Bygg ett exklusivt hönshus

Henke och hans familj har byggt ett hönshus där hönsen verkligen trivs. De har hela trädgården att picka i när familjen är hemma. Och nu har de fått ett eget hus med två reden, en pinne att sitta på och en hönsgård som de kan gå ut i när de vill.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
17.000 kronor

Intro

Här bor hönsen i första klass

Tänk att få vara en höna hemma hos Henke och hans familj. Och få ett hönshus på torpargrund, fina reden och en stor, inhägnad hönsgård som man kan hoppa ut i, och in igen när det blir mörkt. Och med en rolig liten hönsstig, som en höna gärna använder, om det gläder hennes människor. För i motsats till de stackars burhönsen och slaktkycklingarna ute i världen, så knyter en flock trädgårdshöns snabbt an till både barn och vuxna och visar sina personligheter när de sprätter runt i hönsgården, gömmer dig i trädgården och pickar ett rött bär.

Bygg själv hönshus så att det passar behovet

För till skillnad från så kallade burhöns så knyter sig en flock tamhöns sig snabbt till både barn och vuxna och uppehåller sig därför gärna där människorna är. De leker gärna kurragömma med oss människor när de kryper in bakom buskar och de hjälper gärna till att plocka jordgubbar.

Henke är omtänksam så han bestämde att endast det bästa duger till hönsen. Därför har vi konstruerat detta hönshus efter konstens alla regler, och vi har talat med representater för hönshållare och olika föreningar.

Och vi vet att hönsen trivs för vi byggde detta hönshus på våren 2004 och sedan dess har Henke fått många ägg.

Ritning till hönshus

I vår bygginstruktion för hönshuset får du även en ritning av hönshuset. Och även om många gör det självare bara vill kasta sig ut i projektet, och mäta såga till material efter hand, kan det vara en riktigt god idé att ha en ritning att följa. Då har du redan innan en idé om hur det färdiga hönshuset kommer att se ut.

Om du väljer att bygga hönshuset av nytt material kan du med hjälp av ritningen också minimera risken för att såga fel, och därmed slösa dyrt material. Samtidigt har du med en ritning av hönshuset även möjlighet att såga alla skivorna innan du börjar bygga själva hönshuset, vilket gör arbetet något enklare.

Billigt hönshus

Hönshuset vi visar i denna bygginstruktion är ett första klassens hönshus, och inte världens billigaste. Men du behöver inte bygga det exakt som vi, och du kan enkelt bygga det billigare. Och om du inte är säker på hur länge du ska ha höns så kan det vara en god idé att börja med ett mindre krävande och billigare hönshus än det vi visar i bygginstruktionen.

Därför kan du med fördel ändra i de lösningar vi beskriver i bygginstruktionen. Kanske behöver du inte eternitplattor som skydd mot att räven gräver sig in i gården, utan kan nöja dig med att gräva ned trådnätet en bit ned i marken. Eller så kanske du får skippa luckorna som gör det möjligt att samla in äggen utifrån, och på det viset få ett billigare hönshus.

Billigt hönshus med återvunnet material

Ett billigt hönshus får du så klart om du har några material du kan återanvända. Gamla takplattor kan återanvändas istället för att bygga ett helt nytt tak med takpapp som vi visar i artikeln. Kanske har du en bit plexiglas liggande, som kan användas som ett billigt fönster istället för att montera in ett glasfönster.

Det enklaste sättet att få ett billigt hönshus är om du, grannen eller en god vän har en lekstuga som inte längre används. Om den höjs upp lite över marken, och du monterar en sittpinne, bygger ett par reden, en gård och gör några andra små justeringar är den perfekt att använda som hönshus.

Du kan finna mer inspiration till hur du kan bygga andra sorters hönshus nedan.

Värt att veta om ett gör-det-själv-hönshus

 • Det är ofta tillåtet att ha höns i trädgården, men du skall kontakta din hemkommun och höra vilka regler som gäller.
 • En tupp brukar orsaka problem för det är inte alla som gillar att bli väckta klockan fem på morgonen. Prata med grannarna innan du sätter i gång med att bygga ditt hönshus. Höns klarar sig bra utan tupp – och lägger ändå många ägg.
 • Höns är tåliga. De kräver förstås både mat och vatten, och bor du där det blir kallt på vintern bör du isolera hönshuset. Det viktigaste är att hönshuset är tätt och att det finns bra reden.
 • Varje höna skall ha minst 0,2 kvm hönshus. Här är hönshuset 1,2 kvm och det räcker till 5–6 höns.
 • Flera höns kan dela ett rede. Man vet av erfarenhet att ett rede räcker till 4–5 höns, och vi väljer därför att vara på säkra sidan och inreder vårt hönshus med två reden. Alltså lite lyxigt.
 • Höns kan locka till sig skadedjur som råttor och möss. Det är därför förnuftigt att höja hönshuset 20–30 cm över marken samt se till att foder förvaras i ett låst och tätt rum. Tänk på att möss kommer in även genom små springor!
 • Ditt hönshus bör ha ett fönster, men det får inte vara för stort och med tanke på värmen får det inte vetta mot söder.

Instruktion

01
Väggar och golv 10 Steg

En stor fördel med detta hönshus är att du kan bygga alla väggar i förväg, t.ex. i garaget, och när det sedan blir tillräckligt varmt i luften kan du bygga färdigt utomhus.

Här består väggarna av en 12 mm spårad plywoodskiva. Den tunna plywooden fästs på en regelstomme av standardreglar på 45 x 45 mm.

Golvskivorna av 16 mm plywood fästs på en stomme av 50 x 100 mm tryckimpregnerat virke.

Väggar och golv snickras var för sig efter ritningen. Det kan du göra inomhus och i god tid. Såga ut luckorna ur väggarna där de skall sitta så passar spåren. Fäst reglarna med 4 x 50 mm träskruvar.

Betongplintarna är 50 cm höga och grävs ner en bit så att golvet i hönshuset hamnar 30 cm över marknivå. Det är svårt att få plintarna att stå i vågrätt linje. En justering kan utföras med takpapp.

Golvbjälkarna läggs på plintarna med takpapp mellan. Det finns massvis av beslag du kan använda men det går även att fästa bjälkarna med hålband som vi har gjort.

Väggsektionerna ställs upp och skruvas ihop i hörnen. Baksidan sätts kant i kant med golvet medan gaveln täcker kanten på baksidan. Skivorna sticker ner 5 cm över bjälkarna.

Fäst väggarna i golvet med 4,5 x 70 mm skruvar genom de nedre reglarna på väggarna.

Luckor och dörr sätts fast i väggen i förväg eller när väggen är på plats. Du kan vänta med redena och förrådet tills huset är klart. Här visar vi dem till fotografens ära.

Förrådsväggen (F1) förses med reglar längs ovan- och underkant innan den sätts fast på golvet och i reglarna på väggen. Sätt fast ovandelen (F2).

Redena limmas och skruvas med 4 x 50 mm skruvar innan de monteras ovanpå förrådet. Om de står löst blir det lättare att städa i hönshuset.

De två luckorna, som gör det möjligt att samla ägg, fästs med gångjärn i underkant. Då blir det lätt att se om det ligger i ägg i redena.

Glaset sätts på plats i fönstret genom att det finns en fals. Glaset låses sedan med 15 x 27 mm hyvlade lister som fästs med dyckertar.

02
Taket sticker ut 9 Steg

Det är inte högt i tak i ett hönshus. Det behövs ju inte. Så därför ser Henke ut som en jätte när han arbetar med taket på bilden till höger.

Som takskiva har vi valt en 16 mm vattenfast plywood i standardstorlek. På tre av sidorna sticker taket ut 10 cm medan det på den fjärde sidan sticker ut 114 cm och då bildar ett skydd mot solen.

Skivan förstärks liksom väggarna med 45 x 45 mm reglar. För att få två av dem (T3) att hamna vinkelrätt mot marken är det nödvändigt att geringssåga dem i ovankanten i takets lutning (se även ritningen nederst på sidan). De två kanterna längs kortsidorna (T4) geringsågas i ändarna.

På ovansidan förses takskivan med trekantslister innan den läggs upp på de tre reglarna (T2) som först har satts fast på huset. Taket förses sedan med vindskivor och takfotsbrädor. Det är förnuftigt att vänta med sågningen av dessa tills de satts upp.

Till sist fästs skyddande beslag på taket liksom det förses med takbeläggning. Här används takpapp.

De tre reglarna (T2), som taket skall vila på, skruvas här fast ovanpå väggarna med 4,5 x 70 mm skruvar Två av reglarna ligger rakt ovanför sidoväggarna medan den tredje läggs mittemellan.

Henke fäster kantlister (T3 och T4) runt kanten och på undersidan av takskivan (T1). Även trekantslisterna (T5 och T6) fästs på ovansidan och takfoten innan skivan läggs på plats.

Takskivan läggs så att den sticker ut 10 cm längs sidorna och den ena gaveln. Då hamnar den främre delen av hönsgården under tak. Taket fästs med 4 x 50 mm skruvar i reglarna.

Utrymmet mellan tak och gavlar täcker Henke med en 19 x 100 mm sågad bräda (T11) i varje gavel. Urtagen till reglarna markeras på plats och därefter sågas de ut.

Takfotsbrädan (T10) längs kanten på taket har samma längd som plywoodskivan. Den sätts fast på kantlisten under takskivan med 4 x 50 mm skruvar.

