Elegant 1,8 m³ vedskjul

Vi bygger ett elegant och välventilerat standardvedskjul klätt med ribbor på 1,8 m³, och du kan enkelt göra ett likadant, ensam och utan specialverktyg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En lång helg.
Pris
6.000 kronor

Intro

I den här byggbeskrivningen får du:

 • Steg-för-steg-beskrivning
 • Ritning
 • Komplett materiallista
 • Video

Instruktion

01
Ett modulbygge fullt av upprepningar 6 Steg

Här handlar det om ett projekt som ser mer komplicerat ut än vad det är. Vi har byggt vedskjulet så att det ser riktigt snyggt ut med en klassisk look. Beskrivningen har dock förenklats, så att du lätt kan bygga fyra sidor och ett tak på löpande band. Det betyder att du snabbt lär dig de nödvändiga momenten och själv kan sätta ihop hela härligheten på ett par dagar.

1

Förbered de fyra ramarna. Ramarna är likadana och består av två stående reglar (B) fastskruvade vid två reglar uppe och nere (D). I de tre fasta ramarna sätts också en mittregel (C). Dörramen saknar denna.

2

Lägg delarna på en bänk och spänn fast med tvingar. Ramarna sätts ihop med 5,0 x 90-mm-skruv genom de stående reglarna (B) och in i reglarna uppe och nere (D). Förborra så att träet inte spricker.

3

Gör en hjälplist på 38,75 cm och lägg den i ramen med änden mot den stående ramdelen (B). Lägg mittregeln (C) på plats och fäst den med 5,0 x 90 mm-skruv. Kom ihåg att förborra.

4

När ramarna är färdiga ska de målas med träskyddsfärg. Därefter spänner du fast 200 cm långa stödlister på sidorna (B). Listerna ska vara 2 cm högre än sidorna.

5

Använd blyertspenna och vinkelhake för att markera ribbornas (G) placering på stödlisten. Den översta och nedersta ribban ska flukta med ovan- och underdelarna (D) och övriga ribbor sätts med 2,5 cm mellanrum.

6

Ribborna spikas fast med2,5 x 55 mm galvaniserad spik. Använd tre spik per ribba. Det färdiga resultatet ser snyggare ut om du ser till att spiken hamnar på en rak linje.

02
Dörren är nästan som sidorna, bara lite mindre! 2 Steg

Dörren består av 27 dörribbor (H), som sätts på samma sätt som de 27 sidribborna (G).

Dörribborna (H) är 0,5 cm kortare än (G). De ska tryckas in mot stödlisten till vänster så att avståndet till stödlisten på höger sida är 0,5 cm. I dörramen sätts dessutom ovan- och underdelar, så att de fluktar med ribborna på sidoramarna.

1

Sätt de två stående dörrläkten (J) 5 cm från änden på dörribborna (G). De stående läkten fästs med två 4,0 x 35 mm-skruv på varje ställe.

2

Såga till snedsträvan (K) och fäst den med en 4,0 x 35 mm-skruv per dörribba.

03
Stolpar, väggar och dörr monteras 5 Steg

Nästa steg är monteringsfasen, där vi sätter ihop vedskjulet. Men innan du sätter ihop delarna till ett torn, måste du kolla en extra gång så att alla delar har fått tillräckligt med träskyddsfärg.

Vedskjulet står på fyra jordankare. I det här fallet har de bara slagits ner, men de kan också gjutas fast.

1

Sätt de två första jordankarna (N) så att de står med en sidorams avstånd. Slå därefter ner jordankarna lätt.

2

Mät upp för de två sista jordankarna med en rätvinklig skiva eller en stor vinkelhake. Det invändiga avståndet mellan jordankarna är 91 cm. Nu ska alla fyra slås ner hela vägen, och de ska så klart också vara i våg.

