Lyxförråd av Superwood

Ett förråd måste vara praktiskt, men det ska helst också se bra ut.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En vecka
Pris
75.000 kronor

Intro

De flesta kan köpa ett förråd som byggsats och montera det, men vill du själv bestämma hur det ska se ut, ner till minsta detalj, kan det vara värt att fundera på att bygga ett själv.

Det här förrådet består av fyra ramar, inklusive framsida, alla byggda av 45 x 95 mm reglar. Ett svartmålat utsprång på framsidan fungerar som konstruktivt träskydd av fasaden, eftersom det skyddar mot regn, och ett stort utsprång på baksidan ger plats åt släp och kompost.

Eftersom väggarna är isolerade är de med panelen också ganska tjocka. För att få tak och väggar att verka vara smäckrare har vi fuskat lite och gjort falska sidoväggar och sågat till utsprånget på framsidan.

Samtidigt har vi målat byggnaden i två färger, så att man får intrycket av att framsidan har hängts upp i en svart ram.

De hållbara Superwood-profilbrädorna, som förrådet har klätts med, är impregnerade ända in i kärnan men ser ändå ut som obehandlad gran. Superwood är inte billigt, så om du vill ha ett alternativ till ett lägre pris kan du mycket väl klä förrådet med traditionella tryckimpregnerade fasadbrädor.

Fundament och golv

Golvet är egentligen en stenlagd terrass, som är lite upphöjd. Kanterna, som fungerar som fundament till förrådet, är kantstenar som har satts i torrbetong. Vi börjar med att gräva ut till terrassen och en ränna till kantstenarna. Sätt ner dem i torrbetong och se till att torrbetongen kommer upp en bit på sidorna. Lägg ut 15 cm bärlager och packa det med en markvibrator innan du lägger ut 3-4 cm sättsand.

Lägg betongplattorna innanför kantstenarna - och om det som här också ska läggas plattor framför och bakom förrådet, lägg dem då med det samma.

Du kan också välja att gräva ut och isolera golvet och gjuta en platta, men det är ett helt annat projekt.

LÄS OCKSÅ: Gjut grund till förråd eller garage

Instruktion

01
Förbered sidorna 3 Steg

För att byggprocessen ska bli så enkel som möjligt nöjer vi oss med att använda virke i två olika dimensioner, en till panel och en till regelverket. Stommen består uteslutande av 45 x 95 mm reglar - det gör det enklare på många sätt.

Börja med att montera ihop sidorna och baksidan var för sig och resa dem upp. De är alla lika höga och förstärks med dragband medan framsidan, som är högre än sidorna, monteras på plats.

1

Förborra i syllarna (A, C och E). Syllen, regeln som ligger mot fundamentet, i varje ram förborras med ett 12 mm borr - 4 hål på sidorna och 6 i baksida respektive framsida.

2

Markera hålen i fundamentet, lägg syllarna på plats och borra genom hålen med en borrhammare ner i fundamentet.

3

Skjut fast en remsa syllpapp på undersidan av syllen med en häftpistol. Pappet skyddar reglarna mot uppstigande fukt.

02
Res sidorna 8 Steg

1

Montera sidoramen. Använd vinkelbeslag och fäst de stående reglarna (F) i syllen (E) på ett avstånd som motsvarar bredden på de isoleringsskivor som används.

2

Sätt dragband från hörn till hörn. Bandet fästs med skruvar i den ena änden och sträcks av en medhjälpare innan den andra änden skruvas fast.

3

Medhjälparen sträcker dragbandet medan du skruvar fast det. För att få full stabiliserande effekt måste dragbandet vara helt utsträckt.

4

Borra hål i betongkantstenen för expanderbulten. Använd en borrhammare och ett betongborr av bra kvalitet när du borrar i betongkantstenarna.

5

Dammsug hålen och sätt expanderbultarna på plats. När muttrarna senare spänns åt utvidgar sig bulten och sitter därefter orubbligt fast i fundamentet.

6

Klossa upp sidoramen över bultarna och sikta rätt. Sänk sedan ramen ner över bultarna och spänn fast den. Stabilisera och skruva ihop sidorna i hörnen efterhand som du reser dem.

7

Spänn muttrarna ordentligt med en ringnyckel och kom ihåg att sätta en bricka mellan trä och mutter.

8

Montera och res baksidan och den sista sidan på samma sätt. Nu återstår bara framsidan, som monteras “upprest”. Se till att förstärka sidorna efterhand.

