Rymligt vedskjul

Bygg detta vedskjul under en lång helg. Sedan är det bara att fylla på och gå in i eldningssäsongen med tillförsikt. Lycka till!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
3.000 kronor

Intro

Veden måste ligga luftigt och torrt. Det får den i det här diskreta vedskjulet som kan byggas upp mot husets fasad. Skjulet kan byggas i moduler och är därmed lätt att anpassa, beroende på hur lång din fasad är och hur mycket ved du behöver stapla.

Instruktion

01
Stolpspjut och syll 5 Steg

I stället för att gräva ner hörnstolpar kan du använda galvaniserade stolpspjut som slås ner i marken. De håller för evigt. Mät upp var de ska sättas och slå sedan ner spjutet lite i marken med spetsen uppåt. Då får du en fin kvadrat i jorden som spjutet ska slås ner mitt i.

När spjuten är på plats sätts klossar i dem så att syllen får något att ligga på. Använd ett vattenpass och såga klossarna så att syllen blir helt vågrät åt båda hållen.

1

Stolpspjuten (A) slås i med en stor hammare. Sätt en kloss i spjutets öppning innan du slår. Då ser du till att kanten förblir helt jämn, så att det bara är att sätta i klossarna.

2

Använd ett långt vattenpass för att få syllen helt vågrät. De klossar som syllen ska fästas i sågas till så att höjden stämmer till 100 %. Den delen är nämligen lite svår att kontrollera bara med stolpspjuten.

3

Sätt i klossarna (B) och stryk lite träolja på snittytorna innan syllen (C) läggs på och skruvas fast. Kom ihåg att göra det även om du har valt impregnerat virke.

4

Syllen (C) läggs upp och tvärslåarna (D) spänns fast. Den mittersta klossen sågas till nu. Det är bara att markera längs undersidan av (D) och såga till klossen. Kom ihåg träolja här också.

5

Fäst de tre tvärslåarna (D) i syllen med vinkelbeslag. Den bakre syllen fästs i väggen med långa skruvar och eventuellt plugg - beroende på vad väggen består av.

02
Stomme och panel 7 Steg

Sidorna till vedskjulet består av två ramar som sätts ihop innan de sätts upp.

Nederst sitter en tvärslå (G1) och överst sitter en tvärslå (G2) som sågas av i ändarna i en vinkel på 11°. Dessa tvärslåar förbinder de främre stolparna (F) med de bakre stolparna (E). Alla delar sätts ihop med långa, rostfria utomhus-träskruvar.

När de två sidorna har satts ihop förbinds de med bärlinor (H) fram och bak. Sidorna fästs i väggen och skruvas fast i syllen (D).

1

Markera för de bakre stolparna (E) på huset. Kolla så att stolparna är lodräta och borra sedan genom dem, så att det finns markeringar att borra hål i väggen efter. Borra hålen och slå i plugg.

2

När de två sidoramarna har satts ihop skruvas de fast i väggen. Ramarna består av stolpar (E och F) och tvärslåar (G1 och G2). OBS! De översta delarna (G2) har sågats till i en vinkel på 11° så att taket får fall.

3

Skruva fast den främre bärlinan (H). Sätt den på utsidan av ramarna och kom ihåg att sänka den lite så taket bevarar sitt fall på 11°. Lägg eventuellt en brädbit överst på sidoramen som hjälp.

4

Skruva anslagslister (J) till sidopanelen (K) på stolparna (E och F) så att sidopanelen kan sitta kant i kant med stolparna. Använd rostfria skruvar för montering.

5

Bottenbrädorna (K) skruvas fast i syllen (C) med två skruvar i varje ända. Använd 6-8 mm distansklossar, så att det blir samma avstånd mellan brädorna.

6

Skruva fast sidopanelen (K) i anslagslisterna (J) så att de kommer kant i kant med stolparna. Det ser betydligt snyggare ut om de fluktar utvändigt, men då blir det svårare att stapla veden fint längs sidorna.

7

Allt är klart - förutom taket. Här har vi byggt två sektioner av vårt skjul. För fler sektioner är det bara att upprepa allt.

03
Tak 2 Steg

Taket består av spontade brädor som kläs med takpapp. Här använder vi shingels som spikas på utan lim.

Först spikas en takfot av plåt på takets framkant. Längs sidorna skruvas vindskivor fast och i hörnet mellan vindskivan och takbrädorna fästs en trekantsregel som takpappet ska läggas upp över, varpå det skärs av i höjd med vindskivan. Avsluta med en vattbräda av plåt över skarven.

1

Skruva fast takbrädorna (L) i bärlinorna (H). Brädorna är spontade och slås ihop med en hammare innan de skruvas fast. Se upp så att fjäder och not inte går sönder när du slår på dem.

2

Stryk sidorna med träolja och skruva på vindskivorna. Här har fjädern och noten sågats av, så att det finns något att fästa vindskivorna i. Därför är det också viktigt att olja in alla ytor.

04
Så här lägger du shingels på taket 4 Steg

1

Börja med en plåtlist så att vattnet inte rinner in och förstör taket. Ta bort skyddet från limmet och spika upp en halv rad shingels.

2

Fortsätt med en hel rad shingels som fluktar med takfoten. Lägg de lodräta skarvarna förskjutet, så att det inte blir luft mellan dem.

3

Då är det bara att lägga de resterande raderna. De ska inte limmas fast utan bara spikas fast överst. Spiken täcks av nästa rad.

4

Upp mot vindskivorna förs pappet upp över trekantsreglar. Avsluta med en vattbräda av plåt, så att skarven blir helt tät.

Material

71 x 71 mm galvade stolpspjut:

 • 5 spjut (A) à 75 cm

70 x 70 mm stolpar:

 • 5 klossar (B) à ca 20 cm

45 x 70 mm reglar:

 • 2 syllar (C) à 200 cm
 • 3 tvärslåar (D) à 56 cm
 • 2 bakre stolpar (E) à 180 cm
 • 2 främre stolpar (F) à 168 cm
 • 2 tvärslåar (G1) à 56 cm
 • 3 tvärslåar (G2) à 56 cm
 • 2 bärlinor (H) à 200 cm

30 x 30 mm lister*(sågade av 100 x 30 mm brädor):*

 • 4 anslagslister (J) à 168 cm

25 x 100 mm trallbrädor:

 • 34 bottenbrädor och sidopanel (K) à 68 cm

25 x 125 mm råspont:

 • 16 takbrädor (L) à 100 cm

Dessutom:

 • 1 plåtlist, 200 cm
 • 2 trekantsreglar à 100 cm
 • 2 vindskivor à 11 x 2,2 cm, 100 cm breda
 • 2 vattbrädor av plåt à 100 cm
 • Vinkelbeslag
 • Skruvar utomhus

Tidsförbrukning

2-3 dagar.

Pris

Ca 3.000 kr.

Svårighetsgrad

Skjulet är riktigt enkelt konstruerat så du kan lugnt sätta i gång, även om du inte är så erfaren.

Ritning

Multimedia

Video

Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Video

Skär enkelt genom takpapp

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Vedbod