Redskapsbod med plats för allt

Bygg en personlig redskapsbod med plats för allt från hobbyverkstad, planteringsbord, trädgårdsredskap och verktyg till cyklar och trädgårdsmöbler.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 dagar
Pris
18.000 kronor

Tak av stålplåt läggs snabbt, och är en mycket bra lösning på en redskapsbod som den vi bygger.

Intro

Att bygga en redskapsbod kan väl inte vara så svårt? Nej, det är det inte, men det beror också på vilka ambitioner du har. Det finns enkla bodar i byggsats som är mycket billiga, men de bör du undvika. Visserligen levereras allt virke sågat, hyvlat och klart för montering, men virket är ofta så dåligt att du inte har en chans att justera måtten en aning om det skulle bli nödvändigt. Och du behöver inte köpa en lyxig friggebod som kostar mer än en 14-dagars lyxsemester i Thailand på förstaklasshotell för hela familjen.

Den bästa lösningen är ofta att du bygger boden själv av lösvirke, som du själv har valt. Fördelen är att du lättare kan planera in boden på tomten och att du lättare kan planera inredningen efter dina önskemål. Här fick vi t.ex. en bänkskiva lagd mellan fyra lodräta stolpar.

Det tog vår snickare cirka 60 timmar att bygga boden, men du ska nog räkna med att det tar lite längre tid för dig. Å andra sidan får du en bod som du vill ha den, och som du vet är självgjort lika med välgjort. Mycket nöje med bygget!

Vil du läsa mer om hur du bygger en redskapsbod? Här har vi samlat alla våra byggbeskrivningar och artiklar om redskapsbodar..

Instruktion

01
Bestäm var boden ska stå 3 Steg

När du ska bygga en bod eller ett skjul, bör du placera byggnaden där den lättast smälter in i omgivningen. Ligger den tätt intill villan bör den ligga parallellt med villan. Ska den stå vid en häck bör den följa häcken, med hänsyn tagen till regler om placering längs tomtgräns etc.

Här byggs boden på stenplattor, som också kommer att vara golv. Ligger de plant och jämnt behöver du inte ta upp fler än nödvändigt.

1

Börja med att bestämma läget för boden. Ska den stå på en terrass belagd med stenplattor, bör den följa stenraderna. Det ser bäst ut.

2

Ta upp stenplattor där stolparna ska stå. Men ta inte upp fler än som behövs för då har du ett fast underlag att ställa stegen på när du monterar taksparrarna.

3

Gräv hål för stolparna med jordborr eller liknande. Har du en lång, smal spade så är det bra. En skopa kan underlätta när du ska ta upp jord ur hålet.

02
Först ska alla stolpar resas 3 Steg

De lodräta stolparna ska här ner 90 cm, och eftersom marken är sandig behöver vi knappast gjuta.

Gör en ritning med mått innan du börjar, för då kan du lättare få alla delar på rätt plats. Här har vi satt två av stolparna med 70 cm mellanrum så att vi senare kan lägga en 63 cm djup bänkskiva mellan dem och tvärs över boden till den andra väggen.

Två av de andra stolparna står med 100 cm mellanrum för där ska dörren vara.

GÖR EN JÄTTESTOR RÄT VINKEL: Spika ihop tre brädor så att de invändiga måtten har förhållandet 3:4:5. Här är det 150 x 200 x 250 cm. Snickra den som på bilden och använd den när stolparna ställs på plats.

1

Res den första stolpen, och stampa till jord och grus runt den tills den står lodrätt. Du behöver knappast sätta upp någon snedsträva när stolpen står så djupt. Sätt sedan nästa hörnstolpe lika djupt.

2

Spänn ett snöre mellan stolparna och lägg en masonitbricka (4 mm) mellan snöre och stolpe, så att snöret kommer ut lite. Sätt ner nästa stolpe i marken med 4 mm avstånd till snöret.

3

Skruva fast en bräda tvärs över stolparna och kapa dem till önskad höjd. Tänk på att du ska ha plats för dörr med karm.

