Cykelställ med inbyggda blomkrukor

I den här byggbeskrivningen bygger hantverkaren ett cykelställ med plats för blommor. Det finns plats för 6 cyklar och priset är så lågt att alla kan göra det.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
600 kronor

Intro

Det är sällan man ser ett cykelställ som förenar det dekorativa med det praktiska, men det gör detta. Det består i sin enkelhet av en sektion med plats för cyklar och två blomlådor. Sektionen kan göras längre och hela stället kan byggas ut med flera ställ och blomlådor efter behov.

Blomlådorna står diagonalt i förhållande till själva stället. Det ser elegant ut och är praktiskt eftersom lådorna inte är i vägen när cyklarna parkeras. Om du tycker det är bättre, så kan stället förstås fästas på sidorna av lådorna. Stället har plats för sex cyklar, tre från varje sida.

När du fyllt lådorna med jord blir de tunga och stabiliserar stället. Om du vill flytta cykelstället skruvar du loss det i mitten och flyttar delarna var för sig, ev. tömmer du ut lite jord.

Instruktion

01
Delarna till stället 3 Steg

Bygga Cykelställ 1

Såga till alla lister till stället. Det underlättar mycket om du har en kap-och geringssåg. Dels får du vinkelrät kapning, dels går det blixtsnabbt att kapa flera delar exakt lika långa om du spänner fast en stoppkloss på rätt avstånd från klingan.

Bygga Cykelställ 2

Markera på de långa vågräta listerna A var de lodräta listerna C ska placeras. Det går lite snabbare om du lägger båda listerna A vid sidan av varandra och använder en listbit som mall. Det ska vara 5 cm öppning för cykelhjulen.

Bygga Cykelställ 3

Markera på de lodräta listerna C var de vågräta mellanlisterna B ska skruvas fast. Fyra av de lodräta listerna fästs runt två mellanlister och sex av dem samlas runt en mellanlist. Med en vinkel kan du markera på flera lister på en gång.

02
Stället sätts ihop 3 Steg

Bygga Cykelställ 1

Förborra för skruvarna med en 5 mm borr, både i de vågräta listerna A och de lodräta C. Använd två skruvar i varje fog och sätt dem diagonalt. Undersök om skruvarna försänker sig själva. Om de inte gör det måste du också försänka alla hål.

Bygga Cykelställ 2

Skruva fast de vågräta mellanlisterna B mellan de lodräta C med 5 x 80 mm skruvar. Du ska skapa fem sektioner, tre med två mellanlister och två med endast en mellanlist.

Bygga Cykelställ 3

Nu sätter du ihop stället genom att skruva fast de fem sektionerna och de två yttersta lodräta listerna C mellan de vågräta A. Det underlättar att lägga allt material på ett plant underlag medan delarna skruvas ihop.

03
Lådsidorna 3 Steg

Lådona snickras av billig vattenfast plywood som skruvas fast på hörnlister. Genom att skruva genom listerna och in i plywooden slipper vi synliga skruvar.

Hörnlisterna är en aning kortare än sidornas höjd. Listerna ska sitta plant med kortänden i den ena änden av skivorna för då skapas det plats för bottnen.

Bygga Cykelställ 1

Sidorna K till blomlådorna sätts fast på hörnlister H. Skruva först fast en hörnlist på varje sida med 4 x 35 mm skruvar. Spänn sedan ihop sidorna med tvingar så att de är vinkelräta mot varandra. Förborra med 3 mm borr och skruva ihop delarna.

Bygga Cykelställ 2

Den sista sidan skruvas fast när den har fixerats med hjälp av ett par tvingar. Även nu dras skruvarna i genom listerna först.

Bygga Cykelställ 3

Med snabbtvingar och monteringslister går det snabbt att sätta ihop sidorna.

04
Blomlådorna 7 Steg

Nu har de fyra sidorna till blomlådorna satts ihop och därför kan bottnarna sättas på plats. För att den ska kunna fästas behövs ett par bärlister och dem sätter vi mellan hörnlisterna och på samma nivå. På så sätt kommer bottnarna upp en bit.

För att skydda träet mot fukt från blomjorden kläs insidan av lådorna med plast. För att det inte ska samlas vatten på botten i lådorna borras ett par dräneringshål för vattnet.

Bygga Cykelställ 1

Bärlisterna F för bottnen L skruvas fast på sidorna med 4 x 35 mm skruvar, men först när du har förborrat för dem med 4 mm borr så att gängorna inte fäster i listerna utan endast i plywooden.

Bygga Cykelställ 2

Bottnen L kan nu läggas ner på bärlisterna F. Även nu bör du förborra. Använd 4 mm borr till bottnen och 3 mm borr till listerna.

Bygga Cykelställ 3

Bottnen fästs med 4 x 40 mm skruvar innan benen G skruvas fast. Benen spricker lätt så förborra med 4 mm borr och fäst dem med 4 x 40 mm skruvar. Skulle de ruttna byts de lätt ut.

