Växthus utan glas på två kvadratmeter

Här har du ett växthus som varken har glas eller plexiglas i väggarna. Men det bjuder på massvis av plats för alla möjliga växter och för dig som ska sköta om dem.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2.500 kronor
Växthus på två kvadratmeter

Det lätta växthuset har massor av plats för grönsaker, kryddväxter och många blommor.

Intro

Ibland ska man helt enkelt göra det själv. Det är det första man tänker när man ser på det utbud som finns av växthus för montering mot befintlig vägg.

Det andra man tänker är att de kan göras smartare. De flesta modellerna har nämligen endast liten plats för växter, och minimal plats för den som ska sköta växterna. Och man kan glömma allt om att räta på ryggen i växthuset.

Nej - man ska göra det själv, så därför får du här en beskrivning på hur du bygger ett växthus och placerar det mot en vägg. Ett med plats för växter och dig själv. Och det ser ut som ett växthus.

En fördel med vår modell är att du slipper bekymra dig för ömtåligt glas eller dyrt plexiglas. Här består ”glaset” i stället av klar, stark plast av samma slag man normalt använder till fönster i tält och till segel.

Du bestämmer storleken

Växthuset är ett bra alternativ till större, fristående modeller som kanske inte får plats på tomten. Vårt växthus är endast cirka 80 x 250 cm och två kvadratmeter ledig yta hittar du säkert på tomten.

Trots storleken finns det plats för tre planteringssäckar med två tomatplantor i varje. Det räcker för att täcka hela familjens behov på sommaren.

Om du vill ha ett större växthus, kan du lätt göra gavlarna och taket bredare och på så sätt öka ytan nästan hur mycket som helst.

Vårt växthus består av sju ramar som har satts ihop med kraftiga skruvar. När de har skruvats ihop målas de och plasten fästs med klammer. Till sist spikas täcklister fast för att hålla fast plasten.

Det är viktigt med bra ventilation i ett växthus, och det har naturligtvis även detta som i likhet med andra små växthus snabbt blir varmt. Den ena takluckan sitter fast med gångjärn i den andra, som i sin tur har skruvats fast i takstolarna. Den öppningsbara luckan kan hållas öppen i olika lägen med ett vädringsbeslag för fönster. Dörren kan hållas öppen med en stormkrok.

Instruktion

01
Snickra ramarna 7 Steg

Det lilla växthuset består av två ramar till framsidan, två till sidorna, en till dörren och två till takluckorna. Vi börjar med att snickra ramarna till framsidan var för sig och kopplar sedan ihop dem innan vi snickrar övriga ramar. Därefter kan vi måla och avslutningsvis sätta ihop ramarna till ett växthus.

Ramarna är - med några små undantag - identiska och här visar vi hur du snickrar ramarna till framsidan och sätter ihop dem. När du sedan fortsätter med ramarna till sidor och dörr gör du på samma sätt. Det är lättast att kapa delarna och lägga upp dem för att se om de passar ihop.

1

Efter sågning läggs listerna ut på marken. Dörrkarmarna (F) och takstolarna (G) ska geringssågas och görs därför lite längre, så att du har plats att markera sågvinkeln på dem.

2

Markera på de lodräta listerna (F, H och J) var de ska fogas ihop med tvärstagen. Beräkna 10 cm för ett tvärstag och 5 mm mellan dem, precis som här.

3

Förborra för två skruvar i varje fog i de lodräta listerna (F, H och J). Det är lättast - och blir exakt - om du använder borrstativ eller pelarborrmaskin.

4

Sätt ihop de två yttre halvorna av framsidan. Lägg ramarna på en arbetsskiva med vinkelräta hörn och spänn fast listerna med tvingar innan du skruvar. Då går det lätt att skruva.

5

Skruva ihop listerna med 5 x 80 mm skruvar genom de förborrade hålen. Välj skruvar som inte rostar.

6

Skruva fast den nedersta brädan (A) mellan de två hörnlisterna (H). Även nu används 5 x 80 mm skruvar.

7

Fäst ett par hålplåtar på karm-listerna för att hålla det nedersta tvärstaget (A) på plats. Använd små kullriga skruvar (3 x 20 mm) och se till att plåten hamnar på insidan.

02
Sätt ihop ramarna 6 Steg

1

Skruva fast det övre tvärstaget (B), så hänger de två ramarna till framsidan ihop och utgör en ny, stor ram.

2

Spänn fast takstolarna (G) med skruvtvingar och markera var du ska geringssåga (de röda strecken). Snickarvinkeln ger oss garanti för att mitten på taket sitter rakt ovanför mitten på dörren. Det ser ju snyggast ut.

3

Såga till dörrkarmarna (F) och takstolarna (G) längs de märken du nyligen har satt på träet. Använd fogsvans.

4

Skruva ihop takstolslisterna (G) med 5 x 80 mm skruvar och fäst dem därefter på ramen med 40 x 120 mm hålplåt, där du använder 3 x 20 mm skruvar.

5

Den färdiga framsidan. Vinkeljärnen har placerats på insidan för att de inte ska synas från utsidan.

6

Sätt ihop resten av ramarna, dvs. den till dörren, de två till sidorna och de två som blir takluckor. Alla skruvas ihop på samma sätt och med 5 x 80 mm skruvar.

03
Montera fönster 6 Steg

I stället för att använda både tungt och dyrt glas eller plexiglas har vi valt klar plast till alla fönster. Det är den slags plast som används till fönster i tält och i segel, och utöver att vara stark och seg så är den glasklar och tål solstrålning.

Det är ingen kanonbillig lösning. Det kostade drygt 1000 kr att sätta ”glas” i vårt växthus, men det är billigare än både glas och plexiglas. Plasten finner du hos segelmakare, markisleverantörer och liknande återförsäljare.

Vår plast är 137 cm bred och det tog vi hänsyn till när vi valde storlek på ramarna. Har din plast en annan bredd bör måtten ev. justeras.

1

Nu ska vi sätta i ”glas”. Vår plast ligger på rulle och bredden passar till höjden på ramarna. Plasten skärs annars lätt till om den är bredare.

2

Korta av plasten så att biten blir lite större än öppningarna i ramen. Du skär den lätt med vass hobbykniv.

3

Sträck plasten och fäst den. Snåla inte med häftklamrarna. De döljs ju senare av täcklister, så de kommer inte att synas när växthuset är klart.

4

Såga till täcklisterna P och Q, så att de passar runt öppningarna i ramen. Det går lätt att klippa listerna med listsax, men de kan givetvis sågas i geringslåda.

5

Spika fast listerna med 25 x 1,2 mm galvaniserade spikar (dyckertar).

TIPS! Om du knackar till spetsen med hammaren innan du slår i dyckertarna spräcker de inte de tunna listerna.

6

Skär bort den plast som sticker ut med hobbykniv. Skär tätt intill listerna och bryt av bladet då och då så att du hela tiden arbetar med ett vasst blad.

04
Sätt upp växthuset 7 Steg

1

Börja med att skruva fast de två sidorna på framsidan med 4 x 50 mm skruvar från framsidan.

2

Lyft in växthuset mot väggen när du har satt ihop de tre stora ramarna. Placera växthuset där det ska stå.

3

Justera växthuset så att det står vågrätt både längs framsidan och längs sidorna. Sätt små kilar eller masonitbitar under tills det står vågrätt.

4

Här var det snett för marken lutar hela 5 cm, och det kräver att vi lyfter upp framsidan med ett par stödben.

5

Skruva fast det målade stödbenet på sidoramen med 4 x 35 mm skruvar. Skjut in stödbenet längst in i hörnet så att det står stadigt och inte ger med sig. Förskjut skruvarna en bit.

6

Täck springan mellan marken och de tre sidorna med tre 22 x 95 mm brädor, som skruvas fast invändigt med 4 x 35 mm skruvar. Brädorna är utsatta för fukt, men de kan ju bytas efter ett par år.

7

Fäst växthuset på väggen med vinkeljärn. Här är det en trävägg, så det är lätt att skruva i den. Är det en tegel-eller betongvägg måste du först borra och använda pluggar.

05
Montera taket 5 Steg

Nu har du ett växthus, men det saknas ännu ett par detaljer. Du ska lägga tak på konstruktionen och därefter ska du montera en dörr.

Som tak har vi två takluckor. Den ena ska monteras fast medan den andra ska kunna lyftas och därför fästs med gångjärn på den fasta delen. Det blir snabbt varmt i ett så litet växthus och därför förser vi den öppningsbara luckan med ett vädringsbeslag för fönster. Tack vare det kan vi öppna luckan i olika steg.

Det är klokt att sätta en eller ett par stormkrokar på dörren, för då kan den stå öppen i olika lägen och sänka temperaturen i växthuset.

1

Lyft upp den ena takluckan och lägg den på plats så att sidorna hamnar kant i kant med takstolarna. Du ska börja med den lucka som senare inte ska öppnas.

2

Skruva fast takluckan på takstolarna med 4 x 50 mm skruvar både längs sidorna och upptill i nocken.

3

Lägg upp den andra takluckan. Kolla att nocken är vågrät - i annat fall ska du palla upp den lite. De två luckorna ska sitta kant mot kant.

