Praktiskt skjul för soptunnan

Soptunnan är ingen prydnad, och ingen kommer att sakna den när du ställt den i detta eleganta skjul. Ett med plats för annat avfall och vars öppna konstruktion ger bra ventilation. Du snickrar det själv på en helg!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.300 kronor

Intro

Man vänjer sig vid den, för man vet ju att den är nödvändig. Men man kan knappast kalla soptunnan för ett dekorativt inslag i trädgården – oavsett om den är av metall eller plast eller om man målar den. Det blir genast snyggare om tunnan ställs i ett skjul.

Du får störst nytta och glädje av skjulet om det också kan ha plats för annat avfall som tidningar, glasburkar, metall och liknande som du källsorterar. Innan du plockar fram verktyg för att snickra ett skjul som vårt, ska du mäta din soptunna och de lådor som du lägger källsorterat avfall i. Fundera på om det är annat som du kanske samtidigt vill dölja i skjulet.

När du sedan är klar med måtten, gör du dem lite större. Skjulet bör nämligen helst vara lite större så att det blir luft runt det som ska stå där. Tänk också på att det ska vara lätt att komma åt soptunnan när den ska tömmas.

Lätt att fylla, lätt att tömma

När du lyfter locket på det lilla skjulet följer locket på soptunnan med, eftersom det sitter fast med en kedja. Då blir det lätt att kasta soppåsarna i tunnan.

När kärlet sedan ska dras ut från skjulet och tömmas, hakas kedjan lätt bort från soptunnelocket eftersom den sitter fast med en karbinhake. Därefter är det lätt att dra ut tunnan och rulla ner den till vägen - oavsett om du själv ska göra det eller om man hämtar inne på din tomt. Fronten på skjulet har ingen nedre list, så när dörrarna öppnas har du full tillgång till allt som finns i skjulet.

Vårt skjul har snickrats utan bakre vägg, och det beror på att skjulet har placerats mot en garagevägg. Det är förresten kryssen framför fönstren i garaget som har stimulerat oss till att förse dörrarna till skjulet med krysslagda lister. Det ser dekorativt ut och framför allt får du ett par mycket starka och stadiga dörrar. Listerna på baksidan av dörrarna har ju spikats fast på ramen runt varje dörr och det ger en styv konstruktion.

Om ditt skjul ska stå fritt, fäster du bara samma slags brädor på baksidan som du använder till sidorna. Det går i så fall åt 13 brädor à 160,5 cm. Ett gott råd är att då göra alla sidobrädor 22 mm längre, så att de täcker kortändarna på bakside-brädorna. När skjulet är klart stryks det två-tre gånger med utelasyr.

Instruktion

01
Först dörrarna … 5 Steg

Vi börjar med dörrarna, som vardera består av en ram. På ena sidan av ramen spikas eller skruvas lister diagonalt.

På den andra sidan av ramen fästs listerna mellan ramens sidor - det är den sida vi vänder utåt för den ser elegantast ut. Med korslagda lister får vi bra ventilering av skjulet samtidigt som det ser snyggt ut.

I den vänstra spalten finns en lista med mått på de lister som ska användas om du följer våra mått på ramarna. Måtten gäller efter att listerna har geringsså-gats. Det är bäst att såga listerna lite för långa, lägga dem på plats med avståndsklossar och markera exakt mått på dem och sedan kapa dem med sågen.

1

Ramarna till dörrarna sätts ihop av de vågräta listerna (H) och de lodräta listerna (L) med 5 x 70 mm skruvar, två i varje hörn. För att listerna ska sitta vinkelrätt spänns de upp på en skiva med vinkelräta hörn. Förborra för skruvarna.

2

De flesta listerna (M-Q) fästs inuti ramen. Håll avstånd mellan listerna med 5 cm breda klossar innan du markerar på listerna exakt var de ska sågas. Börja med de längsta listerna (M). De två som har en spets i ett hörn sågas en gång till i 45 grader.

3

Listerna fästs i ramen med 5,0 x 70 mm skruvar. Fixera listerna med en stark snabbtving eller skruvtving innan du skruvar in från sidan av ramen. Förborra och försänk lite, om skruvarna inte har självförsänkande huvuden.

4

Listerna (R-V) på utsidan av ramen läggs ut på ramen med avståndsklossar, och de ska ligga vinkelrätt mot de första listerna. Markera från undersidan exakt var de ska kapas för att sitta kant i kant med ramen.

