Orangeri med gavelfönster och dubbeldörr

Bygg ett urläckert orangeri med gott om mysiga detaljer, bl a ett dekorativt gavelfönster. De stora rutorna och dubbeldörren släpper samtidigt in massor av ljus.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
7.500 kronor

Intro

Här har du ett lusthus som är en kombination av ett växthus och ett uterum.

Det innehåller det bästa från båda och vi är säkra på att det snabbt blir din nya favoritplats, där du kan njuta av dina lediga stunder.

Se hur lätt du bygger det av moduler.

Instruktion

01
Sidorna 8 Steg

Lusthuset har som andra hus fyra sidor och de snickras var för sig och sätts ihop när de är klara. Varje sida består av en ram som har delats i fyra mindre fält. Dessa fält fylls sedan ut med antingen glas eller brädor och på framsidan med två dörrar.

Varje fält är 61 cm brett, som är en vanlig bredd på växthusglas. Eftersom rutorna lätt ska kunna placeras i respektive fält är bredden av varje fält 61,5 cm.

Höjden på fälten måste du anpassa efter dimensionen på de brädor du väljer som panel. Sätt därför ihop sex brädor och mät höjden. Det måste du göra innan du beställer glaset!

1

Gör en mall som du kan använda att kolla varje ram med. Mät dig fram till var du ska placera de lodräta reglarna på de vågräta A genom att lägga ett par regelstumpar på en bräda.

2

Anpassa ramarnas höjd efter dimensionen på panelen F. Lägg först ut sex brädor som utgör den undre delen på varje sida. Såga bort sponten på den övre brädan. Markera sedan på den lodräta regeln B.

3

Markera placeringen på alla lodräta reglar B. Lägg den första regeln (den med markeringarna) på arbetsbänken och spänn ihop den med de övriga reglarna med tvingar. Överför sedan markeringarna med penna och vinkel.

4

Skruva fast de vågräta reglarna A på de lodräta B. Det går lätt om du lägger alla delar på regelstumpar eller brädor så att de höjs upp lite över underlaget. Fäst de vågräta reglarna med två 5 x 80 mm skruvar på vare sida.

5

Skruva fast tvärstag C i varje ram. Regeln ska placeras så att du får plats för sex brädor i det nedre fältet.

6

Såga till glaslisterna Q av 22 x 95 mm brädor med en bordscirkelsåg när ramarna är klara. Det blir billigare än att använda 15 x 22 mm lister.

7

Spika fast panelen (F) på glaslisterna Q med 35 x 1,8 mm dyckertar när du har kapat dem på längden.

8

Här är två sidor klara. Kom ihåg att de två långsidorna är spegelvända i förhållande till varandra. Den hela gaveln tillverkas på samma sätt fast där ska du fästa panel i samtliga fält, nerifån och upp. Den främre gaveln har en pardörr.

02
Pardörren 5 Steg

På framsidan av lusthuset ska det sitta en pardörr i de två mittersta fälten. Den består av två ramar som monteras på de lodräta reglarna. Varje dörr har tre vågräta reglar: en upptill, en nertill och en på samma nivå som tvärstagen i de andra fälten.

Det är klokt att förborra för skruvarna i de vågräta reglarna så att de inte spricker. När du har satt ihop ramarna är det viktigt att du kollar att de passar i dörröppningen. I annat fall måste du justera ramarna en smula.

1

Mät för placering av den vågräta regeln E i dörren. Spänn fast de fyra lodräta reglarna D i dörren på den lodräta regeln B i dörröppningen. Mät avståndet till regeln B mittemot och dra bort 10 mm så har du längden på reglarna E.

2

Den mittersta regeln E i dörren ska placeras på samma nivå som de vågräta reglarna C i fälten. Lägg en dörregel D i öppningen och markera med en vinkel.

3

Borra hål för skruvarna i de lodräta dörreglarna D så att de inte spricker när de fästs på de vågräta reglarna E. Borra två hål i varje fog.

4

Nu kan ramarna till dörrarna sättas ihop med 5 x 100 mm skruvar i de förborrade hålen. Håll ihop delarna med tvingar medan du skruvar.

5

Skruva fast glaslisterna Q med 4 x 40 mm skruvar. När de två dörrarna är klara läggs de på plats i gaveln för att du ska kunna se om de passar. Justera antingen dörrarna eller gaveln om det behövs.

03
Takstolarna 5 Steg

1

Mät upp för takstolarna. Centrera skivan för gavelbeklädnaden F1 ovanpå den bakre ramen. Mät 81 cm upp från mittpunkten på ramens överliggare så blir taklutningen 30 grader. Lägg det ena högbenet B1 på plats och markera längden.

