Garage som byggsats

Drömmer du om att bygga ditt eget garage, samtidigt som du tycker projektet är oöverskådligt, är ett måttbeställt garage genialiskt. Garaget levereras som en byggsats där allt har kapats med rätt mått, precut. Du behöver därför inte göra mer än att ta fram verktygslådan och följa byggbeskrivningen noga.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
90.000 kronor
Konstruktionen styvas upp med metallförstärkningar som spikas fast i reglarna, syllen och hammarbandet.

Konstruktionen styvas upp med metallförstärkningar som spikas fast i reglarna, syllen och hammarbandet.

Intro

För ca 90.000 kronor kan du köpa ett komplett garage på 3,2 x 5,6 meter med automatisk garageport, dörr, fönster, ytterpanel, takpapp, hängrännor och allt annat du behöver, ner till minsta spik och beslag. I priset ingår också leveransen.

Invändig panel, el och isolering står du för själv. Det bästa är dock att garaget kommer färdigkapat i rätt längd. Det minimerar risken för att göra fel, och du tjänar framför allt in en massa tid och tänkande. En utförlig byggbeskrivning med stora bilder och exakta instruktioner till alla steg gör det till ett realistiskt projekt för alla gör-det-självare som har tillgång till en veckas arbete och ett extra par händer.

Instruktion

01
Grund och förberedelse 2 Steg

Fundament kan se ut på många olika sätt. Vi har grävt ut och lagt ett 15 cm kapillärbrytande lager och 30 cm cellplastisolering. Ovanpå det har vi gjutit en 10 cm tjock betongplatta med golvvärmerör och 8 mm armeringsnät. På det har vi murat två skift lecablock, 15 x 15 x 49 cm.

Fundamentet tar tid och springer snabbt upp i 30.000 kronor för ett litet garage som det här på ca 18 m2.

1

Innan du sätter i gång med garaget måste du ha stabil grund att ställa det på. Vi grävde ut och lade ett 15 cm tjockt kapillärbrytande lager. På det lade vi 30 cm cellplastisolering i förskjutna lager. Sedan gjöt vi en 10 cm tjock armerad, betongplatta med inbyggd golvvärme för de kalla vintermånaderna. På det murade vi en sockel som består av två skift lecablock.

2

Rulla ut en remsa syllpapp på toppen av sockeln och spika fast det med 2,5 x 35-mm-spik varje halvmeter. Nu kan byggandet börja på allvar.

02
Sidorna sätts ihop och reses 8 Steg

Garagets långsidor består var och en av två väggelement med en längd på 240 respektive 300 cm, medan baksidan utgörs av två smala väggelement och en dörr. Framsidan består av två färdiga frontelement och vikporten, som monteras allra sist.

Vi börjar med att sätta ihop sidorna. Därefter skruvar vi en fast en regel som kan stötta var och en av dem. När alla sidorna står som de ska skruvar vi ihop de två stora sidoelementen och fortsätter med hörnen och frontelementen.

1

Lägg det 240 cm långa väggelementet på betongplattan, lägg märke till att de yttersta kortlingarna (D) är kortare än de innersta, och skruva ihop det med 5 x 90-mm-spånskruv. Vid de mittersta kortlingarna behöver du skruva i en vinkel på cirka 45 grader, eftersom du inte kan komma till att skruva i ändträet. Upprepa processen med de andra väggelementen.

2

När alla väggelement har satts ihop ska väggarna resas. Se till att syllpappen ligger som den ska och var minst två personer, så att någon hela tiden kan hålla i väggen. Den är inte tung, men den välter lätt om du släpper den.

3

Genom att göra en stötta av en regel och en bräda kan din medhjälpare släppa elementet och fortsätta till nästa.

4

Sätt ihop väggelementen på långsidorna med en tving och skruva ihop dem med 5 x 90-mm-montageskruv. Sätt två skruvar per halvmeter.

