Bygg växthuset på 20 minuter

Om du inte redan har ett växthus men känner dig frestad att skaffa ett, får du här ett tips. Prova först vårt hopfällbara växthus. Det bygger du lätt och sedan kan du placera det nästan var du vill.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
1.700 kronor

Intro

Det fiffiga med detta växthus är att det är en byggsats, och att det kan sättas ihop och plockas isär på ett par minuter. Du kan alltså stuva undan växthuset i garaget sent på hösten och på våren tar du fram det och sätter upp det på tomten. Lösningen är perfekt om du har sommarstuga eller kolonitomt som du inte besöker på vintern.

Bli prenumerant på Gör Det Själv och få tillgång till alla projekt >>

Om du ännu inte är inbiten växthusodlare så är byggsatsen också genial. Då har du chans att på ett lätt och billigt sätt undersöka om du vill ha ett riktigt växthus med automatisk fönsteröppning, droppbevattning och andra finesser som gör att priset blir grymt högt. Vårt växthus är endast 120 x 120 cm, men det får ändå plats tre planterings-säckar i det och det räcker ofta för att få så många färska tomater och gurkor man orkar äta under hela sommaren.

Eftersom vi har ersatt glaset med klar plastfolie av samma slag man har i fönster i förtält till husvagnar så väger växthuset inte mycket och kan lätt flyttas. Och ungarna kan inte panga någon ruta när de leker och då kommer det heller inga glasskärvor på gräsmattan.

Instruktion

01
Grundmoduler 5 Steg

1

Här är alla delarna till en grundmodul. Du behöver tre likadana ramar - två sidoramar och en gavel. Senare kommer gaveln att byggas på med en gaveltrekant.

2

Spänn ihop en bottenlist (A) och en sida (E) med tving som på bilden. Förborra och skruva ihop delarna med 5 x 90 mm skruvar. Gör sedan likadant med topplister respektive sidor (A och E).

3

Gör urtag i spröjsarna (F och G) så att du kan sätta ihop dem. Urtagen placeras mitt på listerna och görs exakt hälften så djupa som listernas tjocklek.

4

Limma ihop spröjsarna (F och G) och förstärk limfogen med 4 x 30 mm skruvar som dras snett ner i träet. Då får skruvarna mera trä att arbeta i och fogen blir starkare.

5

Fäst mittspröjsen (F) på bottenlisten (A) med två spikbeslag och 4 x 20 mm skruvar. Tvärspröjsarna (G) hamnar mellan sidorna (E) och fästs i dessa med skruvar från utsidan av sidorna.

02
Gavlar och dörr 6 Steg

1

Lägg en grundmodul vinkelrätt mot en plywoodskiva och rita en gaveltrekant med 30 graders lutning på skivan. Överför vinkeln på taklisterna (M) och geringskapa dem 30 grader nertill och 60 grader upptill.

2

Limma och skruva ihop de två taklisterna med en 5 x 60 mm skruv och en 5 x 90 mm skruv.

3

Skruva fast taklisterna (M) på ovansidan av listen (A) med 5 x 90 mm skruvar. Håll ihop delarna med en tving medan du skruvar.

4

Använd den färdiga gaveln som mall för den sista gaveln - den med dörren. Lägg listerna A och E ovanpå och skruva ihop dem. Lägg även karmsidolisterna (H) på plats och markera var de skall sågas av mot taklisterna (M).

5

Såga till alla lister och skruva ihop ramen. Markera för karmovanstycket (N), såga till listen och fäst den på taklisterna (M).

6

Beräkna 0,5 cm luft runt dörren och lägg ut alla delarna. Mät dig fram till var mittlisten (K) skall placeras för att hamna i linje med spröjsarna (L) och skruva därefter ihop delarna till en dörr.

03
Takmoduler 3 Steg

1

Ramarna till takmodulerna sätts ihop av listerna B, P och O. De skruvas och limmas ihop med 5 x 90 mm skruvar. Mittenlisterna fästs med beslag. Glöm inte att förborra så att träet inte spricker.

2

Ställ in din såg på 60 grader och fasa ovankanten på taklisten (B). Om du tycker att det är lättare att såga innan du sätter ihop delarna så gör du det.

3

Sätt ihop alla delar på prov med hjälp av tvingar för att se om de passar ihop. Skruva fast en anslagslist (R) på insidan av den karmlist som är mitt emot listen med gångjärnen.

04
Plastfolie 5 Steg

1

Grunda allt trä med träolja och fortsätt sedan med två strykningar med heltäckande lasyr innan plastfolien monteras. Rulla på lasyren - det går snabbast. Använd pensel i hörnen.

2

Sträck folien och släta till den. Håll den på plats med limklämmor och fäst den med klammer där täcklisterna (Q) senare placeras.

3

Såga till täcklisterna (Q) så att de passar i längd där de skall placeras. Fäst listerna med 25 x 1,2 mm dyckertar (det är bäst att välja galvaniserade).

4

Avsluta med att fästa täcklister (Q) även på mittenlisterna. Samtliga lister skall förstås ha målats på alla sidor innan de fästs på ramen.

5

Allra sist skär du bort den folie som sticker utanför täcklisterna. Var försiktig med hobbykniven så att du inte skär för djupt och gör märken i ramen, för då kan det samlas vatten i märkena.