2

Spänn fast två hjälpklossar på ramen, en på varje sida. De markerar tjockleken på sidorna som senare skruvas fast på utsidan av frontgaveln. Låt högbenet sticka upp 1 cm från ramen så att du får plats för glasband och glas.

3

Mät upp för underramen A1. Lägg de två högbenen på plats och markera för underramen. Såga till den och lägg delarna på plats. Håll ihop dem tillfälligt med brädbitar som skruvas fast. Skruva fast hjälpregeln E1 under nocken.

4

Såga ett urtag längst ut på varje högben C1 så att det kan vila på den övre regeln på sidorna. Markera och såga noga. Såga också till förstärkningen E1 och fäst den mellan överramarna längst upp så att det blir plats för nockregeln G.

4

I de tre mittersta takstolarna sågas ett urtag längst ner så att de kan vila på sidorna. Upptills görs urtag för nockregeln. Hjälpregeln E1 är på plats liksom högbenen D1 mellan överramarna C1. C1

04
Gavelfönstret 5 Steg

Nu fortsätter arbetet med att göra plats för ett gavelfönster. Det ska vara halvrunt med den raka delen neråt och sitta ovanför pardörren i gaveln. Fönsteröppningen sågas ut ur en plywoodskiva. Börja med att lägga takstolen på plywooden så att du vet var du ska såga.

När plywooden har sågats till för att passa på takstolen ska du mäta upp för fönsteröppningen. Rita halvcirkeln med en list som passare (se bild till höger). Såga sedan ut hålet.

Glaset som ska placeras i gaveltrekanten monteras på skivan mellan två ramar som först ska sågas till. Måla sedan alla delarna med heltäckande färg/utelasyr innan glaset läggs på plats.

1

Markera fönstret på gaveln. Ange först den undre kanten av fönsteröppningen, 15 cm ovanför gaveltrekantens nedre kant. Fäst listen med en spik på två reglar som tillfälligt satts fast mot underkanten på gaveltrekanten.

2

Skruva fast gaveltrekanten F1 på takstolen när du har sågat upp fönsteröppningen. Fäst den på takstolen med 35 x 1,8 mm dyckertar. Fäst en plywood (utan fönster) på samma sätt på takstolen över den andra gaveln.

3

Mät nu för att tillverka en halvrund ram H1, som ska fungera som glaslist runt fönstret. Lägg den färdigmålade gaveltrekanten på en plywoodskiva och rita av fönsteröppningen. Kanten runt om ska vara 5 cm bred.

4

Såga till den halvrunda ramen H1. Lägg skivan med hålet ovanpå en annan skiva. Dra ett streck på utsidan av ramen hela vägen runt. Se till att den undre delen också är 5 cm bred. Såga ut. Rita 25 mm innanför kanten och såga upp hålet.

5

Montera glasband längs kanten på de två ramarna H1 och J1 när de har målats. Lägg den minsta av ramarna J1 runt öppningen i gaveln. Lägg glaset ovanpå ramen med den andra ramen H1 ovanpå. Skruva igenom båda ramarna.

05
Takfönster 3 Steg

1

Sätt ihop ramarna till takfönstren. Såga till reglarna A1 och B2 till rätt längd och skruva ihop delarna till en ram med 5 x 80 mm skruvar. Det är bäst att förborra för skruvarna. Mät upp för falslister E2 för glaset och kapa dem.

2

Montera falslister E2 och glasband på ramarna när delarna har målats. Falslistern ska monteras så att glaset ligger cirka 3 mm under ovankanten på ramen. Fäst glasbanden, lägg glaset på plats och fäst glasband ovanpå.

3

När glaset är på plats skruvas anslagslisterna C2 fast ovanpå med 4 x 40 mm skruvar. Listerna D2 och F2 skruvas också fast tillsammans med de två gångjärnen längst upp.

06
Montera sidorna 4 Steg

Nu är alla större delar till lusthuset klara och har målats, så nu är det dags att sätta sidorna på plats.

Innan du sätter igång bör du montera glaslister Q på dörren. Det är lättare att göra det nu innan sidorna sitter på plats. Glaslisterna skruvas fast på ramens invändiga sida runt dörröppningen. Falsen runt dörren ska vara cirka 2 cm bred och listerna fäst med 4 x 40 mm skruvar. Skruva också fast en anslagslist P på den ena halvan av pardörren innan den monteras med gångjärn.

Börja med den bakre gaveln när du sätter sidorna på plats, därefter långsidorna och till sist den främre gaveln.