03
Hammarbandet monteras 4 Steg

Hammarbandet läggs ovanpå stolparna i urtag. För att få perfekt placering fäster du det tillfälligt med tvingar och markerar sedan på alla stolpar var urtagen ska göras. Kolla mycket noga med vattenpass att det långa hammarbandet ligger vågrätt innan du markerar.

1

Lägg upp hammarbandet (D) på de främre stolparna (A) och fixera med tvingar, som placeras under regeln. Det blir lättare att justera placeringen om det inte har spänts fast.

2

Såga urtag i stolparna när du har markerat exakt var de ska placeras.

3

Urtagen ska vara mindre än man kan tro. Såga det cirka 25 mm lägre än höjden på hammarbandet, så att taket inte stöter emot stolparna. Vi gör ett urtag på 45 x 120 mm.

4

Fäst hammarbandet (D) med 10 x 120 mm vagnsbultar, som du först ska borra hål för genom både stolpe (A) och hammarband. Använd runda brickor på baksidan.

04
Kapa sparrarna och fäst dem 2 Steg

Taksparrarna är 145 mm liksom hammarbandet. Men för att takfotskanten inte ska bli för hög, sågar du bort en bit från taksparrarna så att de i ändarna bara är 95 mm höga. Detta har stor betydelse för det färdiga resultatet, eftersom det inte ser så snyggt ut om takfoten är mer än en bräda på höjden, när byggnaden är så liten som denna.

MEDAN DU BYGGER BODEN förstärker du konstruktionen med några snedsträvor.

1

Såga till båda ändarna på taksparrarna (F) där de sticker utanför hammarbandet (D). Då räcker det om du sätter upp en takfotsbräda hela vägen runt.

2

Skruva fast taksparrarna på hammarbandet med vinkelbeslag. Det räcker med ett beslag i varje ände, om de sitter på var sin sida av träet. En stoppskruv på andra sidan låser taksparren.

05
Syll och skydd mot möss 3 Steg

Mellan stolparna skruvas en syll (E) av 45 x 95 mm tryckimpregnerat virke, och den fästs med vinkelbeslag.

Syllen läggs på takpapp på marken. Den ska hålla fast de cementfiberskivor som vi knackar ner i marken för att hålla möss borta från boden. De är 30 cm höga och grävs ner c:a 15 cm i marken innan de fästs med pappspikar.

1

Res ett par stolpar (C) av 45 x 95 mm virke på syllen (E) där du ska fästa dörren och fönstret. Fäst dem med byggbeslag.

2

Nu sätter vi upp skydd mot möss. Till det använder vi cementfiber-skivor. Våra skivor är 30 cm och vi sågar till dem med sticksåg, så att de passar i längd.

3

Cementf berskivorna spikas fast på syllen hela vägen runt på den utvändiga sidan. Förborra för spikarna med 4 mm borr och fäst dem med pappspik.

06
Dragband längs sidor och tak 2 Steg

Redskapsboden ska stabiliseras både på sidorna och under taket så att den inte vrider sig, eller viks ihop, när det stormar utanför. Köp färdiga dragband med beslag och montera dem efter tillverkarens anvisningar. Det finns färdiga satser för vindavstyv-ning som du kan använda.

1

Mät för dragbanden och kapa dem med bågfil. Gör dem hellre lite för långa. Blir de för korta måste de kasseras.

2

Fäst dragbanden på insidan av stommen och sträck dem. Du ska fästa dem på samtliga invändiga sidor i boden.

07
Taksparrar och reglar 3 Steg

När taksparrarna är på plats och när du har fäst dragbanden, kan du fortsätta med takläggningen. Sparrarna (F) kapas till önskad längd och ett par takreglar (G) fästs så att de ligger på det avstånd takplåtsleverantören rekommenderar. På vårt tak är det nästan 50 cm mellan dem.

1

Markera med snörslå på taksparrarna (F) hur stort taksprång du vill ha. Här väljer vi bredden av två brädor och mellanrummet mellan dem, och det blir cirka 23 cm.

2

Såga av sparrarna längs strecket, så att de blir exakt lika långa. Det ser snyggast ut när man senare ser dem underifrån.

3

Skruva fast takreglarna (G) på rekommenderat avstånd. Se anvisningarna för det valda taket. Tänk på att taket ska tåla stort snötryck, så därför måste du följa tillverkarens rekommendationer.