3

Sätt de fyra stolparna (A) i jordankarna. Skruva därefter fast två tillfälliga 10 cm höga klossar på varje stolpe. Sätt dem invändigt. De används som distansklossar som håller väggramarna medan du skruvar.

4

Lyft väggramarna på plats en åt gången och fixera dem med tvingar. Ramarna ska flukta med insidan på stolparna och skruvas därefter fast med fem 5,0 x 60 mm-skruv. Montera en ram åt gången.

5

Sätt dörramen på plats till sist. Det är viktigt att reglarna (G) överst och underst på dörramen fluktar med ovan-och undersidorna på de fasta väggramarna.

04
Tak och golv 6 Steg

1

Nu ska taket sättas ihop. För detta ändamål görs först en ram av två ramdelar till tak (E) och tre ramdelar till tak (F), som skruvas ihop likadant som väggramarna. Kom ihåg att förborra.

2

Fixera först den ena takskivan (L) i ramen och spika fast den med 1,8 x 40 mm-dyckert. Vänd därefter alltihop upp och ner och sätt på den andra skivan. Stryk därefter taket med träskydd.

3

Takets översta kant förstärks. Snedsåga fyra vinkelprofiler (M) och limma fast dem på takets ovankant med frostsäkert monteringslim. Profilerna ska sågas i 45 grader och mäta 115 cm från spets till spets.

4

Lyft taket på plats, håll fyra vinkelbeslag (P) och markera var de ska sitta. Tag av taket igen och skruva fast vinkelbeslagen med 4,0 x 35 mm-skruv. Skruva därefter fast beslagen i stolparna (A).

5

Dörren sätts fast med tre gångjärn som ska sitta på dörribbor uppe och nere (H) samt i mitten. Använd två 2,5 cm-klossar för att stötta dörren och hålla rätt avstånd till ribban (G) under.

6

Du kan lägga ett golv i vedskjulet så fukten inte stiger upp. Här är golvet gjort av en vikt presenning och cementplattor. Golvet kan dock bestå av allt från gammalt tegel till en begagnad pall som kapas i rätt storlek.

Material

95 x 95 mm tryckimpregnerade stolpar

 • 4 stolpar à 227,5 cm (A)

45 x 45 mm-reglar

 • 8 stående ramsidor à 200 cm (B)
 • 3 mittreglar à 191 cm (C)
 • 8 ovan-/underdelar à 82 cm (D)
 • 2 ramdelar till tak à 115 cm (E)
 • 3 ramdelar till tak à 106 cm (F)

20 x 45 mm-ribba

 • 89 ribbor à 91 cm (G)
 • 27 dörribbor à 90,5 cm (H)
 • 2 dörrstöd à 186,5 cm (J)
 • 1 snedsträva, 197 cm (K)

10 mm vattenfast plywood

 • 2 takskivor, 115 x 115 cm (L)

30 x 30 mm-vinkelprofiler av plast

 • 4 profiler à 115 cm (M)

5 x 5-cm vinkelbeslag

 • 4 takbeslag (P)

Dessutom

 • 4,0 x 35 mm-skruv
 • 4,0 x 40 mm-skruv
 • 5,0 x 60 mm-skruv
 • 5,0 x 90 mm-skruv
 • 2,5 x 55 mm galvaniserad spik
 • 1,8 x 40-mm galvaniserad dyckert
 • 4 jordankare, 90 x 90 x 75 mm (N)
 • 3 gångjärn och en skjutregel
 • Heltäckande träskyddsfärg
 • Monteringslim, frostsäkert

Specialverktyg

 • Eventuellt bordscirkelsåg till ribborna

Tidsförbrukning

Det tar en lång helg att bli färdig.

Pris

Ca 6.000 kronor inklusive allt.

Svårighetsgrad

Långt ifrån vårt svåraste projekt, men dock ett bygge som kräver precision med både såg, hammare och skruvdragare.

Ritning

Multimedia

Video

Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

Video

Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Rätt längd på spik och skruvar

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Vedbod