1

Sätt först upp den bakre gaveln. Skruva fast en lång hjälpbräda på sidan av ramen så att den stöttas tills övriga ramar har monterats. Ramen skruvas fast på plattformen med 5 x 80 mm skruvar på var 40:e centimeter.

2

Sidoramarna rses och sätts på plats där de fixeras med tvingar. De ska skruvas fast på utsidan av den bakre gaveln med 5 x 80 mm skruvar. Se till att de två hörnen blir vinkelräta. Fäst dem också nertill med skruvar i plattformen.

3

Den främre gaveln monteras sist. Även denna ram ska fästas på plattformen med 5 x 80 mm skruvar.

4

När ramarna skruvas ihop hålls de tillfälligt fixerade med tvingar.

07
Montera taket 8 Steg

Innan takstolarna lyfts på plats ska du skruva fast en balksko på var och en av de två gaveltakstolarna för nockregeln G. Passa också på att skruva fast falslister.

Det kan vara svårt att ensam hantera takstolarna, men det går om du använder dig av ett par hjälpbrädor. De ska stötta gaveltakstolarna tills du har satt upp alla takstolarna och lagt nockregeln på plats. Skruva fast hjälpbrädorna tillfälligt och diskret för de ska tas bort igen.

Du ska också montera falslister längs takåsen så att du kan montera fönstren. När du har satt fast glasband i falsen kan glaset läggas på plats.

1

Skruva fast en balksko längst upp på gaveltakstolarna. Nockregeln G ska senare läggas i beslagen. Skruva fast falslisterna L innan takstolen lyfts på plats. Listerna placeras 1 cm från ovankanten för att ge plats för glasband och glas.

2

Skruva fast den bakre gaveltakstolen på den bakre ramen med 5 x 100 mm skruvar. Om du skruvar fast en hjälpbräda på utsidan av gaveln kan takstolen vila mot brädan medan du skruvar fast takstolen på den ramen.

3

Lyft gaveltakstolen med fönster på plats och skruva fast den. Gör precis som när du skruvade fast den bakre gaveltakstolen, dvs. låt den vila mot en hjälpbräda medan du skruvar.

4

Lägg nockregeln G på plats i de två balkskorna när de två gaveltakstolarna har skruvats fast. Låt stödbrädorna sitta kvar tills nockregeln har skruvats fast.

5

Sätt upp de tre sista takstolarna. Lyft upp dem så att de ligger ovanpå sidoramarna och vrid sedan upp dem så att de greppar runt nockregeln. Avståndet mellan dem ska vara 61,5 cm och de ska stå lodrätt. Fäst dem med 5 x 80 mm skruvar.

6

Skruva fast falslisterna M på nockregeln G. De ska sitta plant med listerna L på sidan av takstolarna eftersom de ska bära glasen som utgör taket.

7

Fäst självhäftande glasband på falslisterna L och M så att allt är klart för att lägga glas på taket. Nu kan du ta bort hjälpbrädorna.

8

Skruva fast de två brädorna J på var sin sida av nockregeln längst upp på takstolarna med 4 x 40 mm skruvar. Kapa sedan brädorna plant med utsidan av de två gavlarna.

08
Fönster och dörrar 5 Steg

Nu är det dags att montera glasen i lusthuset. Börja med de stora rutorna till taket. När de har lagts på plats skruvar du fast listerna H på takstolarna så att glaset blir liggande. Du ska också montera de två takfönstren, ett på varje tak-halva. De monteras mellan talstolarna och fästs med gångjärn i brädan J.

När taket är klart ska du sätta glas i väggarna. Först fäster du glasband på samtliga falslister och när de sitter på plats fäster du glasband på utsidan av dem innan de låses med lister.

Dörren ska också sättas på plats och förses med handtag. Glöm inte vädringsbeslag på de två takfönstren.

1

Skruva fast täckbrädorna H på takstolarna när du har lagt glasrutona på plats och försett dem med glasband hela vägen runt. Täckbrädorna fästs med 4 x 40 mm skruvar.

2

Takfönstret monteras med gångjärn på brädan J med 4 x 20 mm skruvar. När det sitter som det ska fortsätter du med det andra takfönstret.

3

Skruva fast anslagslisten N mellan takstolarna med ett par vinkeljärn. När alla glas och de två takfönstren har satts på plats monteras listen K ovanpå nockregeln G med 5 x 60 mm skruvar och därmed är taket klart.

4

Sätt i dörren. Skruva fast tre gångjärn på de två dörrarna. Lyft sedan dörrarna på plats i falsen. Palla därefter upp dem så att det blir lika mycket luft ovanför som nedanför dem. Fixera med tvingar och fäst gångjärnen med 4 x 40 mm skruvar.