5

Sätt två 48 x 98 mm-reglar (F) i hörnen och skruva fast dem i sidoelementen med 5 x 90-mm-montageskruv.

6

Ställ frontelementen (G) på plats så att de “passar” med reglarna (F). Frontelementen levereras färdigmonterade och skruvas fast i reglarna (F) med 5 x 90-mm-montageskruv.

7

Det är en bra idé att förborra när du monterar frontelementen, för att undvika att de spricker. Genom att klättra upp på en stege och titta neråt kan du bättre se om skruven fäster i hörnen som den ska.

8

Lyft front-över-port-elementet på plats och skruva fast det i frontelementen uppifrån med 5 x 90-mm-montageskruv. Placeringen av fronten ger sig själv och när den ligger på plats blir framsidan riktigt stabil.

03
Konstruktionen stabiliseras 4 Steg

För att stabilisera långsidorna och bakre väggen på garaget sätter vi en rad sned-strävor, som egentligen bara är en lång, tunn bit metall med en T-profil som slås in i reglarna. Men innan de kan slås in och spikas fast ska ett spår sågas ut som T-profilen passar i. Du kan mycket väl använda en handsåg, men det går betydligt snabbare med en cirkelsåg eller sänksåg där du också kan ställa in djupet så att det passar med T-profilen.

1

Markera för snedsträvorna (H) så att de sträcker sig över 2-3 reglar och kan fästas i både hammarbandet och syllen.

2

Ställ in sågdjupet på cirkelsågen så att det är ett par mm djupare än den del av snedsträvan som ska slås in i reglarna. Kolla därefter sågdjupet en extra gång, så att du inte råkar såga av reglarna helt.

3

Lägg an cirkelsågen och såga efter markeringen. Vid syllen, där du inte kan komma åt med cirkelsågen, kan du använda ett multiverktyg eller ett stämjärn.

4

Tryck in snedsträvan i spåret och spika fast den med 2,5 x 65-mm-spik. Är spåret lite för trångt kan du banka snedsträvan på plats med hammare och en träkloss. Upprepa processen på de andra väggelementen.

04
Gör plats för dörr och fönster 3 Steg

Området runt dörren och fönstret utsätts för en belastning varje gång de öppnas och stängs, och därför måste de naturligtvis förstärkas. Vi gör därför en avväxling genom att sätta en överliggare och två sidostycken för att förstärka konstruktionen ytterligare. Det kan behövas lite passning, beroende på vilken dörr eller vilket fönster du väljer, precis som längden på reglarna under fönstret också ska anpassas till fönstrets placering.

1

Tryck överliggaren ända upp mot hammarbandet marbandet och spänn fast den med två långa skruvtvingar. Skruva därefter fast den uppifrån med 6 x 150 mm-montageskruv.

2

Anpassa de stående reglarna så att de står lite i spänn mellan överliggaren och sockeln. Beroende på dörrens bredd kan du sätta distansklossar mellan de stående reglarna.

3

Proceduren vid fönstret är densamma. Åter igen ska överliggaren skruvas fast och de stående reglarna stå lite i spänn.

05
Vindpapp, läkt och skruv 5 Steg

Ytterpanelen räcker inte för att göra ett garage tätt och behagligt att befinna sig i. Det ska också svepas in i vindpapp, så att vinden hålls ute effektivt. Är ni två går det snabbt att rulla ut vindpapp på långsidorna och baksidan på garaget. Därefter är det bara att sätta läkten, som både håller fast vindpappet och fungerar som spikläkt för ytterpanelen. Därefter kollas så att hela konstruktionen står i vinkel, innan syllen skruvas fast i sockeln med kraftiga lättbetong-skruvar.

1

Rulla på vindpappet (K) med ett överlapp på cirka 50 cm. Fäst med 2,5 x 35-mm-spik och skär hål för dörr och fönster i vindpappet.

2

Spika fast läkten (R) med 2,8 x 65 mm-spik. Läkten spikas fast i de bakomliggande väggelementen och ska fästas i både syll och hammarband.