05
Gångjärn och platta 5 Steg

1

Fäst en bräda på sidan av ramen så att du kan trycka gångjärnen mot kanten av brädan medan de skruvas fast med 4 x 20 mm skruvar. På så sätt kan du vara säker på att de hamnar där de skall.

2

Spänn fast en av gavlanra med en av sidorna med tvingar och skruva fast gångjärnen.

3

Håll ihop de två takhalvorna så att du kan skruva fast de tre gångjärnen - en i varje list - på ramarna. Här kan du inte använda tvingar men du kan få nytta av en medhjälpare.

4

Gör en botten (platta) till växthuset av tryckimpregnerade brädor (S). Lägg först tre reglar (T) på marken och fäst en bräda i varje sida med 4 x 40 mm skruvar.

5

Fördela återstående brädor och skruva fast dem på reglarna (T).

06
Uppsättning 8 Steg

1

Det är viktigt att plattan (bottnen) placeras vågrätt. Palla upp den om det blir nödvändigt. Borra ett hål i varje hörn så att du kan knacka ner ett rör eller liknande att förankra plattan med.

2

Gaveln och den sida som hänger ihop sätts på plats. Om det blåser kan du be en medhjälpare hålla i delarna.

3

Fäst både sidan och gaveln i två klaffgångjärn med vagnsbultar och vingmuttrar. Gångjärnen skruvar du sedan fast på plattan med 4 x 20 mm skruvar.

4

Sätt nu den andra halvan av växthuset på plats och skruva fast även denna del på plattan.

5

De två halvorna sätts ihop med fyra vagnsbultar och vingmuttrar. Bultarna sticks in i hål som du har borrat i sidorna (E) - se även ritningen.

6

Lyft upp det färdiga taket och skjut det på plats. Be en medhjälpare hålla i taket medan du plockar fram vagnsbultar.

7

De fyra vagnsbultarna knackas ner i hål som du har borrat genom takramen (O) och i taklisterna (M). Taket kan inte öppnas för det skulle minska växthusets stabilitet.

8

Spänn fast taket på gavlarna. Dra åt ordentligt, men endast med handkraft. Lägg en bricka mellan vingmuttrarna och träet så att muttern inte arbetar sig in i träet.

Material

22 x 95 mm råplan:
• 7 topp- och bottenlister (A) à 111 cm
• 4 taklister (B) à 117 cm
• 2 dörrlister (C) à 42 cm
• 2 gavellister (D) à 25 cm

22 x 45 mm råplan:
• 8 ramlister (E) à 170 cm
• 3 lodräta spröjsar (F) à 161 cm
• 3 vågräta spröjsar (G) à 111 cm
• 2 karmlister (H) à 175,4 cm
• 2 dörrlister (J) à 174,4 cm
• 1 dörrspröjs (K), 42 cm
• 2 spröjsar (L) à 25 cm
• 4 taklister (M) à 70 cm
• 1 karmöverliggare (N), 52 cm
• 4 taklister (O) à 75 cm
• 2 taklister (P) à 56 cm

8 x 21 mm hyvlat trä:
• Täcklister (Q), c:a 60 m

8 x 33 mm hyvlat trä
• 1 anslagslist (R), 174 cm

22 x 95 mm tryckimpr. trallvirke:
• 14 brädor (S) à 139 cm
• 3 reglar (T) à 139 cm

Klar plastpresenning, minst 137 cm bred:
• ”Glas” (U), cirka 9 löpmeter

Dessutom:
• Skruvar som inte rostar:
4,0 x 20 mm, 4,0 x 30 mm, 4,0 x 40 mm, 5,0 x 60 mm och 5,0 x 90 mm
• 25 x 1,2 mm varmgalv. dyckertar
• 8 vagnsbultar, 5,0 x 80 mm
• 4 vagnsbultar 5,0 x 30 mm, till plattan
• 12 vingmuttrar, 5,0 mm
• 12 brickor till vingmuttrarna
• 6 gångjärn, 4 x 30 cm, till sidorna
• 7 gångjärn, 3 x 16 cm, till tak och platta
• 3 gångjärn, 5 x 5 cm, till dörren
• 12 byggbeslag, 4 x 12 cm
• 1 stormkrok, cirka 30 cm lång
• Handtag och vred till dörren
• Häftklammer, trälim, träolja, vit utelasyr

Tidsförbrukning

3-4 dagar

Pris

Cirka 1 700 kr

Svårighetsgrad

Om du bara följer våra anvisningar är det relativt enkelt att bygga detta hopfällbära växthus.

Ritning

Så här enkelt är det

Växthuset har en enkel konstruktion som gör det lätt att bygga det. Börja med att tillverka tre likadana grundmoduler och anpassa den fj ärde modulen så att du kan hänga en dörr i den. Två av modulerna förses med gaveltrekanter och till sist tillverkar du två takhalvor, en dörr och en botten. Avsluta med att skruva ihop delarna - lättare kan det väl inte bli!

Takmodul

Så här enkelt är det

Grundmodul

Gavel

Gavel med dörr

Överblick

Här ser du alla delar till ditt nya miniväxthus. När gavlar och sidor har satts ihop har du endast fyra delar att hålla reda på när växthuset flyttas.

Överblick

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växthus och orangeri