Byg en egen slogbod

Redan på vikingatiden byggde man slogbodar, främst i Dalarna där kreatursskötande bönder använde slogboden som sommarbostad.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 helger
Pris
5000 kronor

Intro

Slogboden är en urgammal byggnadstyp som trots den relativt enkla konstruktionen är synnerligen praktisk. Det visste man redan på vikingatiden då man började bygga slogbodar. Slogbodens främsta uppgift har varit att fungera som sommarbostad för kreatursskötande bönder, som behövde ett ställe att övernatta när man samlade foder till sina kreatur.

Man byggde slogbodarna av rejält virke och behandlade träet med respekt. Det är en av anledningarna till att det finns massvis av gamla slogbodar bevarade. I dag kallas de ofta vindskydd och används i andra syften, bland annat som kojor och övernattningsställen för turister.

Som sådana har de blivit så populära att flera företag börjat tillverka liknande vindskydd i byggsatser.

Bygg vindskydd – och kom nära naturen

Men du ska naturligtvis bygga vindskyddet själv av lösvirke och Gör Det Själv ger dig en komplett steg-för-steg-beskrivning med ritning.

Du kan sedan placera vindskyddet på villatomten, där det blir en alla tiders grillkoja eller lekstuga. Sätt det ute vid sommarstugan som gästhus eller på jaktmarkerna som koja.

Vindskydd med massor av plats

Storleken på vindskyddet gör att 6–8 personer kan sitta i det (med ryggsäckar) och att 4–6 personer kan övernatta i det. Och även om det skulle ösregna kan du sitta torrt och grilla under det stora taksprånget.

Om du vill kan du förlänga taket på samma sätt som i Dalarna, men i så fall skall taket stöttas längst ut av kraftiga stolpar. Vår vindskydd byggs av gran som vi fick sågat i önskad dimension. Bottenytan är 7,2 kvadratmeter (300 cm bred och 240 cm djup).

Golvet har höjts cirka 40 cm över marken och är därför alltid torrt och kanten får då perfekt sitthöjd. Väggarna består utvändigt av avbarkade och nästan halvrunda brädor som spikats fast på plana brädor som lockpanel.

De halvrunda brädorna är de yttersta bitarna av stammen som normalt annars sorteras bort på sågverk. Både golv och tak görs av 28 mm tjocka brädor på reglar. Taket tjäras en gång innan vi avslutade med takpapp.

Bygg vindskydd på två helger

När du väl har skaffat allt material bygger du vindskyddet på en eller två veckoslut (beroende på hur långa du gör dem!). Med lite hjälp av ett par vänner går det fort.

På utsidan har brädorna strukits med tjära och linolja (blanda 4 delar tjära och 1 del linolja). Det ger en vacker kulör på träet samtidigt som det skyddar träet.

I framtiden räcker det sedan om du stryker träet cirka vart femte år med samma blandning.

Instruktion

01
Komplett byggbeskrivning - steg för steg 10 Steg

1

De fyra betongplintarna har grävts ner. Med vald dimension på virket behöver du inte stötta remmarna på mitten så länge avståndet inte blir större mellan plintarna.

2

Det är viktigt att betongplintarna står lodrätt. Kontrollera också att stolpskorna hamnar på samma höjd. Räkna med 40 cm mellan golvet i slog-boden och marken.

3

Gör ett par anvisningar med motorsågen (eller en annan såg) och stäm sedan ut i hörnstolparna för remmarna. Jämför även med ritningen på nästa sida.

4

Stäm ut längst ner på de fyra hörnstolparna för stolpskorna. Gör dessutom urtag för remmarna till fram- och baksida samt till gavlarna. Urtagen är 3 cm djupa.

5

När du har satt fast hörnstolparna blir du tvungen att stadga dem lodrätt med snedsträvor innan du fortsätter. Kontrollera fortlöpande att de står lodrätt.

6

Hörnstolpar och remmar är på plats så nu kan balkar och takreglar läggas på plats. Lägg märke till att urtagen i takreglarna är ungefär hälften av takregelns dimension.