4

Skruva fast de två takstolar (G) som ska sitta på väggen så att takluckorna får stöd på alla sidor. Vi har målat dessa två takstolar vita för de ska sitta på en vit vägg.

5

Sätt ihop de två takluckorna med gångjärn tvärs över nocken. Nu kan den ena lyftas upp en bit så att det kommer in luft till växterna i växthuset när det blir för varmt därinne.

06
Montera dörren 3 Steg

1

Skruva fast gångjärn på dörren. Den exakta placeringen är inte så viktig, men kolla att de sitter så att de också kan monteras på dörrkarmen (F).

2

Sätt dörren i öppningen och kila fast den så att springan runt den blir lika stor hela vägen. Skruva nu fast gångjärnen i karmen.

3

Skruva fast falslisterna (P) på den invändiga sidan av öppningen, så att dörren stoppas när den stängs. Sätt listerna så att de sticker ut med hälften av sin bredd, dvs. cirka 22 mm.

07
De sista detaljerna 3 Steg

1

Avsluta med att montera en skjutregel, som kan hålla dörren stängd. Det är också praktiskt med ett handtag att öppna dörren med och ett par stormkrokar som kan hålla den öppen.

2

Om fasaden inte är helt plan kan det vara nödvändigt att montera en extra täcklist mellan väggen och sidan. Här är det en list nertill på väggen som tvingar ut växthuset en bit.

3

Sätt gärna upp hyllor på kortsidorna. Här har vi använt 22 x 95 mm brädor, som läggs på två vinkeljärn (40 x 60 x 80 mm) och fästs med en skruv underifrån i varje beslag.

Material

22 x 95 mm brädor:
• 1 tvärstag (A), 241 cm
• 7 tvärstag (B) à 76,9 cm
• 8 tvärstag (C) à 76 cm
• 3 tvärstag (D) à 67,3 cm
• 4 tvärstag (E) à 79 cm

22 x 45 mm lister:
• 2 dörrkarmar (F) à 182,5 cm
• 4 takstolsdelar (G) à 133 cm
• 6 hörnlister (H) à 165 cm
• 2 lister till dörr (J) à 171 cm
• 4 lister (K) till takluckor à 138 cm
• 2 lister (L) till takluckor à 79 cm
• 2 tvärlister (M) à 76,9 cm
• 2 tvärlister (N) à 76 cm
• 1 tvärlist (N1), 67,3 cm

8 x 45 mm lister:
• Täck- och falslister (P), totalt cirka 11 m

8 x 22 mm lister:
• Täcklister (Q), totalt cirka 37 m

Dessutom:
• 3 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 50 mm och 5 x 80 mm skruvar
• 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar
• 4 hålplåtar à 40 x 120 mm
• 4 vinkeljärn à 40 x 60 x 80 mm
• 2 gångjärn à 50 x 100 mm (öppna) till dörren
• 3 gångjärn à 50 x 50 mm (öppna) till takluckor
• 1 skjutregel, 40 x 160 mm
• 1 stormkrok, 15 cm
• 1 stormkrok, 30 cm
• 1 handtag
• 1 vädringsbeslag för fönster, 30 cm
• Cirka 9 meter plast, bredd 135–140 cm
• Utelasyr och grundningsolja

Tidsförbrukning

Ett par dagar plus den tid det tar för färgen att torka.

Pris

Mellan 2000 och 2500 kr.

Svårighetsgrad

Om du mäter noga så blir projektet överkomligt för dig, om du har en smula erfarenhet som gds-are.

Ritning

Växthuset byggs upp av ramar

För att göra konstruktionen så enkel som möjligt har vi byggt upp växthuset av nästan likadana ramar. Två av dem sätts ihop och bildar framsidan. Två andra utgör sidor, en blir till dörr och taket är två gångjärnsförsedda ramar, där ena delen kan lyftas och släppa in luft. Växthuset står här mot en vägg och vi har använt lister i tre dimensioner och brädor. Alla delar kan sågas till i förväg.

Växthuset byggs upp av ramar

Tips & Tricks

Detaljerna är pricken över i

Du bestämmer själv hur växthuset ska inredas, men vi tycker att hyllor, krokar och annat ger flera fördelar.

Den stora fördelen med detta växthus är att det bjuder på mycket plats, trots liten yta. Sätter du upp ett par hyllor längs sidorna får du ännu mera plats för krukväxter, redskap och vad du vill ha i växthuset. På golvet är det plats för stora planteringssäckar.

Hyllorna ger plats för kryddväxter, blommor och skott.

En stormkrok i dörren håller den öppen om du vill släppa in extra luft till växterna.

Takluckan kan stå öppen i olika lägen tack vare ett vanligt vädringsbeslag.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växthus och orangeri