08
Enkel och snygg fasadpanel 4 Steg

Till fasadpanel har vi valt s.k. enkelfasspont (eller bara enkelfas). Det är en panel som dels är enkel att montera, dels ger ett snyggt och enkelt utseende. Brädorna är notade och spontade och kan köpas färdigoljade eller laserade. Det är emellertid en onödig utgift när man lika gärna själv kan göra jobbet. Brädorna är 22 x 120 mm.

FASADPANELEN skruvas snabbt upp när du väl har kapat brädorna. De är försedda med not och spont. Det är viktigt att noten vänds neråt så att den inte samlar regnvatten.

1

Skruva fast fasadpanelen (X). Först ska du ta bort den bakre delen av noten på den nedersta brädan så att den kan vila på cement-fiberskivorna.

2

Fortsätt monteringen av fasadpanelen. Kolla fortlöpande med vattenpass att den hamnar vågrätt. När du kommer fram till fönstret, monterar du en vågrät stödregel (45 x 95 mm) under öppningen.

3

Skruva fast fönstret från utsidan av stolparna så slipper du synliga skruvar på fönsterkarmen. Vi använder två 5 x 100 mm skruvar på varje sida.

4

Montera karmen till dörren med långa karmskruvar. De ska gå in en bra bit i stolparna, och det är lagom med tre skruvar per sida.

09
Ståltaket läggs snabbt 8 Steg

Takskivorna av stålplåt har beställts i god tid och i de mått de ska ha. Detta har flera fördelar. För det första vet vi att de kommer att passa. För det andra slipper vi kapning och för det tredje skadar vi inte takplåtens rostskydd, om vi inte sågar eller bearbetar dem.

1

Markera på takreglarna (G) var taket ska sluta. Lägg en skiva på taket, fixera den med tvingar och markera på takreglarna.

2

Kolla taksprånget. Lägg den första takskivan så att den slutar kant i kant med framsidan på boden. Se till att skivan sticker ut lika långt på den andra sidan.

3

Skruva fast regelbitar (H) under takreglarna (G) på båda sidor, så att du får samma höjd på taksprånget hela vägen runt om. Klossarna (sparrarna) ska vara 230 x 95 mm.

4

Fäst takskivorna med de skruvar som följer med plåten. De är självborrande så du behöver inte borra hål för dem. Fäst dem i vågdalarna. Ställ in momentet på skruvdragaren så att du inte drar för hårt.

5

Sätt ett streck på takplåten, så att det blir lättare att se var reglarna finns och var du ska skruva. Sätt skruvarna i rak linje.

6

Skruva fast plåten på varannan profilbotten, med förskjutning från takregel till takregel.

Viktigt! Skruvarna ska fästas i vågdalarna (på profilbottnen) för att inte skada plåtarna.

7

Om du trots allt tvingas såga den sista skivan på längden, ska du hyra en nibblare. Det går inte att såga snyggt med sticksåg. Klipp längs kanten av en våg.

8

Lägg en silikonsträng under taket enligt bilden. Då rinner det inte in regnvatten under takplåten, och då slipper du dropp från taket i boden.

10
Takfoten kapslas in 5 Steg

När du har lagt takplåten, ska du avsluta taket med att montera takfotsbrädor hela vägen runt. Börja med gavlarna där du fäster brädorna på de utstickande takreglarna och sparrbitarna (H). Låt brädorna sticka ut bakom boden. Fortsätt med brädorna på framsidan, som även fästs i takfotsbrädorna på gavlarna. Såga av sparrarna på baksidan och sätt brädor även där. Ovanpå dem fästs alumi-nium- eller plåtprofiler som skyddar takfotsbrädorna.

1

Skruva fast takfotsbrädorna (Y). Först på gavlarna och sedan på framsidan. Kapa utstickande brädor längs taklutningen.

2

Skruva fast de främre takfotsbrädorna. Förborra när du fäster skruvar i kortänden på andra brädor, för annars spricker träet när du drar i skruvarna.