På ena sidan består takfotsbrädan av två brädor. Den yttre (T8) skruvas fast först och den inre (T11) skjuts in bakom och fästs senare. Vänta med att kapa dessa tills de har monterats.

Taksparrarna förlängs så att de sticker ut över hönsgården. Sparrarna är av 45 x 45 mm tryckimpregnerade reglar (G1 i materiallistan på nästa uppslag). De reglar som senare skall bära nätet över hönsgården skruvas fast under sparrarna med 4,5 x 70 mm skruvar.

Vindskivorna i gavlarna sätts ihop av två brädor. De yttre (T7) sågas av lodrätt 2 cm utanför takfotsbrädan. De innersta (T9) sågas så att de hamnar innanför takfotsbrädorna.

Den förklistrade takpappen dras upp över trekantslisterna och fästs med pappspikar på ovansidan av takfotsbrädor och vindskivor. Använd även tak-kitt.

03
Hönsgård och nät 9 Steg

Hönsgården hägnas in med ett finmaskigt nät, ett voljär-nät. Då kan hönsen få sällskap av småfåglar som annars skulle kunna rymma via hålen i ett vanligt hönsnät. Eftersom Henke fick fatt i ett nät som är 100 cm brett så sätter han också stolparna på centrumavstånd 100 cm.

Nätet fästs upptill på reglarna som sticker ut från sparrarna och nertill fästs det på de vågräta reglarna mellan stolparna.

En sådan lösning håller varken räv eller mård borta så därför gräver vi också ner eternitskivor i marken hela vägen runt hönsgården, också runt huset. Varje skiva sticker ner minst 30 cm i marken.

Gräv stolphålen så att du kan sätta stolparna i rak linje med husets utsida. Vi lånade ett jordborr som underlättade en hel del.

Den första sockelskivan (G9) täcker igen utrymmet mellan golvet och marken under hönshuset. Skruva fast den i golvbjälken och stampa jorden hårt.

Sätt stolparna i hålen när du har sågat urtag för överliggarna (reglarna). Skruva fast reglarna i stolparna när stolparna och reglarna har lodats in.

Mot gaveln sparar Henke en hörnstolpe och fäster i stället nätet och sockelskivan i två reglar (G7) som sätts kant i kant med husknuten.

De vågräta reglarna (G4 och G5), som håller fast nätet nertill fälls in i stolparna enligt fotot och på ritningen. Upptill förenas stolparna med en regel.

Den lodräta regeln (G8) i dörren fäller vi in 1 centimeter i både överliggare och den nedre vågräta regeln. Montaget förstärks på insidan med ett hörnjärn.

Nätet spänns ut över sidor och tak och fästs på så många punkter som möjligt. Håll cirka 10 cm mellan klamrarna eller spikarna. Henke använder häftpistol för det går snabbt och lätt.

Sockelskivorna grävs ner hela vägen runt och fästs i reglarna med 4 x 50 mm skruvar i förborrade hål på var 20 cm. Blanda gärna återfyllnad jorden med lite torrbetong.

Dörren till hönsgården skruvas ihop och montaget förstärks med hörnjärn. Vi väntar med att såga till snedsträvan tills ramen är klar. Dörren sätts fast med gångjärn på husknuten.

Material

GOLV

16 mm plywood
• 1 golv (A1), 100 x 120 cm

50 x 100 mm tryckimp. trä:
• 2 bjälkar (A2) à 120 cm
• 3 bjälkar (A3) à 90 cm
• 4 hålband à 30 cm (A4)
• 4 betongplintar (A5)

FRAMSIDA MED DÖRR

12 mm spårad plywood
• 1 vägg (B1), 120 x 140 cm

45 x 45 mm reglar
Till väggen:
• 1 regel (B3), 36,5 cm
• 1 regel (B4), 32 cm
• 1 regel (B5), 27,5 cm
• 2 reglar (B6) à 98 cm
• 2 reglar (B7) à 111 cm

Till dörren:
• 2 reglar (B8) à 92,5 cm
• 2 reglar (B9) à 45,5 cm

Dessutom:
• 2 gångjärn (50 x 50 mm)
• 1 lås

GAVEL MED TRE LUCKOR

12 mm spårad plywood
• 1 vägg (C1), 102,4 x 140 cm (snedsågas upptill med tanke på taklutning, 125 cm i bakre kant)

45 x 45 mm reglar
Till väggen:
• 1 regel (C4), 100 cm
• 1 regel (C5), 91 cm
• 1 regel (C6), 101,5 cm
• 2 reglar (C7) à 56 cm
• 1 regel (C8), 111 cm
• 1 regel (C9), 126 cm

