Lusthus med spis utan synliga beslag

Lusthuset är en dröm med tak - med en snygg träkonstruktion, läckra snickerier och utan synliga beslag. Med en murad spis har den till och med en värmekälla.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
25.000 kronor
Lusthus med spis utan synliga beslag

Ett fristående lusthus är ett extra rum i trädgården som är härligt att ha – oavsett om du har pool eller ej.

Intro

Konstruktionen är uppbyggd kring fyra rejäla hörnstolpar som förbinds av bärlinor. Taket är ett så kallat valmat tak, som lutar vid gavlarna. Det är klätt med shingels som både är snyggt och lätt att lägga.

Två av lusthusets sidor är klädda med brädor, så det är lä under taket. I den ena änden har en spis murats upp, så att det går att elda under kalla dagar och kvällar.

Du får en utförlig ritning med detaljer på speciella detaljer. Det gäller t ex fogarna som är gjorda med hack, tappar och plugg. Så det finns inte några synliga beslag i lusthuset.

Det här ingår:

 • Ritning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundliga steg-för-steg-instruktioner
 • Materiallista

Instruktion

01
Stolpar och bärlinor 5 Steg

Lusthuset består av fyra kraftiga hörnstolpar som förbinds med bärlinor med utsågningar i ändarna. Hack görs i både bärlinor och hörnstolpar, så att delarna kan sättas ihop utan att använda beslag. Det är en tidskrävande men snygg lösning.

1

Gräv ut för de fyra betongplintarna som de kraftiga hörnstolparna ska ställas på. Betongplintarna ska placeras i samma höjd. Det görs genom att tillfälligt fästa en bjälke så att det är lätt att lägga ett vattenpass ovanpå och se när plintarna står som de ska. Sedan grävs ut till ytterligare fem plintar mitt på långsidorna.

2

Överst på varje hörnstolpe sågas ett hack. Här ska finnas plats för bärlinan, som det också sågas hack i, så att de kan fogas ihop här - helt utan att använda beslag. Hacken sågas först ut på sidorna med en fogsvans och därefter tas det överflödiga träet bort med ett vasst stämjärn.

3

Bärlinorna kapas på längden och hack sågas ut till hälften i båda ändarna på alla bärlinor. En böjd avslutning görs också i båda ändarna med en sticksåg. Det ger konstruktionen en snygg finish.

4

Sätt bärlinorna på plats i hacket på hörnstolparna. Innan de sätts ihop har både hörnstolpar och bärlinor strukits med grundolja och mörkt, transparent träskydd.

5

Hörnstolparna stöttas tillfälligt med ett par brädor som håller stolparna på plats i rätt position tills alla bärlinor är på plats i sina hack.

02
Tak med shingels 5 Steg

Lusthuset har ett så kallat valmat tak med fyra lutande sidor. Takkonstruktionen kläs först med hyvlade brädor, som syns inifrån, och därefter OSB-skivor och takshingels. Brädorna målas vita och själva takkonstruktionen mörk, så att den framhävs.

1

Takstolarna sågas till, så att de kan sättas upp. Ändarna, som ligger mot bärlinan, kapas med ett diagonalt snitt, så att de får full kontakt med bärlinan och ligger stadigt. Takkonstruktionen hålls tillfälligt på plats med ett par hjälpbrädor tills alla är fastskruvade.

2

Takstolarna fogas ihop i nock med diagonala snitt och tappfogar som förstärks ytterligare med en plugg. Vid takets gavlar möter de tre bjälkarna överst de yttre takstolarna. Det kräver också diagonala snitt för att de ska mötas i en snygg fog.

3

På taket läggs brädor som skruvas fast i takkonstruktionen. De ska alla kapas med sneda snitt i ändarna, så att du får snygga fogar där takytorna möts. De många snitten gör du enklast med en kap-/gersåg.

4

OSB-skivor ligger ovanpå brädorna på taket så att underlaget är jämnt att lägga takshingels på. Shingels är takpapp i mindre bitar som är lätta att lägga. Innan du sätter i gång att lägga shingels ska en takfotslist monteras.

5

Sätt shingels utan “tungor” över taknocken och över de sneda kanterna i ändarna, då blir taket fullständigt tätt.

03
Murad spis 5 Steg

I lusthusets ena ände byggs en öppen spis, så att det finns en värmekälla under kyliga kvällar. Spisen muras upp av murstenar av betong med eldfast bruk. Därefter täcks väggen med spisen och lusthusets ena långsida med brädor.

