Bygg ditt egna lyxgarage

Ett garage behöver inte kosta en förmögenhet. Du kan bygga det själv, även i en modell som duger till den finaste och mest dyrbara bilen. Med enkla material och ett minimum av verktyg bygger du det på en vecka.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
25.000 kronor
4-stjärnigt garage

Garaget är som ett slags lyxhotell, men du kan bygga det ganska billigt.

Intro

I denna gör-det-självbeskrivning kan du se hur du bygger detta läckra garage. Det är en fördel om du har byggt en bod, terrass eller liknande förut. Du får en full materiallista och en skiss över projektet, och så visar vi dig hur du:

 • bygger upp garagets sidor
 • bygger kryss till fönstren
 • bygger takstolarna
 • gör beklädnaden
 • bygger överhänget
 • lägger taket
 • bygger porten
 • sätter fast vindskivor, takrännor osv.

Vill du läsa mer om garage? Här har vi samlat alla våra artiklar om hur du själv kan bygga ett garage.

Lycka till!

Instruktion

01
Sidorna 4 Steg

Garaget har byggts på en befintlig bottenplatta runt tre väggramar: två långsidor och en gavel. De har alla byggts efter samma princip, så här visar vi skarven på den ena långsidan. Du kan anpassa måtten så att de matchar dina och din bils behov.

Ramar som består av trästycken som har skarvats vinkelrätt mot varandra är inte så stabila. Under uppsättningen måste du sätta ett par långa hjälpbrädor diagonalt på sidorna. Då står de stadigt tills du stabiliserar konstruktionen med brädorna för beklädnad.

1

Sätt ihop delarna till långsidan. De översta reglarna (B och D) sätts samman med stolparna (A) (se ritningen på föregående uppslag). Skruva i reglarna (C) mellan de översta reglarna med 5 x 120 mm- skruvar. Lägg ett spikbeslag över skarvarna mellan delarna och skruva fast med 4 x 40 mm-beslagsskruvar. Lägg syllpapp mellan bottenplattan och bottenramen (B) innan konstruktionen reses och skruvas fast.

2

Res upp långsidan och fäst den med pluggarna till karmarna. Använd långa brädor eller läkter för att tillfälligt stabilisera konstruktionen.

3

Bygg den motsatta långsidan på samma sätt. Vi har inte satt i fönster i den här sidan, så reglarna (F) har utelämnats. Sätt därefter ihop sidorna med gaveln och ramen över garageporten.

4

Stabilisera med läkter. Använd läkterna till att dra ihop konstruktionen så exakt som möjligt (allt ska stå lodrätt och vågrätt). På så sätt blir resten av projektet lättare.

02
Kryss till fönstren 5 Steg

Kryssen till fönstren ger garaget en särskild stil. Det är naturligtvis helt upp till dig om de ska vara där eller ej, men de översta fönstren bör du ha: De ger massor av ljus inne i garaget.

Vi bygger ramarna så att de passar in precis i konstruktionen som vi har byggt. Det är mycket lättare än att bygga in dem i konstruktionen om du står på en hög stege.

1

Sätt ihop 10 ramar till hålen för fönstren av 21 x 21 mm-lister (T, U och T1). Sätt ihop dem kant mot kant med galvaniserad spik (2,5 x 55 mm). Håll upp krysslisterna (S och S1) mot ramen och märk ut ändsnitten.

2

Sätt ihop kryssen. De har sammanfogats genom att en rad snitt har sågats ned till hälften i båda listerna och därefter har träet avlägsnats med ett stämjärn. Ändarna skärs till efter din markering.

3

Sätt kryssen i ramarna. Skruva fast dem i hörnen så som visas här, med 4 x 40 mm-skruvar.

4

Sätt ihop kryssen med en 1,4 x 35 mm-dyckert på var sida om krysset.

5

Sätt ramarna på plats i fasaden. Sätt dem ca 2 cm från fasadramarnas framkant och spika fast dem med galvaniserad spik med måttet 2,5 x 55 mm. Vänta med glaset tills du har målat garaget, vilket du gör allra sist.