03
Framsidan 2 Steg

För att få en viss lutning på taket byggs framsidan högre än de andra sidorna. Hörnskarvarna mellan sidor och framsidan ger sig självt eftersom ramen till framsidan skruvas fast i sidorna.

Ovanpå framsidan läggs takspärrarna som har sågats till på det främre utsprånget så att de inte verkar så kraftiga som de egentligen är. Här kan lutningen bara bli på 5°, men det går att göra framsidan högre och därmed blir lutningen lite brantare.

1

Lägg syllen (A) längs framsidan och fäst den med expanderbultar precis som vid sidoramarna. Och kom ihåg syllpapp på undersidan, så att fukt inte kan tränga upp i syllen.

2

Res de långa, stående reglarna (B) invändigt på sidoramarna. Lägg på bärlinan (A) och sätt en regel (B1) mellan ovansidan och ytterkanten på sidoramen. Se ritningen.

04
Fäst spärrarna 3 Steg

1

Spärren (G) har försetts med hack både fram och bak, där den ska ligga på respektive bärlina. På de främsta 40 cm har spärren kapats till ca 5 x 5 cm, så att utsprånget inte verkar så klumpigt.

2

Lägg upp spärrarna med ett centrumavstånd på 60 cm, cc 60. Slutligen fästs de med vinkelbeslag på båda sidor. Observera snöret som de rättas in efter.

3

Lägg upp de sista spärrarna och fäst dem. Det syns inte här, men på framsidan har gjorts plats för fönster och dörr.

05
Superwood som beklädnad 5 Steg

Superwood-brädor är specialimpregnerad gran, där impregneringen har trängt ända in i kärnan under högt tryck och hög värme. Träet ser fortfarande ut som obehandlat trä utan den gröna eller bruna färgen från tryckimpregneringen. Det har vi utnyttjat här där framsidan har behandlats med cederträsolja som ger träet en snygg, gyllenröd nyans.

Superwood tillverkas utan att använda tungmetaller och organiska lösningsmedel, och det är ju bra för miljön.

1

Täck stommen med vindpapp (V). En häftpistol är nödvändig här, men den måste inte vara elektrisk. Börja nerifrån och sätt upp pappet vågrätt med ett överlapp på cirka 20 cm.

2

Skruva 25 mm spikläkt utanpå pappet så att det blir ventilation mellan ytterpanel och papp. På framsidan skruvas spikläkten på stående, eftersom panelen här ska vara liggande.

3

Såga av panelen på sidorna snett längst ner innan du sätter upp den, då kan vattnet lättare rinna av väggen.

4

Sätt upp panelen på sidorna (U). Slå brädorna på plats med en hammare och lägg en kloss emellan, och spika/skruva sedan fast dem. Fortsätt sätta panel ända ut över de fritt hängande spikläkten (J). Du kan eventuellt sätta dolda spik, d v s spika in snett i hörnet mellan bräda och fjäder, så täcker nästa bräda spikarna.

5

Den falska sidoväggen byggs så att den framifrån bara är 10 cm tjock. Som avslutning sätts 32 x 100 mm brädor på framsidan och som takfotsbräda framme och på sidorna, så de att sticker upp 5 cm över spärrarna.

06
På med takskivor och takpapp 4 Steg

Takpappet läggs i två lager. Det första värms med en gasbrännare och svetsas på takskivorna. Det speciella underlagspappet fäster bara i remsor, så att det inte bildas bulor i sommarvärmen.

Nästa lager papp, ytpappet, är självklistrande och rullas ut och spikas fast i den övre kanten. Pappet klistrar fast vid nästa våd när en skyddsfolie tas bort, vilket gör det härligt enkelt att arbeta med.

1

Lägg ut takskivorna på spärrarna och skruva fast dem med 45 x 70 mm spånskruv. Skivorna är 22 mm tjock spontad plywood.

2

Täck taket med två lager takpapp. Det första klistrar bara i smala remsor, vilket förhindrar solbulor på sommaren. Nästa lager papp, ytpappet, är självklistrande med en bred remsa överst att fästa i nästa våd.

3

Spika på en aluminiumplåt där regnet ska rinna av taket och ner i hängrännan. Kom ihåg att använda aluminiumspik så att det inte rostar.

4

Nu återstår bara att sätta i fönster och dörr och klä framsidan med Superwood. Vi isolerar med 100 mm stenull och klär väggarna invändigt med 6 mm plywood.