5

Nu ska de sista glasrutorna sättas på plats. Kapa glaslisterna Q så att de passar i fönsteröppningarna och sätt därefter fast glasband på falslister och glaslister. Sätt i rutorna och skruva sedan fast glaslister på ramarna.

Material

Dörr- och sidoramar

45 x 45 mm reglar:
• 8 vågräta (A) à 268,5 cm
• 19 lodräta (B) à 185 cm
• 14 tvärstag (C) à 61,5 cm
• 4 dörrstolpar (D) à 184 cm

45 x 95 mm reglar:
• 6 vågräta (E) à 54,2 cm

22 x 120 mm stockpanel:
• 174 brädor (F) à 61,5 cm

Takkonstruktion

45 x 70 mm trä:
• 2 underramar (A1) à 254 cm
• 4 högben (B1) à 161 cm
• 6 högben (C1) à 158,5 cm
• 3 hanbjälkar (D1) à 197 cm
• 3 förstärkningar (E1) à 34 cm

12 mm vattenfast plywood:
• 2 skivor à 122 x 244 (F1) till gavel,
• 2 runda ramar (J1 och H1) – ej med på ritningen

45 x 95 mm trä:
• 1 nockregel (G), 259,5 cm

Ett takfönster

45 x 45 mm trä:
• 2 ramdelar (A2) à 56,5 cm
• 2 ramdelar (B2) à 47,5 cm

22 x 95 mm trä:
• 2 anslaglister (C2) à 61 cm

22 x 45 mm trä:
• 1 anslagslist (D2), 56,5 cm

15 x 21 mm trä:
• 4 falslister (E2) à 47,5 cm

8 x 21 mm trä:
• 2 lister (F2) à 47,5 cm

Tillbehör

20 x 95 mm trä:
• 10 täckbrädor (H) à 155,5 cm
• 2 brädor (J) till takåsen à 268,5 cm

22 x 45 mm trä:
• 1 takåslist (K), 268,5 cm
• 16 falslister (L) à 156 cm
• 8 falslister (M) à 61,5 cm
• 2 anslaglister (N) à 57,5 cm
• 1 anslagslist (P), 184 cm

18 x 22 mm fals/glaslister (Q), sågas till av 22 x 95 mm trä:
• Totalt till lusthuset cirka 80 m

Glas

3 mm planglas:
• 8 rutor till sidor à 61 x 108,5 cm
• 2 rutor till dörr à 53 x 98 cm
• 2 rutor till dörr à 53 x 57 cm
• 6 rutor till tak à 61 x 162 cm
• 2 rutor till tak à 61 x 98,5 cm
• 2 rutor till takfönster à 46,5 x 46,5 cm
• 1 halvrunt fönster, 38,5 x 129 cm

Dessutom:
Skruvar, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60,
5 x 80, 5 x 100 och 6 x 120 mm
• 3 skjutreglar, 50 x 120 mm
• 6 gångjärn till dörrar, 70 x 170 mm
• 2 balkskor till 45 x 95 mm reglar
• Glasband, 4 x 10 mm (c:a 150 m)
• 4 gångjärn till fönster, 45 x 90 mm
• 35 x 1,8 mm spikar
• 3 stormhaspar
• 2 vädringbeslag
• 2 dörrhandtag
• Heltäckande utelasyr

Tidsförbrukning

Räkna med en arbetsvecka.

Pris

Cirka 7500 kr.

Svårighetsgrad

Du ska ha koll på många delar och du måste vara noggrann när du mäter och sågar för annars kanske inte glasen passar i sina ramar.

Ritning

Lusthusets konstruktion

Huset står på en stabil plattform av trä som sitter på fyra betongplintar. De fyra sidorna består av ramar av reglar som snabbt kan sättas ihop. Falsarna till glasrutorna skapas med hjälp av lister som fästs på reglarna. Det gör byggandet enkelt.

Lusthusets konstruktion

Tips & Tricks

Lite snickarglädje och fin finish

Inget lusthus utan snickarglädje! Här har vi sågat till två små spiror att fästa längst upp på varje gaveltakstol. Spirorna har sågats ut ur 10 mm vattenfast plywood som har målats.

Det är nästan givet att något eller några av de invändiga hörnen förses med små hyllor. Tre brädor på 22 x 95 mm sågas till och fästs på 21 x 21 mm lister på sidorna.

Längs den bakre gaveln står några frigolitlådor med jord där vi har planterat tomater. Lådorna döljs av en ram i gavelns bredd och den har klätts med samma brädor som fasaden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Växthus och orangeri