Hönshus med smarta detaljer

Det är trevligt med höns i trädgården, och ett fint hönshus är ett bra gör-det-självprojekt. Konstruktionen här är simpel och byggd med fokus på smarta detaljer som gör livet bra för hönsen, men också lättare för deras ägare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En vecka
Pris
3000 kroner

Intro

4 HÄFTIGA DETALJER

Hönshus: Samla in äggen utanför

Vi har designat vårt hönshus så att vi kan samla in äggen utanför, utan att gå in i huset. På så sätt undviker vi att störa hönsen mer än nödvändigt.

HÖNSHUS: UTVÄNDIG LYFTANORDNING

Trappan till hönsgården höjs och sänks med ett smart lyftsystem. På det sättet undviker vi att behöva gå in i hönshuset eller i hönsgården.

HØNSETRAPPE

Från huset har hönsen tillgång till gården via en trappa. Vi har fräst spår i trappan, så hönsen inte halkar. När trappan tas upp, stängs det in till hönshuset.

Hönshus: SMIDIG GRUND

Vi har använt en smart markskruv för att höja hönshuset ovanför marken. Det gör det svårare för råttor och andra skadedjur att ta sin in i hönshuset.

Hönshuset är ett stort projekt, men konstruktionen är enkel och med rätt verktyg kan de flesta vara med. I byggbeskrivningen får du en komplett materiallista och en detaljerad ritning över hönshusets alla delar. Du kan se hur du:

 • sågar, mäter och fräser virket
 • bygger hönshusets grund
 • skruvar fundamentet i marken
 • monterar fasadsidorna
 • sågar till dörren
 • monterar ihop hönshuset.

Instruktion

01
Träet sågas, slipas och målas 5 Steg

Vi sågar till träet till hönshus och hönsgård. Dekorbrädorna görs av 21 x 95 mm trallbrädor, som ger huset sin torparstil. Brädorna delas på längden. Noggrannhet är väldigt viktigt.

Vi målar dessutom alla delar innan vi sätter ihop huset. Det är enklast så.

1

Dekorbrädorna (C) sågas till. Träet på sidorna är hyvlade 21 x 95 mm trallbrädor. De delas på längden med en sänksåg.

2

Fräsbanan säkras. Brädornas vassa kanter tas bort med en överhandsfrän. En skruv ser till att brädan inte rör sig under tiden.

3

Kanterna fräses till. En överhandsfräs med ett frässtål för runda hörn, diameter på 12 mm, tar bort de skarpa kanterna.

4

Träet målas. Brädorna målas vita och väggarna röda. Vi använder heltäckande slamfärg som stryks ut med en roller.

5

Måla allt två gånger. Måla allt som ska vara rött; reglarna till hönsgården och hönshusets sockel.

02
Hönshusets bottenram sätts ihop 4 Steg

Hönshuset ska vila på en grund av solida markskruvar som vi skruvar ner direkt i marken.

Vi bygger en bottenram av reglar och ovanpå den lägger vi en plywoodskiva. Den blir hönshusets golv.

Bottenramen byggs av tryckimpregnerade reglar. Det är bara nödvändigt att måla den yttersta delen av regeln, inte invändigt.

1

Ramen skruvas samman av de vågräta (A) och lodräta (B) reglarna. Använd 5 x 100 mm skruvar. Två skruvar i varje regel. Kom ihåg att förborra.

2

Golvskivan (H) sågas till. Ta först bort spåret på skivans ena kant med en sänksåg. Nu finns det en rak kant att mäta från. Såga till plywoodskivan i måtten 85 x 160 cm. Då passar den bottenramen.

3

Golvskivan (H) monteras på bottenramen. Skivan skruvas fast med 5 x 50 mm skruvar. Plywoodskivan hjälper till att göra bottenramen stabil, och därför behövs inga vinkelbeslag.

4

Kanterna finputsas. Slutligen jämnas kanterna till med en trähyvel. Skivans (H) kanter målas senare röda.

03
Förankring görs i marken 5 Steg

Här har vi använt oss av markskruv, s.k. jordankare, som ger en stabil och enkel grund till mindre byggnader.

De smarta skruvarna är lätta att skruva ner i marken, men det kan vara en utmaning att få dem helt raka, så grunden ligger i nivå. Du får prova dig fram och lugnt skruva fram och tillbaka tills nivån blir rätt.

1

Mät ut för grunden. Förborra med ett 12-15 mm betongborr. Då blir det lättare att få ner markskruven i jorden.

2

Skruva ner markskruven. Tryck ner skruven samtidigt som du vrider den. Använd en bit trä som ”skruvdragare”.

3

Kontrollera om markskruven ligger i nivå. Ett halvt varv gör ca 2 cm, så det kan ta lite tid att få skruvarna i rätt nivå.

4

Bottenramen lyfts en bit. Markskruven är tillverkad för 125 mm reglar, så det är nödvändigt med en avståndskloss, gjord av en bit trä på 45 mm.

5

Skruva fast ramen. Med ett 6 mm borr förborrar vi för franska träskruvar på 8 x 40 mm. Skruvarna skruvas fast med en hylsnyckel. Sätt en brocka på 10 x 35 mm mellan skruv och beslag.

04
Husbeklädnaden sätts på plats 11 Steg

Sidorna på hönshuset består av plywood-skivor samt de trallbrädor som vi delade tidigare till dekoration. De röda sidorna och de vita brädorna ger illusionen av ett rött trähus med vita knutar.

Vi gör ett hål i ett av hönshusets sidor. Det gör vi så att vi kan komma åt värpredet och samla in äggen utan att behöva gå in i hönshuset.

1

Såga ut öppningen till hönshuset i ena sidan (J). Öppningen ska vara 20 cm bred och 40 cm hög. Hålet sågas till med en sticksåg som ger fina, rundade hörn.

2

Knutbrädorna (C) sätts fast i ramen. Brädorna sätts fast med 4,5 x 60 mm skruvar ramen. Vi skruvar även en 5 x 100 mm skruv längsgående in i ändträet i ramen.

3

Första skivan (J) sätts på plats. Skivan med hönsöppningen är den första sidan som sätts på plats. Skivan skruvas fast i de vita brädorna (C), som vi har satt i hörnen med 4 x 30 mm skruvar.

4

Den mellersta dekorbrädan skruvas fast. Den sätts 2 cm höger om öppningen. Då finns det utrymme för att hissa upp trappan och stänga dörröppningen.

5

Dekorbrädan sätts fast på baksidan. Mittenbrädan märks upp med en lodrät linje och skruvas fast från baksidan inifrån hönshuset.

6

Värpredet modifieras. Värpredet är köpt färdigt, men vi justerar det så ägglådan kan tömmas utifrån.

7

Hålet för ägglådan sågas ut i ena sidan (K). Det ska anpassas efter det värprede du väljer. Hålet sågas 35 cm från underkanten, eftersom värpredet ska sitta ca 30-40 cm från golvet.

8

Stödlisten skruvas fast. I hålets nedre kant sätts en 60 cm lång list fast. Det är den som värpredet ska vila på.

9

Montera ägglådans front. Plywoodbiten, som vi sågade ut ur sidan (K), monteras nu som framstycke på ägglådan. Skruva i en liten träkloss som handtag.

10

Redet skruvas fast i väggen. Det är en fördel att vara två när redet ska sättas på plats, så att det skruvas i helt rakt.

11

De sista sidorna (K + J1) skruvas på. Den andra långsidan och sidan med dörren monteras på samma sätt som de andra sidorna, med knutbrädor i bottenramen.

05
Dörren sågas ut 3 Steg

1

Dörren ritas upp på gavelstycket (J1). Dörren har också rundade hörn, och är lite större än öppningen till hönsen, så avrundningen bör också vara större. Öppningen är 62 x 105 cm.

2

Dörren stöttas upp. Plywood-dörren är tunn, så för att göra dörren mer stabil skruvas tre brädor i, liknande de som sitter på utsidan.

3

Dörröppningen (J1) skruvas på plats. När den sågats ut är öppningen lite för flexibel nertill. Därför fästs den nedre delen av öppningen med en skruv snett ner i golvet.

06
Taket sätts på huset 5 Steg

Hönshuset ska självklart ha ett tak. Taket är en simpel konstruktion av brädor och plywood, som vi klär med takpapp.

Taket blir helt plant, men ytan är så liten att vinden lätt blåser av det vatten som samlas på det.

1

Taket (L) sågas till. En 12 mm plywoodskiva blir hönshusets tak. Taket är 12,5 cm bredare än huset på alla sidor.

2

Kanterna stabiliseras med brädor. De är likadana, som användes till knutar och dekoration. De skruvas i från ovansidan med 4 x 30 mm skruvar i de yttre och 4 x 40 mm i de innersta.

3

Takfoten spikas fast. Vi använder korta spik. Takfoten spikas fast 3 cm in från kanten. Då slås spiken ner i den flata kantbrädan.

4

Takpappen läggs ut. Skär till med en mattkniv. Den ena kanten på pappen är självhäftande. Pappen limmas fast med asfaltlim.

5

Pappen spänns fast. Den ska helst sitta i spänn i en veckas tid, innan tvingarna tas bort och taket sätts fast med skruvar i varje takbräda (C).

07
Hönsgården monteras 6 Steg

Vår hönsgård är byggd för fem hönor, så det blir gott om plats för dem när vi bygger hönsgården av 120 cm breda moduler. Om du har planer på fler än fem hönor ska du göra större moduler.

Vi gör modulerna av reglar och hönsnät. För att undvika att andra fåglar gör hönorna sällskap får hönsgården även ett tak.

1

Modulerna monteras med 5 x 100 mm skruvar. Använd rostfri skruv. Innan modulerna sätts ihop med hönsnätet ska de få en extra omgång med färg.

2

Placeringen märks ut. Modulen mot huset har en öppning som låter hönsen komma ut. När placeringen är helt klar kan modulen skruvas samman.

3

Golvregeln( N) monteras. Den lodräta regeln (M) sätts fast, och regeln som ska hindra hönsen från att springa ut under golvet på huset, kortas av och skruvas dit.

4

Trappan (P) skruvas fast. Trappan når inte hela vägen ner till marken, utan ska istället vila på en träbit. Trappan görs av 12 mm plywoodskiva och vi fräser 6 mm djupa spår i den.

5

Dörren till hönsgården sätts ihop. Skjutregeln monteras i läkten. Dörren förses med två gångjärn.

6

Hönsgården monteras. I hörnen skruvas modulerna fast med 2 st 45 x 45 mm reglar som är 12 cm. Takmodulen skruvas fast på samma sätt.

Material

HÖNSHUS
45 x 95 mm tryckimpreg. virke:

 • 2 vågräta sockel-reglar á 160 cm (A)
 • 4 lodräta sockel-reglar á 76 cm (B)

21 x 95 mm tryckimpreg. virke:

 • 14 dekorbrädor á 146 cm (C)
 • 2 takbrädor á 185 cm (D)
 • 2 takbrädor á 101,2 cm (E)
 • 2 takbrädor á 160 cm (F)
 • 3 takbrädor á 85,8 cm (G)

12 mm plywood:

 • Golvskivor, 160 x 85 cm (H)
 • Väggar á 160 x 120 cm (K)
 • Kortsida med hönsöppning, 120 x 85 cm (J)
 • Kortsida med dörr, 120 x 85 cm (öppning blir 62 x 105 cm) (J1)
 • Takskiva, 185 x 110 cm (L)
 • Hönstrappa, 62 x 20 cm (P)

Diverse:

 • 7 styck alu-takfot á 100 cm
 • Takpapp
 • Asfaltlim
 • Pappspik
 • 4 markskruv som fundament
 • Fransk skruv, 8 x 40 mm, galvaniserade
 • Brickor, 10 x 35 mm
 • A4-skruvar (syra- och rostfria): 5 x 100, 5 x 50, 4,5 x 60, 4 x 30 mm
 • Värprede till två hönor
 • Faluröd slamfärg
 • Vit färg
 • Droppnäsa till dörr
 • Hålplattor till ventilation

HÖNSGÅRD
45 x 45 mm reglar

 • 22 reglar till hönshus á 120 cm (M)
 • 1 lodrät golvregel, 76 cm (N)
 • 2 lodräta reglar till dörr á 98 cm
 • 2 vågräta reglar a 50 cm (R)
 • 1 tvärregel, 41 cm (S)

Diverse

 • Hönsnät med 5 cm masker
 • A4-skruvar (syra- och rostfria): 5 x 100 mm
 • Skjutregel till dörr

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena
 • Handöverfräs
 • Trähyvel

Tidsförbrukning

Ca en vecka inkl. torktid.

Pris

Detta hönshus är byggt för ca 3 000 kr.

Svårighetsgrad

Hönshuset är ett stort projekt, men konstruktionen är simpel och med de rätta verktygen kan de flesta hjälpa till.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Hönshus med smarta detaljer

Med utdragbar ägglåda och en hönstrappa som kan lyftas, är det lätt att hålla höns.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Upphöjt med markskruv

Huvudhuset är upphöjt från marken och står på markskruv.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Utdragbar ägglåda

Inne i huset går lådan fram och tillbaka på två skenor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Flexibel hönstrappa

Hönstrappan sitter med två gångjärn och kan lyftas upp och skydda hönorna om natten.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Förstärkt bottenram

Under botten i hönshuset sitter två tvärslåar som stöttar vikten.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Enkel tillgång

Luckan på husets ända vilkar på lister inne i själva konstruktionen.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av markskruv

Använd vattenpasset ofta - då hamnar skruven helt lodrätt

Video

TEKNIK: Bärlina mellan markskruvar

Med kilar kan du få bärlinan att ligga exakt vågrätt

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

VERKTYG: Så här använder sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

TIPS: Rent snitt med sticksågen

Video

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hönshus