3

Sätt en skruv i syllen i vardera ände på garaget på garaget och dra ett murarsnöre mellan de två.

4

Sätt en kloss mellan snöret och syllen i båda ändar. Nu när snöret har kommit ut en bit från syllen, kan du enklare se om långsidan är helt rak eller om den behöver justeras lite.

5

Skruva fast syllen i sockeln med en 8 x 240-mm självborrande lättbetongskruv i varje stående regel. Vi använder en slagborrmaskin och sätter skruvarna utan att förborra.

06
På med ytterpanelen 4 Steg

När du ska sätta panelbrädorna är det helt avgörande att den nedersta (och första) brädan är i våg, så att resten av panelbrädorna också kommer att sitta rakt. Dessutom ska du komma ihåg att bara skruva nederst på brädorna. Vad gäller verktyg så är en kap-/gersåg oumbärlig. Panelbrädorna hör nämligen till de få delar som du själv måste kapa och här ska snitten helst vara spik raka.

1

Börja med att sätta den nedersta panelbrädan (G) på långsidan och kolla med ett långt vattenpass att den sitter helt rakt. Här är det bra att vara tre personer. Brädan fästs med 4,2 x 55 mm rostfri trallskruv.

2

För att få ett snyggt mönster på skarvarna börjar vi med att sätta en panelbräda i full längd (G1). Därefter sågar vi av en bit från nästa bräda (G2) som vi sätter i förlängningen av den första brädan (G1) för att täcka garagets hela längd. Resten av den andra brädan (G2) använder vi nu för att börja på nästa rad osv.

3

Avsluta portöppningen med en lodrät foderbräda på vardera sida. Sätt brädorna med 4,2 x 55-mm rostfri trallskruv.

4

Sätt på samma sätt en utvändig foderbräda på vardera sida för att täcka för övergången mellan de liggande panelbrädorna och själva portöppningen.

07
Takstolar och råspontluckor 10 Steg

När du väl sätter takstolar och råspontluckor börjar det kännas som ett garage. Takstolarna levereras färdiga och är bara att sätta upp. Det är dock bra att vara två när de ska sättas upp och det är ännu bättre att vara två när det är dags att spika fast undertaket. Det krävs nämligen många spik och en förmiddag när grannskapet får finna sig i en del oväsen. Därefter kan du rulla ut takpapp och sätta takbrädor. Sedan har du faktiskt ett torrt garage.

1

Markera för takstolarna (L) och sätt därefter en åt gången. Fäst dem med 5,0 x 70-mmbeslagskruv genom vinkelbeslagen så att de står snyggt i 90 graders vinkel. Se till att de ligger ovanpå de stående reglarna. Vinkelbeslagen kan inte ensamma hålla takstolarna på plats. De ser bara till att takstolarna står rakt.

2

Fäst takstolarna med takstolsbeslag. Beslagen håller takstolarna nere och de vågräta skruvarna i reglarna kan klara ett enormt vertikalt drag, om vinden en vacker dag tar ordentligt tag i taket.

3

Lägg råspontsluckorna (M) till rätta så att de möts uppe vid takåsen. Skivorna har spont och not, så det är viktigt att du bankar ihop dem ordentligt innan du spikar fast dem i takstolarna (L) med 2,5 x 65-mm-spik.

4

När den sista spiken har slagits i rå-spontsluckorna kan du såga sidorna jämna med en cirkelsåg eller sänksåg, så att du får rätt bredd på takfoten.

5

Sopa råspontsluckorna helt rena från damm och sågspån och spika fast takfotsplåten med 2,6 x 25-mm-aluminiumspik. Fördelen med dessa spik är att du kan spika genom takfotsplåten.

6

När den första våden takpapp (N) ligger rakt och sluter helt tätt skruvar du fast den. Du ska använda de medföljande specialskruvarna med stora brickor. Den streckade linjen på takpappet visar var de ska sättas.

