Så här bygger du ett soptunneskydd mot väggen

Vi bygger ett elegant och diskret soptunneskydd. Det finns plats för två tunnor i vårt skydd men det är lätt att bygga större efter behov.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En helg
Pris
4.000 kronor
Diskret soptunneskydd mot väggen

Ett diskret skjul som döljer de fula soptunnorna

Intro

Det krävs inte mycket för att dölja soptunnorna framför ditt hus, men effekten är stor. Vi har byggt ett diskret skjul för två soptunnor av stolpar, reglar och brädor som kostar mindre än vad de förbättrar.

Skjulet kan också stå av sig självt

Vårt skjul har baktill skruvats fast vid ett garage och därför har vi inte byggt en baksida. Skjulet behöver dock inte byggas mot en byggnad. Om du förstärker baksidan med en skiva eller brädor så kan skjulet också stå för sig självt.

Du kan enkelt bygga större

Du måste inte begränsa dig till två tunnor. Om du har fler som du vill dölja så kan du enkelt bygga ett skjul för tre tunnor eller fler. Blir skjulet bredare än för tre tunnor så måste det ha en extra stolpe på mitten av baksidan.

Instruktion

01
Bygga moduler 5 Steg

Sopskjulet består av fyra stolpar, ett tak och två par likadana klädda ramar som utgör skjulets gavlar och dörrar.

Projektet börjar med att vi bygger de fyra ramarna och klär dem med staketbrädor. När ramarna har monterats reses de fyra hörnstolparna och ramarna skruvas fast i dem och bildar en stabil konstruktion.

Det finns inte någon baksida på skjulet som i stället skruvas fast i ett garage.

1

Bygg fyra ramar. Två sidoramar görs av ramdelar (C) och (D) och två dörramar av ramdelar (C) och två ramdelar (E). De långa delarna läggs mellan de korta.

2

Skruva ihop ramarna. Du ska använda 5,0 x 90 mm skruv för att sätta ihop ramarna. Förborra med ett 5 mm borr och se till att de långa skruvarna inte hamnar snett - då är risken att de kommer ut på sidan.

3

Klä ramarna med staketbrädor. Använd brädorna (K) och (L). Ramar och brädor ska flukta uppe och nere. Ha 0,5 cm avstånd mellan brädorna.

4

Spika fast staketbrädorna. Du ska använda 1,8 x 35 mm spik och sätta två spik i vardera ända av brädan. Slå i spiken mitt på ramdelarna.

5

Ställ undan de fyra ramarna, två och två. Ramarna ska användas efterhand, så ställ dem nära din arbetsplats så går jobbet enklare.

02
Resning av skjulet 8 Steg

1

Mät om underlaget där skjulet ska stå är jämnt. Om inte, mät höjdskillnaden med ett uppklossat vattenpass. Förläng stolparna, på den sidan där underlaget lutar, med skillnaden.

2

Lägg stolparna (A och B) två och två. Lägg sidoramarna emellan, så att underkanten och stolparna fluktar vid det ena paret. Vid det andra paret läggs eventuell höjdskillnad (bild 1) till stolparna under sidostycket.

3

Skruva fast stolparna i väggen. Om väggen är av trä fästs stolparna bara med träskruv. Stolparna (A) ska stå lodrätt. Avståndet mellan stolparna ska vara 120 cm.

4

Stryk allt trä med heltäckande träskydd minst två gånger. Då skyddar du träet optimalt.

5

Skruva fast en sidoram i den bakre stolpen (A) med 5,0 x 80 mm skruv. Använd minst fyra skruvar per stolpe. Börja på den sida där sidostycket är närmast underlaget.

6

Skruva fast den främre stolpen (B). Håll ihop stolpen med sidoramen med en enhandstving och se till att sidan är i våg. Skruva därefter fast stolpen med 5,0 x 80 mm träskruv.

7

Klossa upp den andra sidoramen så att den är i våg med den första. Skruva därefter fast den i den bakre stolpen (A).

8

Spänn fast den sista stolpen (B). Gör på samma sätt som tidigare. Håll ihop den främre stolpen med sidoramen med tvingar och skruva fast den.

03
Fastgöring i underlaget 3 Steg

För att vara säker på att sopskjulet står stadigt och inte flyttar på sig när tunnorna rullas in och ut, fästs hela konstruktionen i plattorna undertill.

Metallvinklar fästs på skjulet och skruvas fast i plattorna, som det i förväg har borrats hål och satts plugg i.

1

Förborra hål till 8 mm plugg i plattorna under skjulets.

2

Skruva fast metallvinklar i underlaget.

3

Skruva därefter fast vinklarna i skjulets insida vid de främre stolparna.

04
Montering av tak 7 Steg

Det är dags att skydda skjulet uppåt. Därför byggs ett tak som läggs på en förstärkande ram högst upp runt de fyra stolparna.

Takbrädorna består av lärkträ och läggs med ett litet överlapp och med ett litet överhäng, som ser till att vattnet rinner bort från taket och ner på marken en bit ifrån skjulet.

1

Håll de lutande brädorna (H) på plats med en tving. Markera det sneda snittet och såga därefter av brädan så att framkanten fluktar med stolpen.

2

Fäst de lutande brädorna (H). Fäst brädorna på stolparna med 4,0 x 50 mm skruv, två eller tre skruvar i vardera ände.

3

Skruva fast takfotsbrädan (F) på stolparna. Brädan ska sitta på framsidan av de främre stolparna och fästas med 4,0 x 50 mm skruv.

4

Såga till tvärslån (J). Tvärslån ska sitta mellan främre (F) och bakre takfot (G). Därför ska ändarna sågas i samma vinklar som sidobrädorna (H). Tvärslån skruvas (J) fast i den bakre takfoten (G) - på mitten.

5

Fäst den bakre takfoten (G) på de bakre stolparna (A). Fäst därefter den lösa änden av tvärslån (J) i den främre takfoten (F). Använd 4,0 x 50 mm skruv.

6

Sätt gångjärn på dörrarna. De två smala ramarna används som dörrar. Fäst varje dörr i de främre stolparna (B) med två gångjärn.

7

Såga till takbrädorna (R) och spika därefter fast dem i takstommen med 1,8 x 35 mm galvaniserade spik. Takbrädorna ska läggas med ett litet överlapp.

05
De sista detaljerna 5 Steg

Skjulet är nästan färdigt. Det saknas bara några ribbor överst och på dörrarnas sidor, och så ska ett hemmagjort lås till skjulet tillverkas, som ska vara både effektivt, billigt och diskret.

Den hemmabyggda låsmekanismen är en fin detalj som dock enkelt kan uteslutas om du hellre bara vill köpa ett lås på din lokala byggmarknad.

1

Skruva på de fyra ribborna (M och N). Använd 4,0 x 40 mm skruv. Ribborna ska ligga ovanpå sidostyckena och dörrarna.

2

Fäst därefter anslagslister (T) på dörrarna. En på vardera dörr, på modsatta sidan.

3

Låset består av två ribbor (P) och en skiva (S). Skruva och limma fast listerna på sidan av plywoodskivan med 4,0 x 40 mm skruv. Ribborna ska flukta med skivan i den ena änden.

4

Montera låset med skruvar. Lägg låset på plats över de två dörrarna och skruva på det (inte för hårt) med två 4,0 x 50 mm skruv. Alternativt kan du trycka igenom en bit gängstång och spänna med muttrar.

5

När dörrarna är öppna finns det gott om plats och det är enkelt att flytta tunnorna.

Material

70 x 70 mm tryckta stolpar
4 stolpar à 200 cm - kapas till

 • 2 stolpar à ca 192 cm (A)
 • 2 stolpar à ca 172 cm (B)

45 x 45 mm reglar

 • 8 ramdelar à 100,5 cm (C)
 • 4 ramdelar à 75 cm (D)
 • 4 ramdelar à 59,5 cm (E)

20 x 95 mm brädor

 • 1 takfot fram, 138 cm (F)
 • 1 takfot bak, 134 cm (G)
 • 2 sidor à 95 cm (H)
 • 1 tvärslå, 86 cm (J)
 • 22 brädor à 75 cm (K)
 • 22 brädor à 59,5 cm (L)

20 x 70 mm brädor

 • 2 täckbrädor à 75 cm (M)
 • 2 täckbrädor à 59,5 cm (N)

15 mm plywood

 • 1 skiva till lås, 7,3 x 25 cm (S)

20 x 45 mm ribbor

 • 2 ribbor till lås à 29 cm (P)
 • 2 anslagslister à 110 cm (T)

21 x 120 mm fjällpanelbrädor av lärkträ

 • 9 takbrädor à 150 cm (R)

Diverse

 • 4,0 x 30, 4,0 x 40, 4,0 x 50, 5,0 x 80 och 5,0 x 90 mm skruv
 • 1,8 x 35 mm galvaniserade spik
 • 2 st 40 x 40 x 80 mm vinkelbeslag
 • 4 gångjärn
 • 2 handtag
 • Heltäckande träskydd

Specialverktyg

 • En liten borrhammare

Tidsförbrukning

Projektet tar en helg.

Pris

Ca 4.000 kr

Svårighetsgrad

Projektet är inte svårt, men det är många delar som ska bli rätt.

Ritning

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

VERKTYG: Så här använder du borrhammaren

I den här videon lär du dig allt om den urstarka borrhammaren. Med rätt inställning och rätt tillbehör på maskinen kan du lätt arbeta dig genom tegelväggar och betong och göra krävande rivningsarbeten, t ex om kakel och klinker ska tas bort.

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Soptunneskydd