1

Spisen byggs av mursten på ett gjutet betongfundament med en stor granitsten framför. Spisen mäter ca 75 x 100 cm längst ner, och det första skiftet sten ska gå hela vägen runt. Följande skift muras så att det blir en öppning på insidan.

2

Öppningen muras som ett valv. Valvet byggs av kilformade murstenar. För att valvet ska få rätt välvning byggs det upp runt en skiva av formplywood som har sågats till i den önskade formen. Skivan pallas upp på några stenar i rätt höjd så att den står stadigt.

3

Resten av spisen muras upp av mursten. Den är lika bred, 100 cm, nerifrån och upp till bärlinan. Stenarna muras i förband, lite förskjutna, eftersom det ger den starkaste konstruktionen. Där det behövs kapas stenarna med en vinkelslip.

4

Spisen blir spetsig högst upp till en skorsten. Det är hål överst på båda sidor, så att röken kan komma ut. Skorstenens ovansida täcks med en betongplatta så att det inte kan regna in.

5

Eldfasta stenar sätts på insidan av spisen med bruk som också är eldfast, så att båda komponenterna tål brasans höga värme.

Material

Till lusthuset:

 • 9 betongplintar med beslag
 • 4 hörnstolpar, 160 x 160 mm
 • 5 stolpar, 80 x 80 mm
 • 4 bärlinor, 80 x 160 mm
 • 3 takstolar, 80 x 80 mm
 • 6 korta bjälkar, 80 x 80 mm (till takets lutande ändar)
 • 8 snedsträvor, 80 x 80 mm
 • Rundstav, 12 mm, och träkilar (till fogar)
 • Hyvlade brädor, 12 x 100 mm (till den invändiga sidan av taket)
 • OSB-skivor, 12 mm
 • Trälim
 • Skruvar (för att fästa takstolar, brädor och OSB-skivor)
 • Takshingels inkl. takpappspik och takfotslister av svart aluminium
 • Träskydd, mörk transparent och vit heltäckande

Till spisen:

 • 1 granitblock, 16 x 33 x 100 cm
 • Murstenar, 14 x 14 x 21 cm
 • Eldfasta stenar, 25 x 114 x 230 mm
 • Eldfast bruk
 • En stor betongplatta, 5 x 60 x 60 cm

Specialverktyg

 • Stämjärn
 • Murslev
 • Putsbräda

Tidsförbrukning

Ca 2-3 veckor.

Pris

Ca 25.000 kronor.

Svårighetsgrad

Det krävs precisionsarbete när du bygger en träkonstruktion utan att använda beslag och i stället gör hack- och tappfogar.

Ritning

TAKETS TRE LAGER

Taket är tredelat - det understa lagret är hyvlade brädor, det mittersta lagret är 12 mm OSB-skivor och det översta lagret är takshingels. Innan shingels läggs monteras en svart takfotslist av aluminium.

TAKETS TRE LAGER

3D-modell

3D-modell

Panel på två av sidorna

Panelbrädorna fästs på stolparnas baksida, så att det blir en tydlig kontrast mellan de mörka stolparna och de vitmålade brädorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Hackfogarna i bärlina och stolpar

Det har sågats hack i både bärlinor och hörnstolpar, så att fogarna kan göras utan beslag.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Snedsträvorna fästs utan skruv

Snedsträvorna fästs med två plugg i varje ända. Pluggen går rakt genom snedsträvorna och till hälften in i bärlina/hörnstolpe.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takstolar i ändarna

Takstolarna i ändarna möter takstolarna i mitten. Den ena ändtakstolen monteras vinkelrätt mot mittakstolen, medan de andra två ändtakstolarna ska sågas till i ändarna med ett 45-graders snitt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montering av takstolar

Takstolarna i mitten av det valmade taket fogas ihop överst med en tapp och en plugg, som ska placeras mitt i tappen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Tak i tre lager

Det understa lagret är hyvlade brädor, det mittersta lagret är 12 mm OSB-skivor och det översta lagret är takshingels.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Skorstenen muras upp av mursten

Skorstenen smalnar av där uppe, så att hålet blir mindre och kan täckas över med en stor betongplatta.

Öppna 3D-modell

Video

Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Skär enkelt genom takpapp

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Lusthus