5

Listerna kapas och skruvas fast på ramen och varje korsande list med 4,0 x 35 mm skruvar. TIPS: Du sparar mycket tid om du köper skruvar med borrspets och huvud som fräser sig ner en bit i träet.

02
… sedan sidorna 5 Steg

De två fasta sidorna är ramar som har klätts med vågräta brädor (F). De sätts upp med ett litet inbördes avstånd mellan varje för att skjulet ska ventileras.

De två stolparna (A och B) ska sticka ner en bit under den nedre brädan. Stolparna sågas av först när du har satt upp skjulet och sett om det står stabilt. Längden på stolparna justeras efter underlaget, som kanske inte är plant.

Den översta regeln i ramen (D1) har sågats till en båge liksom reglarna (D2) som sitter under locken. De svängda reglarna sågas ut ur 45 x 95 mm reglar med en radie på 297 cm.

1

Rita en cirkel med en radie på 297 cm till den första svängda regeln (D1). Radiens längd på undersidan är 292,5 cm. Använd en lång list eller ett snöre som passare. Regelns höjd blir då 4,5 cm.

2

Såga till regeln med sticksåg och finjustera formen. Det går snabbt med bandslip. Rita upp för de återstående sex reglarna - två fasta (D1) och de fyra (D2) som ska sitta på undersidan av locken och hålla ihop dem. Såga och slipa.

3

Ramarna skruvas ihop med 5 x 70 mm skruvar. Medan du mäter, förborrar och skruvar håller du fast listerna med tvingar på skivan med de räta vinklarna. Använd skruvar med huvuden som försänker sig själva i träet.

4

Brädorna (F) spikas fast. Om du använder 95 mm brädor ska du hålla 5 mm avstånd mellan brädorna. Sätt streck på var 10:e cm på två hjälplister (X) och spänn fast dem på ramen (A och B). Låt listen sticka upp på regeln B som stopp för brädorna.

5

De översta brädorna på sidorna sågas till för att passa mot den svängda regeln innan de spikas fast. Det är endast de två övre brädorna som ska figursågas. Lägg dem på plats med luft emellan och rita längs regeln.

03
Delarna sätts ihop 5 Steg

Nu har alla delar målats en gång med utelasyr. Om du har en medhjälpare kan denna först grunda delarna med träolja. Den sugs in i träet och torkar på under en timme och påverkar inte ditt arbete.

De målade delarna kan nu sättas ihop och monteras på garageväggen, som utgör bakre vägg i skjulet.

Om du inte placerar skjulet mot en husvägg, och på så sätt får en gratis bakvägg, ska du förstås klä baksidan. Då bör du tänka på att brädorna på sidorna ska fortsätta förbi de lodräta stolparna så mycket att de döljer kortändarna på brädorna på den bakre väggen.

1

Börja med att skruva fast de två stödreglarna (G) bakom och mellan sidorna med 5 x 60 mm skruvar. TIPS: För att det inte ska sugas upp fukt i benen kan du fästa en skruv med en eller två brickor under varje ben.

2

På framsidan skruvas stödregeln (K) fast mellan sidorna med ett par 5 x 60 mm skruvar i varje stolpe. Regeln ska sitta så långt ut, att den hamnar kant i kant med utsidan på sidorna. De övriga kortändarna täcks sedan av en lodrät list.

3

Den mittersta regeln (D1) skruvas fast mitt emellan sidorna. Låt den vila på en kloss som du spänner fast på stödregeln baktill, medan du fäster den på den främre stödregeln (K) med 5 x 70 mm skruvar. Vinkla skruvarna lite uppåt.

4

Skjulet kan sättas på plats. Kolla att det står helt vågrätt och skruva fast det på garageväggen genom stödreglarna. TIPS: Om du har skyddat benen mot fukt med skruvar och brickor, kan du justera höjden med fler eller färre brickor.

5

Skjulet ska också fästas i den främre delen om det är möjligt. Här kan vi utnyttja stenbeläggningen, så vi skruvar fast de främre benen med kraftiga vinkelbeslag. Plugga fast skruvarna som fästs i stenbeläggningen.

04
Locket sågas itu 5 Steg

Locket tillverkas först som ett fast ”tak” över skjulet. Det innebär att alla listerna fästs i hela längder och att vi sedan sågar itu locket i två steg. Dels längs garageväggen, dels mitt på.

