller själv bara skära till tunna remsor.

Låt bli att trycka så mycket att du packar mineralullen; det är luften i materialet som isolerar.

6. Uppklossning saknas

Bakom varje skruv ska det sitta en kil eller en bit trä, så att karmen inte buktar inåt och blir sned.

Skruvar kan också flytta karmen utåt. I båda fallen ger det olika avstånd mellan dörr och karm.

7. Fel ordning

Det spelar roll vilken ordningsföljd du monterar skruvarna i. När tröskeln har klossats upp i våg börjar du med att sätta gångjärnssidan i lod och skruva fast den.

Sedan hänger du dörren på gångjärnen, skruvar fast låssidan och ser till att det är lika mycket luft mellan dörr och karm längs hela låssidan.

8. Inget understöd

Det behövs så mycket uppklossning (t ex distansbrickor) under tröskeln att den inte rör sig när man trampar på den. Annars kommer den att knarra.

9. Sned uppklossning

Tröskeln ska klossas upp så att den är helt i våg. Annars kommer du snett på det från början och då blir karmen aldrig rak.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar