Stabil sopstation med smarta detaljer

Står dina avfallskärl huller om buller och förstör utsikten? Då är det här projektet någonting för dig. Bygger du denna sopstationen får du ordning på avfallet – och en vacker byggnad i trädgården.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
7.000 kronor
Sopstation

Det är enkelt att anpassa storleken på byggnaden, så att det passar med det antal avfallskärl du har. Den här sopstationen har plats för fyra.

Intro

Om sopstationen

1. Tegeltaket är klassiskt och vackert, och det kan läggas direkt ovanpå sparrar och läkt. Det krävs inte något undertak.

2. Vindskivorna fogas samman tätt och vackert i hörnena.

3. Ribborna är uppsatta med lite mellanrum så att konstruktionen får ett lätt och smäckert utseende.

4. Förlängningen av golvet framtill ger en praktiskt övergång mellan skjulet och marken, vilket gör det lätt att köra avfallsbehållarna ut och in.

5. Golvets hörn har fått vackra hörnfogar.

LÄS OCKSÅ: Vilken balksko ska jag välja?

Instruktion

01
Bjälklag 5 Steg

Det ska först göras en “grund” till förrådet. Den består av en stomme som byggs av bjälkar. Här placeras den på lecablock som står på marken, så att bjälklaget hamnar helt plant.

De yttersta och den mittersta bjälken (B) är 50 cm längre än tvärbalkarna (D). Den extra längden på framsidan ska användas till att bygga en ramp, så att det är lätt att köra kärlen in och ut.

Under bjälklaget läggs en fiberduk, så att inget ogräs växer upp.

1

Bygg bjälklaget. Placera bjälkarna (A, B och C) på lecablock, så att de ligger stabilt och plant. Kontrollera att bjälklaget är i vinkel genom diagonalmått hörn till hörn.

2

Montera stagen (E) i hörnena. De ska användas som underlag till golvet. Såga till dem i ändarna med ett 45-graders snitt, och skruva fast dem med 5 x 90 mm skruv.

3

Tvärbalkarna (D) i bjälklaget monteras med ett avstånd på 60 cm. Dock lite mindre mellan de två yttersta, som ska användas till att stötta upp golvet. Tvärbalkarna görs fast med 5 x 90 mm skruvar.

4

Markera på bjälken (A), hur tvärbalken (D) ska placeras. När du drar ett streck är det smart att göra ett kryss som markerar på vilken sida av strecket de ska göras fast. Använd två 5 x 90 mm skruvar per fästpunkt.

5

Den sista tvärbalken (D) görs fast, och bjälklaget är redo för att få stolparna i hörnen monterade och golvbrädorna lagda.

02
Stolpar, golv och bärlina 10 Steg

Stolparna köper vi inte färdiga utan gör dem själv av samma bjälkar som bjälklaget är byggt av. Det innebär att det inte blir så många material att köpa in. De går snabbt att montera, och när den ena bjälken är 10 cm kortare än den andra blir det ett hack för bärlinan, som vi annars skulle behövt såga ut.

Stolparna görs fast i bjälklaget temporärt med strävor. Bärlinorna fästs också temporärt med tvingar. När allt är lod- och vågrätt görs de fast, och golvet kan läggas.

1

Hörnstolparna (F och G) görs av två reglar, som sammanfogas med 5 x 90 mm skruvar. Den ena regeln ska vara 10 cm kortare än den andra så att det blir ett hack i toppen som bärlinan (H) kan vila på.

2

Gör fast hörnstolparna (F och G) tillfälligt med en skruv längst ned, så att de står upp. Kontrollera att de står rakt med vattenpasset. När de gör det säkras positionen med två snedsträvor fastskruvade i syllen.

3

Gör fast bärlinan (H) tillfälligt i hacket överst på stolparna (G och H). Längden anpassas så att det passar med takpannorna.