Material

45 x 95 mm reglar:

 • 2 st syll och bärlina till fronten (A) à 480 cm
 • 8 st stående till framsidan (B) à 240 cm
 • 2 st (B1) à 30 cm
 • 2 st (B2) à 30 cm, över dörr och fönster
 • 1 st (B3) à 90 cm, under fönster
 • 2 st (B4) à 110 cm, över och under fönster
 • 1 st (B5) à 100 cm, över dörr
 • 4 st syll och bärlina till sidor (C) à 300 cm
 • 10 st stående reglar till sidor (D) à 210 cm
 • 2 st syll och bärlina till baksidan (E) à 480 cm
 • 9 st stående till baksidan (F) à 210 cm

45 x 145 mm reglar:

 • 9 st till spärrar (G) à 480 cm

25 x 100 mm furubräda:

 • 8 st spikläkt till framsidan (H) à 240 cm
 • 6 st spikläkt till framsidan (J) à 360 cm
 • 3 st spikläkt till baksidan (K) à 480 cm

32 x 100 mm furubräda:

 • 2 st avslutning till framsidan (L) à 240 cm
 • 3 st takfotsbrädor (M), totalt 15 meter

Tak:

 • 9 st 22 mm takskivor à 122 x 244 cm
 • 3 rullar underlagspapp à 10 m
 • 3 rullar ytpapp à 10 m
 • 21 m trekantlister
 • 540 cm droppnäsa, aluminium
 • Aluminiumspik till droppnäsa
 • 3 st täckplåt, aluminium, 15 m
 • 21 x 119 mm Superwood-profilbrädor 404 m beklädnad (U)

Dessutom:

 • 40 m² vindpapp (V)
 • 40 m² isolering, 100 mm
 • 40 m² plywood, 5 mm
 • Distanser i ”den falska väggen”
 • 20 st 8 mm expanderbultar inkl. brickor och muttrar
 • 38 m dragband
 • 168 vinkelbeslag till ramar och spärrar
 • Ankarskruv till vinkelbeslag
 • 21 m syllpapp, underlag vid fundament

Specialverktyg

 • Borrhammare med 8 mm stenborr
 • Takbrännare till takpapp

Tidsförbrukning

Ca en vecka för 2 personer.

Pris

Ca 75.000 kronor inklusive fönster och dörr, men inte fundament.

Svårighetsgrad

Om du är en rutinerad hemmabyggare är det inte svårt att bygga det här förrådet, men det är en fördel om två personer gör jobbet.

Ritning

Så här har förrådet byggts

Förrådet på cirka 16 m² består av fyra ramar som har monterats med vinkelbeslag. Till ramarna har vi uteslutande använt 45 x 95 mm reglar. Den enkla konstruktionen gör det lätt att anpassa förrådet efter dina förutsättningar. Den främre ramen är högre än de andra så att taket får ett fall på cirka 5 grader. Ju högre framsida, desto större fall får taket.

Så här har förrådet byggts

Golvets uppbyggnad

Underlaget för det stenlagda golvet och terrasserna framför och bakom förrådet är likadant bortsett från höjdskillnaden på tio centimeter.

Golvets uppbyggnad

Hörnskarv vid framsidan

Res de yttersta stående reglarna (B), som är högre än sidoramarna (D) och fäst dem. Lägg på bärlinan (A) och se till så att den sträcker sig till utkanten av sido ramen. Sätt stödreglar (B1).

Hörnskarv vid framsidan

Principen i den “falska” väggen

Vi har sågat till spärrarna där framme så att de ser lättare ut än vad de är. Av samma anledning bygger vi ut en falsk vägg som är hälften så tjock som den riktiga väggen. På så sätt ser framsidan lättare ut, vilket förstärks av de två kontrastfärgerna. Sidopanelen har satts ända ut på spikläkten och på baksidan har ett antal brädor av innerpanelen satts. Framsidan avslutas sedan med en 32 x 100 mm bräda.

Principen i den “falska” väggen

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Så här använder du borrhammaren

I den här videon lär du dig allt om den urstarka borrhammaren. Med rätt inställning och rätt tillbehör på maskinen kan du lätt arbeta dig genom tegelväggar och betong och göra krävande rivningsarbeten, t ex om kakel och klinker ska tas bort.

Led bort vattnet från ändträet

Takpapp i två lager

Med två självhäftande lager blir det helt tätt

Skär enkelt genom takpapp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Förråd