Till förrådsluckan:
• 2 reglar (C10) à 50,5 cm
• 2 reglar (C11) à 46,5 cm

Dessutom:
Till förrådsluckan:
• 2 gångjärn (50 x 50 mm)
• 1 lås

Till luckorna till redena:
• 4 gångjärn (15 x 25 mm)
• 2 skjutreglar

BAKSIDAN

12 mm spårad plywood
• 1 vägg (D1), 120 x 125 cm

45 x 45 mm reglar
• 3 reglar (D2) à 111 cm
• 1 regel (D3), 61 cm

GAVEL MOT HÖNSGÅRD

12 mm spårad plywood
• 1 vägg (E1), 102,4 x 140 cm (se C1)

45 x 45 mm regel
• 1 regel (E2), 100 cm
• 2 reglar (E3) à 91 cm
• 1 regel (E4), 101,5 cm
• 1 regel (E5), 126 cm
• 1 regel (E6), 111 cm
• 2 reglar (E7) à 64,5 cm
• 2 reglar (E8) à 35 cm

15 x 27 mm hyvlad furu
• 2 glasningslister (E9) à 42 cm
• 2 glasningslister (E10) à 59 cm

Dessutom
• 3 mm glas, 41,5 x 61,5 cm
• 2 gångjärn (15 x 25 cm)
• 1 stormhasp

FÖRRÅD

16 mm plywood
• 1 ovansida (F1), 36,5 x 100 cm
• 1 vägg (F2), 70 x 100 cm

45 x 45 mm reglar
• 2 reglar à 91 cm

REDEN

16 mm plywood
• 3 sidor (G1) à 30 x 30 cm
• 3 delar (G2, G3, G4), topp, botten och baksida à 30 x 80 cm
• 1 framkant (G5), 10 x 80 cm

HÖNSSTEGE

16 mm plywood
• 1 botten (H1), 25 x 100 cm

33 x 33 mm trekanstlist
• 10 steg (H2) à 25 cm

DESSUTOM

• 4 x 50 mm skruvar
• 4,5 x 70 mm skruvar
• 4 betongplintar
• 3 mm glas , 41,5 x 62,5 cm

TAK

16 mm takplywood
• 1 skiva (T1), 122 x 244 cm

45 x 45 mm reglar
• 3 bärreglar (T2) à 235 cm
• 2 kantlister (T3) à 244 cm
• 2 kantlister (T4) à 111 cm

44 x 44 mm trekantslist
• 1 list (T5) till långsida, 244 cm
• 2 lister (T6) à 122 cm till kortsida

25 x 150 mm tryckimpregnerad furu
• 2 yttre vindskivor (T7) à 130 cm
• 1 yttre takfotsbräda (T8), 244 cm

25 x 100 mm tryckimpregnerad furu
• 2 inre vindskivor (T9) à 122 cm
• 2 takfotsbrädor (T10 och T11) à 244 cm

19 x 100 mm tryckimpregnerad furu
• 2 täckbrädor (T12) à 102 cm vid gavlar

Dessutom
• Takfotsprofil (T13), 244 cm
• Takpapp (T14), 3 m2
• Takkitt
• Takfotsprofil (T15) av aluminium), 5 m

INHÄGNING

45 x 45 mm reglar
• 5 reglar (G1 och G4) à 323 cm
• 1 regel (G5), 102,4 cm
• 2 reglar (G7) à 160 cm
• 1 regel (G8), 148 cm

25 x 100 cm tryckimp. furu
• 1 bräda (G6), 105 cm

75 x 75 mm tryckimpregnerad furu
• 3 stolpar (G2) à 240 cm
• 3 stolpar (G3) à 210 cm

Dessutom
• Cirka 15 m nät, bredd 100 cm maskstorlek 12 x 12 mm
• 2 hörnjärn, 158 x 158 mm

KJOL UNDER NÄT

8 mm Minerit sockelskiva (standard 60 x 244 cm)
• 2 bitar (G9) à 60 x 100 cm
• 6 bitar (G10) à 60 x 100 cm

DÖRR MED NÄT

45 x 45 mm reglar
• 2 reglar (G11) à 137 cm
• 2 reglar (G12) à 49,5 cm
• 1 snedsträva (G13), c:a 143 cm

25 x 100 cm tryckimp. furu
• 1 anhåll (G14), 69 cm

Dessutom
• 4 hörnjärn, 120 x 120 mm
• 2 gångjärn, 50 x 50 mm
• 1 låsmekanism

Tidsförbrukning

1 vecka

Pris

18.000 kronor

Ritning

Väggar och golv

Väggar och golv

Taket sticker ut

Taket sticker ut

Hönsgård och nät

Hönsgård och nät

Video

TEKNIK: Takpapp i två lager

Med två självhäftande lager blir det helt tätt

TEKNIK: Intäckning av papptak

Med trekantsreglar läggs takpappen på plats

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

VERKTYG: Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hönshus