4

Montera bägge bärlinorna (H), när de är kapade i längden. Såga även till fyra strävor (J), 55 cm långa, som monteras i hörnena. De sågas till med ett 45-graders snitt och görs fast med 5 x 90 mm skruvar.

5

Såga till de yttersta golvbrädorna (L), så att de passar runt stolpen (F). Det ska sågas ett hack, och hörnet sågas till med ett 45-graders snitt, så att du får en fin skarv. Fäst brädorna med 4,2 x 56 mm skruvar.

6

Gör fast strävor (K) nederst på de yttersta stolparna, så att du får en solid konstruktion. Strävorna har en längd på 65 cm och kapas med ett 45-graders snitt i ändarna. Gör fast dem med 5 x 90 mm skruvar.

7

Montera ännu en golvbräda (L) runt kanten. Den ska sågas till i änden så att den passar vid stolpen och har ett vinklat snitt, där den ligger an mot nästa bräda.

8

Skruva fast resterande golvbrädor (L) när du har sågat till dem i längden. De görs fast med 4,2 x 56 mm syrafasta, självskärande skruvar.

9

Se till att det är samma avstånd mellan golvbrädorna (L). Använd ev. avståndsklossar på 4-5 mm. Om träet slår sig kan det vara nödvändigt att bända brädan på plats, med ett stämjärn t.ex.

10

Nu är skjulet halvt färdigt med stolpar, bärlinor, strävor och golv. Nu behövs tak, sidor och ramp.

03
Sparrar och takpannor 7 Steg

Innan du börjar sätta upp taksparrar ska bärlinorna sågas till med ett vinklat snitt, så att sparrarna hamnar med hela ytan ovanpå bärlinorna. Det ger en starkare konstruktion.

Lutningen finner du genom att lägga upp en sparre temporärt ovanpå bärlinorna och läsa av lutningen med en smygvinkel. Här är lutningen 18 grader. Bärlinorna kapas med en cirkelsåg med vinklingsbar klinga. Sparrarnas ändar kapas också med ett 18-graders snitt, så att de är lodräta när de monteras på sparrarna.

1

Mät upp för vinklade snitt överst på bärlinorna (H) och i änden av sparrarna (M). Lägg upp en sparre temporärt, och mät med smygvinkel. Bärlinorna kapas med cirkelsåg med vinklingsbar klinga.

2

Skruva fast sparrarna (M) när du har kapat dem i ändarna med en kap-/geringssåg. Längden på sparrarna är anpassad, så att de passar till fem rader takpannor. Sparrarna görs fast med 5 x 90 mm skruvar.

3

Sparrarna (M) kommer att ligga mot en plan yta, när bärlinan (H) är kapad i vinkel. Då kommer bärläkten (N) som ska ligga ovanpå också att ligga helt plant.

4

Montera den nedersta bärläkten (N). Den ska stå på högkant, så den nedersta raden takpannor kommer att ligga i samma nivå som resterande takpannor. Toppen av läkten ska linjera med sparrarnas ändar.

5

Mät upp för resten av bärläkten (N). De ska “ligga ned”, för att takpannorna ska ligga jämnt. Det är lättast om du först markerar var de ska ligga på sparrarna (M). Då kan du snabbt dra fast dem efterhand.

6

Montera ett takfotsbeslag på den låga långsidan av taket. Förborra innan du gör fast det med takpappsspik. Här använder vi två beslag à 2 m, som inte kapas, utan bara läggs med överlapp.

7

Lägg upp takpannorna. Det är ett rent nöje eftersom längden och bredden på taket är anpassad för att gå helt jämnt ut med antalet pannor i varje rad.

04
Vindskivor och sidor 7 Steg

Vi använder två brädor till vindskivan på skjulet. Det täcker kanten av takpannorna, och ser vackert ut. Det blir lite utmanande i hörnena där det ska sågas hack i den främre brädan för att få till en fin fog. Men ta god tid på dig, så får du ett vacket resultat.