TIPS: Borra 10 mm dräneringshål i bottnen.

Bygga Cykelställ 4

Nu fäster du trekantslister J runt det hörn där blomlådorna ska sättas ihop med stället. Listerna sätts så att underkanten är i nivå med underkanten på sidorna.

Bygga Cykelställ 5

Plywooden och listerna ska skyddas mot fukt från blomjorden och det gör du enklast genom att stoppa ner en kraftig plastsäck. Fäst plasten invändigt med klammer.

Bygga Cykelställ 6

Till sist ska fyra täcklister E spikas fast runt öppningen med 55 x 2,2 mm dyckertar. De kan monteras nästan osynligt jämfört med skruvar men se till att de går ner lodrätt och inte sticker ut genom sidorna. Slipa och runda av kanterna lätt.

Bygga Cykelställ 7

När blomlådorna är klara slipas de släta och alla hörn och kanter rundas av lätt.

05
Stället sätts ihop 7 Steg

Nu kan arbetet avslutas genom att stället skruvas fast mellan blomlådorna.

De två 21 x 21 mm trekantslister som vi har skruvat fast runt ett av hörnen bildar en rak list på 45 mm bredd, dvs. samma bredd som listerna i stället. Om du drar i skruvarna från insidan och försöker rikta dem, så är det risk att du misslyckas och skruvarna drar snett. Det problemet löser du om du förborrar från utsidan och in i lådorna.

Både stället och blomlådorna målas, liksom överliggaren (som vi väntar med att kapa tills delarna har satts ihop. Därefter återstår endast att fylla upp med jord i blomlådorna och att plantera.

Bygga Cykelställ 1

Stället och blomlådorna ställs vid sidan av varandra medan du kollar att delarna passar ihop. Det är också klokt att finna den bästa placeringen på tomten.

Bygga Cykelställ 2

Förborra för skruvarna utifrån och in genom hörnet med trekantslisterna. Använd en 5 mm borr och borra tre hål.

Bygga Cykelställ 3

Stället skruvas fast på blomlådorna med 5 x 80 mm skruvar. Trekantlisterna sitter på samma nivå som stället och därför kommer detta att sitta kant i kant med blomlådans underkant.

Bygga Cykelställ 4

Samtliga delar målas. Om du föredrar att måla stället i mitten i en färg och blomlådorna i en annan så bör du göra det innan du sätter ihop dem. Stryk gärna först med träolja och måla två gånger.

Bygga Cykelställ 5

Överliggaren D kapas till rätt längd och spikas fast ovanpå den vågräta listen A med 55 x 2,5 mm dyckertar. Kontrollera att hela cykelstället står plant. Om det inte gör det, så palla upp det.

Bygga Cykelställ 6

Fyll upp med matjord i lådorna och plantera blommor i dem. Det ser trevligt ut med växter som hänger ut över kanten.

TIPS: Det är inte nödvändigt att fylla hela blomlådan med jord. Du kan t.ex. först lägga i några stenar, leca eller liknande.

Bygga Cykelställ 7

Nu är cykelstället klart att användas. Här kan man koma till med cyklar från två sidor och det får plats totalt sex cyklar i cykelstället.

Material

Cykelställ för 6 cyklar

45 x 45 mm hyvlat trä:

 • 2 topp- och bottenlister (A) à 184 cm
 • 7 mellanlister (B) à 20 cm
 • 12 lodräta lister (C) à 49 cm

22 x 95 mm hyvlat trä:

 • 1 överliggare (D), 193,5 cm (vänta med att kapa den)

2 blomlådor

22 x 45 mm hyvlat trä:

 • 8 kantlister (E) à 40 cm
 • 8 bärlister (F) à 32 cm till botten
 • 8 ben (G) à 4,5 cm

21 x 21 mm hyvlat trä:

 • 8 hörnlister (H) à 56,1 cm

21 x 21 mm trekantlister:

 • 4 monteringslister (J) à 58 cm

18 mm vattenfast plywood:

 • 8 sidor (K) à 38,1 x 62 cm
 • 2 bottnar (L) à 36 x 62 cm

Dessutom:

 • Skruvar som tål utemiljö:: 4 x 35 mm
 • 4 x 40 mm
 • 5 x 80 mm
 • Galvaniserade dyckertar: 2,5 x 55 mm
 • Plast till invändiga sidor
 • Häftklammer
 • Heltäckande utelasyr

Tidsförbrukning

2-3 dagar plus torktid.

Pris

Cirka 600 kr.

Svårighetsgrad

Även om cykelstället verkar rätt avancerat med sina många små fält och de snedställda lådorna, så är det lätt att snickra det.

Ritning

Enkelt cykelställ för 6 cyklar

Detta cykelställ har plats för sex cyklar, tre från varje sida. Det kan lätt kortas av. Det går också att förlänga det, men du kanske hellre föredrar att tillverka ett ställ och en blomlåda till.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Cykelskjul