7

Längs ut på takreglarna har vi gjort urtag som passar till överliggaren (C). Urtaget skall gå ut till kortänden. Här är det 50 cm mellan takreglarna.

8

Snedsträvorna i gavlarna och bakväggen är 50 x 100 mm. De är egentligen onödigt kraftiga - de stabiliserar konstruktionen - men det är för helhetsintryckets skull.

9

Bjälkarna vilar på reglar som har skruvats fast på remmarna. Avståndet från ovankanten på remmen till ovankanten på regeln är 10 cm. Bjälkarna ligger på var 50:e cm.

10

Den främre takbalken (75 x 195 mm)vilar i ett ur-tag på hörnstolparna. Takreglarna sågas av mitt på balken så att du får plats för takreglarna i det utstickande taket.

02
Avsluta med ett tak 9 Steg

11

Här är en närbild av hörnstolpe, gavelrem och främre rem. Lägg märke till stolpens utseende. Rund på utsidan och platt på insidan där du skall fästa brädor.

12

Taksprånget skall helst vara så stort att du får plats med eldstaden under tak. Här är det lite kortare, men skall ändå stöttas av en snedsträva. Lägg märke till takfotsbrädan.

13

Brädorna i taket är liksom dem i golvet 28 mm tjocka men har olika bredd beroende på var de har sågats ur stammen. Det ger ett mer rustikt intryck av slogboden.

14

Fasadbrädorna, som inte har barkats eller sågats i kanten - det gör dem extra billiga, skruvas fast så tätt intill varandra som möjligt.

15

De yttersta brädorna ur stammen har en halvrund sida. Dessa brädor väljer vi som lockbrädor utanpå fasadbrädorna. Varannan bräda vänds upp och ner.

16

Trekantslister längs taket ser till att regnvatten inte rinner ut över gavlarna utan i stället leds ner till takfotsbrädan, som här fungerar som hängränna. Se även bild 12.

17

Hela taket ströks med tjära (det går även bra med takasfalt eller takkitt) innan vi la takpapp. Det räcker om du stryker taket en gång.

18

Vi valde takpapp som takbeläggning. Andra alternativ är spån- och brädtak eller gummiduk med gräs. Först värmde vi takkitt och sedan trycktes takpappen fast.

19

Slogboden behöver inte stå i skogen eller långt ute vid betesmarkerna. Denna har byggts som gästhus och grillkoja vid sommarstugan och används nästan varje dag under hela sommaren. Här brukar barnens vänner övernatta och det får plats 4-6 sovande gäster med packning.

Material

– allt virke är gran (douglas)
• 2 remmar (A) à 7,5 x 19,5 x 330 cm
• 2 gavelemmar (B) à 240 cm
• 2 takbalkar (C) à 7,5 x 19,5 x 390 cm
• 1 takfotsbräda (D), 5 x 15 x 390 cm
• 4 hörnstolpar, Ø c:a 20 cm, sågas med släta sidor ytterst. De bakre (E) är 130 cm och de främre (E1)är180 cm
• 5 golvbjälkar (F) à 5 x 15 x 240 cm
• 7 takreglar (G) à 5 x 15 x 270 cm
• 4 snedsträvor (H) à 5 x 15 x 200 cm
• Golvbrädor (J) à 2,8 x 330 cm
• Takbrädor (K) à 2,8 x 330 cm
• 2 snedsträvor (L) à 5 x 15 x 150 cm
• 2 reglar (L1) à 5 x 15 x 60 cm
• 4 takreglar (L2) à 5 x 15 x 55 cm
• 2 reglar à 330 cm (ej på ritning)
• Fasadbrädor à 3 x 15 cm i olika längder

Dessutom:
• Tjära (flytande asfalt), 2,5 liter
• Takpapp i rulle
• Skruvar, 60, 120 och 150 mm
• Träskyddsmedel (lasyr)
• 4 betongplintar med stolpskor

Tidsförbrukning

2 helger

Pris

Pris: Cirka 5000 kr

Utgifterna ser ungefär ut så här:
Virke och sågning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 kr
Tjära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr
Takpapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 kr
Betongplintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kr
Skruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kr
Utelasyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 kr

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vindskydd