3

Lägg märke till att taket sticker ut 2-3 cm från bakre takfotsbrädor, så att vattnet inte kan rinna ner längs fasaden eller brädan. Du kan dessutom alltid montera en hängränna på brädorna.

4

Lägg tätningsband på taket och fäst sedan takfotsprofilerna så att de täcker både tätningsband och takfotsbräda. Tätningen kan fixeras med lite silikon, så att den inte arbetar sig åt sidan.

5

Skruva fast takfotsprofilen på vågtopparna. Profilen håller regn borta från takfotsbrädan och leder i stället ut regnvattnet på taket.

11
Avslutning och golv 3 Steg

Du får inte glömma hörnpro-filer och foderlister runt dörr och fönster. Dels ser det snyggt ut, dels skyddar listerna ändträet på fasadpanelen och hindrar vatten att tränga in runt karmarna och fukta träkonstruktionen.

Golvet kan utföras på många sätt, t.ex. gräver du bort en del jord och lägger cellplast och på den plywood och överst laminat- eller trägolv. Vill du inte isolera kan du låta stenbeläggningen vara kvar som den är.

1

Spika fast en hörnprof l runt varje hörn. Listen bör vara minst 33 x 33 mm så att den täcker kortändarna och håller regn borta från träet.

2

Såga till foderlister till fönster och dörr, och montera vänster sida och topp och botten först. Därefter kan du fästa den högra listen, som skjuts tätt intill de vågräta listerna innan den fästs.

3

Under taksprånget fäster du 19 x 100 mm brädor (W1 och W2) i taksparrarna. Sätt brädorna med 10 mm mellanrum mot väggen och varandra så att det kommer in luft.

Material

95 x 95 mm tryckimpregnerat virke:
• 5 stolpar (A) till framsidan à 330 cm
• 4 stolpar (B) till baksidan à 300 cm

45 x 95 mm tryckimpregnerat virke:
• 5 mellanstolpar (C) à 240 cm
• 8 syllar (E), cirka 15 meter

45 x 145 mm konstruktionsvirke:
• 2 hammarband (D) à 675 cm
• 9 taksparrar (F) à 240 cm
• 10 korta sparrar (H) à 230 x 95 mm

45 x 70 mm reglar:
• 5 takreglar (G), cirka 40 meter

Ej med på ritningen:

25 x 200 mm tryckimpregnerat virke:
• 2 takfotsbrädor (Y1), à 770 cm
• 2 vindskivor (Y2) (kortsidor) à 240 cm

22 x 120 mm enkelfasspont:
• 110 meter fasadpanel (X)

19 x 100 mm tryckimpregnerat virke:
• 3 taksprångsbrädor (W1) à 420 cm
• 4 taksprångsbrädor (W2) à 240 cm

Dessutom:
• 7 skivor Lindab takplåt à 109 x 238 cm
• 5 takfotsprofiler
• 7 tätningsprofiler, skumplast
• Dörr, fönster, skruvar, spikar, klar byggsilikon, träolja, vinddragband, cementfiberskivor och diverse beslag

Tidsförbrukning

Räkna med 8–10 dagar beroende på hur van hemmahantverkare du är.

Pris

Cirka 18 000 kr för allt material.

Svårighetsgrad

Om du kan hantera en såg, ett vattenpass och ett mätband, så kan du bygga denna bod. Följ bara våra anvisningar.

Ritning

Så här bygger vi boden

Lodräta stolpar, syll nertill, hammarband upptill, taksparrar och reglar utgör stommen. Den ska kläs med liggande fasadpanel, som tillsammans med tak, dörr och fönster inte visas på ritningen.

3D-modell

3D-modell

Redskapsbod

Bod med plats för allt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolparna reses

De stående stolparna grävs ner på 90 cm djup, men de behöver inte gjutas fast.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bärlinan sätts upp

Bärlinan läggs i utsågade hack överst på stolparna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Syll och råttsäkring

Syll av 45 x 95 mm virke har fästs med vinkelbeslag. De ligger i marknivå och stänger råttorna ute.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fasadbeklädnad

Ytterpanelen består av 25 mm tjocka tryckimpregnerade brädor. De är spontade.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TEKNIK: Raka streck över stora avstånd

Med en snörslå går det blixtsnabbt

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd