Vedboden har lösa väggar

Du kan alltid komma åt var du vill i boden, både när du lägger nyhuggen ved på plats och när du tar ut torr ved till din braskamin. Det beror på att du kan lyfta av allafyra väggarna och att de har konstruerats så att hela boden ventileras.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
10.000 kronor

Intro

Här bygger vi en liten vedbod, som i konkurrens med smarta chips och tänkande maskiner på alla sätt och vis förtjänar omdömet intelligent. Boden ser till att hålla regn och snö ute samtidigt som den sörjer för att både veden och trädgårdsredskapen ventileras och därmed torkar effektivt. Du kan alltid komma åt just det som du vill ha tag på – oavsett om det är väl lagrad och torr ved till braskaminen eller en kratta. Och du kan lätt lägga nyhuggen ved på plats för torkning.

Instruktion

01
Snickra en stomme 7 Steg

Förutsättningen för ett bra resultat är att arbetet börjar på rätt sätt. Det gör vi också här genom att skapa ett underlag. Vi har ställt boden på fyra betongplintar, en i varje hörn.

Plintarna kan köpas färdiga eller gjutas på plats. Välj den lösning som passar bäst för ditt bygge.

Regelstommen som senare bär taket och som sidorna hängs fast på består både upptill och nertill av två kvadratiska ramar av syllar resp. hammarband. Mellan ramarna placeras fyra grova hörnstolpar och fyra reglar stående mellan de fyra hörnen.

1

Syllen B sågas till så att delarna i den kan bladas ihop i hörnen. Det innebär att du sågar bort en bit av ändträet på reglarna så att de kan läggas omlott. Ett antal parallella spår med kapsågen gör det lätt.

2

De fyra delarna B till syllen skruvas fast i betongplintarna, antingen med skruvar ner i plinten eller med beslag (beroende vilken typ av plint du använder). Lägg tjärpapp under träet och se till att syllen är vågrät.

3

I varje hörn reses en stolpe A. Varje stolpe fästs på syllen med två vinkelbeslag med förstärkning.

TIPS: Det kan vara lättare att sätta stolpen på plats, markera för den och ta bort den igen innan du skruvar fast beslagen.

4

Beslagen skruvas fast med 40 mm beslagsskruvar. Även om beslaget har många hål ska du inte sätta en skruv i varje och du ska inte skruva tätt intill kortänden för då kan träet spricka. Det räcker med tre skruvar i varje del.

5

På mitten av varje syll B sätts två vinkelbeslag som ska hålla fast en lodrät regel (stolpe) D. Mät och markera mitten, lägg en regel tvärs över och fäst beslagen i syllen men inte i regeln. Då går det snabbt att fästa stolpen senare.

6

De fyra hammarbanden C läggs på plats. De är identiska med syllen B och ska också bladas ihop i hörnen. Skruva ihop reglarna på marken med 45 mm skruvar och lägg upp dem på stolpara och fäst dem med 100 mm skruvar på stolparna.

7

Mittenstolparna D skruvas fast. Borra två 5 mm hål genom hammarbanden vid varje stolpe, kläm fast stolpen mellan beslagen nertill och fäst den i hammarbanden med två 100 mm skruvar uppifrån. Fäst med beslagsskruvar nertill.

02
Takstolar 8 Steg

1

Rita hela takkonstruktionen på en plywoodskiva så att du vet var du ska skarva högbenen E med plywoodbiten N. Markera också hammarbandet C, stolparna A och takskivorna R.

2

Högbenen E:s möte med hammarbanden C ritas in. Högbenen ska delvis vila på hammarbanden och därför ska det göras ett urtag i högbenen. Urtaget ska vara 2/5 av träet och 3/5 ska vara kvar (3/5 av 95 mm = 57 mm).

3

Använd tumstocken som passare och rita en cirkel på 120 cm (2 cm mindre än takskivans bredd) från änden på högbenet till mitt på hammarbandet. Då får du en lagom taklutning som tål snö.

