Montera en skjutdörr

Skjutdörrar är utrymmesbesparande och bekväma att öppna. Själva dörren har vi byggt i verkstaden av 50x100 mm virke klätt med 12 mm spårpanel. Den ska monteras med ett kraftigt skjutdörrsbeslag. Hantverkaren mäter först upp för beslagens placeringar.

Skjutdörrar är utrymmesbesparande och bekväma att öppna. Själva dörren har vi byggt i verkstaden av 50x100 mm virke klätt med 12 mm spårpanel. Den ska monteras med ett kraftigt skjutdörrsbeslag. Hantverkaren mäter först upp för beslagens placeringar.

Han har valt att skjutdörren ska sitta 6 cm över stenläggningen och mäter därifrån och 244 cm upp – dörrens höjd. Sedan lägger han till ytterligare 8 cm, vilket är skjutdörrbeslagets dimension.Innan beslaget monteras ska det sättas ihop.

Upphängningsbeslagen monteras på själva skenan.De monteras med en liten bult genom skenan och fästs sedan med tillhörande mutter. Muttern ska sitta utanpå skenan och i det hack som finns i beslaget.

För att hålla skenan på plats i ena änden drar hantverkaren fast en stödskruv. Nu kan han lägga skenan på plats i rätt höjd och sedan göra fast den på mitten.Med hjälp av vattenpasset ser han till att skenan ligger helt vågrätt innan han drar i övriga skruvar.

De två glidslädarna ska först in i skenan. Sedan monteras en stopp löst i ena änden. Även i den andra sätts en stopp, men den dras inte fast. Det gör man först när allt sitter på plats.

Hantverkaren mäter nu ut för de beslag som ska hålla dörren fast i de två glidslädarna i skenan. Här är det viktigt att mäta avståndet från slädarna in till takbjälken, så att dörren inte hamnar för nära eller långt ifrån den.

Beslagen ska sitta så att det blir omkring en cm luft mellan dörren och takbjälken. Då riskerar man inte att dörren går emot bjälken, även om träet i dörren skulle slå sig en aning.

Hantverkaren väljer att placera de två beslagen 30 cm från vardera dörrsidan. Sen överför han måtten till dörren.Varje beslag fästs med fyra ankarskruvar på så vis att beslagens öppningar vänder in mot takbjälken.

Nu kan dörren lyftas upp och häktas på det ena beslaget. Muttern dras åt en aning så att dörren inte hoppar av. Sedan häktas andra sidan på. Och så provar vi. Dörren glider fint, men innan den kan göras fast helt i beslagen ska en glidskena monteras i ena stolpen.

Skenan, som är tillbockad av ett spikbeslag, ser till att dörren inte rör sig in och ut när man för den åt sidorna. Längs botten av dörren finns ett fräst spår som är ungefär dubbelt så brett som det lilla beslaget är tjockt. Och det är så djupt att beslaget inte går i botten av urfräsningen.

Då har man god kontroll på dörren.När nu dörren sitter som den ska kan muttrarna dras åt så att beslagen sitter rejält fast.Skulle skjutdörren inte sitta helt rakt kan höjden justeras med hjälp av muttrarna. Slutligen ska stoppklossarna justeras in och göras fast.

De säkerställer att dörren inte glider ur skenan, utan bara öppnar och stänger på det utrymme vi vill. Dörren ska också kunna låsas. Därför monterar hantverkaren ett så kallat överfallsbeslag.

Det monteras så att armen täcker skruvhuvudena som håller öglan på plats..Då kan inte en tjuv skruva ur beslagsskruvarna när hänglåset sitter på plats.Slutligen fäster vi ett rejält, gediget handtag i den ganska tunga dörren.

Beslag till skjutdörrar köper man färdiga och det enda man måste se till är att de är dimensionerade för dörrens vikt.De här beslagen klarar 200 kilo, vilket räcker mer än väl till den här dörren.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Förråd