Så bygger du ett smart gavelväxthus

Med sina 3,6 kvm finns det plats för både växter och en mysig kopp kaffe i det rymliga gavelväxthuset. Bygg det billigt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
Ett par helger
Pris
5.500 kronor
Gavelväxthus: Så bygger du ett gavelväxthus

Med sina 3,6 kvadratmeter är växthuset betydligt rymligare än traditionella gavelväxthus.

Intro

Ett gavelväxthus blir ofta ett ganska litet ”glasskåp” för några få plantor. Men i detta gavelväxthus finns det både full ståhöjd och plats för blommor och grönsaker.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett växthus mot väggen

I denna gör-det-självbeskrivning visar vi hur du bygger det fina gavelväxthuset. Vi visar dig de viktigaste detaljerna, men gavelväxthuset förutsätter att du har en del gör-det-själverfarenhet.

Du kan se hur du:

 • bygger sidoramar och dörrparti till gavelväxthuset
 • bygger gaveltakstol och sågar till överdelsramar
 • monterar gavelväxthuset och sätter fast glaset

Lycka till!

Instruktion

01
Sidoramar och dörrparti 4 Steg

De två sidoramarna och frontpartiet har byggts på samma sätt. Frontramen är dock bredare, eftersom listerna (E) är längre. Dörrarna passar du in när frontramen har satts ihop. Vänta dock med att sätta fast dem på ramen tills hela växthusstommen är på plats.

1

Korta av ramstyckena (M). Avståndet mellan de lodräta stolparna (F) är 61,5 cm, så längden är densamma på ramstyckena (M). När dessa är på plats är placeringen av de vågräta ramstyckena (E och J) självklar.

2

Två skruvar (5 x 80 mm) sätts i varje skarv. Förborra eventuellt med ett 5 mm-borr. Håll ihop delarna med en tving medan du skruvar.

3

Snedskruva i skarven mellan ramstyckena (M) och den lodräta mittstolpen (F). Använd 5 x 80 mm-skruvar.

4

Skruva ihop de yttersta stolparna (F) med ramstyckena (M). En måttlista säkerställer rätt placering.

02
Frontramen 2 Steg

Frontramen tillverkar du på samma sätt. För att skapa plats för dörrarna i mitten är listerna längst upp och längst ner (E) längre än på sidoramarna, men skarvarna görs på samma sätt.

a. Sätt ihop dörrarna. Sätt de fyra dörrstolparna (G) två och två dörrhålet i den lodräta ramdelen. Tvärreglarna (A) passar du in genom att lägga en 45 x 95 mm-planka mellan de yttersta dörrstolparna (G). Dra av 1,5 cm och dela plankan i två delar.

Sätt delarna på plats. Tvärreglarna (A) ska ligga mellan två av dörrstolparna (G).

03
Gaveltakstol och överramar 7 Steg

Börja med att bygga gaveltakstolen. Därefter kan du lägga delarna till överramarna på den så att du får exakt samma mått.

Gaveltakstolen ligger direkt på ramarna, medan överramarna griper tag i ramarna med hjälp av hack.

1

Skär till de sneda överramsdelarna (H). De ska mötas ovanför det lodräta stöd- (L).

2

Skär till de sneda mellan (K). styckena De ska stötta upp det lodräta stödbe (L) och passas B in i den andra änden upp mot de sneda överramarna (H) och skruvas fast.

3

Såga till underramen (D) med ett snett snitt efter överramarna (H).

4

Sätt ihop de två överramarna. Lägg överramen ovanpå gavelramen och följ ramens form. Den vågräta hanbjälken (C) sågas till i ändarna och sätts ihop med två skruvar i varje ände genom de sneda överramarna (B). I spetsen, där de två sneda delarna (B) möts, sätter du två skruvar på snedden så att de två delarna förbinds.

5

Skruva i falslisterna (S) 5 mm från överramens (B) överkant.

6

Lägg överramsstyckena ovanpå sidoramen. Rita upp och såga ut hacket så att överramen kan vila på ramarnas överliggare (J).

7

Den streckmarkerade delen ska sågas bort.

04
Skarv, rutor och detaljer 16 Steg

Ramarna sätts helt enkelt ihop med skruvar genom de lodräta delarna. Sidoramarna ligger utanpå frontramen. Sidoramarnas stolpe längst bak samt den bakersta överramen fästs i muren med karmskruvar med plugg. Glaset fästs med falslister i plast (du kan även använda trälister).

1

Lyft överramen längst bak på plats på de ihopsatta ramarna.

2

Skruva fast överramen på ramen med 5 x 80 mm-skruvar. Förborra eventuellt med ett 5 mm-borr.

3

Borra in i muren genom sidoramen och överramen längst bak. Förborra med ett 10 mm-träborr och in i muren med ett 10 mm-murborr.

4

Slå in karmskruvar med plugg i muren.

5

Fäst den andra överramen på sidoramarna (5 x 80 mm-skruvar).

6

Skruva i en tillfällig list på överramarna så att de sitter på rätt avstånd från varandra.

7

Skruva fast tre gångjärn på varje dörr (3,5 x 30 mm-skruvar).