4

Lägg högbenet E på ritningen och markera hammarbandet på regeln med snickarvinkel. Markera sedan den bit som ska sågas bort. Rita därefter en lodrät linje vid takåsen där högbenet ska sättas ihop med sin ”partner” till en takstol.

5

Det lodräta spåret vid nocken görs med kapsåg medan urtaget för hammarbandet sågas ut med sticksåg eller fogsvans. Såga till de övriga fem högbenen och gör tre trekantiga bitar N av plywood.

6

Lägg två högben E på ritningen och skruva ihop dem med en trekantig plywoodbit N. Dra i 5-6 st. 4 x 50 mm skruvar i varje högben. Passa också på att kapa toppen så att nockregeln får plats.

7

Lyft upp de ihopsatta takstolarna så att de vilar på hammarbanden och fäst dem med vinkelbeslag. Den mittersta förses med beslag på båda sidorna. De två yttre placeras plant med utsidan av regelstommen.

8

Stommen är stadig och takskivorna gör den styv, men du bör ändå komplettera med hålband snett ner från hammarband till syll.

03
Reglar för panelen 6 Steg

För att få fasadpanelen att sitta så att brädorna i den både överlappar varandra och sitter så långt från varandra att det kan passera luft mellan dem, så fäster vi dem på reglar med ett hack för varje bräda. Om du använder panel som är 16 x 95 mm så kan du använda vår ritning, annars visar vi hur du gör en ritning.

1

Gör en kort modell av en bit plywood X på 14,5 x 50 cm. Sätt 5 cm långa bitar av panelen Y på högkant så att de överlappar varandra utan att röra varandra.

2

Såga den taggiga profilen med sticksåg när du har markerat för varje brädas placering. Nu har du en mall som du kan använda för att göra en av reglarna som ska bära panelen. Gör den klar och använd den som mall till de 9 återstående.

3

Markera urtagen för upphängning på reglarna P. Varje sektion ska hänga på två korta rör som skruv as fast på sidan av stolparna. Såga urtagen med sticksåg när du har borrat ett 22 mm hål.

4

Reglarna P ska anpassas i längd och form. När alla urtag har sågats kapas en bit upptill och en bit nertill för att reglarna ska få plats. Upptill ska det vara så mycket plats att sektionerna kan lyftas upp och hakas fast.

5

Reglarna P spänns upp och skruvas tillfälligt fast på de hörnstolpar A och mittenstolpar D där de ska hänga. Men fäst först en 4-6 mm list på dem så att det är luft mellan dem och stolparna.

6

Rörbitarna S skruvas fast på stolparna A och D så att de passar i de urtag som gjorts i reglarna P. Rören fästs med en 50 mm skruv och en bricka. De 30 mm långa bitarna kapas med vinkelslip av ett halvtums rör.

04
Fasadpanelen 7 Steg

Nu är allt klart för att fasadpanelen ska kunna skruvas fast på reglarna av plywood. Genom att göra det medan reglarna hänger på sina ”krokar” av rör kan du se till att brädorna hamnar på samma nivå på bodens fyra sidor.

Sådant betyder mycket för det färdiga resultatet och det är dessutom viktigt att skruvarna sitter i raka rader och har dragits i lika djupt. För att inte träet ska spricka bör du förborra. Varje bräda ska fästas med två skruvar i varje regel.

På den ena sidan av boden delas fasaden i två sektioner och då är det extra viktigt med passningen.

1

Fasadpanelen K och L kapas. Till de tre hela sidorna går det åt 57 brädor som är 179,5 cm långa och till de två sektionerna på den flärde väggen går det åt 38 brädor à 89 cm. Har du en kap- och geringssåg går det snabbt att kapa dem fyra i sänder.

2

Börja med att sätta upp en bräda på varje sida cirka 120 cm över marken. Sätt den fullständigt vågrätt och exakt lika högt hela vägen runt. Markera på alla brädorna var skruvarna ska sitta.

