Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är sällan man ser ett cykelställ som förenar det dekorativa med det praktiska, men det gör detta. Det består i sin enkelhet av en sektion med plats för cyklar och två blomlådor. Sektionen kan göras längre och hela stället kan byggas ut med flera ställ och blomlådor efter behov.

Blomlådorna står diagonalt i förhållande till själva stället. Det ser elegant ut och är praktiskt eftersom lådorna inte är i vägen när cyklarna parkeras. Om du tycker det är bättre, så kan stället förstås fästas på sidorna av lådorna. Stället har plats för sex cyklar, tre från varje sida.

När du fyllt lådorna med jord blir de tunga och stabiliserar stället. Om du vill flytta cykelstället skruvar du loss det i mitten och flyttar delarna var för sig, ev. tömmer du ut lite jord.