03
Bygg takstolarna 4 Steg

1

Gör takstolen. Lägg upp en underram (AT) och en vinklad takstolsdel (BT). Hitta underramens (AT) mitt och mät upp 52 cm för att hitta skärningspunkten mellan de två delarna. Här ska den lodräta takstolsdelen (DT) monteras när den har spetsats till så att den passar in under den trekant som takstolen (AT) och den vinklade takstolsdelen (BT) bildar.

2

Lyft upp den främsta takstolen. Om du dessförinnan märker upp takstolarnas placering på sidoramarna gör du ditt arbete lättare. Takstolarna ska stå lodrätt!

3

Sätt den främsta takstolen och takstolen längst bak plant i förhållande till sidoramarna. Skruva fast dem nedifrån med 5 x 90 mm-skruvar. Håll fast takstolarna tillfälligt med en snedsträva.

4

Skruva fast de mellanliggande takstolarna med 5 x 90 mm-skruvar upp genom sidoramarna och upp i takstolen.

04
Beklädnad 1 Steg

I stället för att spika i brädorna direkt på stolparna sätter vi beklädnaden i ramar som vi sätter in mellan stolparna.

Det gör fasaden mer levande och kräver inte längre brädor än 110 cm.

Ramarna sätts ihop av listerna J, K, L och J1, K1 och L1. I de två yttersta facken säkerställer snedsträvor (N) stabiliteten.

1

Börja med att sätta ihop ramarna. Därefter ska brädorna spikas fast. Det är viktigt att du försäkrar dig om att ramen är vinkelrät. Kontrollera med kryssmått och sätt in en trekantig platta i hörnen för att behålla vinkeln. De klädda ramarna sätts ca 2 cm från fasadramarnas framkanter och skruvas fast med 5 x 60 mm-skruvar.

05
Överhäng 3 Steg

1

Skruva fast sex avståndsklossar (CT) på de två yttersta takstolarna så som visas. Klossarna ska endast sitta på någorlunda samma avstånd. Använd 5 x 100 mm-skruvar.

2

Skruva fast simsbrädorna i avståndsklossarna (CT) med 5 x 100 mm-skruvar. Simsbrädorna ska naturligtvis vara i linje med de övriga takstolarna.

3

Skruva fast takfotsbrädorna (JT) på takstolarnas ändar med 5 x 60 mm-skruvar. Spika på simsbrädor (GT) med galvaniserad spik med måttet 2,5 x 55 mm. Tre läktdelar (PT och QT) stöds av de korta simsbrädorna.

06
Tak 5 Steg

Takplattorna består av vattenfast kryssfaner och är försedda med spont och not.

Såga till de fyra hörnplattorna (RT) så att de är i linje med takfotsbrädorna och når in mot mitten av den mellersta takstolen. På så sätt passar de övriga plattorna in emellan (se måtten i materiallistan).

Det finns olika typer av takpapp. Till ett garage eller ett förråd går det bra att använda ”gör-det-själv-papp”.

1

Låt plattorna (RT) sticka ut ca 5 cm över takfotsbrädorna (JT). Spika på dem med galvaniserad spik med måttet 2,5 x 55 mm.

2

Spika fast trekantslisterna (MT) längs takrännorna med galvaniserad spik (3,1 x 80 mm). Såga listernas överkant platt med en bordcirkelsåg. Såga bort 1,5 cm.

3

Skruva fast läkterna (ET och FT) på takplattorna i takåsen med 5 x 50 mm-skruvar. I motsatt kant skruvas listerna (OT) fast under takplattorna. Använd 4 x 40 mm-skruvar.

4

Rulla på takpappen. Den ska sticka ut 4,5 cm över plattorna längs sidorna. Spika fast den på trekantslisterna (MT).

5

Påför lim på takåsen och rulla ut pappen från taknocken. Pressa fast den ordentligt.

07
Porten 4 Steg

Man kan bygga portar på flera sätt. Vi har valt att göra det på det enklaste sättet: Bygg en stomme, klä den och skär därefter ut där dörrarna ska kunna öppnas.

För att kunna göra det börjar vi med att skruva fast listerna på sidan av stolparna (A). Då kan portens vågräta brädor (O) skruvas fast på listerna.

1

Skruva fast listerna på insidan av stolparna (A). Listerna ska bära portens två vågräta brädor (O) och de yttersta, lodräta brädorna (P) medan porten byggs. Listerna ska sitta så att brädorna till beklädnaden sitter plant i förhållande till yttersidan av stolparna (A).

