Bygg ett snyggt sopkärlsskjul

Stora sopkärl av plast är inte dekorativa och har du lust att dölja dem får du här en beskrivning på hur du lyckas. Du bygger snabbt det enkla skjulet och när det är klart kan du lätt komma åt soptunnorna – det kan också sophämtarna.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1.000 kronor

Intro

Nu har soporna gömts undan med det är lätt att komma åt kärlen, också för sophämtarna.

Instruktion

01
Sidorna sätts ihop - spjuten görs klara 7 Steg

Baksidan och de två sidorna på skjulet byggs å samma sätt. De lodräta spjälorna sitter fast mellan två vågräta brädor både upptill och nertill. Sidorna skruvas fast mellan stolparna som sticks ner i jordspjuten.

Höjden på både stolpar och sidor har vi valt att anpassa till det vinkeljärn som ska skruvas fast i de förborrade hålen i de fyra spjuten (se bild 5 nedan) När vi planerade höjden mätte vi därför från underkanten av beslaget.

1

Sopkärlen mäts. Här passar det fint att de två kärlen kan stå på sex stenplattor à 35 x 35 cm. Skjulet ska vara bredare än tre plattor eftersom spjuten ska slås ner på utsidan av stenplattorna.

2

Spjälorna B på sidorna ska upp från marken för att ändträet på dem ska skyddas. Därför använder vi en distanskloss på 45 mm medan vi mäter för sidorna.

3

Ramen sätts ihop lite löst. Vi mäter diagonalt från hörn till hörn. När de två diagonalmåtten är lika stora är sidan vinkelrät - och då kan vi fixera ramen med en skruv i varje hörn.

4

Spjälorna B på sidorna skjuts på plats. När de sex brädorna har fördelats så att avståndet mellan dem är ungefär lika stort kan sidan sättas ihop. Vi använder två trallskruvar på 4,2 x 55 mm i varje fog.

5

Stolpen A) sätts fast i spjutet och låses med två franska träskruvar på 8 x 50 mm i de två hålen. Men vi måste förborra i träet och i det övre hålet fästs ett vinkelbeslag.

6

Sidorna sätts fast på stolpen. Det är enklast att göra det på ett arbetsbord så att vi kan markera på de vågräta brädorna C var vinkeljärnet ska sitta.

7

Vi gör ett urtag (stämmer ut) i de vågräta brädorna C så att vinkelbeslaget ligger på samma nivå som undersidan av stolpen. Beslaget fästs med 4,2 x 55 mm trallskruv.

02
Dörrarna snickras - skjulet görs klart 6 Steg

Dörrarna är lätta och behöver inte tåla något större tryck neråt och vi kan därför nöja oss med att snickra ett par enkla varianter utan en traditionell snedsträva. Vi bygger i stället upp dörrarna av vågräta spikreglar på 45 x 70 mm och på dessa skruvar vi fast de lodräta spjälorna med två skruvar upptill och två nertill. En enkel lösning.

När dörrarna är klara sätter vi ihop de tre sidorna med byggbeslag och 4,2 x 55 mm trallskruv.

1

Delarna till en dörr läggs upp. När de ligger som de ska kan vi fixera delarna med 4,2 x 55 mm trallskruv i varje hörn och skruva fast spjälorna B.

2

Bägge dörrar läggs på arbetsbordet vid sidan av varandra för att vi ska kunna räkna ut hur stort avstånd det ska vara mellan dem och hur mycket luft det ska vara mellan dem och stolparna.

3

Sidorna skruvas fast på stolparna A så ovansidorna hamnar lika högt. Det gör vi med ett par skruvar som dras i snett nerifrån - två i varje fog. Även nu använder vi 4,2 x 55 mm trallskruv.

4

På insidan av skjulet sätts vinkel beslag både upptill och nertill. De kommer att förstärka konstruktionen.

5

Alla delar i skjulet har satts ihop, men det är ännu inte tillräckligt stadigt för att flyttas. Därför förstärker vi u-formen tillfälligt med två vågräta brädor, en upptill och en nertill.

6

Skjulet ställs där det ska stå för att vi ska kunna gräva ut för de fyra spjuten. I lucker mark skulle de kunna slås ner direkt i marken, men vi gräver 70 cm djupa hål.

03
Skjulet sätts på plats 4 Steg

Hålen har grävts och skjulet lyfts på plats. Nu ska vi bara se till att det kommer att stå vågrätt åt alla håll.

När det lilla skjulet står som det ska lägger vi grus, makadam och stenplattor för att sopkärlen ska stå stadigt. Därefter sätter vi på de två dörrarna och avslutar med att fästa en överliggare runt om.

1

Vi använder en kraftig slagkloss medan vi med handslägga slår ner hörnen tills skjulet står vågrätt. Därefter stampar vi jorden runt spjuten.

2

Dörrarna fixeras på rätt höjd med tvingar. Tvärreglarna bakom dem ser till att de hamnar på rätt höjd. Men vi kollar en extra gång att de sitter vågrätt och att det är lika mycket luft på sidorna mot stolparna.

3

Nu kan gångjärnen på de två dörrarna skruvas fast. Vi fäster dem först på stolparna och därefter på dörrarna.

4

Runt hela skjulet fästs överliggare D och E, som ger en snygg avslutning och skyddar ändträet på de lodräta spjälorna och stolparna. Vi väljer 45 x 95 mm hyvlat tryckt trä som fästs med 6 x 100 mm uteskruvar.

Material

  • Reglar (A), 70 x 70 mm furu
  • Spjälor (B) och vågräta brädor (C) 22 x 95 mm furu
  • Överliggare och vågräta spikreglar (D), 45 x 70 mm furu
  • Överliggare (E), 45 x 95 mm furu
  • Spjut till fundament
  • Franska träskruvar, 8 x 50 mm
  • Gångjärn och hasp
  • Uteskruvar, 4,2 x 55 mm och 6 x 100 mm
  • Vinkelbeslag Allt trä är tryckimpregnerat

Tidsförbrukning

Är du snabb kan du bygga skjulet på en halv dag, men räkna hellre med att arbetet tar en dag.

Pris

Cirka 1000 kr

Svårighetsgrad

Skarvarna runt spjuten kräver en del precision. Resten är lätt.

Ritning

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

VERKTYG: Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Soptunneskydd