Litet skjul som rymmer mycket

Om trädgården inte är så stor behöver redskaps-skjulet heller inte vara det. Detta skjul är endast enhalv kvadratmeter men ändå får det plats allt från gräsklippare till kratta. Inredningen överraskar med många finurliga och genomtänkta detaljer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
3.000 kronor
Boden är faktiskt mindre än 1 m2, men det finns plats för både gräsklippare och trädgårdsredskap. Det självklara valet för dig med liten trädgård.

Boden är faktiskt mindre än 1 m2, men det finns plats för både gräsklippare och trädgårdsredskap. Det självklara valet för dig med liten trädgård.

Intro

Den lilla boden kan byggas på en helg, eftersom konstruktionen är så enkel. Du bygger lätt en stomme och klär den med panelbrädor.

I gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • bygger trästommen
 • gör dörr och ytterpanel
 • monterar tak och planteringsbord

Instruktion

01
Bygg en trästomme 3 Steg

1

Gör de fyra hörnstolparna. De sätts ihop av två delar (A och B). Sätt trälim i skarven och spänn ihop de två delarna med tvingar medan limmet torkar. Förstärk skarven med 2,5 x 55 mm-dyckert.

2

Mät upp tvärslåarna (C), och såga upp dem. Det är smart att göra en provmontering med bitar av panelbrädorna (Q) som läggs mellan hörnstolparna. Glöm inte såga av sponten på den yttersta brädan.

3

De långa (C) och korta (D) tvärslåarna fästs med trälim och 4 x 40 mm-skruvar. De korta tvärslåarna (D) mäter du upp och sågar till på samma sätt som de långa. Kolla så att delarna sätts ihop vinkelrätt mot varandra.

02
Gör dörr och ytterpanel 7 Steg

Trästommen ska kläs med brädor - här har vi valt smal stockpanel till sidor och dörr. Det kan dock vara lättare att hitta en bredare panel. I botten av boden lägger vi tryckimpregnerat trä, som står emot fukt.

Innan panelbrädorna sätts upp, målas hörnstolparna. Vi sätter också upp tillfälliga tvärslåar till dörren. Vi klär nämligen bara dörren som de övriga sidorna och sågar loss den till sist. Därefter monteras snedsträvorna och den hängs upp på boden med gångjärn.

1

Bottenbrädorna (P) fästs mot tvärslåarna (C) underifrån. Du behöver bara vända på trästommen för att komma till. Brädorna monteras med ett avstånd på 5 mm med 4 x 50 mm-skruvar.

2

Skruva tillfälligt fast dörrens tvärslåar (E) vid hörnstolparna. Lägg ett par distansklossar på 0,5-1 cm mellan de nedersta tvärslåarna (E och C), så att de går fria från varandra när dörren öppnas och stängs.

3

Panelbrädorna (Q) spikas fast vid trästommens tvärslåar med 1,6 x 35 mm-dyckert. Klä alla fyra sidor - även dörren. Varje bräda spikas med två dyckert, som slås i lite snett så att det håller extra bra.

4

Såga loss dörren när alla panelbrädor (Q) spikats fast. Det görs med en fogsvans som sticks in mellan dörr och stolpar (B) och så sågas tvärslåarna (E) av.

5

Fäst snedsträvorna (F och G) på dörrens baksida. Snedsträvorna sågas till så att de passar mellan tvärslåarna (E). De fästs med 4 x 40 mm-skruvar.

6

Spika fast panelbrädorna (Q) vid sned-strävorna (F och G). Vänd först på dörren, så att du spikar från framsiden. Lägger du en bräda, som följer snedsträvornas ena kant, så sitter spiken på en rak linje.

7

Montera fast dörren på boden. Dörren läggs på plats i hålet och gångjärn, dörrhandtag och skjutregel sätts fast med tillhörande skruvar.

03
Montera tak och planteringsbord 6 Steg

Nu kan du sätta upp ett planteringsbord runt bodens sidor. Det består av konsoler med tre brädor på. På den ena sidan väljer vi att sätta en vattenutkastare, så här sätts dessutom upp en liten hylla som gör det bekvämt att fylla på vatten.

Taket är mycket enkelt och består bara av en stenskiva som läggs ovanpå boden. Den är tung, så boden står mycket stadigt med plattan ovanpå. Boden kan fästas med vinkeljärn mot marken, så att den står helt stilla.

1

Sätt upp konsoler till planteringsbordet på utsidan av boden. Om du spänner fast en list vid boden och trycker konsolerna upp mot den, kan du enkelt se när det är rätt höjd.

2

Sätt tre brädor på konsolerna med ett avstånd på 1 cm och rita upp var de ska kapas. Här ska de två innersta brädorna snedsågas medan den yttersta sågas med ett rakt snitt.

3

Brädorna skruvas fast vid konsolerna och den sneda skarven under de innersta brädorna förstärks med hålplatta. De fästs med 4 x 20 mm-skruvar.

4

Borra hål i boden till en utkastare, om du vill ha rinnande vatten lättillgängligt. Det borras med ett 19 mm-borr och sätts mitt på sidan, 78 cm från marken.

5

Borra också hål i botten av boden, så att det går att få in en trädgårdsslang. Fäst också ett U-beslag runt slangen, så att den hålls på plats längs väggen på boden.

6

Taket består bara av en stenskiva. Lägg först en silikonfog på kanten där uppe, innan skivan läggs på plats. Då blir fogen helt tät.

Material

22 x 70 mm furu:

 • 4 delar till stolpar (A) à 180 cm

22 x 95 mm furu:

 • 4 delar till stolpar (B) à 180 cm
 • 5 tvärslåar (C) à 73,5 cm
 • 6 tvärslåar (D) à 34,9 cm
 • 3 tvärslåar till dörr (E) à 59,5 cm
 • 1 snedsträva till dörr (F), 76 cm
 • 1 snedsträva till dörr (G), 65 cm
 • 2 hyllbrädor (H) à 118,1 cm
 • 1 hyllbräda (J), 97,9 cm
 • 2 hyllbrädor (K) à 63,5 cm
 • 2 hyllbrädor (L) à 53,4 cm
 • 3 hyllbrädor (M) à 43,3 cm
 • 2 hyllbrädor (N) à 73,5 cm

22 x 95 mm tryckimpregnerat trä:

 • 8 bottenbrädor (P) à 38,9 cm

Stockpanel, här 8,5 cm breda:

 • 20 brädor (Q) à 172,5 cm

21 x 43 mm planhyvlat:

 • 1 foglist (R), 81,9 cm 2 foglister (S) a 45,4 cm

Dessutom:

 • Skruv: 4 x 20, 4 x 40, 4 x 50 mm
 • Dyckert: 1,6 x 35 mm, 2,5 x 55 mm
 • 10 konsoler
 • 2 hålplattor, 6 x 14 cm
 • 2 U-beslag
 • 3 T-gångjärn
 • 1 skjutregel
 • 1 dörrhandtag
 • Byggsilikon
 • 1 takskiva, 60 x 100 cm
 • 1 vattenutkastare med tillbehör

Tidsförbrukning

2-3 dagar.

Pris

Ca 3.000 kr.

Svårighetsgrad

Det är ett ganska lätt projekt, eftersom konstruktionen är enkel.

Ritning

Så här är boden byggd

Bodens tak består bara av en enda takskiva, som monteras med en fog på ett par lister (S och R).

Brädorna (Q) till dörren monteras samtidigt med de andra panelbrädorna på tvärslåarna (E) och kapas av till sist. Därefter monteras snedsträvorna (F och G), så att dörren inte börjar hänga.

Så här är boden byggd

Planteringsbord

Brädorna (J, K, L og H) sätts på utsidan på konsoler.

Brädorna (M) sätts under vattenkranen för enkel avtappning.

Planteringsbord

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd