Superenkelt växthus – gör så här!

Glöm allt om specialverktyg, tio års snickarerfarenhet och avancerade fogningar. Här är växthuset ALLA kan bygga.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
3.000 kroner

Intro

Det liknar ett växthus som en toppdesigner skulle kunna ha utvecklat, men det är faktisk så simpelt och så lätt att bygga att alla kan klara av det. Här finns inga svåra fogningar eller kryptiska uträkningar, och alla växthusets delar kan monteras med en skruvdragare.

I artikeln får du fem effektiva tekniker som du kan använda till dina framtida projekt. Du lär dig bland annat att banka glaslister på plats utan att krossa rutan och du får också lära dig att göra identiska ramar på ett enkelt sätt.

LÄS OCKSÅ: Bygg själv orangeri

Instruktion

01
Bygg växthusets fyra sidoramar 4 Steg

Växthusets sidoramar håller den samlade konstruktionen stabil och bär samtidigt de båda takramarna.

Som du kan se på ritningen ska du bygga tre “enkla” sidoramar plus en sidoram med plats för dörren, alltså dörrkarmen. Det är knappt någon skillnad på dörrkarmen och de tre andra, så börja med att bygga tre likadana sidostycken. Skillnaden är att dörrkarmen byggs ihop med bara en enkel kortling (F).

1

Sidostyckena tillverkas efter måtten på ritningen i materiallistan,. Ramarna är likadana, så börja med att bygga den första, och använd den sedan som mall för de övriga (även dörrkarmen). Innan du kapar reglarna ska du lägga ut alla delarna på en arbetsbänk, sätt ihop dem med skruvtvingar och placera eventuellt ett extra bottenstycke (Tillfällig E) i mitten av ramen mellan (A) och (C) för att stötta upp sidorna medan du sätter samman den första ramen. Rita upp var delarna ska kapas, och såga ut dem.

2

Lägg mittregeln (B) i mitten av ramen. Använd 4 tvärstag (F) som avståndsstycken mellan (A, B och C). Rita upp (B), och såga till. Viktigt! När du bygger dörrkarmen, så kom ihåg att den bara ska ha ett tvärstag (F). Höga delen hålls fri för själva dörren.

3

Gör fast mittregeln (B) och tvärstagen (F) med 5 x 80 mm skruvar genom ytterramen. I mitten görs de fast med en 40 x 120 mm spikplatta, som skruvas fast med små 4 x 20 mm skruvar. Bygg nu de resterande ramarna.

4

När du har byggt ihop de tre sidoramarna och dörrkarmen, ska du till sist bygga själva dörren. Såga ut delarna till dörren (L, G, H och M), och gör fast dem med 5 x 80 mm skruvar. Även här är det lättast att styra om du håller fast delarna med skruvtvingar innan du skruvar ihop dem. Se till att löpande kontrollera att dörren är vinkelrät och passar in i dörrkarmen.

02
Bygg de trekantiga takramarna 2 Steg

När du har byggt de fyra sidoramarna ska du bygga två takramar. Och som du kan se på bilderna och ritningarna, är de båda trekantiga. Precis som med sidoramarna är det en god idé att bygga dem ovanpå varandra, för att få dem helt identiska.

1

Fixera brädor och stag (N, P, Q og R) med skruvtvingar efter måtten på ritningen i materiallistan, och markera hur de ska kapas. Såga sedan ut brädorna. Du kan se (R)-stagen i nästa steg.

2

Gör fast trekanterna med 5 x 80 mm skruvar och 40 x 120 mm spikplattor som skruvas i med 4 x 20 mm skruvar.

03
Montera klädsel och glaslister 2 Steg

De nedersta delarna av sidoramarna bekläds med 10 mm plywood. Här sågar vi totalt fem delar. Tre breda till var och en av de tre vanliga sidoramarna och två smala till sidoramen med dörren i (en del till sidoramen och en till sjäva dörren).

Slutligen ska dina glaslister monteras i både sido- och takramarna, så att du har någonting att sätta fast glaset i senare i projektet.

1

Spika fast klädseln av plywood i sidoramarna och dörrkarmen med 18 x 35 mm spik. Här ser du de två korta beklädningar-na (X och V).

2

Nu ska du montera glaslisterna (S) i både sido- och takramarna. Listerna spikas på med 18 x 35 mm dyckert längs med sidoramarnas insidor och takramarnas undersidor. Det är glaslisterna som senare kommer att hålla drivhusets rutor.

04
Montera växthusets sidoramar 4 Steg

Sido- och takramarna är byggda, och nu ska vi sätta igång med att skruva ihop sidoramarna.

Vill du måla ditt nya växthus i en bestämd färg är det nu du ska ta fram färg och pensel. Glöm inte att också måla de fyra hörnstolparna, när du målar ramarna. I detta exempel målade vi växthuset två gånger med heltäckande träskyddsfärg.

1

Hörnstolparna (J och K) skruvas fast i dörrkarmen med fyra 5 x 80 mm skruvar. Sedan skruvar du fast nästa sidoram i hörnstolpen (J).

2

Spänn den tredje hörnstolpen på den andra sidoramen, och skruva fast den. Fortsätt och gör fast de sista två sidoramarna.

3

Det är dags att såga till hörnstolparna, och du ska bara såga stolparna i ett snitt, som linjerar med sidoramarna.

4

Det är nu du ska bestämma dig för var växthuset ska placeras. När alla sidoramarna är ihopskruvade ställs växthuset så att det står helt våg- och lodrätt genom att palla upp det lite där det är nödvändigt.

05
Takramarna monteras 3 Steg

Växthusets sidoramar är uppsatta och ihopskruvade, och nästa steg är att lägga på taket. Det är ännu inga glas i varken sido- eller takramar, så takets två trekanter väger bara några få kilo och är lätta att hantera, men du kommer att behöva en trappstege för att nå.

1

Spänn fast den främre takramen på sidoramarna med ett par skruvtvingar - takramen ska senare kunna öppnas och stängas, och ska därför inte skruvas fast i sidoramarna med skruvar.

2

Lägg den bakersta takramen på plats, och skruva fast den i sidoramarna med tre skruvar, 5 x 50 mm, i varje sida av trekanten.

3

Sätt ihop de två taktrekanterna med fyra gångjärn som skruvas fast med 4 x 20 mm skruvar från undersidan.

06
Sätt dörren i dörrkarmen 2 Steg

Det sista vi gör innan glaset sätts i, är att montera dörren i dörrkarmen. Här ska dörren pallas upp, så att den sitter precis mitt i ramen, och se till att lika det är mycket luft runt om.

1

Palla upp dörren i dörrkarmen, och skruva på 3 dörrgångjärn med 4 x 20 mm skruvar. Såga till en handfull avståndsklossar, eller fixera dörren med plastkilar.

2

Montera ett handtag och en skjutregel så att du kan stänga dörren ordentligt.

07
Glaset sätts i tak-och sidoramarna 3 Steg

Skelettet är sammansatt och redo för att glaset ska sättas i, och listerna spikas på. Kontrollera måtten innan du beställer eller skär till glasen själv.

Vi har räknat på en halv centimeter luft runt omkring glaset, men små ojämnheter eller skillnader i trätjocklek kan göra att glasen beghöver vara lite större eller mindre. Här börjar vi med att sätta glaset i takramen innan vi monterar det i sidoramarna.

1

Sätt självhäftande fogband i falsarna (S) på taket, och lägg försiktigt glaset på plats.

2

Spika fast glaslisterna (T) i takramen med 12 x 25 mm spik.

3

Sätt fogband i resten av drivhusets falsar, sätt i fönster, och spika listerna på plats.

Håll växthuset på plats

Vill du vara säker på att ditt nya växthus inte blåser iväg ska det förankras i underlaget. I vårt exempel är växhuset placerat i lä i ett hörn av uteplatsen, och där kan inte ens nästa Gudrun-storm nå det. Därför förankrar vi det bara med en handfull beslag. Placerar du ditt drivhus på en öppnare plats ska det förankras med jordspett.