2

Nu kan dörrarna sågas fria. Såga i mellanrummet som du gjorde i de lodräta brädorna i stommen (P). Skruva fast gångjärnen efterhand som du sågar igenom brädorna.
Det går snabbast med sänk- eller cirkelsåg.

3

Gå in mot mitten av dörren när den är fri och skruva loss de lister som du satte på sidan av stolparna (A). Därefter kan porten öppnas helt.

4

Sätt på ett stalldörrbeslag på sidodörren. På så sätt kan den öppnas och stängas och du behöver inte öppna hela porten bara för att gå in och ut ur garaget.

08
De sista detaljerna 5 Steg

Slutligen ska vindskivor och takrännor m.m. sättas upp på garaget. Dessutom ska garaget målas. Du gör dig själv en stor tjänst om du tvättar träet med rengöringsmedel för trä och grundar innan du stryker garaget med två lager fin färg. Då håller det sig snyggt i några år innan du ska måla igen.

Om du sätter upp klädselbrädorna så som vi har gjort, kan du med fördel måla med en bred målarrulle.

Vänta med att sätta in glaset i fönsterpartierna tills du har målat – på så sätt slipper du skrapa bort målarstänk.

1

Spika fast vindskivorna (KT) och gör detsamma med takfotsbrädorna (LT). Därpå spikas täckbrädan (LT) fast.

2

Spika fast täcklister (NT) med galvaniserad spik med måttet 3,1 x 80 mm. Lägg dessförinnan en ordentlig limfog mellan takpapp och vindskiva.

3

Spika fast listerna (X och Y). Listen (X) ska spikas fast nederst i varje sidoram med 1,8 x 40 mm-dyckertar. Listen (Y) fästs längs sockeln med galvaniserad spik med måttet 2,5 x 55 mm.

4

Skruva fast konsoler i järn på takfotsbrädorna (JT). Konsolerna i järn ska bära upp takrännorna. Konsolerna ska sitta på det avstånd som tillverkaren uppger (här max. 90 cm).

5

Passa in takrännorna, skär hål för stuprör och lägg rännorna på plats. Sätt fast stuprören på garaget med de hållare som passar.

Material

90 x 90 mm tryckimp. furu:

 • 4 stolpar (A) à 215 cm

45 x 95 mm tryckimp. reglar:

 • 8 underramar (A) à 317 cm
 • 16 vinklade takstolsdelar (BT) à 165 cm
 • 12 avståndsklossar (CT) à 25,5 cm
 • 4 botten- och toppstycken (B)à 471 cm
 • 8 lodräta reglar (C) à 215 cm
 • 2 överliggare (D) à 275 cm
 • 2 underliggare (E) à 257 cm
 • 4 vågräta reglar (F) à 109,9 cm
 • 3 vågräta reglar (G) à 82,7 cm
 • 2 lodräta reglar (H) à 30 cm

45 x 70 mm tryckimp. reglar:

 • 6 lodräta takstolsdelar (DT) à 32,7 cm

25 x 50 mm tryckimp. furu:

 • 14 sidor (J) à 180,5 cm
 • 8 sidor (J1) à 215 cm
 • 7 reglar (K) à 175,5 cm
 • 4 reglar (K1) à 210 cm
 • 16 topp- /bottendel (L) à 104,9 cm
 • 6 topp- /bottendel (L1) à 77,7 cm
 • 4 snedsträvor (N) à 235 cm

19 mm tryckimp. herrgårdspanel, täckbredd 8,6 cm:

 • 184 klädselbrädor (M) à 109,9 cm
 • 63 klädselbrädor (M1) à 82,7 cm
 • 21 brädor (M1) till porten à 256 cm

Furu med måttet 21 x 43 mm:

 • 8 krysslister (S) à 110 cm
 • 12 krysslister (S1) à 83 cm

Furu med måttet 21 x 21 mm:

 • 16 ramar t. krysslister (T) à 109,9 cm
 • 24 ramar t. krysslister (T1) à 82,7 cm
 • 40 ramar t. krysslister (U) à 25,8 cm

4 mm glas:

 • 4 rutor (V) à 29,5 x 109,5 cm
 • 6 rutor till gavlarna (V1)à 29,5 x 82,2 cm

Glaslist 16 x 27 mm droppnäsa:

 • 8 lister till botten (X) à 109,9 cm
 • 3 lister till botten (X) à 82,7 cm

Furu med måttet 19 x 50 mm:

 • Sockelinfattningar (Y), totalt 16 m

Läkter med måttet 38 x 57 mm:

 • 5 stöd till takåsen (ET) à 88,8 cm
 • 2 stöd till takåsen (FT) à 25,5 cm
 • 6 stöd till simsar (PT och QT), 5,5 m

22 x 95 mm tryckimp. terrassbrädor:

 • 4 simsbrädor (GT) à 530,8 cm
 • 56 simsbrädor (HT) à 30 cm

28 x 120 mm tryckimp. terrassbrädor:

 • 2 takfotsbrädor (JT) à 530,8 cm
 • 4 vindskivor (KT) à ca 180 cm
 • 2 vågräta brädor (O) à 256 cm
 • 6 lodräta brädor (P) à 159 cm
 • 3 snedsträvor (Q) à ca 175 cm
 • 3 brädor (R) t. gångjärn à ca 30 cm

15 x 43 mm tryckimp. furu:

 • Anslagslist, ca 1 meter

Lister med måttet 15 x 58 mm:

 • 2 täckbrädor (LT) à 317 cm

Trekantslister 50 x 50 mm:

 • 4 takavslutningar (MT) à ca 175 cm

25 x 50 mm tryckimp. furu:

 • 2 lister t. takkanten (OT) à 530,8 cm
 • 4 täcklister (NT) à ca 180 cm

19 mm vattenfasta takplattor:

 • 4 takplattor (RT) à 122 x 218,8 cm
 • 4 takplattor (ST) à 48 x 218,8 cm
 • 2 takplattor (TT) à 93,2 x 170 cm
 • 2 simsplattor (UT) à 38 x 244 cm

Dessutom:

 • Skruvar: 5 x 120, 5 x 100, 5 x 90, 5 x 60, 4 x 50, 5 x 50, 4 x 40 och 4 x 30 mm
 • Galvaniserade spikar: 3,1 x 80 mm och 2,5 x 55 mm
 • Galvaniserade dyckertar: 1,8 x 40 mm och 1,4 x 35 mm
 • 28 st. spikbeslag 80 x 180 mm
 • Spikbeslag 60 x 140 mm, 24 st. (takstol) och 20 st. (port)
 • 21 st. spikbeslag 50 x 200 mm
 • 16 st. spikbeslag 100 x 240 mm
 • 24 st. vinkelbeslag 50 x 50 x 50 mm
 • Ca 12 m syllpapp,10 cm brett
 • 22 st. pluggar 10 x 160 mm
 • 9 st. T-gångjärn med 130 x 430 mm
 • Stalldörrhandtag
 • 4 st. skjutreglar 10 x 230 mm
 • Takpapp, takrännor och stuprör
 • Akrylfogmassa, akrylspackelmassa, grundfärg och målarfärg

Tidsförbrukning

Ca en vecka.

Pris

Ca 25 000 kr exkl. fundament.

Svårighetsgrad

Det är en fördel om du har byggt förråd, terrasser eller liknande tidigare. Var noga med måtten och se till att allt är lodrätt och vågrätt.

Ritning

Multimedia

3D-ritning

3D-modell

Garage från A-Ö

Det finns hundratals delar och detaljer du kan zooma in och titta närmare på.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sidorna sätts ihop

Börja med att bygga sidorna, innan de reses och sätts ihop.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bygg takstolarna

Takstolarna sätts ihop med spikbeslag.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Ytterpanelen monteras

Ytterpanelen görs i ramar som sätts in mellan stolparna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takkonstruktionen görs

Låt skivorna sticka ut ca 5 cm utanför takfotsbrädorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Så här görs fönsterkryssen

Kryssen görs i ramar som senare monteras på sidorna.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Takpapp i två lager

Med två självhäftande lager blir det helt tätt

Video

TEKNIK: Intäckning av papptak

Med trekantsreglar läggs takpappen på plats

Video

TIPS: Justera vinkeln på aluminiumprofilen

Video

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Garage