3

Med de första brädorna som mallar förborrar du nu i samtliga brädor K och L. Tänk på att hålla isär brädorna när du har förborrat så att de hamnar på samma sida som den mall du har använt.

4

Fasadpanelen K och L skruvas fast i reglarna P med 4 x 50 mm skruvar. Börja med en bräda i ögonhöjd. Spänn fast en bräda X längs stolpsidan och skjut alla brädor mot den så hamnar de i rak linje.

5

Nu ska du fortsätta att skruva. Eftersom du har förborrat bör alla skruvar hamna i snygga raka lodräta rader. Ställ in momentet på skruvdragaren så att skruvarna dras en halv millimeter.

6

Såga av lite av tassen på varje högben E för att skaffa plats att lyfta av sidorna. Det kan möjligtvis också vara nödvändigt att såga bort ett hörn på de övre fasadbrädorna för att sidorna lätt ska kunna lyftas upp och tas ner igen.

7

Nu ser man tydligt formen på vedboden.

05
Nock och tak 8 Steg

Nu kan arbetet fortsätta med takläggning, dvs. takplywooden ska läggas på plats. Upptill möts de två takhalvorna i en nockregel som sticker upp en bit. Det är praktiskt och ger boden karaktär och det estetiska intrycket kan ökas om nockregeln sticker ut en bit och sågas till med snickarglädje i ändarna.

Takskivorna sågas till 120 x 210 cm och det innebär att det endast är kortändarna som sticker ut på nockregeln. Var noga med att hörnen blir vinkelräta.

Takplywooden förstärker huset och gör det stabilt. Taket förses slutligen med takpapp och på en vedbod som denna räcker det med ett skikt takpapp.

1

Nockregeln F kan kapas så att endast en liten pyramidspets sticker ut. Vinkla i så fall sågen 20 grader och såga ut mot kortänden från sidorna. Eller låt den sticka ut så mycket att du kan forma nockregeln med sticksåg och ”snickarglädje”.

2

Markera mitten på nockregeln F innan du lägger den ovanpå takstolarna E. Fäst den i den mittersta takstolen med en 6 x 100 mm skruv, justera regeln så att den är lodrät och fäst den sedan i de två andra takstolarna.

3

Takskivorna R skruvas fast på varje takstol med 5 x 60 mm skruvar. Mär upp för dem och förborra innan skivorna lyfts på plats så kan de fästas så snart den första skruven är på plats. Fäst skruvarna på cirka var 20:e cm.

4

Som avslutning på taket R fästs en regel G. Den ger en stadig takfot. Spänn fast den med tvingar och fäst den med 4 x 50 mm skruvar på var 30:e cm.

5

Underlaget för gavelbeklädnaden monteras. Fäst en vågrät list H 4 cm ovanför den översta brädan K i fasadpanelen med skruvar i takstolen. De två andra listerna fästs så att de följer högbenen.

6

De första brädorna i panelen M sätts upp. Det görs endast tillfälligt då brädorna ännu inte har kapats. Börja med den mittersta brädan som kapas spetsig upptill. Fäst brädorna med 6,5 cm mellanrum och geringskapa dem upptill.

7

Nu är det dags att kapa brädorna M i längd. Det går inte att komma åt med cirkelsågen, så därför markerar du med vattenpass, tar loss brädorna, kapar dem och sätter upp dem igen på samma ställe.

8

Locken M fästs på samma sätt. Varje lockbräda ska överlappa de två undre brädorna lika mycket på båda sidorna. Eftersom skruvarna kommer att synas ska du vara noga med att sätta dem snyggt, en upptill och en nertill.

06
Takbeläggning 7 Steg

Till takbeläggning går det utmärkt att använda självklistrande takpapp. Rullen är 100 cm bred och för att få en 9 cm bred bit att vika runt takfoten drar du ett streck 91 cm ovanför takfoten på plywooden. Du kan våden rullas ut och läggas längs strecket.

När du har fäst våden på takskivan ska du spika fast den övre delen. Håll cirka 10 cm mellan spikarna och fäst dem i sicksack längs kanten.

Överflödig takpapp skärs bort med vass hobbykniv. Det gör du både längs gavlarna och vid takfoten.

1

Den nedre våden takpapp T skärs till på marken. Den ska vara något längre än takbredden så att den kan vikas in under kanten i gavlarna, alltså cirka 215 cm. Skär loss lite folie så att de övre 15 cm av den klistriga kanten blottas.

2

Den första våden takpapp T fästs längs strecket. Här har du stor nytta av en medhjälpare för limmet hugger direkt så det är bra att vara två för att styra våden.

3

Resten av våden limmas fast. När du har spikat fast den övre kanten ordentligt lyfter du upp den undre delen av våden och drar bort resten av skyddsfolien. Sträck takpappen och tryck ner den på plywooden överallt.

4

Den utstickande delen av takpappen T viks runt kanten och fästs med pappspikar. Den nedre kanten viks runt takfoten och längs gavlarna viks in under taket. Fäst spikarna på var 5:e cm.

5

Den övre våden T2 limmas och spikas fast. Våden ska vara så bred att den når från ena sidan av nockregeln och 20-25 cm ut över den undre våden. Klistra fast folien nertill, pressa fast den och spika fast den upptill vid nockregeln.

6

Överpappen U läggs på sist. Den ska täcka hela nockregeln och gå ner en bit över spikarna i den andra våden. Pappen fästs med ett par spikar i nockregeln innan den pressas fast i rejält med takkitt. Avsluta med att vika in den under taket.

7

Alla kapade ändar målas och därefter är vedboden klar.

Material

100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:

 • 4 hörnstolpar (A) à 171 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 4 syllar (B) à 180 cm
 • 4 hammarband (C) à 180 cm
 • 4 mittenstolpar (D) à 171 cm
 • 6 högben (E) à 120 cm

45 x 70 mm reglar:

 • 1 nockregel (F), 214 cm (sågas till)
 • 2 takfotsbrädor (G) à 210 cm
 • 2 vågräta underlagslister (H) à 180 cm
 • 4 underlagslister (J) à cirka 110 cm

16 x 95 mm sågad panel:

 • 57 fasadbrädor (K) à 179,5 cm
 • 38 fasadbrädor (L) à 89 cm
 • Fasadpanel (M), cirka 16 meter

18 mm takplywood

 • 3 bitar (N) à 60 x 24 cm till takstolar
 • 10 bärstycken (P) à 14,5 x 173 cm
 • 2 taksidor (R) à 120 x 210 cm

Dessutom:

 • 20 ”krokar” (S) av ½” galv. rör à 3 cm
 • 1 rulle självklistrande takpapp (T)
 • 1 rulle takpapp för takås (U)
 • 1 patron takkitt
 • 3 l haltäckande utelasyr
 • Pappspikar
 • Skruvar, rostfria: 5 x 45, 4 x 50, 5 x 60 och 6 x 100 mm
 • Beslagsskruvar, 4 x 40 mm
 • 24 vinkelbeslag med förstärkning
 • Hålband för vindavstyvning
 • 20 brickor, rostfria, 25 mm
 • 4 plintar med stolpskor
 • Lite tjärpapp

Tidsförbrukning

1 vecka. För en snickare tar arbetet 3-4 dagar.

Pris

Mellan 8000 och 10.000 kr.

Svårighetsgrad

Boden är mycket mer flexibel än en bod med fasta väggar och det innebär att det är extra viktigt att vara noggrann. Tänk på att ett bra resultat ofta kräver att du ta god tid på dig.

Ritning

Vedboden har en öppen konstruktion där syllar, stolpar, hammarband och tak är fasta. Sidorna är däremot lösa och har endast hakats fast.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Vedbod