Alla tiders lekplats

Denna lekstuga bjuder på allt som behövs för spännande lekar. Huset är kanske »farligt» för det utmanar barnen, men är förstås både stabilt och säkert byggt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3-4 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Vi vet att du kan köpa lekstugor i olika storlekar. En del är helt färdiga och skall bara fraktas hem, andra skall du själv snickra ihop av en byggsats. Fördelen med att köpa en lekstuga är att den ofta är billig. Nackdelen äratt den sällan är spännande eller inspirerar till lek.

En lekstuga skall vara spännande. den skall påminna dig om kojorna du byggde som barn. De var ovanliga, personliga och ofta lite farliga - precis som denna lekstuga vars golv ligger 160 cm över marknivå.

Enkel match

Lekstugan består främst av tre takstolar med hanbjälke. Varje »ben» förankras med beslag i var sin betongplatta. Lekstugan är dessutom förankrad med fyra spett i marken.

Ett alternativ är att gjuta betongplintar med stolpbeslag eller att gräva ner färdiga betongsockelstenar och förankra lekstugan i dessa.

Konstruktionen stabiliseras av plywoodskivorna på taket samt underredet som är en klätterställning.

Taket kläs med takpapp som här har ett pannkaksliknande mönster. Pappen finns i flera färger och kommer från Icopal. Takpappen fästs med pappspikar men eftersom de har självvulkaniserande kanter smälter de ihop i solen. Du kan naturligtvis välja en annan takpapp, t.ex. den med självhäftande baksida eller en billig variant som läggs i takkitt eller flytande asfalt.

Allt om lekstugor

Instruktion

01
Lekstugan - steg för steg 10 Steg

1

Det går lätt att markera vinklarna på träet om du använder en vanlig triangel med en 30-graders- och en 60-gradersvinkel.

2

När du har tillverkat den ena takstolen så använder du den som mall till de två andra. Spänn fast takstolarna på varandra med skruvtvingar.

3

När de tre takstolarna är klara reser du dem och håller ihop dem med ett par brädor så att du kan avgöra hur lekstugan skall stå på tomten.

4

Skruva fast högbenen (de långa benen i takstolen) på betongplattorna (R) med byggbeslag (S) och pluggar. Se till att plattorna ligger vågrätt och knacka ner ett spett (T) i varje hörn. Fäst spetten i högbenen.

5

Fördela golvbrädorna (C) med lika mycket luft runt om och skruva fast dem på hanbjälkarna (B) och kantbjälken (E). Kantbrädorna (D) skruvas fast längs kanten på de yttersta brädorna.

6

Spänn fast en alldeles rak bräda tvärs över golvbrädorna med tvingar och såga sedan av golvbrädorna 1 cm utanför kantbjälken (E).

7

Montera överliggaren (K) samt fäst de två reglarna (L) på golvet. Skruva fast de första gavelbrädorna (Z) med 5 cm avstånd. De yttre brädorna fästs så att de täcker springorna. När gavelbrädorna är på plats sågar du av dem längs med högbenen. Stumparna kan användas på nästa gavel.

8

Skruva fast en hel takskiva (G) på ena takhalvan. På spontade skivor skall sponten peka uppåt. Mät upp för den nedersta skivan och kapa den. Klyv två brädor till fyra kantlister (H) och fäst dem under skivorna längs gavlarna. Under takåsen sätts rundstav (Q) som du fäster skivorna i.

9

Spänn fast en bräda cirka 20 mm från undre kanten på takfoten. Stötta en takpappsremsa mot brädan och fäst den i taket med pappspikar. Fortsätt sedan uppåt längs taket med mera takpapp.

10

Vik in kanten nertill på takpappen och fäst den. Renskär sedan takpappen längs gavlarna. Avsluta takläggningen med en nockremsa som går ner på bägge sidor.

02
Den sista finishen 8 Steg

1

På den andra gaveln monteras reglar (N och P) och gavelbrädor (Z), som geringssågas upptill. Såga av brädorna vågrätt nertill och skruva till sist fast vindskivorna (J) på kantlisterna (H).

2

Fönstret monteras från insidan. Antingen med skruvar genom plasten eller med lister. Karmen görs av 19 x 100 mm brädor som klyvs till lister. Över och under fönstret skruvas 50 mm breda lister och längs sidorna 20 mm breda lister. Täta med elastisk fogmassa mot fönsterrutan.

3

Lägg en tjock sträng fogmassa mellan vindskivorna och takbeläggningen så det blir tätt.