Listerna till locken fästs alltså hela men endast på de fyra svängda reglarna D2. De är inte en del av den fasta stommen, men det låter vi dem vara under arbetet, för att det ska vara lättare att fästa listerna (E).

Medan de fyra reglarna sitter fast i stommen sågar vi loss locken och fäster dem med gångjärn. Fördelen med denna metod är, att det är lätt och att locken bir lika stora - helt automatiskt.

När du tillverkar locken som ett sammanhängande tak och delar detta så passar delarna perfekt ihop.

1

Spikreglarna (D2) sätts på den fasta stommen. Först sågas de 1 cm kortare och därefter skruvas de fast på de fasta reglarna med 1 cm luft emellan. Det ska det vara även mot den främre stödregeln (K). Använd små avståndsklossar till detta.

2

Avståndet mellan listerna (E) på locken anpassas, så att den främre listen sticker ut cirka 1 cm på framsidan av skjulet. Lägg ev. ett par bitar av listerna på spikreglarna på sidorna och sätt märken när du är nöjd.

3

Listerna (E) sätts endast fast på de fyra ”lösa” spikreglarna (D2). Här fäster vi dem med 40 x 2 mm galvaniserade spikar. Det går snabbare och är billigare än att skruva och de utsätts ju inte för belastning. Med spikpistol går det extra fort.

4

Nu ska de två locken sågas loss från stommen. Till att börja med sågar du av de två reglarna (D2) runt den mittersta fasta regeln. Det görs mellan de två innersta listerna. Här använder vi fogsvans för att dela dem.

5

De två första gångjärnen skruvas fast precis ovanför där du har sågat. Samma sak upprepas nu vid sidorna där den ”lösa” regeln sågas av mellan de två innersta listerna. När det är klart skruvar du fast gångjärn ovanför varje regel.

05
Taket blir två lock 5 Steg

När taket på skjulet var klart och var en del av den fasta stommen, sågades det delvis loss från stommen och försågs i stället med kraftiga gångjärn. Men trots allt sitter det fortfarande fast. Du ska in i skjulet och lossa de skruvar som håller ihop spikreglarna under locket med de reglar som hör till stommen.

När det är gjort kan du fälla upp locket, som ännu inte delats till två. Det gör du nu genom att såga av taklisterna, mitt emellan de mittersta spikreglarna.

Om du fäster ena änden på en kedja eller vajer i locket på din soptunna och fäster den andra änden i locket på skjulet, så lyfter du soptunnelocket när du lyfter locket på skjulet.

1

Nu lossas skruvarna som håller fast spikreglarna under locket. Om du vill kan du spackla igen skruvhålen och måla över dem, men det är inte nödvändigt och det är knappast troligt att någon annan än du ser skruvhålen.

2

Rita ett streck mitt emellan de två reglarna för det sågspår som ska dela locket i två delar. Det blir lite besvärligt att såga när du ärmar dig gångjärnssidan, men det är antagligen bäst att såga underifrån.

3

Såga nu färdigt. Om du sågar underifrån fäller du förstås först upp det stora locket och stöttar det längs båda sidor med ett par brädor, som fixeras med snabbtvingar. När du har sågat igenom passar delarna perfekt ihop.

4

Ett beslag skruvas fast under locket, så att du kan lyfta upp soptunnans lock samtidigt som du lyfter på locket över skjulet. Här används ett beslag från en ledhasp, som används till hänglås. Välj korta skruvar!

5

Med beslaget på plats kan du fästa kedjans ena ände. I den andra änden fästs en karbinhake för då kan du justera längden på kedjan. Tack vare karbinhaken kan kedjan tas loss från locket på soptunnan när denna ska tömmas.

06
Dörrarna sätts på 3 Steg

När skjulet är helt klart kan du måla det en gång till. Då håller det sig snyggt i många år.

1

De två lodräta frontlisterna (J) skruvas fast på kanten på sidorna till en ram ihop med stödregeln (K). Palla upp varje dörr med en list eller två så att de hamnar lodrätt och vågrätt. Lås med snabbtvingar och skruva sedan fast gångjärnen.

2

Skjutregeln nertill fästs på insidan av den dörr som kommer att användas minst. Se till att dörren står lodrätt och sätt märken precis under den på stenplattorna. TIPS: Om skjutregeln är 8 mm i diameter väljer du en borr som är 10 mm i diameter.