För en lätt förankring kan du bara skruva fast växthuset i underlaget med vinkeljärn.

Växthuset är färdigt, och nu kan du inreda det med hyllor, lådor, grönsaker och växter.

Material

45 x 45 mm reglar:

 • 4 lodräta sidoreglar (A) à 197,5 cm
 • 4 lodräta mittreglar (B) à 174,5 cm
 • 4 lodräta sidoreglar (C) à 160,5 cm
 • 4 hammarband (D) à 144 cm
 • 4 syll (E) à 127,5 cm
 • 7 kortlingar (F) à 61,5 cm
 • 1 lodrätt dörrkarmstycke (G) à 189,7 cm
 • 1 lodrätt dörrkarmstycke (H) à 173 cm
 • 2 hörnstolpar (J) à 202 cm
 • 2 hörnstolpar (K) à 165,4 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 1 diagonalt dörrkarmstycke (L) à 55,7 cm
 • 2 vågräta dörrkarmstycken (M) a 51,5 cm

21 x 95 mm brädor:

 • 2 takbrädor (N) à 193 cm
 • 4 takbrädor (P) à 161 cm

 • 20 x 45 mm reglar:

 • 2 tvärstag (Q) à 94,5 cm
 • 4 tvärstag (R) à 43 cm

20 x 20 mm lister (evt. hemmagjorda):

 • Totalt ca. 80 m falsad list (S) till hela drivhuset

10 x 30 mm lister:

 • Totalt 14 m glaslister (T) till hela taket

10 mm plywood till beklädning:

 • 3 skivor (U) à 30 x 131 cm
 • 1 skiva (V) à 30 x 64,5 cm
 • 1 skiva (X) à 25 x 57 cm

3 mm växthusglas: (b x h x h)

 • 3 rutor (G1) à 61 x 143 x 160 cm
 • 4 rutor (G2) à 61 x 124,5 x 142 cm
 • 1 ruta till dörr (G3) à 51 x 134 x 148,5 cm
 • 4 rutor till tak (G4) à 44,5 x 41,5 x 89 cm
 • 4 rutor till tak (G5) à 34,5 x 35,5 cm

Diverse:

 • 4 x 20 mm och 5 x 80 mm skruvar
 • 12 x 25 mm och 18 x 35 mm galvaniserad spik
 • 18 x 35 mm galvaniserad dyckert
 • 23 stk. 40 x 120 mm spikplattor
 • 4 stk. 80 x 120 mm spikplattor
 • 7 stk. 60 x 90 mm gångjärn (mäts öppna)
 • 1 stk. skjutregel
 • 80 m självhäftande fogband
 • 1 stk. dörrhandtag
 • 1 stk. 30 cm vädringsbeslag
 • 2,5 liter heltäckande träskyddsfärg

Tidsförbrukning

4 dagar inklusive torktid.

Pris

Ca. 3.000 kr. för glas, trä, beslag och skruvar.

Svårighetsgrad

Även om drivhusets ramar är asymmetriska, är det imponerande lätt att bygga. Ett perfekt nybörjarprojekt.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Enkelt drivhus

En enkel konstruktion utan några besvärliga fogar och inget krav på en stor och avancerad maskinpark.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Drivhusets fyra sidoramar

Eftersom drivhusets fyra sidoramar är identiska så kan du använda den första som mall och göra de andra på samma sätt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sätt falslister

Sätt falslister i både sido- och takramarna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Knivskarpa hörn

Vänta med att såga till hörnstolparna tills du har skruvat ihop sidoramarna. På så sätt blir det färdiga resultatet snyggare och mer exakt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Undvik att krossa glaset!

När du ska spika fast glaslisterna intill glasrutan, måste du se till att täcka glaset med en liten bit hård papp eller plywood. Då undviker du att skrapa eller i värsta fall krossa din nya ruta.

Öppna 3D-modell

Video

TIPS: Enkel märkning för vinkelfogar

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Växthus och orangeri