4

De fem stegpinnarna (U) av rundstav monteras under högbenen med ett inbördes avstånd på 27 cm. Håll samma avstånd till balkongkanten.

5

Fäst rundstavarna på undersidan av högbenen med en bygel gjord av hålband och tre skruvar i varje. På samma sätt monteras snedsträ- vorna (X) på den andra sidan.

6

Steggaveln (F) på klätterställningen skruvas fast på kantbjälken (E) och fästs sedan till spettet (T) nertill. Handledaren (V) fästs med skruvar, som skall gå igenom stegpinnarna och ner i steggaveln (F).

7

Borra hål för rören (Y), 10 cm djupa i golvet och 2 cm djupa i handledaren. Sätt rören i golvet, fyll lim i handledarhålen och tryck ner den över rören. Borra ett 3 mm hål genom rundstav och rör samt fäst med en dyckert eller skruv. Skarva handledaren med plastslang

8

Limma fast halkskyddstejp på stegpinnarna så att det blir lättare att klättra. Tejpen skyddar också mot slitage.

Material

Allt trä i vår lekstuga är tryckimpregnerat.

Av 50 x 100 mm trä:
• 6 högben (A) à 380 cm
• 3 hanbjälkar (B) à 215 cm
• 1 kantbjälke (E), 180 cm
• 1 överliggare (K), 60 cm

Av 50 x 50 mm trä:
• 1 steggavel (F), 180 cm
• 2 golvreglar (L) à 60 cm
• Reglar (N och P), 50, 130 och 190 cm

Av 28 x 125 mm trä:
• 14 golvbrädor (C) à 275 cm
• 4 kantbrädor (D) à 95 cm
• 4 vindskivor (J) à 230 cm
• 2 kantbrädor à 220 cm, sågas till 4 kantlister (H)
• 2 dörreglar (M) à 50 cm
• 1 dörregel (M1), 90 cm

Av 16–18 mm plywood (ev. med not och spont):
• 4 takskivor (G), som sågas av 122 x 244 cm skivor

Av 33 mm rundstav:
• 5 stegpinnar (U) à 180 cm
• Handledare (V), totalt 370 cm
• 2 snedsträvor (X) à 200 cm
• 2 taklister (Q) à 95 cm

Av 19 x 100 mm furu:
• 30 gavelbrädor (Z) à 180 cm

Av 3 mm klar akrylplast:
• 1 fönsterruta, 60 x 60 cm

Av 21 mm galvaniserat rör:
• 2 ståndare (Y) à 40 cm
• 5 spett (T) à 150 cm

Dessutom:
• Skruvar: 4 x 20, 4 x 40, 5 x 60 och 5 x 80 mm
• 8 mm pluggar
• Hålband
• 6 mm brickor
• 6 vagnsbultar, M12 x 120 mm med brickor och muttrar
• 4 vagnsbultar, M8 x 80 mm med brickor och muttrar
• Byggbeslag, 50 x 100 mm
• 6 vinkelbeslag (S)
• Vit och svart fogmassa
• Klar plastslang (Ø 32 mm), 40 cm
• 2 kantgångjärn
• 1 hasp eller klinka
• 15 mm pappspikar
• Takbeläggning till 11 m2 (här Shingel från Icopal)
• 2,4 m nockpapp
• 4,8 m takfotspapp
• PU-lim
• Halkskyddstejp, 6 m (3M))
• 6 betongplattor (R), t.ex. 8 x 25 x 25 cm
• Utelasyr

Tidsförbrukning

3-4 dagar

Pris

Cirka 5000 kr (varav takbeläggning 1000 kr)

Ritning

Det gäller att vara så noggrann som möjligt vid tillverkning av den första takstolen, eftersom den används som mall. Högbenen (A) förenas längst upp med byggbeslag. Hanbjälken (B) monte-ras med en genomgående bult och fyra skruvar i varje sida. De två andra takstolarna monte-ras ovanpå den första.

Såga till vindskivorna (J) på gering upptill och med rund kant nertill. Dörren snickras av gavelbrädor (Z) som skruvas fast på reglar (M och M1). Stryk vindskivorna, dörren och alla rundstavarna med utelasyr och montera dörren med två gångjärn och hasp eller klinka.

På den andra gaveln geringssågas vindskivorna (J) upptill och rundas av nertill. På insidan förstärks gaveln med två reglar (N) och en golvregel (P). Som gavelbrädor (Z) används stumparna från den första gaveln.

Video

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Lekstuga