3

Montera en list (L) på baksidan av dörren med skjutregeln. Listen är anslagslist för den dörr som öppnas mest. Stäng dörrarna, skjut ner regeln och markera upptill för skjutregeln som ska hålla ihop dörrarna. Montera den och bättringsmåla.

Material

Hyvlat trä

45 x 45 mm reglar:
• 2 stolpar (A) à 130 cm till sidorna
• 2 stolpar (B) à 115,5 cm till sidorna
• 2 tvärstag (C) à 84 cm till sidorna

45 x 95 mm reglar:
• 7 spikreglar (D1 och D2) à 95 cm

22 x 95 mm brädor:
• 10 brädor (E) à 170 cm till lock
• 24 brädor (F) à 95 cm till sidorna
• 2 stödreglar (G) à 160,5 cm
• 4 ramsidor (H) à 66 cm till dörrarna

22 x 70 mm lister:
• 2 frontlister (J) à 110 cm (hyvlas eller sågas till 60 mm bredd)

22 x 45 mm lister:
• 1 stödregel (K), 163,5 cm

22 x 45 mm lister:
• 5 ramsidor (L) à 109 cm till dörrarna
• Cirka 35 m lister (M-V) till dörrarna

De korslagda listerna

22 x 44 mm lister:
• 6 lister (M) à 97,8cm
• 4 lister (N) à 76,8 cm
• 4 lister (O) à 57,8 cm
• 4 lister (P) à 39 cm
• 4 lister (Q) à 19,8 cm
• 6 lister (R) à 111 cm
• 4 lister (S) à 96,9 cm
• 4 lister (T) à 77,7 cm
• 4 lister (U) à 58,7 cm
• 4 lister (V) à 39,7 cm

Dessutom
• Uteskruvar: 4,0 x 20 mm, 4,0 x 35 mm, 5,0 x 60 mm och 5,0 x 70 mm
• 40 x 2,0 mm galvaniserade spikar
• 4 gångjärn à 40 x 160 mm (utfällt mått) till locken
• 4 T-gångjärn à cirka 70 x 190 mm (utfällt mått) till dörrarna
• 1 skjutregel, 70 x 150 mm
• 1 skjutregel, 45 x 150 mm
• 2 vinkelbeslag à 40 x 60 x 60 mm
• 2 kedjor à cirka 28 cm
• 2 karbinhakar
• 2 låsbeslag till kedjan

Tidsförbrukning

1 helg

Pris

1.300 kronor

Ritning

Specialsnickrat skjul

Detta eleganta sopskjul passar till två plastkärl på hjul. Innan du sätter igång ska du mäta dina sopkärl och ev. rätta både ritning och materiallista, så att skjulet passar i storlek. Gör det sedan lite större så du får plats även för annat avfall.

Specialsnickrat skjul

Tips & Tricks

Så lätt ritar du formen på reglarna

De svängda reglarna (D1 och D2) sågas till av 45 x 95 mm reglar. Formen ritar du som cirkelsektorer med en radie på 297 cm på ovansidan och 292,5 cm på undersidan. En så stor passare är ovanlig, så vi ritar med hjälp av en lång list som fästs med en spik i centrum. Det går även bra med ett snöre. Höjden på regeln blir på detta sätt 45 mm.

Centrum för passaren ska ligga vinkelrätt mot de reglar du ritar på för att de ska få en bågform.

Skjulet ska stå vågrätt

Innan du målar och sätter ihop delarna till skjulet kan det vara klokt att kolla underlaget där skjulet ska stå. Sätt ihop de två sidorna tillfälligt med de tre stödreglarna (G, G och K) så att reglarna är vågräta och ett ben rör marken. Kolla var det är längst från ett ben till marken. Detta avstånd ska nu överföras till de tre andra benen räknat från marken. Skjulet kommer att stå vågrätt när du har kortat av de tre andra benen.

Skjulet sätts ihop tillfälligt på sin kommande plats och pallas upp tills det står vågrätt. Därefter är det rätt lätt att räkna ut hur mycket du ska såga av benen för att det ska vågrätt.

Reglarna ger stöd åt gångjärnen

De fyra spikreglar som först var fasta och sedan sågades av, fortsätter in under den innersta listen mot väggen, där de utgör fäste för gångjärnen. Det underlättar också arbetet.

Skruvarna i gångjärnen får bra fäste eftersom de går igenom den tunna listen och ner i regeln.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Soptunneskydd