7

Ute vid takfoten görs ett snett snitt i takpappet där nästa våd ska överlappa. Snittet gör att de två våderna lättare “flyter ihop”.

8

Värm upp takpappet med en gasbrännare men se upp så att du inte skadar själva ytan. Lägg nästa våd och lyft upp i takpappet så att du kan värma upp överlappet grundligt. Fortsätt så hela vägen.

9

Skruva fast den sista våden takpapp med specialskruv specialskruv och sätt två trekantsreglar ända in mot vindskivorna. Lägg därefter över en remsa takpapp, så att regnvatten leds ner på taket.

10

Skruva fast vattbrädorna med 4,5 x 55-mm rostfri trallskruv. Nu är taket färdigt och du behöver med all sannolikhet inte fundera mer på det de närmaste 30 åren.

08
Montering av fönster och dörr 5 Steg

Nu är det dags att sätta fönster och dörr på garaget. Tillvägagångssättet är i stora drag likadant, förutom att fönstret fästs i karmen med ett litet beslag medan dörren på klassiskt vis skruvas fast genom karmen. Det viktigaste i den här processen är att både fönstret och dörren är i våg och inte lutar inåt eller utåt.

1

Montera de medföljande beslagen på fönstret. När du har stoppat in dem på snedden i spåret i fönstret, kan du med handkraft räta upp dem så att de spänns fast.

2

Skruva fast beslagen, och därmed fönstret, i karmen med medföljande beslagsskruvar skruvar när du har kollat så att fönstret är i våg. Du kan använda antingen klossar eller uppblåsbara kilar för att justera höjden.

3

Kapa syllen vid behov i dörröppningen och spika fast en täcklist av metall i den avsågade syllen. Ställ dörren på syllen och skruva fast den i karmen med de medföljande karmskruvarna när den är i våg.

4

Täck ändarna av panelbrädorna med en list list och spika fast en läkt överst i dörröppningen med 2,8 x 90-mm-spik. Nu kan du montera dörren med de medföljande karmskruvarna.

5

När du har klossat upp dörren och skruvat fast den i karmen, kan du sätta dörrfoderna med 2,8 x 90-mm-spik.

09
Isolering och invändig panel 5 Steg

Garaget levereras med allt från hängrännor och takpapp till läkt, fönster och port. Isolering, invändig panel och el måste du däremot själv ordna.

Kabeldragning och allt elarbete lämnar vi till en elektriker, medan vi själva isolerar garaget med 95 mm i väggelementen och 145 mm i taket, som vi avslutar med att klä med ljuddämpande skivor från Troldtekt.

1

När elen har dragits till strömbrytare och eluttag eluttag fylls väggarna med 95 mm isolering (P). Här är det bra att använda en riktig isoleringskniv.

2

Klä väggarna och kom ihåg att dra ut alla kablar genom skivorna. Vi har valt att klä väggarna med 15 mm spontad plywood, så vi alltid har något att skruva i.

3

Skruva fast glespanel i takbjälkarna och kom ihåg att anpassa avståndet mellan brädorna till det innertaksmaterial som du har valt. Vi sätter Troldtekt-skivor för att få bra akustik och för att rummet ska bli ljust.

4

Sätt Troldtekt-skivorna i förband. Varje skiva skruvas fast i glespanelen med sex specialskruvar från Troldtekt, som nästan smälter in med skivorna.

5

Så där! Efter en vecka och oräkneliga spikar och skruvar är garaget färdigt och redo att användas.

Material

Tidsförbrukning

Ca en vecka för två personer.

Pris

Ca 90.000 kronor exkl. isolering, invändig panel, innertak och el, som uppgår till ca 30.000 kronor.

Svårighetsgrad

Själva byggprocessen är enkel och väldigt rättfram, eftersom allt är kapat i rätt längd och byggbeskrivningen är mycket pedagogisk. Garageporten kräver dock lite klurighet och tålamod.

Ritning

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TIPS: Undvik att listen spricker

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Garage