Ribborna på skjulets sidor görs av läkt, som vi även använde till taket. De monteras med 5 cm mellanrum, och bara på den nedersta delen av sidorna, så att konstruktionen inte blir för kompakt att se på.

1

Montera den nedersta vindskivebrädan (P) i sidan. Vindskivan ska bestå av två brädor, och den första placeras så att den linjerar med överkanten av bärläkten.

2

Skruva fast den översta vindskivebrädan (P) med 4,2 x 56 mm skruvar. Den placeras 4 cm ned på den första brädan, så att takpannorna täcks. Sätt ev. några hjälpklossar bak på brädan, så blir den lätt att sätta upp.

3

Passa in vindskivan (P) i fronten, så att brädorna passar mellan vindskivorna i sidan. Översta brädan sågas till med ett hack i varje sida och ett vinklat snitt (18 grader) i toppen, så att täckbrädan hamnar bra.

4

Montera täckbrädor (Q) ovanpå vindskivorna (P). Täckbrädan kommer att ligga 1 cm ut över kanten och helt tätt mot vindskivorna, då den främre vindskivan är kapad i vinkel i toppen.

5

Markera hur ribborna (R) ska placeras. Det är lätt om du först kopierar måtten till en bräda som du kan flytta runt och använda till att märka upp på alla stolpar (F och G).

6

Skruva fast ribborna (R) när du har sågat till dem i längden, så att de passar till sidorna och bakre vägg. Avstånden från ribbtopp till ribbtopp är 10 cm. De görs fast med 5 x 90 mm skruvar.

7

Golvet förlängs framtill med brädor (L) som monteras i de extra reglarna (S). Med en övergång av stenplattor mellan ramp och gräs är det lätt att köra avfallskärlen in och ut.

Material

Reglar, 45 x 95 mm

 • Bjälklag: 1 (A) à 315 cm, 3 (B) à 185 cm, 2 (C) à 151 cm och 4 (D) à 135 cm
 • 4 stag (E) à 35 cm
 • Stolpar: 3 (F) à 210 cm och 3 (G) à 170 cm (de yttersta byggs av två)
 • 2 bärlinor (H) à 361 cm
 • 4 strävor (J) à 55 cm
 • 4 strävor (K) à 65 cm
 • 4 reglar (S) à 40 cm

Reglar, 45 x 70 mm

 • 10 Taksparrar (M), 179 cm

Läkt, 25 x 38 mm

 • Bärläkt (N), 361 cm
 • Ribbor (R), 130 och 321 cm

Trall, 28 x 120 mm

 • Golv (L), 56 m
 • Täckbrädor (Q) 136 och 363 cm
 • Vindskivor (P), 131 och 353 cm

Dessutom:

 • Takfotsbeslag
 • Takpannor, 60 stk.
 • Skruv, 4,2 x 56 og 5 x 90 mm

Specialverktyg

 • Smygvinkel
 • Cirkelsåg med vinklingsbar klinga

Tidsförbrukning

Ca. 3-4 dagar.

Pris

Ca. 7.000 kr.

Svårighetsgrad

Ett enkelt projekt som är lätt att bygga när syll och överliggare är exakt monterade.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Sopskjul

Sopskjulet som skapar ordning bland soptunnorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bygg bottenramen

Botten av skjulet består av en bottenram av impregnerade reglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpar och bärlinor

Stolpar och bärlinor görs av samma slags reglar som bottenramen är byggd av.

Öppna 3D-modell

3D-modell

De yttersta golvbrädorna

De yttersta golvbrädorna har kapats med 45 graders snitt och så att de passar runt stolpen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takreglar

Bärlinorna har sågats snett så att takreglarna kan ligga på en plan yta.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Anpassa vindskivan

Vindskivan sågas till med ett hack så att de möts i en snygg fog och dessutom ligger bra.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Soptunneskydd