8

Kila upp dörren så att det finns lika mycket mellanrum under och över dörren. Spänn fast dörren med ett par tvingar. Det ska sitta avståndsklossar på 2 mm mellan dörr och karm (F). Skruva fast dörren med 3,5 x 30 mm-skruvar. Ta bort klossarna.

9

Skruva fast listerna (Q). De har skurits till, med ett hack varje ände, så att de kan skruvas fast i listerna (S) på överramarnas sidor.

10

Lägg på täckbrädorna (N) när glaset har satts på plats i falsarna.

11

Sätt kryssfanerskivor (T) och det lodräta glaset i ramarna. Skivorna och glaset hålls på plats med plastlisterna (V) som fästs med en stiftpistol och spikas fast med en hammare.

12

Fäst de fyra trekantiga rutorna G5 och G6 med plastlisterna (V) som hålls tätt intill glaset och spikas fast i ramen. En billig stiftpistol gör arbetet lätt.

13

Sätt fast det lodräta glaset. De anpassade plastlisterna skjuts på plats med stift.

14

Montera skjutreglar på dörrarna. Montera två stycken i den dörr som du inte har handtag i – en längst upp och en längst ned, så att dörren kan låsas inifrån. Sätt även i en skjutregel utvändigt så att du kan låsa växthuset utifrån.

15

Sätt fast den lilla spiran (U). Det är mest dekoration, men den tätar ändarna på listerna Q och P. Spiran tillverkas av kryssfaner. Måtten ser du på den lilla ritningen nedan.

16

Material

45 x 95 mm reglar:

 • 6 tvärreglar till dörrar (A) à 54 cm

45 x 75 mm reglar:

 • 4 överramsdelar (B) à 154 cm 2 hanbjälkar (C) à 123 cm

45 x 45 mm läkt:

 • 1 underram (D) à 277,5 cm
 • 2 vågräta ramdelar (E) à 268,5 cm2
 • 10 lodräta ramdelar (F) à 180 cm
 • 4 dörrstolpar (G) à 179 cm
 • 2 överramsdelar (H) à 154 cm
 • 4 sidoramsdelar (J) à 136,5 cm
 • 2 mellanstycken i takstolen (K) à 73,5 cm
 • 1 lodrätt stödben i takstolen (L) à 56 cm
 • 6 vågräta tvärreglar i ramarna (M) à 61,5 cm

20 x 95 mm-brädor:

 • 6 täckbrädor(N) à 148 cm
 • 2 täckbrädor (N2) à 136,5 cm

20 x 45 mm-lister:

 • 1 taklist (P) à 136,5 cm
 • 4 lister (Q) à 61,5 cm
 • 5 falslister vid dörren (R): 2 à 140,5 cm, 2 à 184 cm och 1 à 179 cm

20 x 20 mm-lister:

 • 8 falslister vid taket (S) à 150 cm

6 mm kryssfanér:

 • 6 plattor till de nedersta fyllningarna (T) à 51 x 61 cm
 • 1 platta till spiran (U) à 13 x 15 cm

Plastlister, 10 x 15 mm:

 • Totalt 130 m lister (V) räcker till alla falsar

Växthusglas:

 • 4 glas (G1) till taket à 61 x 155 cm
 • 6 glas (G2) till sidorna à 61 x 123,5 cm
 • 2 glas (G3) till dörren à 53,5 x 113,5 cm
 • 2 glas (G4) till dörren à 53,5 x 36 cm
 • 2 glas (G5) till taket, med måttet 54 x 68 cm
 • 2 glas (G6) till taket med måttet 22 x 105,7 cm

Dessutom:

 • skruvar, 3,5 x 30 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm
 • galvaniserad dyckert, 1,6 x 35 mm
 • 3 skjutreglar
 • 2 stormkrokar
 • 6 gångjärn
 • 1 dörrhandtag
 • Självhäftande fogband
 • Heltäckande träskydd

Tidsförbrukning

Avsätt ett par helger.

Pris

5 500 kr inkl. glas och färg.

Svårighetsgrad

Vi visar dig de viktigaste detaljerna, men förutsätter att du har gör-detsjälv-erfarenhet.

Ritning

Växthuset byggs i enkla delar

Två sidoramar, en frontram med dörr, en gaveltakstol och två takstolar. Så enkelt är detta rymliga gavelväxthus uppbyggt. Glaset sitter fast med smarta plastlister och det hela kan skäras till och sättas ihop med fogsvans, sticksåg och skruvdragare. Har du en kapeller gersåg går det lite snabbare, men specialverktyg har du ingen användning för.

Växthuset byggs i enkla delar

3D-modell

3D-modell

Gaveldrivhus

Det lilla drivhuset är fäst vid husets gavel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Byggt av enkla delar

Två sidoramar, en frontram med dörr, en gaveltrekant och två takreglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sammanstättning, rutor och detaljer

Ramen är fäst genom de lodräta delarna samt till husväggen, och glaset är färdigt för montering.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TEKNIK: Skära glas

En glasskärare för 100 kronor klarar jobbet

TIPS: Skydda glaset under transport

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Växthus och orangeri